Minnen från Sävarådalen och Holmön (Mish)


Hem Kontakt Logga in
Albumlista Senast uppladdade Senaste kommentarer Mest visade Topplista Mina Favoriter Sök
Hem > Holmöarna

Mest visade - Holmöarna
Vbm_plan_ho.tif
Vbm_plan_ho.tifPlan över Helena Elisabeth-kyrkans ungefärliga placering på Holmöns gamla kyrkogård, uppmätt år 1951. Av den stenmur som omgivit kyrkogården återstod endast tre sidor. Den gamla sakristian fanns kvar som tvättstuga och kunde mätas, men den hade brädfodrats både ut- och invändigt, så att eventuella fönsteröppningar ej kunde bestämmas. Vapenhuset (streckat) var helt borta.1709 visningarFotoarkivet, Västerbottens Museum.admin
Vbm_kyrkan_10.tif
Vbm_kyrkan_10.tifKollekthåv i Holmöns kyrka.1702 visningarFotoarkivet, Västerbottens Museum.admin
Vbm_J8704.tif
Vbm_J8704.tifHolmön 1954.301 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_J8702.tif
Vbm_J8702.tifHolmön 1954.299 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_J9591.tif
Vbm_J9591.tifHolmön 1940.293 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_J9590.tif
Vbm_J9590.tifHolmön 1940.276 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_J8703.tif
Vbm_J8703.tifHolmön 1954.264 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_J8705.tif
Vbm_J8705.tifHolmön 1954.264 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_J8706.tif
Vbm_J8706.tifHolmö kyrka 1954.230 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_J9589.tif
Vbm_J9589.tifBerguddens fyr på Holmön år 1940.209 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_BR11_387.tif
Vbm_BR11_387.tifByamännen på Holmön 10 september 1900. T.v. om mitten åldermannen med åldermansstaven. Gruppen har samlats för att diskutera laga skifte, som kom att genomföras 1903-1907. Stående fr.v.: Karl Anton Grubbström(f. 1875), Karl Olof Tegström (f. 1855), Nils (Nicke) Fredrik Wikander(f. 1845),Johan (Janne) Fredrik Johansson(f.1857), Konrad Johansson (Anton Nings Konrad, f. 1868),Johan Alfred Holmgren (Lisch,f. 1874), Karl Anton Karlsson (Karl Karlsa, f. 1874), Fredrik (Freck) Jonsson (f. 1845), Anders Gustaf Holmgren (f. 1862), Olof (Olle) Anton Olofsson (gamm-OL Olsa, f.1829), Karl (Kalle) Fredrik Holmgren (f.1845), Johan Anton Wikander (f.1835), Karl Jonas Bernhard Karlsson (f.1853), Per Gustaf Tegström (f.1852), Johan (Janne) Alfred Grubbström (f.1850), Olof Anton Petterson (Per Ols Olle, f.1856), Karl Fredrik Öhgren (f.1832), Karl Erik Bäckström (Laggar, f. 1860), timmermannen Karl Wikander (f.1851), Erik Lundin (gamm-Lundin, f. 1835), Johan Anton Tegström (f.1862), Alfred Karlsson (Karl Jons Alfred, Gundela, f. 1867), Edvard (Evald) Wikander (f.1854), Arvid Jonsson (f.1872). Främre rad från vänster: Axel Leopold Säfvenberg ( f. 1879), förre fyrmästaren Emanuel Pettersson (f.1815), drängen Pehr (Pelle) Gustaf Arnberg (f.1856), Edvard Johansson (f. 1870) och ynglingen Johan Karlsson (f.1886). Källa: Hans Wikström: "Holmöns gårdar 1539-1903".208 visningarFoto: Bengt Östrand (f. 1870), chef för Luleå lotsfördelning 1898-1906, chef för nedre lotsdistriktet 1906-1913. Fotoarkivet, Västerbottens museum (reproneg. skänkt av Olov Isaksson, Historiska museet)toer
Vbm_J9592.tif
Vbm_J9592.tifHolmö kyrka år 1940.203 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_B2637.tif
Vbm_B2637.tifHolmön omkring 1915. Karl-Henrik Brakander (1856-1933) med sin andra hustru Olivia (1884-1921, född Gustafsson) och deras barn Ruth (1910-1997), Sigurd (1913-2002), Ingrid och Verner (1907-1989). Snickaren Brakander, född i Östra Thorsås, Kronobergs län, kom till Holmön för att som byggnadsförman uppföra Holmöns kyrka (1891) på uppdrag av byggmästare Johan Edler, Lockne, Kramfors. Karl-Henrik Brakander byggde även verandor med "snickarglädje" här och var på Holmön.188 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_Br20814.tif
Vbm_Br20814.tifHolmön ca 1910. I förgrunden "Klemetsgården", i senare tid kallad "Holmbergs". I mitten en bagarstuga som inrymde ett café och en liten butik. Bakom brunnsflöjeln (hinkflygeln) syns "Holmgrens gård" och till höger en ladugård. I Västerbottensgården i bakgrunden fanns en affär. I horisonten skymtar Kvarken och fastlandet.187 visningarFotoarkivet, Västerbottens museum (lån genom Helny Johansson)toer
IMG_8507.JPG
IMG_8507.JPGFotografi från Holmön någon gång på tidigt 1900-tal. Enligt innehavaren kan det vara någon sammankomst med nykterhetslogen eller något liknande som förekom på Holmön på den tiden. Bilden är tagen någonstans mellan de dåvarande fiskebodarna i Byviken.185 visningarFotoägare: Siv Brakander, Holmön. Reproduktion: Håkan Karlsson 2012toer
Vbm_B2636.tif
Vbm_B2636.tifHolmön. Smeden Albert Wikander och hustrun Regina i Sjöräddningshuset. Regina hade rykte om sig att vara en trollkäring som hade "baran", ett sorts magiskt nystan med förmåga att dra smör, mjölk etc. till gården. Man kan läsa om henne i boken "Det maritima kulturlandskapet kring Bottenviken", c/o Etnologiska institutionen, Umeå universitet 1988. Artikeln heter "En barakäring", och är skriven av Lars Holstein.182 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_BR4916.tif
Vbm_BR4916.tifVykort från 1940-talet över "Nölbyn" på Holmön, d.v.s. norra delen av byn. Längst ner t.h. syns Håkansgården, på dialekt ungefär "Hakkarsch", och längst ner i mitten av bilden ser man "Markströms gård". Norra udden på Holmön längst upp på bilden.174 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A20119.tif
Vbm_A20119.tifDen första holmöfärjan vid kajen i Ostnäs. Den gick mellan Ostnäs och Holmön och var i drift från 1937 till 1957.173 visningarFotoarkivet, Västerbottens Museum.1 kommentarertoer
Vbm_B4061.tif
Vbm_B4061.tifMöte med Holmöbor, de flesta bönder, i augusti 1921, där Gustav Rosén (1876-1942) närvarade. Rosén var då riksdagsman och blev senare Västerbottens landshövding från 1931. Mötet, som ägde rum i skolsalen, gällde byggandet av en ny hamn med vågbrytare i Byviken, och 1925 stod bygget klart. Kommentera gärna om du känner igen någon av personerna på bilden!173 visningarFoto: Stellan Rosén, augusti 1921. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_447.tif
Vbm_447.tifHildor Bäckström (1890-1975) vittjar laxnät väster om Holmön år 1930. Båten är en s.k. "enabåt." Fotografen Ossian Olofsson var fiskeriintendent på Länsstyrelsen.172 visningarFoto: Ossian Olofsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_BR4891.tif
Vbm_BR4891.tifVykort från 1940-talet över Holmö by, sedd söderifrån.170 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_B2592.tif
Vbm_B2592.tifHulda Petersson, dotter till fyrmästare Emanuel Pettersson, Holmögadd, och hushållerska åt Konrad Johansson, Holmön. 162 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2598.tif
Vbm_B2598.tifStora Fjäderäggs fyr, omgiven av byggnadsställningar. Fyren byggdes 1851, fick en extra "våning" 1914 och måhända var det då Rutkvist tog detta foto.158 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4579.tif
Vbm_A4579.tifJohn Fredrikssons gård på Holmön år 1950. Uthus och manbyggnad. Bostadshuset t.h. blev lanthandel 1949, och byggdes ut på 1960-talet.156 visningarFoto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_BR6797.tif
Vbm_BR6797.tifRökmästare Tycko Brakander (1893-1963) på sågtrappan till Forsbergs salteri, Holmön. Bilden tagen före 1950 då salteriet som låg längst söderut på Holmön brann ned.156 visningarFotoarkivet, Västerbottens museum. Fotoägare: Anna-Greta Wejdmark, Granö.toer
Vbm_B2612.tif
Vbm_B2612.tifFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvist med Levi Ökvist på sin högra sida framför fyrvaktarstugan vid Berguddens fyr på Holmön.151 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumtoer
Vbm_B2629.tif
Vbm_B2629.tifInteriörbild från en bostad någonstans på Holmön, kanske hemma hos Rutkvist själv. 149 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2586.tif
Vbm_B2586.tifHolmön. Den gråskäggige äldre mannen i mitten är Janne Pettersson, far till fyrmästare Janzén. Längst t.h. står lotsen Johan Pettersson, fyrmästare Janzéns bror, iklädd "vångkläder", som användes vid säljakt på is. De två kvinnorna i bakre raden heter Emelie Pettersson (t.v.) och Beda Holmgren (t.h.). 147 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2593.tif
Vbm_B2593.tifGamla affären på Holmön. På trappan sitter Olle Pettersson, som var vad man brukar kalla ett "byoriginal." Männen till höger är fyrvaktare Rutkvist själv och Frans Pettersson (med cykel). 147 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2600.tif
Vbm_B2600.tifTullaren Anton Grubbström med hustrun Anna och sonen Gösta, död natten efter sin 50-års-fest.145 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumtoer
Vbm_BR6800.tif
Vbm_BR6800.tifTvå av salteriägaren J.A. Forsbergs gamla trotjänare, Tycko Brakander (1893-1963) till vänster och Andreas Palmgren (1882-1953) till höger, framför en ugn med rökt lax. Dessa bägge herrar var fast anställda på Forsbergs salteri vid Gäddbäckssundet på Holmön, medan resten av personalen var säsonganställd. 144 visningarFotoägare: Anna-Greta Wejdmark, Granötoer
Vbm_B2585.tif
Vbm_B2585.tifBild tagen i Karl-Gustafs Rutkvists bostad på Bergudden, Holmön. T.v. i gungstolen sitter Hilda Vahlgren från Kalix, prästgårdspiga, gift med Krisander Andersson, som var född i Rune Lundbergs nuvarande gård (2014). Hilda och Krisander var Hilding Krisanderssons föräldrar. Vem som står till höger är obekant.143 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_08bv.tif
Vbm_08bv.tifByviken, Holmön, 1944. Den gengasdrivna färjan "Holmön" stävar in mot ön med samma namn. Detta var den första Holmöfärjan och den hade, då bilden togs, varit i drift en 6-7 år. Den gick även under benämningen "passbåt" (vägskyltarnas förkortning för passagerarbåt). 143 visningarFoto: Per-Gustav Svedelius. Negativet ägs av Anders Svedelius, Holmsund. Fotoarkivet, Västerbottens museum1 kommentareradmin
Vbm_06bv.tif
Vbm_06bv.tifByviken, Holmön, 1947. Färjan "Holmön" är på väg in till ön med samma namn. Nu har gengasaggregatet monterats bort, eftersom kriget är slut och förhållandena har normaliserats.142 visningarFoto: Per-Gustav Svedelius. Negativet ägs av Anders Svedelius, Holmsund.1 kommentareradmin
Vbm_BR6798.tif
Vbm_BR6798.tifForsbergs rökeri och salteri på Holmön sett från luften. Bilden är tagen från en vindmölla som levererade ström till anläggningen. Personalen står uppradad invid väggen. Salteriet låg vid Gäddbäckssundet och brann ned 1950.141 visningarFotoägare: Anna-Greta Wejdmark, Granötoer
Vbm_BR6801.tif
Vbm_BR6801.tifGrosshandlaren J. A. Forsberg, Holmön, född ca 1880, poserande med surströmmingstunnor vid sitt salteri vid Gäddbäckssundet på Holmön.141 visningarFotoägare: Anna-Greta Wejdmark, Granötoer
Vbm_C1676.tif
Vbm_C1676.tifSkolhuset på Holmön när det var nybyggt 1926, med två skolsalar, en kommunsal, och lägenheter för lärarinnor, barnmorskor etc.140 visningarFoto: G.Berglund, repro-neg. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4594.tif
Vbm_A4594.tifHär sitter Karl Holmberg i salen till sitt hus på Holmön. Observera Oscar Hultgrens väggmålningar, tavlan med Martin Luther och pipan på golvet!139 visningarFoto: Evert Larsson 1950. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_01bv.tif
Vbm_01bv.tifByviken på Holmön sommaren 1947. Färjan "Holmön" är i färd med att lämna hamnen. Vid denna tid fanns en livräddningsstation på Holmön, och i bakgrunden ser man livräddningskryssaren "Drottning Victoria". Livräddningsstationen flyttades till Ratan omkring 1958.139 visningarFoto Per-Gustav Svedelius. Negativet ägs av Anders Svedelius, Holmsund. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_BR6803.tif
Vbm_BR6803.tifHela personalen framför personalbostäderna vid Forsbergs salteri, Holmön. Salteriet låg vid Gäddbäckssundet nedanför bron till Ängesön. Längst till vänster Arne Wikander, framför dörrposten i vitt förkläde Gunnel Fredriksson och i dörrhålet Tycko Brakander (1893-1963) och Andreas Palmgren (1882-1953). Sittande nummer två från vänster är Vera Fredriksson och stående längst till höger Adrian Nilsson. Personalbostaden brann, tillsammans med salteriet år 1950.138 visningarFotoägare: Anna-Greta Wejdmark, Granötoer
Vbm_A4608.tif
Vbm_A4608.tifJohn Fredrikssons gård, Holmön år 1950. Året före (1949) förvandlades gårdens sal t.v. till butik. Gården, ursprungligen en Västerbottensgård, är här alltså renoverad och ombyggd.137 visningarFoto: Evert Larsson 1950 Dnr. 82/51. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_Br764.tif
Vbm_Br764.tifBarnmorskan Olga Bergström från Flarken i sitt enda rum uppe på skolans vind på Holmön år 1917.134 visningarFotoarkivet, Västerbottens museum (foto lånat genom Erik Backlund, Ånäset)toer
Vbm_BR4890.tif
Vbm_BR4890.tifVykort från nya hamnen i Byviken på Holmön, färdig 1925. Piren verkar fungera tillfredsställande. Vykortet är troligen från 1940-talet, men kan vara äldre.134 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_B2588.tif
Vbm_B2588.tifFamiljen Lundin, Holmön. Från höger: Helge, Kalle, Ove, fru Lundin, herr Lundin. Framför dem står Otto och Sixten.133 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumtoer
Vbm_B2599.tif
Vbm_B2599.tifGårdar på Holmön. T.h. Karl-Karls-gården nära gamla kyrkogården, som är en gammal gård, bortåt 350 år, och den kallas även "Holmbergs gård". Här övernattade ryska soldater under kriget 1809, och spår av muskötkolvar finns ännu kvar i golven. Gården är också känd för sina väggmålningar, utförda 1811 av en stockholmare vid namn Oscar Hultgren, som även gjorde konstnärlig utsmyckning i Holmöns gamla kyrka, Helena Elisabeth, uppförd 1801-02.132 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_A273.tif
Vbm_A273.tifEmma Kristina Pettersson,"Pet-Krick" kallad,fotograferad vid en grind eller "led"på Holmön på 1930-talet. Hon bodde i ett torp som låg innanför detta led och pensionatet byggdes i närheten.132 visningarFotoarkivet, Västerbottens Museum.toer
Vbm_A20118.tif
Vbm_A20118.tifEn samling båtar på Holmön. Bilden troligen tagen av Olof Hasslöv år 1957. Hasslöv skrev böcker om gammalt båtbyggeri, och i en artikel i tidskriften "Västerbotten" 1958 beskrev han västerbottniskt båtbyggeri.132 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_B4083.tif
Vbm_B4083.tifHolmön 1920. Robert Wikanders mangårdsbyggnad, "väst i byn". Den gamla mangårdsbyggnaden kallad "baschtun" (bagarstugan) skymtar till vänster. Robert Wikander emigrerade till Amerika 1905-1909, men återvände och övertog gården efter farbrodern Anton Wikander. Robert dog redan 1927 och på 2010-talet ägs gården av hans barnbarn.132 visningarFoto: Stellan Rosén i augusti 1920. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A272.tif
Vbm_A272.tifWängmans gård, Holmön 1937. Närmast kameran ett kvarnhus från en väderkvarn. När bilden togs användes den som redskapsbod, för att senare bli kvarnhus igen till väderkvarnen uppe vid skolan. Notera märkena efter sälskinn på byggnadernas väggar. 131 visningarFoto: L.Wikström 1937. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_03bv.tif
Vbm_03bv.tifByviken, Holmön, på 1940-talet. Den vita båten i bakgrunden är livräddningskryssaren "Drottning Victoria" som fanns vid Holmöns livräddningsstation, vilken senare flyttades till Ratan. 131 visningarFoto Per-Gustav Svedelius. Negativet ägs av Anders Svedelius, Holmsund. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2594.tif
Vbm_B2594.tifTekla och Anton Tegström, Holmön, med barnen Oskar, Iréne och Ingegärd. Tekla häller upp kaffe åt Anton, som ser ut att uppskatta detta.130 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_460.tif
Vbm_460.tifByviken, Holmön 1932. Gottfrid Pettersson (f. 1889) och en medhjälpare ska demonstrera s.k. enafiske. Gottfrid håller "enarepet" i ena handen, och "enan" i den andra. Pehr Stenberg omnämner "Ena noten" då han i augusti 1785 avsåg att "lära draga den", hos en släkting som var brukskarl i Hörne, i väntan på briggen "Vandringsman" för resa till Stockholm, på väg till Åbo. Se hans självbiografi: Pehr Stenbergs levernesbeskrivning, del 2, sidan 77 (Elg med flera, Umeå 2015). 130 visningarFotoarkivet, Västerbottens Museum.toer
Vbm_A13465.tif
Vbm_A13465.tifKarl Hellsten (1884-1966), Holmön. Han var kantor i Helena-Elisabeth kyrkan (Holmöns gamla kyrka) i 40 år, och var en av dem som mindes hur kyrkan var inredd. 130 visningarFoto: T.Gustafsson. 1955. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_BR4889.tif
Vbm_BR4889.tifVykort från 1940-talet, föreställande Holmöns kyrka, invigd ca. 1891.130 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_BR6799.tif
Vbm_BR6799.tifBaksidan av Forsbergs salteri vid Gäddbäckssundet på Holmön. Bilden är tagen före 1950 då salteriet brann ned. J. A. Forsberg, som ägde salteriet, var grosshandlare från Umeå.130 visningarFotoägare: Anna-Greta Wejdmark, Granötoer
Vbm_A4578.tif
Vbm_A4578.tifJohn Fredrikssons fastighet på Holmön år 1950. Fr.v. iskällare, stallport, avträde, vedbod, badkammare, drängkammare, bagarstuga, m.förstuga och kammare. 129 visningarFoto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_BR4888.tif
Vbm_BR4888.tifVykort från ca. 1945 över Berguddens fyr på Holmön. Fyrmästarbostaden fungerar som vandrarhem på 2010-talet.129 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_04bv.tif
Vbm_04bv.tifByviken, Holmön, 1947. Färjan "Holmön" är på väg till fastlandet. 129 visningarFoto Per-Gustav Svedelius. Negativet ägs av Anders Svedelius, Holmsund. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin
Vbm_onum_1bv.tif
Vbm_onum_1bv.tifHolmöbor och sommargäster vid ångaren "Turisten" i den nya hamnen i Byviken på Holmön, vilken den angjorde två dagar i veckan. "Turisten" var i drift ännu på 1970-talet, då den gick på Ulvön. Bilden, som togs av G. Berglund, är hämtad ur tidskriften "Västerbotten" 1926, sid. 133, artikeln "Ett örike" av Ellen Vleugel.129 visningarFotoarkivet, Västerbottens Museum.admin
Vbm_A4585_Vbm_A4586_Vbm_A4587.tif
Vbm_A4585_Vbm_A4586_Vbm_A4587.tifHolmön år 1950. Utsikt över byns huvuddel. Panoramabild tagen från John Fredrikssons gård.128 visningarFoto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
IMG_2809x.JPG
IMG_2809x.JPGEnsemblen vid första Holmöspelet på Holmön 1991.127 visningarFoto: Okänd 12/7 1991admin
Vbm_B2580.tif
Vbm_B2580.tifI bildens mitt syns Roberts-gården (efter Robert Wikander, 1879-1927) på Holmön. Ursprungligen kallades den "Manel-Pers-gården", efter bonden Emanuel Pettersson, som lär ha byggt den omkring 1850. Sommarhuset (eller bagarstugan, "Basj-stuun") står till vänster om den nyare manbyggnaden. I bakgrunden den senare rivna ladugården. Fotografen Rutkvist har stått framför stallbyggnaden med en stötting i förgrunden. Gården ägs 1977 av en släktförening bildad av Robert Wikanders barn.126 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2623.tif
Vbm_B2623.tifFyrmästare Janzén, Holmön, med hustrun Emilie, samt parets barn.126 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2603.tif
Vbm_B2603.tifTullaren Anton Grubbström med hustrun Anna och sonen Gösta.124 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumtoer
Vbm_46_211.tif
Vbm_46_211.tifVid Norrgadden ligger fyrplatsens hamn, här med fyrpersonalens "kutter" hitom Marinens fraktbåt (delvis skymd). Norrgadden ligger på Holmögadds nordspets och ca 3 km från fyrplatsen. Hamnen iordningställdes av militären under andra världskriget och har använts av fyrpersonalen sedan 1961, då man fick en större båt som ej kunde gå in i den tidigare hamnen, Kolahuskroken. Bilden är från 1971.123 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4592.tif
Vbm_A4592.tifBild från salen i Holmbergs gård, Holmön. Målningarna är utförda 1811 av samme konstnär som målade inne i Helena-Elisabeth kyrkan, en stockholmare vid namn Oscar Hultgren. Ugnen är en tegelugn från 1700-talet. Rummet är K-märkt.123 visningarFoto: Evert Larsson 1950. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_B2591.tif
Vbm_B2591.tifBerguddens fyr på Holmön i mitten av 1900-talet.122 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumtoer
Vbm_B2602.tif
Vbm_B2602.tifHolmön i början av 1900-talet. Erik Olof Lundin (1874-1951) med sin häst. Han var son till "gamm-Lundin", (handelsmannen Erik Lundin,1835-1902, från Själevad). Att husbonden poserade framför kameran med hästen var vanligt förr, hästen var ju en statussymbol i gamla tider, och alltså något man gärna visade upp. Observera slåttermaskinen i bakgrunden.122 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_C1707.tif
Vbm_C1707.tifLaxfiske vid Holmön på 1920-talet. Ragnar Jirlow, intendent vid Västerbottens museum, fotograferade och skrev mycket om fiske och säljakt i Västerbotten.122 visningarFoto: Ragnar Jirlow. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin
Vbm_B2595.tif
Vbm_B2595.tifHolmön. Längst t.v. står Emma Johansson, hållande sin dotterdotter Helny i handen.Den unge mannen med sälskinnsskor och skoband är Emmas son Gustaf, och arm i arm med honom står Emmas dotter Elin, som alltså är Gustafs syster, och som blev mor till Gösta Kåremo, Lidingö. Mannen längst t.h. är barnmorskans make, "barnmorsk-kall'n", som gick bort sig på lösisen när han var på väg till Gadden med post 1916. Hundens namn är "Boy".
121 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2626.tif
Vbm_B2626.tifFyrmästare Janzén med sin brud Emilie. Hon var ett av 11 syskon, varav nio flickor (äldsta systern hette Alma) och två pojkar (varav en var Krisander Andersson). Föräldrarna var "Lejons Jank" och Maria, dotter till Anders Gustav Andersson. Anders Gustav var av Boströms släkt, hans mor var dotter åt "Boströms Nick".121 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2635.tif
Vbm_B2635.tifSandbergs-gården, Holmön. Stående från vänster: Gottfrid Pettersson och Abel Sandberg. Henny Landberg, g.m. Emil Holmgren sitter näst längst t.h.i rutig klänning. Övriga sittande är okända.121 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_hgadd_1.tif
Vbm_hgadd_1.tifHolmögadds fyrplats. Sex av fyrmästare Rutkvists barn troligen 1923 (Bådo var stor för sin ålder). Från vänster, bakre raden: Berna (1909-1926) och Bengt (1906-1993). Framför dem: Britta (1917-2012), Bojan (1915-1995), Bådo (1921-1983) och Botvid (1920- 2008). Börje (1911-2005) och Bert (1913-2001) saknas. Karl Gustaf Rutkvist (1879-1959) var fyrmästare på Holmögadd från 1919, och alla hans åtta barn fick namn som började på "B".121 visningar Foto: G. Berglund. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Uppgiftslämnare: Bengts dotter Barbro Stenqvist.toer
tryck_ca1963.tif
tryck_ca1963.tifHemvikens hamn på Holmön på trycksak från omkring 1963 med livräddningdkryssaren "Grängesberg" och passagerarfärjan "Holmön"120 visningarFotoägare: Bertil Högdal, Sävaradmin
Vbm_A4598.tif
Vbm_A4598.tifHolmöns gamla kyrka: Den till rundloge ombyggda före detta Helena Elisabeth-kyrkan revs 1956 och flyttades till Gammlia i Umeå för rekonstruktion och återuppbyggnad. 1958 kunde den återinvigas. 119 visningarFoto: Evert Larsson 1950. Fotoarkivet, Västerbottens museumstoer
Vbm_B2601.tif
Vbm_B2601.tifMartin Bäckströms nuvarande gård (2014) på Holmön. På bilden tar smeden Helmer Bäckström, frun Lovisa, samt barnen Linus, Martin och Hjalmar en fikastund i det fria.118 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_C1683.tif
Vbm_C1683.tifVäderkvarn i "Vintervägskroken", tillhörig Wikanders gård, Holmön, på 1920-talet. Kvarnen finns på 2010-talet på Gammlia friluftsmuseum i Umeå.118 visningarFotoarkivet, Västerbottens Museum.toer
Vbm_02bv.tif
Vbm_02bv.tifByviken, Holmön, på 1940-talet. Den vita båten är livräddningskryssaren "Drottning Victoria", en så kallad motorlivbåt som hörde till den livräddningsstation som fanns på Holmön vid denna tid. Den flyttades senare till Ratan. 118 visningarFoto Per-Gustav Svedelius. Negativet ägs av Anders Svedelius, Holmsund. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2587.tif
Vbm_B2587.tifHelena Elisabeth-kyrkan på Holmön. Den uppfördes 1801-02 och var i bruk fram till 1891, då en ny kyrka byggdes. Från 1891 och till 1955 användes gamla kyrkan som loge, tvättstuga och fårhus. Stiftelsen Västerbottens Museum köpte Helena Elisabeth år 1955 och flyttade den till Gammlia i Umeå, där den återinvigdes 1958 av biskop Ivar Hylander. Den nya inredningen består dels av utrustning från andra kyrkor, dels av återskapade detaljer. Helena Elisabeth Grahn, maka till brukspatron Mårten Grahn, donerade kyrkans första nattvardsservis, och efter henne fick kyrkan sitt namn. (Denna bild finns publicerad i tidskriften "Västerbotten" 1926, sid. 126. Artikeln heter "Ett örike", skriven av Ellen Vleugel.)117 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2605.tif
Vbm_B2605.tifIda och Selma Holmgren, Holmön. Selma var "postfröken", och Ida gifte sig senare med Gottfrid Pettersson. Damerna var systrar till Emil Holmgren. Selma verkar vara ifärd med att stämpla ett brev, och t.h. syns en brevvåg.
117 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_BR2623.tif
Vbm_BR2623.tifHolmöfärjan invigs i maj månad 1938. I mitten av bilden syns landshövding Gustav Rosén. Bilden tagen i Byviken. 116 visningarFotoägare: Stellan Roséntoer
Vbm_B2590.tif
Vbm_B2590.tifErik Holmgren, Holmön, med hustrun Margareta, som var dotter till båtbyggaren "Jan-Olsa". 115 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2613.tif
Vbm_B2613.tifFrån vänster: Krisander Johansson (t.v.), Holmön, smeden Helmer Bäckström och Krisanders hustru Hilda.115 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_449.tif
Vbm_449.tifByviken, Holmön 1932. Gottfrid Petterson (f. 1889) och hans medhjälpare demonstrerar för fiskeriintendent Olofsson hur man fiskar med "ena". Det korkförsedda nätet bildar en slinga i vattnet. Båten är en julle.115 visningarFoto: Ossian Olofsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4617.tif
Vbm_A4617.tifJ.A. Lundbergs gård, Holmön år 1950. Gården övertogs senare av sonen Rune Lundberg.115 visningarFoto: Evert Larsson 1950. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_B2632.tif
Vbm_B2632.tifUtsikt över delar av Holmön. Fotot taget från Robert Wikanders gård (Robertsgården). 113 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_A4577.tif
Vbm_A4577.tifJohn Fredrikssons gamla ladugård t.v., sedermera riven och ersatt av en villa. Bodar i bakgrunden. Fotot taget inifrån Bengt Jonssons gård på Holmön.113 visningarFoto: Evert Larsson 1950. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_Br18630.tif
Vbm_Br18630.tifDen då enda kvarstående sommarladugården på Holmön, troligen på 1950-talet. Den var belägen nedanför kyrkan och ägdes av Gottfrid Petterson. Den är nu (2013) borta sedan länge. - Grindarna närmast till höger i bilden är troligen snöskärmar av den typ som användes för att vintertid hejda snödrev på den här tiden. 113 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_05bv.tif
Vbm_05bv.tifByviken, Holmön, sommaren 1944. Färjan "Holmön" stävar mot fastlandet driven av ett gengasaggregat. Under andra världskriget rådde bränslebrist. Färjan gick även under benämningen "passbåt".113 visningarFoto: Per-Gustav Svedelius. Negativet ägs av Anders Svedelius, Holmsund.admin
Vbm_07bv.tif
Vbm_07bv.tifByviken, Holmön, 1944. Färjan eller "passbåten" "Holmön" är på väg in till ön med samma namn. Den tuffar fram på vågorna driven av ett gengasaggregat, eftersom detta var under andra världskriget.113 visningarFoto: Per-Gustav Svedelius. Negativet ägs av Anders Svedelius, Holmsund. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin
Vbm_09bv.tif
Vbm_09bv.tifFärjan "Holmön" gungar på vågen, på väg från Holmön 1944. Detta var den första Holmöfärjan som nu hade varit i drift i en 6-7 år.113 visningarFoto Per-Gustav Svedelius. Negativet ägs av Anders Svedelius, Holmsund. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_C1682.tif
Vbm_C1682.tifHolmbergs gård, Holmön med de berömda väggmålningarna i salen, utförda av stockholmaren Oscar Hultgren 1811. Gården kallades ursprungligen "Karl-Karlsgården", är närmare 350 år gammal och innehavd av släkten i åtta generationer. Märken efter 1809 års krig finns kvar i huset. Foto från 1920-talet, och fotografen kan ha varit Karl-Gustav Rutkvist. Från tidskiften Västerbotten 1926, sid.133.111 visningarFotoarkivet, Västerbottens Museum.toer
Vbm_C1694.tif
Vbm_C1694.tifKarl Holmberg och hustrun Josefina i salen i sitt hus på Holmön. Väggmålningar från 1811 av stockholmaren Oscar Hultgren, och tegelugn. Fotot troligen taget på 1920-talet.111 visningarFotoarkivet, Västerbottens Museum.toer
Vbm_onum.tif
Vbm_onum.tifBerguddens fyr på Holmön 1896 (från artikeln "Ett örike" av Ellen Vleugel i tidskriften "Västerbotten" 1926, sid. 116).111 visningarFoto Karl-Gustav Rutkvist. Fotoarkivet, Västerbottens museum-toer
Vbm_C1709.tif
Vbm_C1709.tifFiskaren Nils-Petter Nilsson bodde i detta torp på Holmön. Han var den siste hamnfogden på Fjäderägg. Torpet är borta från denna plats, men är återuppsatt på annat ställe på Holmön som bagarstuga. I förgrunden en "tålningsplats", där man impregnerade/färgade (tålade) bomullsnät. 111 visningarFoto Ragnar Jirlow på 1920-talet. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin
mish-763.jpg
mish-763.jpgHolmön 2011. Scen ur Holmöspelet med Rose-Maj Höglund, Tarja Lindkvist samt Mona Bäckström.110 visningarFoto: Håkan Karlsson, 7/7 2011toer
Vbm_A4591.tif
Vbm_A4591.tifHolmbergs gård,Holmön år 1950. Fastigheten kallad "Klemets", en av de äldsta i byn. 110 visningarFoto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_C1708.tif
Vbm_C1708.tifHolmön på 1920-talet. Här har fotografen Ragnar Jirlow hängt upp fisknät på en gammal träspark, en s.k. "valle-slea" = vallad släde, alltså en som saknar järnmedar.110 visningarFoto: Ragnar Jirlow. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin
Vbm_B2611.tif
Vbm_B2611.tifEnligt Karl Edlund, Holmön, uppgiftslämnare år 1977, är damerna på bilden Ida (t.v.) och Vivi Johansson (t.h.).109 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2614.tif
Vbm_B2614.tifMedlemmar av familjen Johansson, Holmön, fotograferade utanför Lundbergsgården, troligen i början av 1900-talet. 109 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
891 filer på 9 sida(or) 1

Copyright © Sävar Hembygdsförening om inget annat anges