Minnen från Sävarådalen och Holmön (Mish)


Hem Kontakt Logga in
Albumlista Senast uppladdade Senaste kommentarer Mest visade Topplista Mina Favoriter Sök
Mest visade
8003_2114.jpg
8003_2114.jpgSävar belysningsförenings kraftstation. Daniel Söderlund vid generatorn.141 visningarFoto: Håkan Karlsson 13/11 1982toer
8004_1035.jpg
8004_1035.jpgRedskapsgymnastik i Sävarhallen, Sävar.141 visningarFoto: Håkan Karlsson 28/1 1983toer
Vbm_A_7009-10hjg.tif
Vbm_A_7009-10hjg.tifBullmark 1951. Södra infarten. Bron över Sävarån syns något till höger om bildens mitt.141 visningarFoto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4585_Vbm_A4586_Vbm_A4587.tif
Vbm_A4585_Vbm_A4586_Vbm_A4587.tifHolmön år 1950. Utsikt över byns huvuddel. Panoramabild tagen från John Fredrikssons gård.141 visningarFoto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_07bv.tif
Vbm_07bv.tifByviken, Holmön, 1944. Färjan eller "passbåten" "Holmön" är på väg in till ön med samma namn. Den tuffar fram på vågorna driven av ett gengasaggregat, eftersom detta var under andra världskriget.141 visningarFoto: Per-Gustav Svedelius. Negativet ägs av Anders Svedelius, Holmsund. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin
gubben-stubben.tif
gubben-stubben.tifJohan Eriksson (1908-2008), Krokbäck 1996.141 visningarFoto: Eskil Säfsten, Gravmarkadmin
025gravmark.jpg
025gravmark.jpgGravmark omkring 1960: Bron över Sävarån med Molly och Birger Lundgrens hus längst bort till vänster och Josefa och Nils Johanssons gård till höger.141 visningarFoto: Eskil Säfsten, Gravmarkadmin
1960tal_motO.jpg
1960tal_motO.jpgUtsikt mot öster från ett träd vid Emil Högdahls hus i Sävar på 1960-talet. Bullmarksvägen är närmast under telefonledningarna. Sävaråns tädbevuxna stränder ses framför bebyggelsen längst österut.141 visningarFoto: Bertil Högdaladmin
smhi_160.jpg
smhi_160.jpgSävarån den 26 juni 1923. Timmerbröt lossas i Långforsen nedströms Brattfors. Kan någon förklara vad fotot egentligen föreställer?141 visningarSMHI, Hydrologiskt historiskt bildarkivadmin
Botsmark-skolan-p1.jpg
Botsmark-skolan-p1.jpgPanoramabild av skolan i Botsmark, som är byggd av rött tegel. Den gröna byggnaden inrymmer förskolan.140 visningarFoto: Håkan Karlsson 9/8 2012toer
than_16_a.tif
than_16_a.tifSkeppsvik på 1930-talet. Vy mot norr. Huset i bildens mitt har en gång varit skola men är sedan rivet. Här restes ett luftbevakningstorn under 2:a världskriget. Sjöströms före detta bostadshus, senare Björklunds, byggdes här i mitten av 1950-talet. Dessförinnan nyttjades av flottningsföreningens personal på sommaren, bland annat Ossian Lundström, Sävar.140 visningarFoto: Okänd.toer
Vbm_A20574-75.tif
Vbm_A20574-75.tifTäfteå sett nedifrån ån. Den första mörka byggnaden från vänster är Abel Jonssons båtbyggeri.140 visningarFoto: Evert Larsson 1958. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
8001_1034.jpg
8001_1034.jpgGudstjänst hemma hos Gustaf (1908-2000) och Gerda Mattssons i Ivarsboda.
Från vänster: Ebba Burstedt född Lundström, Helga och Arne Lundström, Agda Andersson, Ally Andersson, Harriet Lindström och Gerda Mattsson. Ryggtavlan av Annika Häggström längst till höger.
140 visningarFoto: Håkan Karlsson 13/3 1983toer
8003_2140.jpg
8003_2140.jpgE4:an mellan Sävar och Umeå sedd genom ett bilfönster.140 visningarFoto: Håkan Karlsson 4/8 1977toer
Vbm_268_Ma.tif
Vbm_268_Ma.tifFiskebodar i Sörfjärden, Ostnäs på 1920-talet.
140 visningarFoto: Ragnar Jirlow. Nordiska museet, kopia från Västerbottens museums samligartoer
Vbm_B2591.tif
Vbm_B2591.tifBerguddens fyr på Holmön i mitten av 1900-talet.140 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumtoer
Vbm_B2595.tif
Vbm_B2595.tifHolmön. Längst t.v. står Emma Johansson, hållande sin dotterdotter Helny i handen.Den unge mannen med sälskinnsskor och skoband är Emmas son Gustaf, och arm i arm med honom står Emmas dotter Elin, som alltså är Gustafs syster, och som blev mor till Gösta Kåremo, Lidingö. Mannen längst t.h. är barnmorskans make, "barnmorsk-kall'n", som gick bort sig på lösisen när han var på väg till Gadden med post 1916. Hundens namn är "Boy".
140 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
IMG_1476.JPG
IMG_1476.JPGUr "MS Grands Jungfruresa" framförd på Grandbiografen i Sävar. Raden längst bak: Ingemar Lindmark. Åke Elebro, Ann-Kristin Forsberg, Esbjörn Hedman, Kerstin Norén samt Kjell Johansson. Främre raden: Katarina Hedman, Lena Enström, Maria Höglund, Katarina Lotse och kaptenen Stig Olsson.140 visningarFoto: Okänd 1984. Fotoägare: Kjell Johansson. Reproduktion: Håkan Karlsson 2012.admin
haka1410_30.jpg
haka1410_30.jpgBruksbacken i Sävar med änkehuset (blev senare Hembygdsgården), ålderdomshemmet, lärarbostaden och längst bort bruksinspektorbosten. Bakom hitre dörren i änkehuset bedrevs skolköksundervisning, och bakom den bortre dörren var träslöjden.140 visningarFoto: Håkan Karlsson, omkring 1963admin
HK15-050.jpg
HK15-050.jpgAxel Bäckström läger upp hyvlat golvvirke vid Sävar Såg.140 visningarFoto: Nils-Erik Jonsson, 1963.admin
Vbm_A21831.tif
Vbm_A21831.tifTäfteå. En skötbåts akterskepp.139 visningarFoto: Per-Uno Ågren 1958. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
8001_1042.jpg
8001_1042.jpgYtterkläder tas av barnen på barndaghemmet Slöjdaren i Sävar.139 visningarFoto: Håkan Karlsson 21/10 1983toer
8001_1043.jpg
8001_1043.jpgLekande barn på barndaghemmet Slöjdaren,Sävar.139 visningarFoto: Håkan Karlsson 21/10 1983toer
8002_1044.jpg
8002_1044.jpgHarry Winberg, Täfteå, kör slaghack.139 visningarFoto: Håkan Karlsson 28/9 1982toer
8003_1021.jpg
8003_1021.jpgVirke och exteriören av torkanläggningen på Sävar såg som ännu finns kvar (2014) med en nybyggnad av en ytterligare panncentral.139 visningarFoto: Håkan Karlsson 26/4 1983toer
8004_1031.jpg
8004_1031.jpgSävar fotbollslag tränar i Sävarhallen.139 visningarFoto: Håkan Karlsson 11/1 1983toer
IMG_7034elka.jpg
IMG_7034elka.jpgElly Karlsson, Bullmark, avtackas som växeltelefonist, av Birger Fällman. Bullmarks telefonväxel och telegrafstation nedlades år 1960. 139 visningarFoto: Okänd 1960. Fotoägare: Elly Karlsson. Reproduktion: Håkan Karlsson 4/10 2013admin
Vbm_BR12402.tif
Vbm_BR12402.tifGetare Sjögrens stuga med nävertak. Lokaliseringen osäker -- den låg kanske inte ens i Täfteå? Taket täcktes med några (kanske 3?) lager björknäver och ovanpå dessa lades stockar. Denna typ av nävertak var spåntakets föregångare. NÅGON SOM VET VAR DENNA STUGA LÅG?138 visningar Fotoägare: Kenneth Öhgren. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_K311_19.tif
Vbm_K311_19.tifTäfteå. Vy söderut mot byvägen med vackra parstugor i öster. I huset närmast kameran bor 2014 Nils-Erik Forsberg. Det ljusa huset i bildens mitt är Robert Karlssons före detta hus som bebos 2014 av Sigvard Fredriksson.
138 visningarFoto: Karin Eriksson 10/12 1973. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
8001_1015.jpg
8001_1015.jpgBuntläggning av björk på vintern i Skeppsvik. Bror Andersson (1902-1986) står vid björklasset på lastbilen.138 visningarFoto: Okänd 1950-talet
Reproduktion: Håkan Karlsson
toer
8003_2115.jpg
8003_2115.jpgSävar belysningsförenings kraftstation. Daniel Söderlund och Erik Söderlund utför smörjningsarbete vid regulatorn.138 visningarFoto: Håkan Karlsson 13/11 1982toer
8004_1018.jpg
8004_1018.jpgSM -delcup i kanotslalom i Sävarån. Foto från Maskinåbron i Sävar.138 visningarFoto: Håkan Karlsson 16/5 1982toer
IMG_2802.JPG
IMG_2802.JPGSlöjdlärare Edvin Karlsson, Täfteå med skolkökslärarinnan Nisser. Omkring 1945.138 visningarFotoägare: Irene Nilsson. Foto: Okänd.
Reproduktion: Håkan Karlsson
toer
z-bilden.jpg
z-bilden.jpgPanoramabild av kronotorpet Hundtjärnliden i Sävar sockens nordvästra hörn. Innehades av Edvin Wilhelmsson som avled 1961, varefter änkan och barnen flyttade till Kamsjön och Hundtjärnliden avfolkades. Huset uppfördes 1929 och har tidstypiska renoveringsmaterial från mitten av seklet: pannplåt som taktäckning och fasadskivor av eternit (asbestbetong). En vindgenerator på taket gav en tid elektricitet till installerad inomhusbelysning. En stormlykta ("strumplampa" med pump) användes vid större ljusbehov. Huset har kvarhängande telefonledingar på gavelväggen. En växeltelefon på gemensam linje med gården i Högsmyrliden kopplade vidare till huvudväxeln i Kamsjön, Degerfors. Hundtjärnliden överfördes från Degerfors (Vindeln) till Sävars socken 1944. Nuvarande ägare: Sveaskog AB.138 visningarFoto: Håkan Karlsson 2/9 20121 kommentareradmin
IMG_3981.JPG
IMG_3981.JPGFlygfoto över Sävar kyrka. Bilden är tagen före 1943 (dubblett).138 visningarFoto: Okänd omkring 1940-talet. Fotoägare: Ella Westermark. Reproduktion: Håkan Karlsson 10/6 2013 admin
Vbm_09bv.tif
Vbm_09bv.tifFärjan "Holmön" gungar på vågen, på väg från Holmön 1944. Detta var den första Holmöfärjan som nu hade varit i drift i en 6-7 år.138 visningarFoto Per-Gustav Svedelius. Negativet ägs av Anders Svedelius, Holmsund. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Inga-Lisa_Verner.jpg
Inga-Lisa_Verner.jpgVerner och Inga-Lisa Andersson 11 juni 1998 i Krokbäck138 visningarFoto: Eskil Säfsten, Gravmarkadmin
032gravmark.jpg
032gravmark.jpgGravmark på 1950-talet. I bildens mitt syns Bo Emsings kraftstation med fågelholksfabriken bortom. Skomakare Gustaf Sandström slog tegel (betonghålsten) på platsen med det lilla skjulet i förgrunden.138 visningarFoto: Eskil Säfsten, Gravmarkadmin
Taftea-p0.jpg
Taftea-p0.jpgPanoramabild från Sävarvägen mot nybyggnadsområde, som startade omkring 2011, Täfteå.137 visningarFoto: Håkan Karlsson 15/8 2012toer
Vbm_96_flb.jpg
Vbm_96_flb.jpgSävar 1968. Vy mot byn från Krutbrånet.137 visningarFoto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_A21863.tif
Vbm_A21863.tifPå fiske med Helge Sundström (1905-1982) vid Rovögerns fiskeläge 1958. Man sätter ut strömmingsskötar. Vid årorna sitter Helge Sundström och närmast kameran står hans son Karl-Henrik.
137 visningarFoto: Per-Uno Ågren. Fotoarkivet, Västerbottens museum.toer
8001_2111.jpg
8001_2111.jpgFöreningshuset i Tväråmark 1983. - Vägmästare Hallsten Bergman köpte av Edvard Nilsson den tomt där föreningshuset nu står. Detta var i samband med att de nya landsvägarna byggts. Han lät 1930 uppföra hus med garage. Hans hustru Ingeborg, född Vincent från Täfteå, var småskollärarinna. Tväråmarks byamän förvärvade fastigheten i slutet av 1930-talet och byggde om huset till skola och garaget till bastu. Huset hyrdes av kommunen och användes med början år 1939 som byskola. På det övre planet fanns lärarinnebostad. Skolan drogs in 1952. Efter att skolhuset brunnit ned 1959 byggde byn ett nytt bönhus som 2010 ägs av Tväråmarks rotes byggnadsförening. Skolrotet omfattar även byarna Sundbäck, Hjåggmark, Melsbäck ochl Åbyn.137 visningarFoto: Håkan Karlsson 17/7 1983 (se även IMG_6928.JPG)toer
Vbm_270_Ow.tif
Vbm_270_Ow.tifUr Jirlows fotomaterial från Ivarsboda - vad pågår här egentligen? Bilden tagen på 1920-talet av Ragnar Jirlow från Västerbottens museum, sedermera anställd på Nordiska museet i Stockholm. Mannen till vänster: Hilmar Mattsson. Namnuppgifter på de övriga personerna mottages tacksamt. Att det är 1920-tal bekräftas av flickans moderiktiga huvudbonad.137 visningarFoto: Ragnar Jirlow. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_B2602.tif
Vbm_B2602.tifHolmön i början av 1900-talet. Erik Olof Lundin (1874-1951) med sin häst. Han var son till "gamm-Lundin", (handelsmannen Erik Lundin,1835-1902, från Själevad). Att husbonden poserade framför kameran med hästen var vanligt förr, hästen var ju en statussymbol i gamla tider, och alltså något man gärna visade upp. Observera slåttermaskinen i bakgrunden.137 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
img010adv.tif
img010adv.tifSävar Ik:s adventskalender 1985
Övre rad från vänster: Erik Larsson, Mikael Johansson, Göran Sjöström, Patrik Ivert, Patrik Bäckström, Björn Hanerud, Björn Larsson, Niclas Höglund,
Mellersta raden: Anders Dissler, Rolf-Gunnar Gunnarsson, okänd, Henrik Lundsten, Lundström (?), Erik Isaksson, Jonas Strandberg(?), Lars Briell.
Främre raden: Anna-Karin Ivert, Marielle Morefält, Mats Marklund, André Ruuth, Mikael Pesonen, Joakim Sundbaum, Tobias Sandström.
137 visningaradmin
Vbm_02bv.tif
Vbm_02bv.tifByviken, Holmön, på 1940-talet. Den vita båten är livräddningskryssaren "Drottning Victoria", en så kallad motorlivbåt som hörde till den livräddningsstation som fanns på Holmön vid denna tid. Den flyttades senare till Ratan. 137 visningarFoto Per-Gustav Svedelius. Negativet ägs av Anders Svedelius, Holmsund. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
tryck_ca1963.tif
tryck_ca1963.tifHemvikens hamn på Holmön på trycksak från omkring 1963 med livräddningdkryssaren "Grängesberg" och passagerarfärjan "Holmön"137 visningarFotoägare: Bertil Högdal, Sävaradmin
konf_300a.tif
konf_300a.tif Konfirmation i Sävar kyrka 194? med kyrkoherde Gustaf A. Grubbström. 137 visningaradmin
Vbm_17.tif
Vbm_17.tifEmil Jonssons (1905-2004) gård i Tomterna, Sävar 1952. Uppförd omkring 1870, revs omkring 1956.136 visningarSävar_socken_Sävarroec
Vbm_92_flb.jpg
Vbm_92_flb.jpgSävar 1968. På åkermarken på bilden byggdes Skogsförbättrings norra försöksstation som invigdes 1969 (Skogforsk, Sävarstationen sedan 1992).136 visningarFoto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som ingår i en bildserie som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdestoer
8001_1017.jpg
8001_1017.jpgSkeppsvik i mitten av 1950-talet. Anders Lundmark mäter björkmassaved inför buntläggningen vid kajen.136 visningarFoto: Okänd 1950-talet
Reproduktion: Håkan Karlsson
toer
8002_2101.jpg
8002_2101.jpg EFS-bönhuset i Täfteå.136 visningarFoto: Håkan Karlsson 8/7 1983toer
8008_1012.jpg
8008_1012.jpgBullmark 1983. Barnkör uppträder vid skolavslutningen i kapellet.136 visningarFoto: Håkan Karlsson 10/6 1983toer
Vbm_A_4573.tif
Vbm_A_4573.tifYtterboda 1951 vid vägskälet till Ostnäs (vägskylt mitt i bilden). Till vänster EFS bönhus som tidigare även fungerade som skola. Det är privatägt 2013 av Philip Sandberg. Till höger närmast vägen är Magnus Petterssons hus, vilket ägs 2013 av Åke och Ingegerd Sandgren.136 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A_5854o57-58.tif
Vbm_A_5854o57-58.tifUtsikt 1951 över Ytterboda mot väster med bönhuset längst till höger.136 visningarFoto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museum.toer
Vbm_n_s.tif
Vbm_n_s.tifYtterboda ca 1950136 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4592.tif
Vbm_A4592.tifBild från salen i Holmbergs gård, Holmön. Målningarna är utförda 1811 av samme konstnär som målade inne i Helena-Elisabeth kyrkan, en stockholmare vid namn Oscar Hultgren. Ugnen är en tegelugn från 1700-talet. Rummet är K-märkt.136 visningarFoto: Evert Larsson 1950. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
laxen2.jpg
laxen2.jpgLaxvägning i Krokbäck ...136 visningarFoto: Eskil Säfsten, Gravmarkadmin
05-syskSand.tif
05-syskSand.tifAlfred Sandström (1896-1962), Bullmark, blev chaufför i Umeå. Gift med Olga (1901-1962),136 visningarFotoägare: Siv Sandström admin
Vbm_84_flb.jpg
Vbm_84_flb.jpgSävar 1968. Korsningen Täftevägen (i förgrunden), E4 och Kungsvägen.135 visningarFoto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes. toer
IMG_6841.JPG
IMG_6841.JPGTäfteborgs loge från omkring år 1975. Ägare är Täfteå IK. Sommardanser i logen
har under många år arrangerats av Signar Nordin, Åbyn.
135 visningarFoto: Håkan Karlsson 29/6 2012toer
IMG_6846.JPG
IMG_6846.JPGSkolan i Täfteå. Här stod förut den nu rivna folkskolan från mitten av 1920-talet135 visningarFoto: Håkan Karlsson 29/6 2012toer
8001_1031.jpg
8001_1031.jpgGudstjänst i hemmet hos Gustaf (1908-2000) och Gerda Mattsson i Ivarsboda.
Från vänster: Manfred Lundström, Agda Andersson, Ally Andersson, Elsy Bäckström, Egon Bäckström samt Gustaf Mattsson.
135 visningarFoto: Håkan Karlsson 13/3 1983haka
8002_1007.jpg
8002_1007.jpgRovans vändplan, Täfteå.135 visningarFoto: Håkan Karlsson 8/7 1983toer
8003_2150.jpg
8003_2150.jpgPaus i tumningsarbetet (virkesmätningen) vid Degersjön.135 visningarFoto: Okänd, omkring 1935. Reproduktion: Håkan Karlssontoer
8004_1020.jpg
8004_1020.jpgSM -delcup i Sävarån. Kanotslalom i Sävarån.135 visningarFoto: Håkan Karlsson 16/5 1982toer
8010_1002.jpg
8010_1002.jpgNågra av de tidigaste bilarna i Botsmark. Mamman till Sigfrid Nilsson hade avlidit år 1923. På bilden syns bland andra Karl Åström och Waldemar Johansson.135 visningarFoto: Okänd 1923. Reproduktion: Håkan Karlsson, 1980-talettoer
Vbm_R332.tif
Vbm_R332.tifBullmark trol. på 1910 eller 20-talet. (fotografen Tor Ekholtz flyttade till Umeå på 1910-talet). Tlll vänster syns vägen mot Furunäs.135 visningar Foto: Tor Ekholtz. Hushållningssällskapets bildsamling, Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_211_AA.tif
Vbm_211_AA.tifAdele Högdahls mangårdsbyggnad i Tväråmark. I "Västerbottens bygd och folk" 1952, s. 911. Hon skötte även byns telefonväxel.135 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
8003_2147.tif
8003_2147.tifBesättningen på bogserbåten "Skeppsvik" omkring år 1920. "Skeppsvik" kantrade den 21 augusti 1925 vid Storbådan utanför Nordmaling. Kaptenen Algot Forsberg fick senare befälet på båten "Sandvik". Längst till höger i nedre står Valdemar Karlsson (f. 1889) från Sävar.135 visningarReproduktion: Håkan Karlssontoer
Vbm_Br18630.tif
Vbm_Br18630.tifDen då enda kvarstående sommarladugården på Holmön, troligen på 1950-talet. Den var belägen nedanför kyrkan och ägdes av Gottfrid Petterson. Den är nu (2013) borta sedan länge. - Grindarna närmast till höger i bilden är troligen snöskärmar av den typ som användes för att vintertid hejda snödrev på den här tiden. 135 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_C1683.tif
Vbm_C1683.tifVäderkvarn i "Vintervägskroken", tillhörig Wikanders gård, Holmön, på 1920-talet. Kvarnen finns på 2010-talet på Gammlia friluftsmuseum i Umeå.135 visningarFotoarkivet, Västerbottens Museum.toer
Vbm_05bv.tif
Vbm_05bv.tifByviken, Holmön, sommaren 1944. Färjan "Holmön" stävar mot fastlandet driven av ett gengasaggregat. Under andra världskriget rådde bränslebrist. Färjan gick även under benämningen "passbåt".135 visningarFoto: Per-Gustav Svedelius. Negativet ägs av Anders Svedelius, Holmsund.admin
7_Eklundare.jpg
7_Eklundare.jpgSigfrid och Berta Eklund, Göta Eklund, Saida och Frans Eklund, Gravmark (1, 3 och 5 är syskon)135 visningarFoto: Eskil Säfsten, Gravmarkadmin
IMG_6706.JPG
IMG_6706.JPGOstnäs i sommarskrud. Huset till vänster ägs av Rolf Jonsson.134 visningarFoto: Håkan Karlsson 25/6 2012toer
IMG_0289.JPG
IMG_0289.JPGHögsmyrliden. Vy mot nuvarande sommarstuga.134 visningarFoto: Håkan Karlsson 2/9 20122 kommentarertoer
8005_2135.jpg
8005_2135.jpgKaffe serveras till Erik och Lydia Jonsson. Pensionärsträff på Klockargården i Sävar.134 visningarFoto: Håkan Karlsson 29/11 1983toer
Vbm_BR_10886.jpg
Vbm_BR_10886.jpgByåldermannen Abel Jonsson (1890-1971) i Täfteå på 70-årsdagen134 visningarHilding Lindströms bildsamling,1960. Västerbottens museumtoer
Vbm_BR_10892.jpg
Vbm_BR_10892.jpgAlvar Jonsson (son till Abel) och Hilding Lindström på Bjuren omkring 1936134 visningarHilding Lindströms bildsamling, Västerbottens museumtoer
Vbm_777tft.tif
Vbm_777tft.tifGångjärn kornbod. Kornboden har tidigare varit häkte och har därför galler för gluggarna och kraftiga beslag på dörren.134 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
IMG_2402.JPG
IMG_2402.JPGNyodling i Högåker. Vid gengastraktorn från vänster: Åke Sandström, Folke Johansson, två barn från Högåker-Forsliden, Ingvar Lindberg, Albin Lindberg och Reinhold Karlsson134 visningarFoto: Okänd cirka 1943. Fotoägare: Martin Johansson. Reproduktion: Håkan Karlsson 2013.toer
IMG_2438.JPG
IMG_2438.JPGSvår översvämning av Sävarån i Bullmark. 134 visningarFoto: Okänd 1967. Fotoägare: Martin Johansson. Reproduktion: Håkan Karlsson 2013toer
8008_1024.jpg
8008_1024.jpgVerner Markström (1906-78) arbetar i sitt snickeri i Bullmark 1972.134 visningarFoto: Okänd. Reproduktion: Håkan Karlssontoer
Vbm_A5912.tif
Vbm_A5912.tifHos Johan Karlsson i Tväråmark 1951: Bod. Någon som vet vad den här boden användes till?
134 visningarFoto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_B2601.tif
Vbm_B2601.tifMartin Bäckströms nuvarande gård (2014) på Holmön. På bilden tar smeden Helmer Bäckström, frun Lovisa, samt barnen Linus, Martin och Hjalmar en fikastund i det fria.134 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2613.tif
Vbm_B2613.tifFrån vänster: Krisander Johansson (t.v.), Holmön, smeden Helmer Bäckström och Krisanders hustru Hilda.134 visningarFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_46_211.tif
Vbm_46_211.tifVid Norrgadden ligger fyrplatsens hamn, här med fyrpersonalens "kutter" hitom Marinens fraktbåt (delvis skymd). Norrgadden ligger på Holmögadds nordspets och ca 3 km från fyrplatsen. Hamnen iordningställdes av militären under andra världskriget och har använts av fyrpersonalen sedan 1961, då man fick en större båt som ej kunde gå in i den tidigare hamnen, Kolahuskroken. Bilden är från 1971.134 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_hgadd_1.tif
Vbm_hgadd_1.tifHolmögadds fyrplats. Sex av fyrmästare Rutkvists barn troligen 1923 (Bådo var stor för sin ålder). Från vänster, bakre raden: Berna (1909-1926) och Bengt (1906-1993). Framför dem: Britta (1917-2012), Bojan (1915-1995), Bådo (1921-1983) och Botvid (1920- 2008). Börje (1911-2005) och Bert (1913-2001) saknas. Karl Gustaf Rutkvist (1879-1959) var fyrmästare på Holmögadd från 1919, och alla hans åtta barn fick namn som började på "B".134 visningar Foto: G. Berglund. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Uppgiftslämnare: Bengts dotter Barbro Stenqvist.toer
Vbm_A4617.tif
Vbm_A4617.tifJ.A. Lundbergs gård, Holmön år 1950. Gården övertogs senare av sonen Rune Lundberg.134 visningarFoto: Evert Larsson 1950. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
img011adv.tif
img011adv.tifSävar IK:s adventskalnder, basketlag 1977. Bakre raden fr. v: Birgitta Lindberg, Elin Tollefsen, Irene Gustavsson, Carina Larsson, Birgitta Häggkvist.
Främre raden fr. v: Charlott Vahlström, Anna Nygren, Susanne Strömberg, Britt-Marie Persson.
134 visningaradmin
IMG_1444.JPG
IMG_1444.JPGSång, dans och lek med Katarina Sandström, Sävar. Nummer fyra från vänster är Katarinas bror Tobias Sandström.134 visningarFoto: Okänd 1980-talet. Fotoägare: Kjell Johansson. Reproduktion: Håkan Karlsson 2012.admin
IMG_1459.jpg
IMG_1459.jpgMidsommarfirande i Sävar. Från vänster: Ingemar Lind, dragspel, Åke Elebro, Kestin Norén, Mari-Louise Forsman, Stig ?? samt Kjell Johansson framför en scen ur "MS Grands Jungfruresa".134 visningarFoto: Okänd 1984. Fotoägare: Kjell Johansson. Reproduktion: Håkan Karlsson 2012.admin
Vbm_C1708.tif
Vbm_C1708.tifHolmön på 1920-talet. Här har fotografen Ragnar Jirlow hängt upp fisknät på en gammal träspark, en s.k. "valle-slea" = vallad släde, alltså en som saknar järnmedar.134 visningarFoto: Ragnar Jirlow. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin
IMG_2819.JPG
IMG_2819.JPG- Tänt vare här, men bara på låtsas. Jan Olof Jonsson, Ernst Leijon och Allan Lidberg i Sävaramatörerna testar kostymer i byaspelet Slaget vid Sävar.134 visningarFoto: Håkan Karlsson 23/10 1993admin
IMG_2826.JPG
IMG_2826.JPGFrågan om hur ryssen skulle bemötas skapade även oenighet bland byamännen. Här ryker bonden Gabriel Andersson, spelad av Allan Lidberg, ihop med hetlevrade Anders Jakobsson, spelad av Håkan Karlsson. Dan Anderssson försöker skilja de två. Scen ur andra Sävarspelet, som uppfördes i Krypedalen.134 visningarFoto: VK juni 1997admin
Fr-kyrktornet-1.jpg
Fr-kyrktornet-1.jpgVy från kyrktornet i Sävar mot Bruksbacken, Forsells väg och Kyrkvägen.133 visningarFoto: Håkan Karlsson 4/11 2012toer
ICA-Savar.jpg
ICA-Savar.jpgPanoramabild av ICA Supermarket i Sävar.133 visningarFoto: Håkan Karlsson 16/8 2012toer
IMG_6928.JPG
IMG_6928.JPGFöreningshuset i Tväråmark 2012. — Vägmästare Hallsten Bergman byggde 1930 bostadshus och garage på den här tomten som han köpte av Edvard Nilsson. Det var i samband med att de nya landsvägarna byggts. Hans hustru Ingeborg, född Vincent från Täfteå, var småskollärarinna. Tväråmarks byamän förvärvade fastigheten i slutet av 1930-talet och byggde om huset till skola och garaget till bastu. Huset hyrdes av kommunen och användes med början år 1939 som byskola. På det övre planet fanns lärarinnebostad. Skolan drogs in 1952. Efter att skolhuset brunnit ned 1959 byggde byn på samma grund ett nytt bönhus som 2010 ägs av Tväråmarks rotes byggnadsförening. Skolrotet omfattade även byarna Sundbäck, Hjåggmark, Melsbäck och Åbyn.133 visningarFoto: Håkan Karlsson 2/7 2012 (se även 8001_2111.jpg)admin
Vbm_J_4590.jpg
Vbm_J_4590.jpgKatafalkvagn på vintermedar vid "Skogstorp" nära Bullmarksvägen (Kyrkvägen) i Sävar på 1920-talet. Huset i bakgrunden var från början Sävar bruks rättarbostad och ägs 2013 av Jonatan och Susanne Hjort.133 visningarFoto: Erhard Forsmarktoer
Vbm_J_4791.jpg
Vbm_J_4791.jpgFamiljen Mimmi och Pelle Jonsson, Sävar på 1920-talet. Fru Mimmi Jonsson, barnen Emil (sedermera Svegbäck), Signe, Frans och maken Pelle Jonsson.133 visningarFoto: Erhard Forsmark. Västerbottens museums samlingar.toer
7397 filer på 74 sida(or) 11

Copyright © Sävar Hembygdsförening om inget annat anges