Minnen från Sävarådalen och Holmön (Mish)


Hem Kontakt Logga in
Albumlista Senast uppladdade Senaste kommentarer Mest visade Topplista Mina Favoriter Sök
Mest visade
Vbm_plan_ho.tif
Vbm_plan_ho.tifPlan över Helena Elisabeth-kyrkans ungefärliga placering på Holmöns gamla kyrkogård, uppmätt år 1951. Av den stenmur som omgivit kyrkogården återstod endast tre sidor. Den gamla sakristian fanns kvar som tvättstuga och kunde mätas, men den hade brädfodrats både ut- och invändigt, så att eventuella fönsteröppningar ej kunde bestämmas. Vapenhuset (streckat) var helt borta.1718 visningarFotoarkivet, Västerbottens Museum.admin
Vbm_kyrkan_10.tif
Vbm_kyrkan_10.tifKollekthåv i Holmöns kyrka.1710 visningarFotoarkivet, Västerbottens Museum.admin
Vbm_61_flb.jpg
Vbm_61_flb.jpgSävar 1968. Sävars första ålderdomshem byggt i början av 1920-talet på samma plats där Sävargården tidigare stod. En gammal smedja vid åkanten som ägdes av MoDo syns något nedströms Maskinåbron. Smedjan revs i samband med att villakvarteret Sågforsvägen byggdes. I bildens vänstra hörn syns Älvsbackavägen och de första husen på Älvängsvägen. Bruksbacken och kyrkan skymtar på andra sidan ån. Till höger vid kanalen syns kraftstationen.629 visningarFoto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som ingår i en bildserie som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.3 kommentarertoer
IMG_2819a.JPG
IMG_2819a.JPGSkräddarfamiljen Grahn i Sävar omkring 1950-talets mitt. Från vänster: Lars (född 1942), Ulla (f. 1931), Algot (f. 1905), Gertrud (f. 1900) och Olle Grahn (f. 1938).626 visningarFotoägare: Lars A Grahn. Foto: Okänd. Reproduktion: Håkan Karlsson 19/4 20131 kommentarertoer
Vbm_75_flb.jpg
Vbm_75_flb.jpgSävar 1968. I förgrunden Generalsvägen in mot centrala Sävar. E4 till höger. Större delen av byn syns i bakgrunden.583 visningarFoto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som ingår i en bildserie som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
20131112lagr120.jpg
20131112lagr120.jpgÖn Storstenögern i Ostnäsfjärden västerifrån. Före andra världskriget användes ön enligt uppgift som gömställe för smuggelsprit från Finland. På öns östra sida finns det en "lagun" med en stentrappa - ett ställe väl lämpat för att lasta av spritdunkar.567 visningarFoto: Lars A Grahn 2013-08-122 kommentareradmin
8006_1035.jpg
8006_1035.jpgUnga och äldre vid Kiosken i Sävar553 visningarFoto: Håkan Karlsson 22/6 1983toer
Vbm_30_6.tif
Vbm_30_6.tifKiosken vid Sävar östra centrum 1952, som då också var busstation. Det var kiosk i den vänstra delen och godshantering på den vänstra gaveln. Väntsalen låg i den högra delen, där det fanns dam- och herrtoalett. Förste ägare var Algot Grahn som även var innehavare av J. A. Grahns skrädderi och klädaffär i huset som låg närmast till höger om kiosken (utanför denna bild).534 visningarFoto: Västerbottens-Kuriren 30/6 19527 kommentareradmin
IMG_2781.jpg
IMG_2781.jpgFolkskollärarinnan Anna Andersson med klass 1 i Sävar folkskola. Eleverna började första klass hösten 1952 och gick i gamla skolan, som byggdes år 1900 skolåret 1952/53. De började andra klass i den nya skolan hösten 1953.
Stående från vänster: Dan-Ove Harnerud, Björn Kriström, Bengt Engman, Rolf Holmgren, Per Ståhl, Elof Andersson, Nils-Erik Jonsson, Jan Ragne-Bo Axelsson.
Sittande från vänster: Ove Sundström, Kent Forsgren, Gunilla Olofsson, Kerstin Gustafsson, Birgitta Johansson, Kristina Söderlund, Elsy Karlsson, Gunnismark, Gun-Marie Jonsson, Gunnismark, Håkan Karlsson, Anders Söderlund.
Sittande på marken från vänster: Nils Kriström, Stig-Gunnar Kling, Gunnar Svegbäck samt Lennart Jonsson. Alla övriga från Sävar.
527 visningarFoto: Okänd 1953, Reproduktion: Håkan Karlsson 2014admin
Vbm_62_flb.jpg
Vbm_62_flb.jpgSävar kyrka 1968. I bakgrunden villakvarter på östra sidan av ån.524 visningarFoto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet innan ett nytt industriområde byggdes.toer
IMG_7046elka.jpg
IMG_7046elka.jpgMaskerad i Bullmark. Från vänster: Gertrud Granberg (hade café i andra huset efter bron i Bullmark från Umeå räknat), Oskar Sundström och Elvira Markström.523 visningarFoto: Okänd 1940-talet. Fotoägare: Elly Karlsson. Reproduktion: Håkan Karlsson 4/10 20131 kommentareradmin
Vbm_Br16855.tif
Vbm_Br16855.tifSävar västra centrum omkring 1950. I förgrunden Kungsvägen. På dess vänstra sida syns närmast Albert Lundbergs hus följt av Emil Svegbäcks hus med ladugård och Georg Gustavssons hus på vars övervåning byns telegrafstation var inrymd. Huset närmast korsningen till Generalsvägen ägdes av skomakaren Axel Jonsson, som hade sin skoaffär där. Det huset brann senare ner. Inne på samma tomt fanns en frisör som hette Vågberg.
På Kungsvägens högra sida syns först provinsialläkarens bostad och mottagning och därefter kommunalhuset. Huset bakom det, vars tak endast är synligt, ägdes av Ivar Lindberg. Därefter följer slaktaren Emil Holmgrens hus. Nästa hus är Karl-Petter Nilssons och nästa Harald Jonssons med sko- och pappershandel. Efteråt kommer Sven Säfvenbergs hus som också inrymde baptisernas Betelkyrka. Troligen köpte Säfvengård gården efter att Baptistförsamlingen lagts ner. Nästkommande stora hus är Westermarks affär med dess avlånga magasin till höger, följt av Sandbergs affär (där blomsterhandeln ligger 2012).
Något ovanför bildens mitt syns den ganska nybyggda Generalsvägen med från vänster Emil Anderssons hus en bit till vänster om korsningen med Kungsvägen. I nedre våningen låg en pappershandel och senare kafé och konditori tills i slutet av 1970-talet. Ladugården till vänster om det hörde till detta hus. Snett ovanför Emil Anderssons låg Erik Erikssons hus och till vänster Ludvig Erikssons. Gamla skolan byggd 1900 vid vägkorsningen ersattes senare av ICA-affären.
Längst upp i bakgrunden ses nuvarande Kyrkvägen (Bullmarksvägen). På vänster sida efter skolan ligger Missionskyrkan, därefter Brunius med bageri följt av Uno Kriströms hus. Det stora huset därefter var tidigare mejeri. Här tillverkades även gengas-knubb under andra världskriget.
Till höger om Kyrkvägen MoDo:s herrgård (före detta bruksinspektorbostad), sedan ett magasin och IOGT-huset (IOGT-logen). Lägg märke till korn-skylarna på bildens vänstra sida och 32-trådiga telefonstolpar i mitten.
502 visningarFotoarkivet, Västerbottens museum1 kommentareradmin
Vbm_BR_1036.tif
Vbm_BR_1036.tifFoto från 1907 eller 1908 av medlemmarna i IOGT-logen Strid i Sävar. Bilden tagen i november utanför dåvarande logen, Erik Brings (2013) hus som ligger mitt emot det som senare blev logen.
Nedre raden från vänster: Oskar Lidström (skymd), Nils Larsson (byålderman), Fina Sandberg, Oskar Ågren, Hulda Sandberg, Albin Olofsson, Vilhelm Jonsson, Axel Jonsson, Magda Jonsson, Georg Löfgren.
Mellersta raden: Erik Sjöström, Hulda Karlsson, Hilding Sjöström, Edla Olsson, Ludvig Olofsson, Emil Sjöström, Alma Jonsson.
Bakre raden: Inez Kriström, ?, Gully Färdig, Mia Karlsson, Matilda Andersson, Karl Hammarbäck, Erik Säfsten.
3:e raden: Reinhold Johansson, Mimmy Lindberg, två systrar Lundmark, ?, ?, Hilda Säfsten, Gustaf Lidström, Erik Larsson, Gunnar Nilsson.
Översta raden: Helmer Säfsten, Anders Andersson, Gunnar Kriström, Adrian Jonsson, Valdemar Carlsson.
Huset flyttades enligt Bengt Bring från en by i socknen till sin nuvarande plats i slutet av 1800-talet. Till ca 1896 fanns ett mejeri i huset. Före IOGT flyttade in hyrde mejeriet hyrde ut lokaler till småskolan och till en slöjdlokal i övervåningen. År 1926 köpte Bengts pappa Per Bring huset. Familjen Bring hyrde en tid ut en rum till gudstjänstlokal åt baptisterna (rummet inreddes sedan till en lägenhet).
488 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Artur-o-Vilma.JPG
Artur-o-Vilma.JPGArthur och Vilma Johansson i Brattby 1937487 visningarFoto: Elof Olofsson, Gravmarktoer
Vbm_A28_8.tif
Vbm_A28_8.tifMaskinåbron över Sävarån vid Sågforsen under återuppförande i mars 1972 efter att den raserats av vårfloden 1970. I bildens överkant till höger syns Forsmarks såg (Sävar Trä). I samband med brons iordningställande, som inleddes under 1971, genomfördes även restaureringsarbeten på åns stränder nedströms Maskinåbron, varigenom Sävar fick en promenadslinga mellan broarna i samhället. 2014 är dock dessa stigar bara delvis bevarade i "promenerbart" skick.486 visningarFoto: Sune Zachrisson. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
IMG_2804x.JPG
IMG_2804x.JPGKlass 2 i Sävar nya skola läsåret 1953/54. Den nya skolan invigdes hösten 1953.
Lärare: Aina Johansson.
Stående från vänster: Rolf Holmgren, Gunilla Olofsson, Nils Kriström, Kristina Söderlund, Kerstin Gustafsson, Björn Kriström, Gunnar Svegbäck, Åke Johansson, Åbyn, Nils-Erik Jonsson, Stig-Gunnar Kling.
Sittande från vänster: Kerstin Fredriksson, Tväråmark, Gunn-Marie Jonsson, Gunnismark, Barbro Högdal, Tväråmark, Bengt Engman, Elsy Karlsson, Gunnismark, Håkan Karlsson, Anders Söderlund, Ove Fredriksson, Tväråmark, Elof Andersson, Dan-Ove Harnerud.
Sittande från vänster: Sive Sandström, Tväråmark och Ove Sundström.
Alla övriga från Sävarområdet.
485 visningarFoto: Okänd våren 1954 Reproduktion: Håkan Karlsson 2014admin
Vbm_10_flb.jpg
Vbm_10_flb.jpgSävar 1968. Upptill t.v. vänster slingrar sig den gamla kustlandsvägen uppför Krutbrånet mot Täfteå. Den börjar vid den nyare Täfteåvägen som korsar E4:an och blir Kungsvägen ned förbi bensinstationen i bildens mitt t.v.. Den väg som dominerar är Generalsvägen t.h. som ansluter till E4 söderut överst i bilden. Husen till vänster om Generalsvägen tillhörde då nedifrån räknat Otto Söderlund, Anna-Lisa Sjöström, William Söderlund, Daniel Söderlund och Erik Söderlund. Husen till höger vid parallellgatan Björkstigen tillhörde Birger Livbom, David Lidström, Knut Gustafsson och Ingvar Berggren. Ovanför skymtar Ragnar Karlssons hus vid Ängsvägens början och Bror Sjömans hus på högra sidan av Generalsvägen. Till vänster ses Sävar Snickeri och platsen där den nya snickerifabriken ska byggas.480 visningarFoto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
svr_klass_2.tif
svr_klass_2.tifKlass 2 i Sävar skola omkring 1950. Bakre raden från vänster. Kurt Bergren, Gunilla Haraldsson,Toini Lattenperi (Holmström), Ingrid Jonsson, Sauli Ahola, Sigrid Hansson, Bert-Ove Karlsson, Sune Isacsson, Tage Lundmark, Lennart Kling. Främre raden.Anita Blomdal, Kurt-Ivan Eklöf, Maj-Lis Nordgren, Barbro Harnerud, Barbro Markström, Sigrid Olofsson, Keijo Havu, Arno Walström, Rolf Holm och Johanni Söderlund.480 visningarFotoägare: Bertil Högdal, Sävaradmin
IMG_2806.JPG
IMG_2806.JPGFörsta frivilliga klass 8 i Sävar skola. Det var en handelslinje som genomfördes läsåret 1958/59. Stående från vänster: Sive Sandström, Tväråmark, Gunnar Svegbäck, Åke Lindgren, Botsmark, Arne Winberg, Täfteå, Kristina Söderlund, Sävar, Doris Magnusson, Sävar, Tori Lindgren, Sävar, Margareta Jonsson, Leif Samuelsson, Gravmark, Håkan Karlsson, Sävar, Ulf Eklund, Skravelbäck, lärare Gunborg Emsing, Umeå och Nils-Erik Karlsson, Bullmark. Sittande från vänster: Christina Eriksson, Krokbäck, Ing-Marie Nilsson, Lena Persson, Bodbyn, Gerhild Gustafsson, Katrin Fredriksson, Täfteå, Margareta Karlsson, Sävar och Myrthi Persson, Bodbyn. Alla övriga från Sävarområdet.475 visningarFoto: Okänd Läsåret 1958/59 Reproduktion: Håkan Karlsson 2014admin
Vbm_3_flb.jpg
Vbm_3_flb.jpgTomterna, Sävar 1968. Huset i nedre vänstra hörnet tillhörde då Harald Lindgren. Ägs 2013 av Gerhard Gustafsson. Till höger strax ovanför bildens mitt ligger toppen på Krutbrånet. I bakgrunden till vänster skymtar E4.469 visningarFoto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes. toer
201808-58a65n.jpg
201808-58a65n.jpgKraftledningen från Stornorrfors i Umeälven till Robertsfors sneddar nästan över gårdsplanen i Sundbäck464 visningarFoto: Tore Ericsson 2018-08-311 kommentareradmin
Vbm_J8694.tif
Vbm_J8694.tifFlygfoto över Sävar från 1954 med Kungsvägen i förgrunden.458 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Arturs-i-Brattby-fambild.JPG
Arturs-i-Brattby-fambild.JPGFamiljen Arthur och Vilma Johansson i Brattby år 1937. Barnen är Fride, Tore, Yngve, Gerd, Gösta, Myrthild, Ove, Aina, Britta och Valter (se även Artur-Vilma-barn.jpg).454 visningarFoto: Elof Olofsson, Gravmarktoer
Vbm_4626.tif
Vbm_4626.tifBron över Sävarån i början av 1900-talet: "Automobilen passerar öfver Säfvar elf". En man kör bilen men en kvinna springer bredvid. Nedfarten till höger på motsatta stranden går till buntningskajen och tjärhovet (tjärvräkeriplatsen, där man kvalitetskontrollerade tjärtunnor). Därunder (rester av) flottningsrännan för sågat virke från sågen. Se även Vbm_BR1762.451 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumadmin
IMG_5647.JPG
IMG_5647.JPGPojkar i kostym en danskväll omkring 1960 sittande på Grandbiografens läktare i Sävar. Från vänster: Lars A. Grahn, Jan Lövgren, Olof Brändström och Sture Andersson.447 visningarFotoägare: Lars A. Grahn. Reproduktion: Håkan Karlsson 24/7 20131 kommentareradmin
Vbm_5_flb.jpg
Vbm_5_flb.jpgTomterna, Sävar 1968. Från vänster: Anita och Lennart Höglunds hus, följt av Oskar Merings (1905-87) fastighet och Elner och Inger Nytröms fastighet. Längst till höger vid Gamla Kustlandsvägen låg när bilden togs Magnus Karlssons gård, senare riven. Anita Höglund och familjen Nyström bor fortfarande kvar 2013 och Merings hus ägs av hans dotterson Mats Mering. Lite ovanför bildens mitt går Kustlandsvägen upp mot Krutbrånet och bakom den skymtar E4. 446 visningarFoto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som tog i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_A35194.tif
Vbm_A35194.tifResterna av den av vårfloden raserade Maskinåbron vid Sågforsen i Sävar den 1/11 1970. Denna bro uppfördes 1924, men en mer eller mindre stabil bro eller spång har funnits på platsen sedan i slutet av 1700-talet. I överkant till höger syns Forsmarks såg (Sävar trä).437 visningarFoto: Sune Zachrisson. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
IMG_2804.JPG
IMG_2804.JPGSkolklass från Sävar skola på 1940-talet på studieresa i Härnösand. Höjdpunkten på resan var besöket på det lokala bryggeriet, där eleverna fick varsin Pommac. Eleverna är födda 1929 eller däromkring. Översta raden från vänster: Gertrud Holm, Göta Andersson, Gerd Nordbrandt, Ally Jonsson och magister Harald Ståhl. Mellersta raden: Gerda Säfvenberg, Irene Haraldsson, Edith Holmgren, Karin Brunius och Märta Åström. Sittande: Elsy Olofsson, Rudolf Lövgren, Verner Säfvenberg, Gunnar Lövgren, Elner Nyström, Rune Johansson och Klas Johansson.431 visningarFotoägare: Irene Nilsson. Foto: Okänd. Reproduktion: Håkan Karlssontoer
IMG_2761a.JPG
IMG_2761a.JPGVästra centrum i Sävar på 1920-talet. I förgrunden Forsells väg med folkskolan till höger där ICA-affären byggdes 1978. Längst till höger skymtar MIssionskyrkan (2014: Sävaråkyrkan). Fotografen kanske tog bilden från övre våningen på herrgården.425 visningarFoto: Före 1928. Reproduktion: Håkan Karlssontoer
img001adv.tif
img001adv.tifSävar Sko- och pappershandel. Butiken ägdes av Berta och Harald Jonsson, barnen är från vänster sonen Jörgen och barnbarnet Roland. Bilden tagen ca 1953. Butiken såldes till Staffan Stocksén och ägdes senare Judit Nordbrandt och Bertil Forsman innan den lades ned på 1990-talet. Butiken låg på adressen Kungsvägen 18 i Sävar och öppnades där i början av 1940-talet. Innan dess låg den i ett hus vid Generalsvägen i närheten av Filadelfia (vita huset).424 visningarFotoägare: Irene Nilsson
admin
feb_01_089.tif
feb_01_089.tifKlass 4 i Sävar skola läsåret 1952-53. Främre raden: Sune Markström, Maj Lundberg, Tonja Kriström, Gun Karlsson, Inga Johansson, Hans-Ola Andersson. Mittersta raden: Audrey Strandgren, Louise Bäckström, Yvonne Westerlund, Britt-Marie Pettersson, Gunilla Lindström, Ulla Mering, Sig-Britt Bergfors, Astrid Svegbäck, Inger Kriström. Bakre raden: Hans Kriström, Lars-Ove Karlsson, Håkan Svensson, Kurt-Erland Westerlund, Jan Löfgren, Valter Robertsson, Malte Bäckström, Lars Grahn, Lennart Söderlund, Sven-David Berggren. Längst bak läraren: Inga-Marie Sjöström.419 visningarFotoägare: Britt-Marie Holmströmadmin
Vbm_J_4608.jpg
Vbm_J_4608.jpgErhard Forsmark med kusinen Ivar Lindberg (gift med Gunhild, född Andersson)415 visningarFoto: Erhard Forsmark2 kommentarertoer
8006_1036.jpg
8006_1036.jpgUngdomar vid kiosken Sävar410 visningarFoto: Håkan Karlsson 22/6 1983toer
Vbm_J9189.tif
Vbm_J9189.tifFlygfoto av Sävar omkring 1935 med kyrkan i förgunden till vänster410 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumadmin
8007_1007.jpg
8007_1007.jpgFlygbild 11/6 1976 med västra delen av Sävar samhälle i förgrunden. ICA-affär ännu ej byggd vid vägskälet Generalsvägen-Kyrkvägen längst till höger.407 visningarFoto: Håkan Karlssontoer
IMG_5648.JPG
IMG_5648.JPGSävarungdomar i början av 1950-talet. Bakre raden från vänster: Björn Ericsson (f. 1943), Lars A. Grahn, Sture Heed (1942-2003). Längst fram: Siv Andersson och Sture Andersson (f. 1943).406 visningarFoto: Okänd, början av 1950-talet
Fotoägare: Lars A. Grahn
Reproduktion: Håkan Karlsson 24/7 2013
2 kommentareradmin
cina303.tif
cina303.tifBegravningskaffe för Maria Karlsson från Täfteå, 3 augusti 1947.
Fotograferat i Sävar på gården vid slaktare Emil Holmgrens hus. I gårdshuset som syns på bilden drev Maria Säfvenberg sin firma för begravningskaffe och bröllopsmiddagar.

Övre raden:
1. Thunberg 2. Hildegard Johansson 3. Okänd 4. Inga Holmgren 5. Tyra Sandgren 6. Egon Sandgren 7. Hilma Sandgren 8. Edvin Sandgren 9. Beda Karlsson 10. Betty Holmgren 11. Alma Lindgren 12. Alvar Johansson 13. Nanny Andersson 14. Viktor Sandgren 15. John Karlsson 16. Teodor Nilsson 17. Anna-Lisa Karlsson 18. Signe Löfgren 19. Svea Lundberg 20. Nils Sandström 21. Elna Sandström 22. Inga Karlsson 23. Naima Karlsson 24. Alvar Sandgren 25. Artur Gustafsson
Mellersta raden:
1. Okänd 2. David Lundberg 3. Rut Karlsson 4. Seth Löfgren 5. Okänd 6. Edvin Sandgren 7. Gunnar Wincent 8. AnnaGreta Wincent 9. Tora Fredriksson 10. Hugo Andersson 11. Hilda Andersson 12. Göta Lundberg 13. Gulli Lundberg 14. Birgitta Sandström 15. Svea Sandström 16. Estrid Sandgren 17. Lilly Pettersson 18. Magnus Pettersson 19. Valborg Sandberg 20. Elsa Andersson 21. Rut Sandgren 22. Sven Sandgren 23. Thunberg 24. Edvin Karlsson 25. Alfred Forsberg 26. Erik Löfgren
Nedre raden:
1. Ellen Ljung 2. Svea Löfgren 3. Dagmar Karlsson 4. Oskar Karlsson 5. Ludvig Bäckman 6. Anna Bäckman 7. Hanna Karlsson 8. Nanny Karlsson 9. Alfred Karlsson 10. Vilhelmina Mina Sandgren 11. Elsa Karlsson 12. Fredrik Karlsson 13. Karl Thunberg (Karlsson) 14. Fina Nilsson 15. Anna Bäckman 16. Hanna Karlsson 17. Märta Pettersson 18. Johan Karlsson

Släkt och vänner på bilden kommer från Täfteå, Sävar, Ytterboda och Ostnäs.
406 visningarFotoägare: Carina Sandgren, Ostnäsadmin
8006_1018.jpg
8006_1018.jpgMissionskyrkan med tornet på västra sidan av Sävarån på vårvintern ca 1910. Det lilla vita huset intill och hitom var Sävars första affär. Där startade så småningom både Westermark och bröderna Karl-Algot och Ferdinand Sandberg (från Tallberg, Nordmaling) sina affärsverksamheter. Butikerna "Sandbergs" och "Westermarks" flyttade senare till större hus intill. Harald Jonsson startade sko- och pappershandel i det lilla huset år 1937. Det tillhörde det stora i mitten som var gästgiveri med mera (ägare Lindgren?). På hitre sidan av ån ligger timmervältor på isen (vid det tidigare tjäthovet) för flottning till skiljet i Skeppsvik.405 visningarFoto: Okänd omkring 1910. Reproduktion: Håkan Karlsson.toer
8006_1034.jpg
8006_1034.jpgÖstra centrum i Sävar med från vänster Konsum, Grand-biografen (där film visades till och med år 1965), kiosken och Algot Grahns före detta klädesaffär405 visningarFoto: Håkan Karlsson 22/6 1983toer
Vbm_1905.tif
Vbm_1905.tifOmrådet kring Sågforsen i Sävar omkring 1910 (1905-10 enligt Teodor Kriström). Handelshuset Forssell började redan år 1791 att såga timmer i Sävar. Man uppförde ett finbladigt ramsågverk, som låg i byggnaden längst till höger. Denna såg var i drift fram till 1889 och ägdes från 1877 av Sandviks ångsågs AB. Bakom den syns Sävar byamäns ramsåg som byggdes någon gång efter 1901. Den brann ned 1915 och ersattes av en ny ett par år senare. På platsen byggdes senare den första kraftstationen i början av 1930-talet. Herrgården i bakgrunden är inspektorsbostaden (Sävar herrgård) som byggdes år 1805. Den skänktes av inspektor Karl Salin, Sandviks ångsågs AB, till Umeå hembygdsförening år 1920 och blev Sävargården på Gammlia året efter. Det är inte känt om ladugården till vänster fortfarande användes vid den här tiden. På platsen där herrgården stått uppfördes ett ålderdomshem som användes fram till år 1959. Den lilla byggnaden till vänster, på västra sidan av Sävarån, inrymde en så kallad spånugn. Strandområdet nedströms mot kameran består av gammalt sågavfall (huvudsakligen sågspån). Bilden var införd i Västerbottens-Kuriren den 10 december 1971. 405 visningarFotoägare: Oscar Brunius. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_J9187.tif
Vbm_J9187.tifFlygbild över Sävar från omkring 1935, med västra sidan av Sävarån i förgrunden.404 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumstoer
8006_1033.jpg
8006_1033.jpgKvällsvy över Sävars östra centrum. Biografen Grand, som uppfördes omkring 1920, syns längst till vänster. Virket togs från en av kontorsbyggnaderna från bruksepoken på 1800-talet. I början var det konsumaffär i huset. På 1930-talet köpte familjen Forsgren fastigheten och byggde ut den till biograf- och danslokal. Biografen drevs till 1974. Huset såldes senare till kommunen. Mitt emot Grand stod Emilia Hanssons gård från slutet av 1800-talet. I det stora huset längst till höger som uppfördes 1931 hade skräddaren och köpmannen Algot Grahn skrädderi och klädesaffär. Familjen Grahn bodde även i huset. Grahn drev även från tidigt 1950-tal den intilliggande kiosken med busstation och bensinpump. Av bilden framgår att trottoarer och belagda vägar saknades. Det var först år 1967 som Sävar fick asfalterade vägar i centrum.404 visningarFoto: Håkan Karlsson 1963toer
8007_2118.jpg
8007_2118.jpgLokalradions trekamp mellan kommuner i Västerbotten år 1966. Deltävling: Snövallsskottning.
Till vänster syns Anna-Lisa Boström, Knut Gustafsson, Elner Nyström, XX och Hjördis Brändström. Till höger syns bland andra Christer Andersson och Folke Nilsson. Plats: Sävar skolgården.
403 visningarFoto: Håkan Karlsson 2/4 1966toer
IMG_5655.JPG
IMG_5655.JPGAlgot Grahns nybyggda kiosk i Sävar år 1952.395 visningarFoto: Okänd. Fotoägare: Lars A. Grahn. Reproduktion: Håkan Karlsson 24/7 20132 kommentareradmin
Vbm_K12800.tif
Vbm_K12800.tifSävar västra centrum i maj 1971. I mitten Sävar gamla folkskola, som byggdes år 1900 och slutade användas som skola 1953. Därefter tillverkades här annat husvagnar (Fjällvagnen). Fotot togs med anledning av att skolhuset skulle rivas. Huset till vänster ägdes från början på 1930-talet till ca. 1965 av Erik Eriksson. Det flyttades senare ca 100 meter till Lärkstigen. Till höger skymtar missionskyrkan, som fortfarande (2013) används som gudstjänstlokal. Nuvarande namn är Sävaråkyrkan efter att Missions- och pingstförsamlingarna gått samman strax innan 2010 och därefter har gemensam kyrkolokal.390 visningarFoto: G. Böhlin. Fotoarkivet, Västerbottens museum.roec
Vbm_J8695.tif
Vbm_J8695.tifFlygfoto från 1954, med Sävar västra centrum i förgrunden.387 visningarFotoarkivet, Västerbottens museum toer
feb_03_093.tif
feb_03_093.tifSävar kyrkokör 1957-1958. Främre raden: Bertil Wänman (kantor, körledare), Christel Wänman, Ing-Britt Lundström (gift Magnusson), Gudrun Nyberg, Vivi-Anne Lundström (gift Berggren), Anna-Lisa Sjöström, Elsa Johansson, Britt-Marie Pettersson (gift Holmström), Gunilla Olofsson. Bakre raden: Henry Lundström, Ossian Lundström, ?, Herman Bäckström?, Lennart Gustafsson, Sten-Sture Sandström, Ingvar Berggren.384 visningarFoto: Staffan Stocksén, Sävar. Fotoägare: Britt-Marie Holmström, Sävar.admin
Vbm_27_flb.jpg
Vbm_27_flb.jpgKrutbrånet/Tomterna, Sävar 1968. Fastigheten till vänster ägdes då av Oskar Mering (2013 Mats Mering). Fastigheten till höger ägdes då (och fortfarande 2013) av Elner Nyström. Ovanför syns Kustlandsvägen på Krutbrånet. I övre högre hörnet skymtar E4.379 visningarFoto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet innan ett nytt industriområde byggdes.toer
IMG_2814.jpg
IMG_2814.jpgUngdomsgård på Tallstigen i Sävar.
Från vänster: Eva Andersson, Gunilla Söderlund, Johnny Sihlén, Sven-Olof Johansson, Birgit Bylund och Gerhard Gustafsson.
379 visningarFoto: Håkan Karlsson, december 1968admin
Vbm_J9185.tif
Vbm_J9185.tifTäfteå år 1936.375 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_57_flb.jpg
Vbm_57_flb.jpgSävar 1968. Maskinåbron vid Sågforsen där Sävar finbladiga sågverk låg på brukstiden (1791-1889). I det övre vänstra hörnet syns en smedja som revs i samband med att villakvarteret Sågforsvägen byggdes.373 visningarFoto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet innan ett nytt industriområde byggdes.toer
8007_1009.jpg
8007_1009.jpgFlygfoto över östra och västra sidan av Sävar.369 visningarFoto: Håkan Karlsson 11/6 1976toer
IMG_2816.JPG
IMG_2816.JPGPopgruppen "The Intent Five" från Sävar. Här enbart fyra: Bertil Högdal, trummor, Sven-Olov Johansson, basgitarr, Owe Jonsson, gitarr och Jan Jonsson, gitarr. Saknad på bilden är den andre Jan Jonsson, vokalist och Owes tvillingbror.369 visningarFoto: Håkan Karlsson 1968admin
Vbm_J8696.tif
Vbm_J8696.tifFlygfoto över östra Sävar från 1954, med den då nya folkskolan i förgrunden.367 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_J8698.tif
Vbm_J8698.tifSävar 1954. T.h. Bruksherrgården, i bakgrunden Sävar östra centrum. I det lilla huset nertill t.v. var ett pumphus som försåg byn med vatten, byggt under 1940-talet. Modo hade också en verkstad i det huset. Vattenkvalitén var bra, men mängden begränsad och när man grävde djupare kom det upp saltvatten. Det revs på 1970-talet. De ritade strecken t.h. härrör från försvarsmakten som i detta fall antagligen ville att bron över Sävarån inte skulle synas på bilden.367 visningarFotoarkivet, Västerbottens museum toer
8007_1010.jpg
8007_1010.jpgFlygfoto över Sävar. I förgrunden östra sidan och på andra sidan ån västra sidan av samhället.366 visningarFoto: Håkan Karlsson 11/6 1976toer
Vbm_1920.tif
Vbm_1920.tifLandsvägsbron i Sävar sydöstifrån före 1920. I förgrunden nedfarten till buntningskajen och tjärvräkeriplatsen (benämndes "tjärhovet"). Längs Sävaråns östra strand syns rännan för flottning av det sågade virket från sågverket till buntningskajen. På västra stranden kvarnen i Krypedalen som revs på 1940-talet och till vänster om den en tvättstuga. 365 visningarFotoarkivet, Västerbottens museum.admin
Vbm_J9712.tif
Vbm_J9712.tifTäfteå 1954.Huset i bakgrunden är föredetta barnkollonin.363 visningar Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
bullm004.tif
bullm004.tifKonfirmation i Sävar kyrka den 24 maj 1941 med kyrkoherde Gustaf A. Grubbström. På bilden finns 44 konfirmander. De här 45 påstås finnas på bilden förutom kyrkoherden i rad 3, 8 från vänster [r3:8frv]. -- Från byarna -- SÄVAR (10): Sven Leijon, Doris Andersson, Viktor Säfsten, Lars Nordbrandt [r1:2frh], Ture Andersson [r4:2frv], Sixten Säfsten [r2:7frv], Märta Lind [r2:2frh], Hulda Kriström [r3:1frh], Gurli Andersson [r3:6frv], Folke Andersson [r2:5frh] -- TOMTERNA (2): Alvar Olofsson, Linnea Karlsson [r2:3frh] -- TÄFTEÅ (7): Stig Nilsson, Elsy Fredriksson, Ivan Strandgren, Elvy Bäcklund, Märta Jonsson, Gösta Marklund [r1:3frv], Karl-Gustav Hansson -- BULLMARK (5): Anna-Lisa Andersson, Lage Andersson, Doris Pettersson, Eric Sandström [r1:4frv], Vivan Olsén-Lundström gift Sandström [r3:7frv, vid prästen] -- FURUNÄS (3): Göte Sjöström [r1:6frv], Ture Åberg[r1:1frh], Ebba Lundgren gift Säfsten [r2:2frv] -- GUNNISMARK (3): Linnea Johansson, Astrid Olofsson [r2:1frv], Gertrud Andersson [r3:5frh] -- OSTNÄS (2): Karl-Gustav Marklund, Inga Kröger gift Söderlund [r2:3frv med rosett] -- TVÄRÅMARK (2): Sven-Gösta Nilsson [r2:4frh], Klas Bäckman [r1:1frv] -- BODBYN: David Lindberg -- BRATTBY: Gösta Artursson [r1:4frh] -- FJÄDERBÄCK: Egon Karlsson [r1:3frv]-- GRAVMARK: Milfred Andersson -- HEMMESMARK: Tora Eklund gift Bygdemark [r3:4frv] -- JOHANNISFORS: Sixten Larsson -- RÖNNÄS: Gunborg Karlsson [r3:1frv] -- SKRAVELBÄCK: Doris Mattsson gift Johansson [r3:5frv] -- STRANDFORS: Henning Vikström -- STRÖMÅKER: Judit Eriksson [r3:7frv] -- YTTERBODA: Verner Karlsson [r2:8frv, glasögon]363 visningarFotoägare: Siv Sandströmadmin
Vbm_J_4555.jpg
Vbm_J_4555.jpgGruppfoto från 1920-talets Sävar. Bakre raden från vänster: Ivan Edin, Agda Andersson (g.m. flottningsförmannen Anders Lundmark), Erhard Forsmark (1899-1966), Martin Forsmark (f. 1903), NN Söderlund (ett av 17 syskon), fru Sonja Edin, okänd, Helga Andersson (syster till Agda, g.m. sågägare Georg Gustavsson), Hilding Möller (bodbiträde på Westermarks affär), Sigrid Andersson, Harald Forsmark (1905-89).
Mellersta raden fr. v: Selma Skoog, Gunhild Andersson (g.m. tummaren Ivar Lindberg), lärarinnan Svea Andersson (gift Pettersson), Knut Forsmark (1908-88).
Längst fram: Gunvor Lindgren (f. 1914) och Bertil Forsmark (f. 1912).
361 visningarFoto: Erhard Forsmark. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
HK15-041.jpg
HK15-041.jpgSävar IK:s A-lag år 1970, som blev seriesegrare i division 6. Från vänster: Gunnar Svegbäck, Olle Rehn, Roland Nilsson, Stig Englund, Nils-Erik Jonsson, Henning Karlsson, Stig Lundgren och Jan Thörnkvist. Sittande från vänster: Ragnar Burman, Olle Nilsäter, Ove Jonsson, Stefan Berglund, Jan Jonsson och Jerker Bäckström.361 visningarFotograf okänd, 1970.admin
IMG_1078.JPG
IMG_1078.JPGSävar herrgård (Sävargården) 1896, som 1921 flyttades till Gammlia i Umeå. Nedanför en föregångare till den senare byggda "Maskinåbron".358 visningarMålning. Reproduktion: Håkan Karlsson 2012 toer
IMG_2815a.JPG
IMG_2815a.JPGBröllop på Berns Salonger i Stockholm år 1908. Bröllopsvittnen var riksdagsman Nils Johan Andersson (f. 1849 i Sävar, d. 1920 i Umeå lfs.) med maka. Han var ledamot i andra kammaren (kallad Johan Andersson i Baggböle) i två omgångar: 1888-1890 för Västerbottens södra domsagas valkrets och 1903-1908 för Umeå tingslags valkrets; en av grundarna till Västerbottens-Kuriren. 358 visningarFotoägare: Lars A Grahn. Reproduktion: Håkan Karlsson 19/4 20135 kommentarertoer
8007_1004.jpg
8007_1004.jpgStörre delen av bilden upptar östra sidan av Sävar. Den stora byggnaden är Sävar skola, som byggdes läsåret 1952/53.358 visningarFlygfoto, tidigt 1960-taladmin
40talet-flyktningar.jpg
40talet-flyktningar.jpgSävar på 1940-talet. Flyktingar från Finland fick i slutet av andra världskriget bo i två tillfälligt uppförda baracker söder om "kronboa" där Kyrkvägen går i höjd med Furuvägen. Flyktingar inhystes även av frikyrkoförsamlingarna. Maria Säfvenberg lagade mat åt dem och frivilliga gick dit med den. De fick två kronor i veckan av Sävar kommun.358 visningarFotoägare: Bertil Högdal, Sävaradmin
svr_klass_6.tif
svr_klass_6.tifKlass 6 i Sävar skola, troligen 1953. Bakre raden, Harald Ståhl, Lennart Kling, Bert-Ove Karlsson, Tage Lundmark, Sune Isaksson, Kurt-Ivan Eklöf, Arno Wahlström, Donald Bergfors, Kurt Bergren. Sittande i mitten,Toini Lattenperi (Holmström),Ingrid Jonsson, Barbro Markström, Gunilla Olovsson, Gunilla Haraldsson, Maj Mattson, Sigrid Olovsson, Anita Blomdal, Barbro Harnerud, Maj-Lis Nordgren. Sittande längst fram. Keijo Havu, Johanni Söderlund och Rolf Holm.358 visningarFotoägare: Bertil Högdal, Sävaradmin
Vbm_1622.tif
Vbm_1622.tifArno Wahlströms hus 2013 vid Slöjdvägen-Tolvmansvägen i Sävar år 1952. Före detta gästgiveri uppfört 1840. Ägdes på 1800-talet av riksdagsmannen Lars Gustaf Sandberg. Senare ägare var Lorentz Sandberg och Evert Wahlström (vars fru Andrea var Sävars sista mejerska fram till på 1940-talet). Sävars första läkare, Sten Grapengiesser, bodde också här en tid. Han hade sin mottagning i bottenvåningen till vänster. Familjen Grapengiesser flyttade till Sävar från Oxelösund 1945. De bodde här i väntan på att läkarbostaden med mottagning skulle bli färdigbyggd. En period var mottagningen på åldersdomshemmet, men flyttades till sist till den nybyggda läkarmottagning på Kungsvägen. De flyttade från Sävar 1950 men återvände varje år till sommarstugan i Ostnäs.356 visningarFotograf okänd. Fotoarkivet, Västerbottens museum2 kommentareradmin
1937-40tal.jpg
1937-40tal.jpgUtsikt från kyrktornet i Sävar mot väst-nordväst år 1937. Bullmarksvägen med avtagsväg mot väster till Rune Löfgren med flera. 356 visningarFoto: Emil Högdahl. Fotoägare: Bertil Högdahl (Sävar)admin
Vbm_K4698.tif
Vbm_K4698.tifKlockargården i Sävar i samband med att den flyttades 1968 genom att huset roterades 180 grader. Den låg tidigare på andra sidan Forsells väg mot Kyrkvägen.355 visningarFoto: Sune Zachrisson. Fotoarkivet, Västerbottens museum.roec
Vbm_BR15520.tif
Vbm_BR15520.tifVykort som visar gamla bron i Sävar före 1920. På den fanns bänkar som folk kunde sitta på. Till vänster gästgiveriet, sedermera Filadelfia, med fyra lägenheter. Innan pingstförsamlingen övertog det fanns på 1950-talet bilskola och busstrafikbolag på gården. Ovanför bron syns övre delen av herrgården, f.d. bruksförvaltarbostaden, uppförd 1805.353 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_J_4643.jpg
Vbm_J_4643.jpgFrån vänster: Erhard Forsmark (1899-1966), Axel Kriström, okänd och Ivar Lindberg (1904-64), Sävar.353 visningarFoto: Erhard Forsmark. Fotoarkivet, Västerbottens museum2 kommentarertoer
Vbm_BR1398.tif
Vbm_BR1398.tifSävar, eventuellt år 1908. Kvinna (kanske Elin Forssell) som hämtar vatten med hinkflygel troligen på Bruksbacken mellan herrgården och bruksladugården med vällingklockan på södra gaveln.353 visningarFotoarkivet, Västerbottens museum2 kommentarertoer
8007_2116.jpg
8007_2116.jpgLokalradions trekamp mellan kommuner i Västerbotten år 1966. Deltävling: Snövallsskottning.
Bertil Forsberg, Emil Svegbäck samt Ragnar Burman. Plats: Sävar skola.
352 visningarFoto: Håkan Karlsson 2/4 1966toer
Vbm_BR1047.tif
Vbm_BR1047.tifSävar troligen före år 1900. Flottningsränna byggd för sågat virke. Rännan var över två kilometer lång och gick från Sågforsen till den lilla ön Gullögern i ån nedströms bron, där virket buntades och flottades vidare till brädgården i Skeppsvik. Bilden är tagen från östra sidan av Sävarån med området runt nuvarande (2012) Krypedalen till höger. I bakgrunden dåvarande bron i centrala Sävar.351 visningarFotoarkivet, Västerbottens museum. Reproduktion av vykort som samlats in av Bengt Säfsten i samband med vuxenskolans kurs "Ett sekel i Sävarbygden 1971-72".admin
Vbm_J9180.tif
Vbm_J9180.tifTäfteå 1965.351 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
8007_1003.jpg
8007_1003.jpgSävar centrum, östra sidan. Huset längst till vänster i bildens mitt är f.d. Poststationen. Därefter syns Konsumaffären, Anderssons ur samt biografen Sävar Grand. Mittemot Konsum låg Algot Grahns affärsfastighet. Huset i bildens högra hörn längst ner är EFS Missionshus.350 visningarVykort från omkring 1950. Reproduktion: Håkan Karlsson1 kommentarertoer
IMG_5650.JPG
IMG_5650.JPGFlygfoto över östra sidan av Sävar med folkskolan i förgrunden. Den invigdes hösten 1953.349 visningarVykort från 1953. Fotoägare: Lars A. Grahn. Reproduktion: Håkan Karlsson 24/7 2013admin
8006_1030.jpg
8006_1030.jpgÖstra centrum i Sävar med (till höger om kyrktornet) Konsum, före detta Anderssons urmakeriaffär, Grandbiografen och Algot Grahns klädesaffär.347 visningarFoto: Håkan Karlsson 19622 kommentarertoer
Vbm_4_flb.jpg
Vbm_4_flb.jpgTomterna, Sävar 1968. Huset till vänster tillhörde Egon Lundström, ägare 2013 Erik Zackrisson (tomten avstyckades 1937 och huset stod tidigare norr om BP-macken vid tidigare utfart från skolan till E4). Det vita huset i bildens nedre del tillhörde Emil Jonsson, ägare 2013 är Per-Erik Högdahl. Huset till höger tillhörde Evert och Ragnhild Olofsson, ägare 2013 Mattis Vängbo. Det nedre huset till höger var bagarstuga som ägdes av Toinja Abramsson som fortfarande är ägare 2013. Ladugården längst till höger tillhörde Theodor Kriström, ägare 2013 Magnus Söderlund.346 visningarFoto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som ingår i en bildserie som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_BR1399.tif
Vbm_BR1399.tifElin Forssell vid bruksarbetarebostäder på Bruksbacken i Sävar. Bilden enligt uppgift tagen år 1908.346 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
8005_1011.jpg
8005_1011.jpgSävar kyrka och Bullmarksvägen omkring 1950 (flygfoto). I bakgrunden till vänster syns den gamla fotbollsplanen i höjd med där Aspvägen senare anlades. 346 visningarVykort, fotograf okänd2 kommentareradmin
8007_1006.jpg
8007_1006.jpgFlygfoto över västra Sävar den 11/6 1976. Till höger Sävar snickeri (i förgrunden) och Umeå list.345 visningarFoto: Håkan Karlssontoer
8006_2108.jpg
8006_2108.jpgFörsta provinsialläkaren i Sävar, Sten Grapengiesser med fru Ingrid och sönerna Erik, Sten-Gustaf och Björn. De flyttade hösten 1950 till Arbrå, Hälsingland.345 visningarFoto: Okänd, våren 1950. Reproduktion: Håkan Karlsson2 kommentarertoer
Vbm_K4700.tif
Vbm_K4700.tifKlockargården i Sävar i samband med att den flyttades 1968 genom att huset roterades 180 grader. Den låg tidigare på andra sidan Forsells väg mot Kyrkvägen.
344 visningarFoto: Sune Zachrisson. Fotoarkivet, Västerbottens museum. 1 kommentarerroec
Konf_1955-05-28.tif
Konf_1955-05-28.tifKonfirmation med kyrkoherde Dag Nyberg i Sävar kyrka den 28 maj 1955.
Stående från vänster längst upp: x,x, Torbjörn Kriström,x,Arno Wahlström, Berndt Sörensen, Kejo Havu, Lennart Kling.
Stående från vänster nedre raden: Kurt-Ivan Eklöf, Anders Löfgren, Bengt Nilsson,x,x,Sten Berglund, Sune Isaksson.
Sittande från vänster: x,x, Maj-Lis Nordgren, Vivian Karlsson, kh. Dag Nyberg, Maj Mattsson,x,x.
344 visningarFotoägare: Bertil Högdaladmin
Vbm_K12801.tif
Vbm_K12801.tifÖstra entrén på Sävar gamla folkskola. Bilden tagen i maj 1971 innan huset revs. Trappan användes som körsångsscen på Valborgsmässoafton från 1940-talet eller däromkring. Bröderna Bäckström, bl.a. Helge, Herman och Knut, var stomme i manskören, som var mycket uppskattad. Harald Ståhl var lärare och körledare. Huset byggdes år 1900 och slutade användas som skola 1953. Senare tillverkades här bland annat husvagnar innan huset revs i början av 1970-talet.
340 visningarFoto: G. Böhlin. Fotoarkivet, Västerbottens museum.roec
Vbm_J9711.tif
Vbm_J9711.tifTäfteå 1954339 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_45_flb.jpg
Vbm_45_flb.jpgSävar 1968. Lövstigen i förgrunden. Ängsvägen syns i nedra vänstra hörnet. Längst upp till vänster skymtar E4 ovanför Generalsvägen. På stora delar av det skogsbeklädda området byggdes bostadsområdet Öxbäcken i mitten av 1970-talet.337 visningarFoto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes. toer
IMG_2806a.JPG
IMG_2806a.JPGKonfirmander i Sävar omkring 1920. Nummer två från vänster i nedersta raden är J Algot Grahn.337 visningarFotoägare: Lars A Grahn. Foto: Okänd. Reproduktion: Håkan Karlsson 19/4 2013toer
Vbm_K12814.tif
Vbm_K12814.tifInteriör från Sävar gamla skola. En av lägenheterna på övervåningen där lärarna bodde. Bilden togs i maj 1971 med anledning av att huset skulle rivas.336 visningarFoto: G. Böhlin. Fotoarkivet, Västerbottens museumroec
Vbm_J9179.tif
Vbm_J9179.tifTäfteå 1965.336 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
8007_1001.jpg
8007_1001.jpgFlygfoto över Sävars västra sida hitom och östra sida bortom ån.
Från vänster Missionskyrkan, Sävar folkskola från år 1900, Viktor Johanssons fastighet samt Ferdinad Sandbergs och Arne Westermarks affärsfastigheter.
336 visningarFoto från vykort omkring 1935
Reproduktion: Håkan Karlsson
toer
Vbm_J9183.tif
Vbm_J9183.tifNya villaområden norr om Generalsvägen i Sävar 1965. Örnstigen är utstakad i bildens överkant. Till höger i bakgrunden syns Lärkstigen.335 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_B279.tif
Vbm_B279.tif"Brändströms gård" i Sävar 1946. Uppförd i slutet av 1700-talet som rättarbostad under herrgården på Sävar sågbruk ("Sävargården"). Kom i slutet av 1800-talet i privat ägo då den inköptes av familjen Wincent och blev gästgivargård. På den tiden förvarades ibland fångar på övervåningen när fångtransporter på väg till Umeå eller Härnösand övernattade. Köptes 1917 av predikanten August Brändström (1873-1938). Efter dennes död övertogs gården av hans söner NiIs (1910-82) och Henning Brändström (1912-90). Huset renoverades på 1960-talet och återfick då det utseende det haft på 1800-talet bortsett från dörrportalen. Inrymde en period Sävars postlokal och posten drevs av Rut Brändström, och senare av Henning Brändströmss fru Greta. Nuvarande ägare (2013): Göran Ohlsson. Vid en reparation på 1920-talet hittades kulor från slaget vid Sävar 1809. I gavelrummen på övervåningen hittades då också järnringar fastsatta i golvet från den tid när övernattande fångar förvarades där fastlåsta.333 visningarFoto: Gunnar Westin 15/9 1946.admin
Vbm_J8614.tif
Vbm_J8614.tifTäfteå 1954.333 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
8006_2118.jpg
8006_2118.jpgInteriör från kundkassan i ICA Sävar333 visningarFoto: Håkan Karlsson 23/3 1983toer
Vbm_K252_17.tif
Vbm_K252_17.tifSävarån vid Krypedalen 1973, som var platsen för Sävar järnbruk till 1865. Till höger låg en mjölkvarn 1891-1952 och bakom den en tvättstuga, som fanns kvar in på 1960-talet. I bakgrunden bruksherrgården, f.d. bruksförvaltarbostaden, uppförd 1805. 332 visningarFoto: Göte Böhlin 5/7 1973.roec
kelindsdiversehandel.tif
kelindsdiversehandel.tifK. E. Linds diversehandel i Sävar år 1895. Huvuddelen av huset finns kvar 2014 (Drottningvägen 10), ombyggt men i ursprunglig stil nordost om Sävarskolan, snett mittemot på andra sidan vägen.331 visningarFoto: Nils Blomgren, Ratan. Fotoägare: Karin Sihlén, Sävar.admin
IMG_2815.jpg
IMG_2815.jpgUngdomsgård på Tallstigen i Sävar.
Från vänster: Gunilla Söderlund, Jan Jonsson, Birgitta Bylund, Karin Englund samt Mats Sihlén.
330 visningarFoto: Håkan Karlsson, december 1968admin
Vbm_J9182.tif
Vbm_J9182.tifSävar 1965329 visningarFotoarkivet, Västerbottens museumtoer
7397 filer på 74 sida(or) 1

Copyright © Sävar Hembygdsförening om inget annat anges