Minnen från Sävarådalen och Holmön (Mish)


Hem Kontakt Logga in
Albumlista Senast uppladdade Senaste kommentarer Mest visade Topplista Mina Favoriter Sök
Sökta filer - "urval"
IMG_6834.JPG
IMG_6834.JPGSommar i Täfteböle 2012: Jan-Olov Johanssons gård med stallplatser för hästar, den brukas i huvudsak för hästdriften. Hemmanet tillkom efter laga skiftet omkring 1860. I närheten låg tidigare ett soldattorp, där den siste soldaten hette Burman och sedan blev fiskare i Täfteå.Foto: Håkan Karlsson 29/6 2012toer
IMG_6837.JPG
IMG_6837.JPGSalpeterladan vid Täfteån i Täfteböle. Användes till på 1800-talet för lagring av salpeterjord till salpetersjudning. Foto: Håkan Karlsson 29/6 2012toer
Vbm_J_4587.jpg
Vbm_J_4587.jpgFamiljen Johansson i Täfteå. Bakre raden från vänster: Emmy, Johan Johansson med hustru, Oskar och John. Främre raden: Jenny, Elsa, Kalle, Sven(?) och Mia.Foto: Erhard Forsmark 1920-talet. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_J_4639.jpg
Vbm_J_4639.jpgTheodor Nilsson (1900-89), Täfteå, trädgårdsmästare och kommunpolitiker i Sävar kommunstyrelse.Foto: Erhard Forsmark (1899-1966). Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_J_4697.jpg
Vbm_J_4697.jpgMia och Konrad Sandström, Täfteå. Kortet taget hemma i Erhard Forsmarks barndomshem i Sävar som han senare tog över.Foto: Erhard Forsmark (1899-1966), 1920-talet. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_BR_10887.jpg
Vbm_BR_10887.jpgAbel Jonssons gård med dubbelroddbåt i Täfteå på 1930-talet. Abel Jonsson byggde båtar bland annat tillsammans med mågen Hilding Lindström. De hade 3–4 anställda vintertid på båtbyggeriet.Hilding Lindströms bildsamling, 1930-talet. Fotoarkivet, Västerbottens museum.toer
Vbm_BR_10890.jpg
Vbm_BR_10890.jpgFiskeläget på Bjuren omkring 1935Hilding Lindströms bildsamling. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_BR_10894~0.jpg
Vbm_BR_10894~0.jpgLaxfiske på Bjuren omkring 1936. Från vänster: Abel Jonsson (1890-1971), Hilding Lindström (f. 1919) och Alvar Jonsson, son till Abel. Hilding Lindströms bildsamling. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_BR_10898.jpg
Vbm_BR_10898.jpgFiskehamnen ("Strana") i Täfteå omkring 1955 med Abel Jonssons båt till vänster och Arne Jonssons till högerHilding Lindströms bildsamling, cirka 1955. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_106tft.tif
Vbm_106tft.tifTäfteå. Henning Holmgrens gård. Den är en gammal timrad gård som lär ha fungerat som fältlasarett i 1809 års krig. Postkontoret i Täfteå fanns också i detta hus från 1940-talet fram till 1977. Huset ägs 2014 av Anna-Stina Karlsson. Foto från 1950-talets början (publicerat i "Västerbottens bygd och folk" 1952).Fotoarkivet, Västerbottens Museum.toer
Vbm_141tft.tif
Vbm_141tft.tifTäfteå. Huset byggdes av Seth Berglund på 1930-talet och övertogs senare av sonen Sten. Det ägs 2014 av Seths sonson Stefan Berglund. Foto från 1950-talets början (publicerat i "Västerbottens bygd och folk" 1952).Fotoarkivet, Västerbottens Museum.toer
Vbm_294tft.tif
Vbm_294tft.tifSalteriet i Täfteå (på "Strana", vid sjöbodarna) ca 1943. Rensning av strömming. Vi ser Lilian Nilsson (12 år), Svea Sandström, Signhild Sandström och Sofia Burman med flera.Foto: Ossian Olofsson. Fotoarkivet, Västerbottens museum.toer
Vbm_295tft.tif
Vbm_295tft.tifSalteriet i Täfteå år 1931, då relativt nybyggt nära sjöbodarna på "Strana" vid Täfteåns mynning i havet. Byggnaden finns fortfarande kvar år 2013. Foto: Ossian Olofsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_296tft.tif
Vbm_296tft.tifUtlagd ryssja i Täfteåfjärden 1931.Foto: Ossian Olofsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_800_Oao.tif
Vbm_800_Oao.tifTäfteå omkring 1940. En båt från Abel Jonssons båtbyggeri dras fram över snön. Bakom båten en sparkstötting med järnskodda trämedar som transporterar mjölkhämtare (mjölkkrukor). Mannen med sparkstöttingen kan möjligtvis vara Helge Sundström. Kvinnan längst bort har en modernare 1900-talssparkstötting.Fotoarkivet, Västerbottens Museum.toer
Vbm_818tft.tif
Vbm_818tft.tifTäfteå. Detta hus är byggt på 1820-talet, ombyggt på 1940-talet, och en gång till 1975. Idag (2014) bor byåldermannen Nils-Erik Forsberg i huset, och dennes far Karl Forsberg har också tidigare bebott det. Foto från 1950-talets början (publicerat i "Västerbottens bygd och folk" 1952).Fotoarkivet, Västerbottens Museum.toer
Vbm_A312.tif
Vbm_A312.tifTäfteå. Gammal bod med dörr som har trälås. Boden stod på Alfred Johanssons gård.
Foto: L. Wikström 1937. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.toer
Vbm_A5837.tif
Vbm_A5837.tifFöre detta hönseri mitt emot gamla skolan vid nuvarande (2014) Fiskebyvägen i Täfteå. Drevs av Adolf Karlsson på 1920-talet.Foto från 1950-talet? Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A5838-39.tif
Vbm_A5838-39.tifDen nordvästra delen av Täfteå från öster 1951. Huset bakom telefonstolpen ägdes av Klas Johansson som sedermera brann ned.Foto: Evert Larsson 1951. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A20557.tif
Vbm_A20557.tifTäfteå. Utsikt mot fiskehamnens västra del från sydöst.Foto: Per-Uno Ågren 1958. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A20558.tif
Vbm_A20558.tifFiskebodar på "Strana" öster om Täfteån. Till höger skymtar salteriet. Den glade gossen som poserar i förkläde är en son till Ragnar Nilsson, hans förnamn är Runar. Foto: Evert Larsson 1958. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A20559.tif
Vbm_A20559.tifTäfteå vid sjöbodvägen. I denna tegelugn fanns en så kallad "tålningsgryta" där man färgade/impregnerade bomullsnät. Man kokade grankottar och/eller albark och blandade i asklut eller soda och "katteku" (kopparvitriol). Det gav näten en brun färg. Processen kallas alltså "tålning", och just denna ugn ägdes av Viktor Lindgren. I bakgrunden ses Lindgrens sjöbod och Fredrikssons ladugård. Foto: Evert Larsson 1958. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A20572-73.tif
Vbm_A20572-73.tifKor på bete i Täfteå 1958. I mitten på bilden syns båtbyggeriet och till höger syns Abel Jonssons hus.Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A20574-75.tif
Vbm_A20574-75.tifTäfteå sett nedifrån ån. Den första mörka byggnaden från vänster är Abel Jonssons båtbyggeri.Foto: Evert Larsson 1958. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A20590.tif
Vbm_A20590.tifTäfteå. Parstuga med sommarhus till vänster och bagarstuga till höger. Den ägs 2014 av Bertil Forsberg och har gått i arv i många generationer. När bilden togs 1958 torde ägaren ha hetat Magnus Forsberg, far till Bertil.Foto: Evert Larsson 1958. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A21831.tif
Vbm_A21831.tifTäfteå. En skötbåts akterskepp.Foto: Per-Uno Ågren 1958. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A21844.tif
Vbm_A21844.tifRovögerns fiskeläge. Spelställning för sänkstenar. Anordningen var konstruerad på samma sätt som en stubbrytare.Foto: Per-Uno Ågren 1958. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A21857.tif
Vbm_A21857.tifTäfteå. Akterdelen av en skötbåt, byggd av Abel Jonssons båtbyggeri i Täfteå. Båten är försedd med motor och bränsletanken syns till vänster. En del av stänkbordet är bortmonterat och ligger nere i båten. Foto: Per-Uno Ågren 1958. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A21864.tif
Vbm_A21864.tifPå fiske med Helge Sundström (1905-1982) vid Rovögerns fiskeläge 1958. Man sätter ut skötar. Vid årorna sitter Helge Sundström, i mitten står hans son Karl-Henrik och närmast kameran, klädd i föga ändamålsenlig kavaj, tandläkare Arne Wennström som brukade hjälpa Helge Sundström i fisket ibland. Arne Wennström (1922-1992) var först norr om Uppsala att disputera för odontologie doktorsgrad vid Tandläkarinstitutet (senare Tandläkarhögskolan) i Umeå, september 1958.Foto: Per-Uno Ågren 1958. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_BR7051.tif
Vbm_BR7051.tifTäfteåfiskare fotograferade i Svartöststaden, Luleå, omkring år 1900. De forslade båt och nät med häst till Umeå och därifrån vidare med tåg till Luleå. Man fiskade först i Täfteåfjärden till omkring midsommar och sedan kring Luleå ända till hösten med både ryssjor och strömmingsskötar. Från vänster: Karl Olof Vinberg (1866–1946), Karl Olov Sandström (1863–1935), Johan Petter Olofsson (1837–1927), Olivia Berglund (1883–1972) och Robert Berglund (1878–1932), vilka samtliga var hemmahörande i Täfteå. De två sistnämnda var syskon. Bilden togs av fotograf Blomkvist, Luleå. Fotoägare: Jane Andersson, Holmsund. Fotoarkivet, Västerbottens museum toer
Vbm_BR12402.tif
Vbm_BR12402.tifGetare Sjögrens stuga med nävertak. Lokaliseringen osäker -- den låg kanske inte ens i Täfteå? Taket täcktes med några (kanske 3?) lager björknäver och ovanpå dessa lades stockar. Denna typ av nävertak var spåntakets föregångare. NÅGON SOM VET VAR DENNA STUGA LÅG? Fotoägare: Kenneth Öhgren. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_K73.tif
Vbm_K73.tifSkåp till skåpsäng,Täfteå, dekorerat 1805 av "Drakmålaren" som var verksam i Umeå-Sävar-området i 1800-talets början. Ett tiotal golvur och skåp som han målat finns bevarade, det äldsta daterat 1801, det yngsta 1820. Konstvetaren Evert Larsson döpte den anonyme bygdemålaren till "Drakmålaren" efter det fabeldjur med hästhuvud och ormstjärt som återkommer i flera av hans alster. Evert Larsson har skrivit om honom i årsboken "Västerbotten" 1946 sid. 101 ff. Man kan även läsa om honom i tidskriften "Västerbotten" nr. 2 1978.Foto: ? Fotoarkivet, Västerbottens Museum.toer
Vbm_K311_5.tif
Vbm_K311_5.tifTill höger syns Täfteås gamla folkskola, byggd 1926 och numera riven, och till vänster den nya skolan, byggd 1958.Foto: Karin Eriksson 10/12 1973. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_K311_19.tif
Vbm_K311_19.tifTäfteå. Vy söderut mot byvägen med vackra parstugor i öster. I huset närmast kameran bor 2014 Nils-Erik Forsberg. Det ljusa huset i bildens mitt är Robert Karlssons före detta hus som bebos 2014 av Sigvard Fredriksson.
Foto: Karin Eriksson 10/12 1973. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_K311_28.tif
Vbm_K311_28.tifTäfteå. Byavägen söderut. I huset närmast kameran fanns ett fältlasarett under kriget 1809. Nästa hus är den före detta affären, som ägdes av Viktor Lindgren.
Foto: Karin Eriksson 10/12 1973. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_K780.tif
Vbm_K780.tifLoge och kornbod i närheten av Karl-Gunnar Wincents bostad 2013. Stomberget i bakgrunden. Kornboden har tidigare varit häkte och har därför galler för gluggarna och kraftiga beslag på dörren. När den var häkte stod den vid nuvarande byakyrkan vid Gammåkersvägen. Den flyttades vid laga skiftet på 1860-talet och finns ännu kvar på denna plats 2013.Foto: ? Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_K781.tif
Vbm_K781.tifKornboden som tidigare har varit häkte och därför har galler för gluggarna och kraftiga beslag på dörren.Foto: ? Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_K784.tif
Vbm_K784.tifLoge och kornbod. Kornboden har tidigare varit häkte och har därför galler för gluggarna och kraftiga beslag på dörren.Foto: ? Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_K3960_6A.tif
Vbm_K3960_6A.tifTäfteå, Holger Vincents båtbyggeriverkstad. Museets och postens skötbåt tas ut från verkstaden 1986-04-12Foto: Kenneth Åström. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
8002_1007.jpg
8002_1007.jpgRovans vändplan, Täfteå.Foto: Håkan Karlsson 8/7 1983toer
8002_1009.jpg
8002_1009.jpgBåtar vid Rovan och Rovögern.Foto: Håkan Karlsson 8/7 1983toer
8002_1012.jpg
8002_1012.jpgEn motorbåt stävar ut från hamnen i Täfteå.

Foto: Håkan Karlsson 23/7 1982toer
8002_1021.jpg
8002_1021.jpgFiskaren Carl Westerlund, Täfteå, med sin rika fångst av sik.Foto: Håkan Karlsson 21/6 1982toer
8002_1029.jpg
8002_1029.jpgRovögern. Gunnar Karlsson med storryssja.Foto: Håkan Karlsson 18/8 1970toer
8002_1038.jpg
8002_1038.jpgBåtbyggare Holger Wincent, Täfteå, i arbeta med att bygga en båt.Foto: Håkan Karlsson 21/4 1983toer
8002_1040.jpg
8002_1040.jpgSkomakare Gunnar Wincent, Täfteå, lagar skor. Foto: Håkan Karlsson 15/9 1982toer
8002_1042.jpg
8002_1042.jpgEmil Johansson och sonen Henry Johansson, båda Täfteböle, startar tändkulemotorn till sågverket. Emil Johansson var hemmansägare och bonde men tillverkade bland annat fisk- och lingonlådor, ryssjeband (diameter mer än 2 m) med mera. Foto: Håkan Karlsson 1964toer
8002_2104.jpg
8002_2104.jpgNybyggda hus från Prefab-fabriken i Sävar på Motorbåtsvägen i Täfteå. (jämför bild IMG_6872)Foto: Håkan Karlsson 8/7 1983toer
8002_2107.jpg
8002_2107.jpgFiskebyvägen i Täfteå. Foto: Håkan Karlsson 8/7 1983toer
8002_2114.jpg
8002_2114.jpgInteriör från Lindgrens fiskeredskap i Täfteå. Från vänster Barbro Westerlund, Mårten Westerlund, Elvy Westerlund samt Carl Westerlund.Foto: Håkan Karlsson 21/10 1983toer
8002_2119.jpg
8002_2119.jpgFlygfoto över Täfteå och Täftefjärden.Foto: Håkan Karlsson 6/6 1985toer
Vbm_5851-52tbl.tif
Vbm_5851-52tbl.tifGårdsgrupp i Täfteböle vid Täftevägen sedd norrifrån. Axel Johanssons gård till vänster, senare riven. I mitten Fritz Fredrikssons gård vid tiden för hans uppbyggnad av handelsträdgården i Sävar. När han senare flyttade till Sävar övertogs gården av sonen Göran Fredriksson. Till höger Anders Löfgrens timrade ladugård (skymd av träden mittemot är mangårdsbyggnaden).Foto: Evert Larsson 1951. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
IMG_5670.JPG
IMG_5670.JPGGöran Fransman fotograferar labyrinten på ön Bjuren. Den är belägen ungefär mitt på Bjuren ca 6 m över havet. Noel Broadbent och Rabbe Sjöberg gjorde ett försök till åldersbestämning 1996 (se: Caerdroia 27, s.10-17; länk: http://www.labyrinthos.net/lichoenometry.html). Man mätte största bålvidden (här 67 mm) på stenarnas påväxt av kartlav (Rhizocarpon geographicum). Med hjälp av landhöjning och lavtillväxt uppskattade man att labyrinten tillverkats någon gång mellan 1575 och 1645 (1610 ± 35 år). Foto: Håkan Karlsson 25/7 2013admin
IMG_5684.JPG
IMG_5684.JPGFiskaren och båtbyggaren med mera Abel Jonsson (1890-1971), Täfteå, väger en lax med besman.Foto: Okänd. 1960-talet. Fotoägare: Bengt Jonsson. Reproduktion: Håkan Karlsson 25/7 2013admin
TOER1331.jpg
TOER1331.jpgBåtlänning på ön Bjuren.Foto: Tore Ericsson 25/7 2103admin
Vbm_J8603.tif
Vbm_J8603.tifTäfteå 1954.Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_J8614.tif
Vbm_J8614.tifTäfteå 1954.Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_J9179.tif
Vbm_J9179.tifTäfteå 1965.Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_J9180.tif
Vbm_J9180.tifTäfteå 1965.Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_J9185.tif
Vbm_J9185.tifTäfteå år 1936.Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_J9711.tif
Vbm_J9711.tifTäfteå 1954Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_J9712.tif
Vbm_J9712.tifTäfteå 1954.Huset i bakgrunden är föredetta barnkollonin. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
     
62 filer på 1 sida(or)

Copyright © Sävar Hembygdsförening om inget annat anges