Minnen från Sävarådalen och Holmön (Mish)


Hem Kontakt Logga in
Albumlista Senast uppladdade Senaste kommentarer Mest visade Topplista Mina Favoriter Sök
Senaste
Vbm_A8679.tif
Vbm_A8679.tifDaniel Nyströms loggrupp nedanför Palmbrånet i Sävar 1953Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museum2 kommentarerroec09 dec 2012
Vbm_A5865.tif
Vbm_A5865.tifHamnmagasinet i Skeppsvik 1951. Uppfördes på 1800-talet, revs 1987. Var beläget mitt emot herrgården.Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museum.1 kommentarerroec09 dec 2012
Vbm_A5864.tif
Vbm_A5864.tifHerrgården i Skeppsvik 1951. Uppförd av Forssellska handelshuset ca 1803-04. Östra delen förlängdes på 1840-talet. Uppgifter figurerar om att den flyttats från Johannisfors, vilket dock är felaktigt.Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museum.roec09 dec 2012
Vbm_A5863.tif
Vbm_A5863.tifOtto och Teodor Holmgrens hus i Skeppsvik 1951. Hår var Skeppsviks tullkammare på 1800-talet. Ägs 2014 av Ulf och Evy Bergström, samt Ulfs syster Åsa Bergström (det är två skilda fastigheter, Åsa äger södra delen av huset).Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museum.roec09 dec 2012
Vbm_A5862.tif
Vbm_A5862.tifLennart Gustafsssons nuvarande (2013) bostadshus i Skeppsvik som det såg ut år 1951. Fram till dess var det arbetarbostäder åt flottare. Det flyttades från Johannisfors år 1888. I början av 1900-talet bodde en lots vid namn Fluur i södra ändan av huset. Inköptes av Lennart Gustafsson 1965 efter att ha varit fritidsbostad sedan 1951.Foto: Evert Larsson 1951. Fotoarkivet, Västerbottens museum.roec09 dec 2012
Vbm_A5861.tif
Vbm_A5861.tifSkeppsvik 1951. Vy från luftbevakningstornet mot nordväst. Huset till vänster ägdes av Erhard Sjöström från ca 1924. Innan hade det ägts av en sjökapten. Fastigheten är kvar i släkten 2013 och ägs av Erhards dotter Ingrid Karlsson. Huset ersattes dock av ett nytt trol. på 1980-talet. Det långa huset i mitten har varit tullkammare på 1800-talet och är numera fritidshus och ägs 2013 av två syskon Bergström.Foto: Evert Larsson 1951. Fotoarkivet, Västerbottens museumroec09 dec 2012
Vbm_A5860.tif
Vbm_A5860.tifSkeppsvik 1951. Vy mot sydost från luftbevakningstornet. De närmaste öarna är Punkten (t.v.) och Storgrundet (t.h.). På Punkten låg långt tillbaka i tiden arbetarbostäder för flottningsarbetare och anställda vid lastageplatsen.Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumroec09 dec 2012
Vbm_A5859.tif
Vbm_A5859.tifUtsikt mot sydväst från luftbevakningstornet i Skeppsvik 1951. Tornet revs 1956. Huset mitt i bilden ägs 2013 av syskonen Österlund.
Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumroec09 dec 2012
Vbm_315.tif
Vbm_315.tifFoto: Ossian Olofsson 1931
Utlagda fiskeredskap. Neg saknas.
Sävar_socken_Skeppsvikroec09 dec 2012
Vbm_313.tif
Vbm_313.tifSkeppsvik 1931. Fiskebodar och nät uppsatt för torkning. Platsen är (2014) fastigheten Skeppsvik 62 centralt i Skeppsvik strax ovanför Österlunds hus. Bild Vbm_314 är tagen på samma plats och visar den pågående tålningen. Foto: Ossian Olofsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumroec09 dec 2012
Vbm_311.tif
Vbm_311.tifErhard Sjöström (1889-1975) vid hängryssja i Skeppsvik 1931.Foto: Ossian Olofsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumroec09 dec 2012
Vbm_310.tif
Vbm_310.tifSkeppsvik 1931. Erhard Sjöström (1889-1975) vid sina fiskeredskap.
Foto: Ossian Olofsson. Fotoarkivet, Västerbottens museum roec09 dec 2012
Vbm_309.tif
Vbm_309.tifErhard Sjöström lägger ut en ryssja vid "Sundet" i Sävarån, Skeppsvik. Ryssjan användes för husbehovsfiske och mest gädda och aborre fångades i den.

Foto: Ossian Olofsson 1931. Fotoarkivet, Västerbottens museum.roec09 dec 2012
Vbm_307.tif
Vbm_307.tifFoto: Ossian Olofsson 1931
Neg. saknas. Tinor.
Sävar_socken_Skeppsvikroec09 dec 2012
Vbm_306.tif
Vbm_306.tifTinor i Skeppsvik, troligen vid Sävarån. Som framgår av bilden är en tina ett burliknande cylinderformat fångstredskap som användes för fångst av kräftor, hummer, krabbor m.m.Foto: Ossian Olofsson 1931, Fotoarkivet, Västerbottens museumroec09 dec 2012
Vbm_305.tif
Vbm_305.tifNeg. saknas
Foto: Ossian Olofsson 1931
Sävarån.
Sävar_socken_Skeppsvikroec09 dec 2012
Vbm_304.tif
Vbm_304.tifFiske med Ryssja i Sävarån vid "Sundforsen" (den enda forsen i Sävarån nedströms Sävar) ovanför Skeppsvik år 1931. I huset i bakgrunden bodde korgmakaren "Korgis" Andersson.Foto: Ossian Olofsson. Fotoarkivet, Västerbottens museum roec09 dec 2012
Vbm_303.tif
Vbm_303.tifErhard Sjöström (1889-1975) håller upp en ryssja i Skeppsvik. Bilden tagen 1931.Foto: Ossian Olofsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumroec09 dec 2012
Vbm_301.tif
Vbm_301.tifRyssja vid Sävarån i Skeppsvik 1931 (se i stället Vbm_302)Foto: Ossian Olofsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumroec09 dec 2012
Vbm_121.tif
Vbm_121.tifOskar Boströms (1877-1960) gård i Sävarberg 1952.Fotoarkivet, Västerbottens museumroec09 dec 2012
Vbm_117.tif
Vbm_117.tifEdvin Nordströms (1887-1964) hus på Granvägen i Sävar 1952. Sonen Ernfrid (1918-94) tog senare över det. Nuvarande ägare Ernfrids son: Roland Nordström.Fotoarkivet, Västerbottens museumroec09 dec 2012
Vbm_110.tif
Vbm_110.tifKarl Anderssons (1891-1952) gård vid Granvägen i Sävar 1952 en bit bortom Fällmans väg. Sonen Erling Andersson (1923-98) tog senare över huset. Ägs 2013 av Erlings dotter Gun-Britt, gift med Robert Gustavsson.Fotoarkivet, Västerbottens museumroec09 dec 2012
Vbm_47.tif
Vbm_47.tifSanny Holms (1891-1966) hus i Sävar 1952. Ligger vid Granvägen och ägs 2013 av Herbert Holm.Fotoarkivet, Västerbottens museumroec09 dec 2012
Vbm_37.tif
Vbm_37.tifBror Anderssons (1911-88) gård i Sävarberg 1952.Fotoarkivet, Västerbottens museumroec09 dec 2012
Vbm_34.tif
Vbm_34.tifOskar Strandbergs (1887-1976) gård i Sävar 1952. Ligger näst längst bort på Granvägen från byn räknat.Fotoarkivet, Västerbottens museum.roec09 dec 2012
Vbm_35.tif
Vbm_35.tifKarl Johan Säfvenbergs (1885-1967) hus vid Granvägen i Sävar 1952. Är den sista gården från byn räknat och ligger ca 2 kilometer nedströms från bron över E4. Ägs (2013) sedan 1974 av Karin och Roland Wård. Gården flyttades från centrala Sävar ca år 1880 i samband med laga skiftet.Fotoarkivet, Västerbottens museum2 kommentarerroec09 dec 2012
Vbm_17.tif
Vbm_17.tifEmil Jonssons (1905-2004) gård i Tomterna, Sävar 1952. Uppförd omkring 1870, revs omkring 1956.Sävar_socken_Sävarroec09 dec 2012
Vbm_12.tif
Vbm_12.tifPeter Jonssons nuvarande (2014) gård i Sävarberg. Ägdes när bilden togs 1951/1952 av hans farfar Ernst Jonsson (f. 1921) och dennes bror Axel Jonsson (1915-78). De ägde då två travhästar, varav den ena, stoet Dagmar IX hade sprungit in 11.000 kr. Den andra hästen, stoet "Lissa" hade också haft goda placeringar.Fotoarkivet, Västerbottens museumroec09 dec 2012
Vbm_3.tif
Vbm_3.tifRune Löfgrens (1915-91) gård i Sävar vid nuvarande Furuvägen år 1952. Låg i närheten av den gamla fotbollsplanen där Aspvägen nu ligger. Dåvarande fotbollsplan låg närmare Kyrkvägen än den nuvarande planen.Fotoarkivet, Västerbottens museum2 kommentarerroec09 dec 2012
Vbm_K4702.tif
Vbm_K4702.tifDetaljbild av Klockargården i Sävar i samband med att den flyttades 1968 genom att huset roterades 180 grader. Den låg tidigare på andra sidan Forsells väg mot Kyrkvägen. Foto: Sune Zachrisson. Fotoarkivet, Västerbottens museum.roec09 dec 2012
Vbm_K4701.tif
Vbm_K4701.tifKlockargården i Sävar i samband med att den flyttades 1968 genom att huset roterades 180 grader. Den låg tidigare på andra sidan Forsells väg mot Kyrkvägen.Foto Sune Zachrisson. Fotoarkivet, Västerbottens museum.roec09 dec 2012
Vbm_K4700.tif
Vbm_K4700.tifKlockargården i Sävar i samband med att den flyttades 1968 genom att huset roterades 180 grader. Den låg tidigare på andra sidan Forsells väg mot Kyrkvägen.
Foto: Sune Zachrisson. Fotoarkivet, Västerbottens museum. 1 kommentarerroec09 dec 2012
Vbm_K4698.tif
Vbm_K4698.tifKlockargården i Sävar i samband med att den flyttades 1968 genom att huset roterades 180 grader. Den låg tidigare på andra sidan Forsells väg mot Kyrkvägen.Foto: Sune Zachrisson. Fotoarkivet, Västerbottens museum.roec09 dec 2012
Vbm_K12823.tif
Vbm_K12823.tifSkolhuset (genom fotografering före rivning) Foto: G. Böhlin Maj 1971Sävar_socken_Sävarroec09 dec 2012
Vbm_K12822.tif
Vbm_K12822.tifSkolhuset (genom fotografering före rivning) Foto: G. Böhlin Maj 1971Sävar_socken_Sävarroec09 dec 2012
Vbm_K12821.tif
Vbm_K12821.tifSkolhuset (genom fotografering före rivning) Foto: G. Böhlin Maj 1971Sävar_socken_Sävarroec09 dec 2012
Vbm_K12820.tif
Vbm_K12820.tifSkolhuset (genom fotografering före rivning) Foto: G. Böhlin Maj 1971Sävar_socken_Sävarroec09 dec 2012
Vbm_K12819.tif
Vbm_K12819.tifSkolhuset (genom fotografering före rivning) Foto: G. Böhlin Maj 1971Sävar_socken_Sävarroec09 dec 2012
Vbm_K12818.tif
Vbm_K12818.tifSkolhuset (genom fotografering före rivning) Foto: G. Böhlin Maj 1971Sävar_socken_Sävarroec09 dec 2012
Vbm_K12816.tif
Vbm_K12816.tifSkolhuset (genom fotografering före rivning) Foto: G. Böhlin Maj 1971Sävar_socken_Sävarroec09 dec 2012
Vbm_K12814.tif
Vbm_K12814.tifInteriör från Sävar gamla skola. En av lägenheterna på övervåningen där lärarna bodde. Bilden togs i maj 1971 med anledning av att huset skulle rivas.Foto: G. Böhlin. Fotoarkivet, Västerbottens museumroec09 dec 2012
Vbm_K12813.tif
Vbm_K12813.tifSkolhuset (genom fotografering före rivning) Foto: G. Böhlin Maj 1971Sävar_socken_Sävarroec09 dec 2012
Vbm_K12812.tif
Vbm_K12812.tifSkolhuset (genom fotografering före rivning) Foto: G. Böhlin Maj 1971Sävar_socken_Sävarroec09 dec 2012
Vbm_K12811.tif
Vbm_K12811.tifGamla skolan i Sävar genom fotografering före rivning. Erik, Daniel, David och William Söderlund tillverkade husvagnar eftersom utrymmet på gamla snickeriet var för litet. De tillverkade troligen också båtar (se övriga bilder).Foto: G. Böhlin Maj 1971roec09 dec 2012
Vbm_K12809.tif
Vbm_K12809.tifSkolhuset (genom fotografering före rivning) Foto: G. Böhlin Maj 1971Sävar_socken_Sävarroec09 dec 2012
Vbm_K12808.tif
Vbm_K12808.tifSkolhuset (genom fotografering före rivning) Foto: G. Böhlin Maj 1971Sävar_socken_Sävarroec09 dec 2012
Vbm_K12806.tif
Vbm_K12806.tifSkolhuset (genom fotografering före rivning) Foto: G. Böhlin Maj 1971Sävar_socken_Sävarroec09 dec 2012
Vbm_K12804.tif
Vbm_K12804.tifSkolhuset (genom fotografering före rivning) Foto: G. Böhlin Maj 1971Sävar_socken_Sävarroec09 dec 2012
Vbm_K12802.tif
Vbm_K12802.tifSkolhuset (genom fotografering före rivning) Foto: G. Böhlin Maj 1971Sävar_socken_Sävarroec09 dec 2012
Vbm_K12800.tif
Vbm_K12800.tifSävar västra centrum i maj 1971. I mitten Sävar gamla folkskola, som byggdes år 1900 och slutade användas som skola 1953. Därefter tillverkades här annat husvagnar (Fjällvagnen). Fotot togs med anledning av att skolhuset skulle rivas. Huset till vänster ägdes från början på 1930-talet till ca. 1965 av Erik Eriksson. Det flyttades senare ca 100 meter till Lärkstigen. Till höger skymtar missionskyrkan, som fortfarande (2013) används som gudstjänstlokal. Nuvarande namn är Sävaråkyrkan efter att Missions- och pingstförsamlingarna gått samman strax innan 2010 och därefter har gemensam kyrkolokal.Foto: G. Böhlin. Fotoarkivet, Västerbottens museum.roec09 dec 2012
Vbm_K12801.tif
Vbm_K12801.tifÖstra entrén på Sävar gamla folkskola. Bilden tagen i maj 1971 innan huset revs. Trappan användes som körsångsscen på Valborgsmässoafton från 1940-talet eller däromkring. Bröderna Bäckström, bl.a. Helge, Herman och Knut, var stomme i manskören, som var mycket uppskattad. Harald Ståhl var lärare och körledare. Huset byggdes år 1900 och slutade användas som skola 1953. Senare tillverkades här bland annat husvagnar innan huset revs i början av 1970-talet.
Foto: G. Böhlin. Fotoarkivet, Västerbottens museum.roec09 dec 2012
Vbm_K252_3.tif
Vbm_K252_3.tifSävar 1973. Vy från Maskinåbron mot söder med Sävarån. Ålderdomshemmet i bakgrunden till höger.Foto: Göte Böhlin 5/7 1973. Fotoarkivet, Västerbottens museum.roec09 dec 2012
Vbm_K252_2.tif
Vbm_K252_2.tifSävar 1973. Vy från Maskinåbron mot Sävarån nedströms med kyrkan till höger.Foto: Göte Böhlin 5/7 1973. Fotoarkivet, Västerbottens museum.roec09 dec 2012
Vbm_K252_17.tif
Vbm_K252_17.tifSävarån vid Krypedalen 1973, som var platsen för Sävar järnbruk till 1865. Till höger låg en mjölkvarn 1891-1952 och bakom den en tvättstuga, som fanns kvar in på 1960-talet. I bakgrunden bruksherrgården, f.d. bruksförvaltarbostaden, uppförd 1805. Foto: Göte Böhlin 5/7 1973.roec09 dec 2012
Vbm_K252_15.tif
Vbm_K252_15.tifKrypedalen i Sävar 1973. Här låg Sävar järnbruk, som lades ned 1865. Till vänster skymtar bruksherrgården, f.d. bruksförvaltarbostaden.Foto: Göte Böhlin 5/7 1973. Fotoarkivet, Västerbottens museumroec09 dec 2012
Vbm_C2844.tif
Vbm_C2844.tifSävars första kyrka som förstördes i en brand natten till den 5 mars 1932. Den började byggas 1812, men bygget drog ut på tiden eftersom den nya församlingen var fattig och dessutom var det missväxt både 1815 och 1816. Första gudstjänsten hölls slutligen vid midsommar 1822, men invigningen ägde rum först 1836 efter att kyrktornet färdigställts.Reproduktion, Västerbottens museum1 kommentarerroec09 dec 2012
Vbm_C2843.tif
Vbm_C2843.tifRepro. Rosenius gård (Englunds) Linds affär. Affären låg vid höger gavel. Efter Lind hade hade Oskar Johansson järnaffär i huset. Han flyttade senare järnaffären till Generalsvägen (huset närmast åbron på vänster sidan om man kommer från västra sidan). Johanssons byggde det huset. Ägs 2019 av Hans Englund.Fotoarkivet, Västerbottens museum.roec09 dec 2012
Vbm_BR1402.tif
Vbm_BR1402.tifVykort med utsikt från Sävar kyrka mot östra sidan av Sävarån. Bilden är enligt uppgift tagen 1916 och visar synbarligen nipor (nipa = spontan rasbrant) som bildats på östra stranden strax söder om kyrkan då Sävarån var rensad och reglerad för timmerflottning.Fotoarkivet, Västerbottens museum. Insamlad i samband med vuxenskolans kurs "Ett sekel i Sävarbygden 1971-72.roec09 dec 2012
Vbm_A27973.tif
Vbm_A27973.tifSävars gamla ålderdomshem: Gårdshuset med interneringsceller för sinnessjuka före ombyggnaden (när?). Användes till 1940-talet. Här bodde kanske 4-5 personer.Foto: Karin Ågren. Fotoarkivet, Västerbottens museumroec09 dec 2012
Vbm_A27972.tif
Vbm_A27972.tifSävars gamla ålderdomshem: Gårdshuset med interneringsceller för sinnessjuka före ombyggnaden (när?). Se ritningar av byggnad, Dnr 845/79. Foto: Karin Ågren. Fotoarkivet, Västerbottens museum1 kommentarerroec09 dec 2012
Vbm_Saras_stuga.tif
Vbm_Saras_stuga.tifBagarstuga på Bruksbacken i Sävar från järnbrukets tid. Byggd år 1805 och benämndes "Saras stuga" i samband med att bilden togs i början av 1900-talet. Den revs när en lärarbostad byggdes i mitten av 1900-talet på samma plats söder om ålderdomshemmet. I bakgrunden Sävar kyrka som brann ned 1932. Bilden är enligt uppgift från år 1908.Fotoarkivet, Västerbottens museumroec09 dec 2012
Vbm_119.jpg
Vbm_119.jpgtoer01 dec 2012
Vbm_100.jpg
Vbm_100.jpgBotsmark.toer01 dec 2012
Vbm_B276.tif
Vbm_B276.tifKrypedalen i Sävar senast 1942. Till vänster en mjölkvarn som uppfördes 1891 och till höger en tvättstuga från 1884. En nyare tvättstuga byggdes 1942 eller 1943. Här låg även Sävar järnbruk som lades ned 1865. Kvarnen ägdes först av Sandviks ångsågs AB och senare av Uno Kriström (1892-1977) och dennes son Yngve (1923-2000). Uno drev den 1922 till 1947. Kvarnen revs 1952 av Yngve Kriström och nödvändiga delar flyttades till en ny kvarn på dennes fastighet på Kyrkvägen. Den nya kvarnen brann ned i juni 1954. Tvättstugan fanns kvar troligen in på 1960-talet och revs förmodligen i samband med att en dansbana byggdes.Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer26 nov 2012
Vbm_Br16855.tif
Vbm_Br16855.tifSävar västra centrum omkring 1950. I förgrunden Kungsvägen. På dess vänstra sida syns närmast Albert Lundbergs hus följt av Emil Svegbäcks hus med ladugård och Georg Gustavssons hus på vars övervåning byns telegrafstation var inrymd. Huset närmast korsningen till Generalsvägen ägdes av skomakaren Axel Jonsson, som hade sin skoaffär där. Det huset brann senare ner. Inne på samma tomt fanns en frisör som hette Vågberg.
På Kungsvägens högra sida syns först provinsialläkarens bostad och mottagning och därefter kommunalhuset. Huset bakom det, vars tak endast är synligt, ägdes av Ivar Lindberg. Därefter följer slaktaren Emil Holmgrens hus. Nästa hus är Karl-Petter Nilssons och nästa Harald Jonssons med sko- och pappershandel. Efteråt kommer Sven Säfvenbergs hus som också inrymde baptisernas Betelkyrka. Troligen köpte Säfvengård gården efter att Baptistförsamlingen lagts ner. Nästkommande stora hus är Westermarks affär med dess avlånga magasin till höger, följt av Sandbergs affär (där blomsterhandeln ligger 2012).
Något ovanför bildens mitt syns den ganska nybyggda Generalsvägen med från vänster Emil Anderssons hus en bit till vänster om korsningen med Kungsvägen. I nedre våningen låg en pappershandel och senare kafé och konditori tills i slutet av 1970-talet. Ladugården till vänster om det hörde till detta hus. Snett ovanför Emil Anderssons låg Erik Erikssons hus och till vänster Ludvig Erikssons. Gamla skolan byggd 1900 vid vägkorsningen ersattes senare av ICA-affären.
Längst upp i bakgrunden ses nuvarande Kyrkvägen (Bullmarksvägen). På vänster sida efter skolan ligger Missionskyrkan, därefter Brunius med bageri följt av Uno Kriströms hus. Det stora huset därefter var tidigare mejeri. Här tillverkades även gengas-knubb under andra världskriget.
Till höger om Kyrkvägen MoDo:s herrgård (före detta bruksinspektorbostad), sedan ett magasin och IOGT-huset (IOGT-logen). Lägg märke till korn-skylarna på bildens vänstra sida och 32-trådiga telefonstolpar i mitten.
Fotoarkivet, Västerbottens museum1 kommentareradmin18 nov 2012
Vbm_BR15520.tif
Vbm_BR15520.tifVykort som visar gamla bron i Sävar före 1920. På den fanns bänkar som folk kunde sitta på. Till vänster gästgiveriet, sedermera Filadelfia, med fyra lägenheter. Innan pingstförsamlingen övertog det fanns på 1950-talet bilskola och busstrafikbolag på gården. Ovanför bron syns övre delen av herrgården, f.d. bruksförvaltarbostaden, uppförd 1805.Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin18 nov 2012
Vbm_BR1396.tif
Vbm_BR1396.tifVedbod med mera från bruksepoken i Sävar. Notera flaggan med texten "Sävar". Bilden är tagen före 1920, troligen vid "bruksladugården" ungefär där Kyrkvägen senare kom att gå fram.Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin18 nov 2012
Vbm_BR1395.tif
Vbm_BR1395.tifStolpbod vid Sävar Bruk. n.s.Sävar_sn_Sävaradmin18 nov 2012
Vbm_BR1394.tif
Vbm_BR1394.tifSävarån vid Krypedalen. Stället kallades allmänt för "forsen". Fördämning gjordes för flottningens skull. Osäker tidpunkt, men troligen före 1940.Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin18 nov 2012
Vbm_BR1047.tif
Vbm_BR1047.tifSävar troligen före år 1900. Flottningsränna byggd för sågat virke. Rännan var över två kilometer lång och gick från Sågforsen till den lilla ön Gullögern i ån nedströms bron, där virket buntades och flottades vidare till brädgården i Skeppsvik. Bilden är tagen från östra sidan av Sävarån med området runt nuvarande (2012) Krypedalen till höger. I bakgrunden dåvarande bron i centrala Sävar.Fotoarkivet, Västerbottens museum. Reproduktion av vykort som samlats in av Bengt Säfsten i samband med vuxenskolans kurs "Ett sekel i Sävarbygden 1971-72".admin18 nov 2012
Vbm_BR1043.tif
Vbm_BR1043.tifInteriör från någon av herrgårdarna. Alt. pastor Löfenmark, alt. Broströms. Bilder insamlade av Bengt Säfsten, Sävar i samband med vuxenskolans kurs "Ett sekel i Sävarbygden" 1971-72. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin18 nov 2012
Vbm_BR1040.tif
Vbm_BR1040.tifParti från Säfvar. Sett från Krypedalen. Ordenshuset till vänster, "änkestugan" i mitten, kyrkan till höger. Bilder insamlade av Bengt Säfsten, Sävar i samband med vuxenskolans kurs "Ett sekel i Sävarbygden 1971-72.Sävar_sn_Sävaradmin18 nov 2012
Vbm_B279.tif
Vbm_B279.tif"Brändströms gård" i Sävar 1946. Uppförd i slutet av 1700-talet som rättarbostad under herrgården på Sävar sågbruk ("Sävargården"). Kom i slutet av 1800-talet i privat ägo då den inköptes av familjen Wincent och blev gästgivargård. På den tiden förvarades ibland fångar på övervåningen när fångtransporter på väg till Umeå eller Härnösand övernattade. Köptes 1917 av predikanten August Brändström (1873-1938). Efter dennes död övertogs gården av hans söner NiIs (1910-82) och Henning Brändström (1912-90). Huset renoverades på 1960-talet och återfick då det utseende det haft på 1800-talet bortsett från dörrportalen. Inrymde en period Sävars postlokal och posten drevs av Rut Brändström, och senare av Henning Brändströmss fru Greta. Nuvarande ägare (2013): Göran Ohlsson. Vid en reparation på 1920-talet hittades kulor från slaget vid Sävar 1809. I gavelrummen på övervåningen hittades då också järnringar fastsatta i golvet från den tid när övernattande fångar förvarades där fastlåsta.Foto: Gunnar Westin 15/9 1946.admin18 nov 2012
Vbm_B278.tif
Vbm_B278.tifSävar 1946. "Brändströms gård" i östra delen av byn skymtar till höger. Till vänster en ladugård vid "Hammarstedts gård".Fotoarkivet, Västerbottens museum1 kommentareradmin18 nov 2012
Vbm_B277.tif
Vbm_B277.tif"Hammarstedts gård" vid Sävar östra centrum 1946. Dåvarande ägare var Alex Lundström. Huset tillhörde från början Sävar bruk. Efter Lundström ägdes det av Adler Andersson. Ägare 2012: Eva Lundsten och Roger Hillebjörk. Till höger på bilden ses en ladugård som gjordes om till Säfvenbergs bageri.
Till vänster skymtar "Millans hus", en Västerbottensgård som stod mitt emot Grandbiografen. Ägaren hette Emilia Hansson.
Foto: Gunnar Westin 15/9 1946admin18 nov 2012
Vbm_B275.tif
Vbm_B275.tifMjöl-kvarnen vid Sävarån i Krypedalen, Sävar, vilken uppfördes 1891. Här låg tidigare Sävar järnbruk som lades ned 1865. Fotot troligen taget senast 1942. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin18 nov 2012
Vbm_A35194.tif
Vbm_A35194.tifResterna av den av vårfloden raserade Maskinåbron vid Sågforsen i Sävar den 1/11 1970. Denna bro uppfördes 1924, men en mer eller mindre stabil bro eller spång har funnits på platsen sedan i slutet av 1700-talet. I överkant till höger syns Forsmarks såg (Sävar trä).Foto: Sune Zachrisson. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin18 nov 2012
Vbm_A5957.tif
Vbm_A5957.tifFru Englunds stuga, Sävar 1951. F.d. smedsbostad, senare riven. Låg vid Bullmarksvägen (Kyrkvägen) där Aspvägen senare anlades.
Beboddes en tid av Hilda Englund, f. Forsmark (1870-1965) under sina äldre levandsår. Hon var syster till Johan Forsmark.
Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin18 nov 2012
Vbm_A5870.tif
Vbm_A5870.tifErik Åbergs bagarstuga i Sävar 1951. Bagarstugan på bilden ingår i den samling ekonomibyggnader med tillhörande ägor som Skeppstimmermannen Olof Petter Åberg den 8 februari 1853 köpte av Brukspatron Olof Forssell o söner i Sävar. Köpesumman var 400 Riksdaler Riksgälds sedlar. Stugan, som inrymmer en stor bakugn, renoverades på 1960-talet av Olof Petters sonsonson Olof och ägs nu 2013 av Mathias, medlem av den femte generationen Åberg på samma adress. Mangårdsbyggnaden (ej på bilden), som fortfarande står kvar, flyttades dit på 1860-talet.Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin18 nov 2012
Vbm_A5788.tif
Vbm_A5788.tifFolkskolan i Sävar år 1951. Den byggdes år 1900 och slutade att användas som skollokal 1953. De sista åren innan rivningen i början av 1970-talet tillverkades här husvagnar (Fjällvagnen). På samma plats byggdes senare ICA-affären. - Det sägs att en pojke hittade ett människokranium i sanden under skolbyggnaden i slutet av 1950-talet (troligen från kriget 1809). Foto: Evert Larsson 1951. Fotoarkivet, Västerbottens museum.1 kommentareradmin18 nov 2012
Vbm_A5784.tif
Vbm_A5784.tifFöre detta nykterhetslogen (IOGT:s ordenshus) i Sävar 1951.Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museum.1 kommentareradmin18 nov 2012
Vbm_A5781.tif
Vbm_A5781.tifLänsmansgården i Sävar år 1951, som då ägdes av Konrad Kriström. Länsman hette Nils Jacob Bergstedt (f. 1825 d. 1893). Kriströmsläkten ägde huset före länsman flyttade dit och köpte sedermera tillbaka det. Allt utom flygeln till höger är numera rivet. Den kvarvarande delen av huset var fortfarande år 2013 i familjen Kriströms ägo och ägs i dag av Mats Häggström.
Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin18 nov 2012
Vbm_A5778.tif
Vbm_A5778.tifLänsmansgården i Sävar år 1951, som då ägdes av Konrad Kriström. Länsman hette Nils Jacob Bergstedt (f. 1825 d. 1893). Kriströmsläkten ägde huset före länsman flyttade dit och köpte sedermera tillbaka det. Allt utom flygeln till vänster är numera rivet. Den kvarvarande delen av huset var fortfarande år 2013 i familjen Kriströms ägo och ägs i dag av Mats Häggström.
Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin18 nov 2012
Vbm_A5771.tif
Vbm_A5771.tifUtsikt norrut mot Bullmarsvägen från kyrktornet i Sävar år 1951.
Huset i mitten är "Kronboa". I stugen ovanför bodde då Hilda Englund och i husen därefter Ludvig Andersson (t.h. dubbelexponerat) respektive Harald Forsmark. Det låga huset i mitten till vänster är dåvarande idrottsplatsens omklädningsrum. Fotbollsplanen, som skymtar bakom en träddunge t.v., flyttades till sin nuvarande plats i samband med att Aspvägen byggdes. I det långa gula huset till höger bodde då Oskar Löfgren och Konrad Jonsson, ägs numera (2018) av Jonatan och Susanne Hjort. På åkern framför "Kronboa" byggdes senare Furuvägen.
Foto: Evert Larsson, 1951. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin18 nov 2012
Vbm_A5764_Vbm_A5765_Vbm_A5766.tif
Vbm_A5764_Vbm_A5765_Vbm_A5766.tifUtsikt från kyrktornet i Sävar mot öster, troligen före 1940. Då bodde från vänster Einar och Valborg Boström (nu 2013 Lundström), Birger Brändström (nu kommunen), bruksbyggnad, Erik och Lisa Boström, Manfred och Tea Kriström (nu Palle Kristöm), Edvin Andersson (röd västerbottensgård), Leonard Jonsson från Gunnismark (köpte av en Jonsson-familj), Alfons och Sagda, Edvin (jordbrukare och slaktare) och Elma Andersson, Johan och Mia Holmström, Evert och Andrea Wahlström, Daniel och Ingeborg Nyström (3 hus, alla rivna, i det till höger bodde Daniels pappa), Wilhelm Jonsson (vitt hus, senare "Vea-Olle" Johansson). Rakt bakom Nyström bodde en familj som hette Öqvist (nu Ulla och Hans).Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin18 nov 2012
Vbm_A5759_Vbm_A5760.tif
Vbm_A5759_Vbm_A5760.tifBullmarksvägen, Sävar 1951. Stugan till vänster som senare revs tillhörde fru Hilda Englund, f. Forsmark (1870-1965). Huset närmast till höger därom ägdes av Ludvig Andersson. I det långa huset till höger om vägen bodde på 1950-talet Konrad Jonsson och Oskar Lövgren. Det ägs 2012 av Jonatan och Susanne Hjort. I höger bildkant skymtar ett förråd som tillhörde Mo och Domsjö AB (MoDo).Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museum1 kommentareradmin18 nov 2012
Vbm_A28_8.tif
Vbm_A28_8.tifMaskinåbron över Sävarån vid Sågforsen under återuppförande i mars 1972 efter att den raserats av vårfloden 1970. I bildens överkant till höger syns Forsmarks såg (Sävar Trä). I samband med brons iordningställande, som inleddes under 1971, genomfördes även restaureringsarbeten på åns stränder nedströms Maskinåbron, varigenom Sävar fick en promenadslinga mellan broarna i samhället. 2014 är dock dessa stigar bara delvis bevarade i "promenerbart" skick.Foto: Sune Zachrisson. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin18 nov 2012
Vbm_1622.tif
Vbm_1622.tifArno Wahlströms hus 2013 vid Slöjdvägen-Tolvmansvägen i Sävar år 1952. Före detta gästgiveri uppfört 1840. Ägdes på 1800-talet av riksdagsmannen Lars Gustaf Sandberg. Senare ägare var Lorentz Sandberg och Evert Wahlström (vars fru Andrea var Sävars sista mejerska fram till på 1940-talet). Sävars första läkare, Sten Grapengiesser, bodde också här en tid. Han hade sin mottagning i bottenvåningen till vänster. Familjen Grapengiesser flyttade till Sävar från Oxelösund 1945. De bodde här i väntan på att läkarbostaden med mottagning skulle bli färdigbyggd. En period var mottagningen på åldersdomshemmet, men flyttades till sist till den nybyggda läkarmottagning på Kungsvägen. De flyttade från Sävar 1950 men återvände varje år till sommarstugan i Ostnäs.Fotograf okänd. Fotoarkivet, Västerbottens museum2 kommentareradmin18 nov 2012
Vbm_316.tif
Vbm_316.tifUtlagd storryssja i Skeppsvik 1931. Den exakta platsen är inte dokumenterad.
Foto: Ossian Olofsson. admin18 nov 2012
Vbm_314.tif
Vbm_314.tifSkeppsvik 1931. Karl Andersson (t.v.) och Bror Andersson håller på med tålning av sina fiskenät, det vill säga impregnering (färgning) för att motstå röta. Näten var gjorda av bomull. Bilden är tagen på Karl Anderssons gård. Ägs 2014 av Ulf och Madelene Edlund. Se även Vbm_313.Foto: Ossian Olofsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin18 nov 2012
Vbm_312.tif
Vbm_312.tifBåtar och gistvall i Skeppsvik omkring 1930. Den exakta platsen har inte gått att bestämma (kanske Bäckron?). En gistvall är en ställning för fisknät på en öppen plan yta, för att kontrollera och reparera skador samt rensa bort sjöväxter. Foto: Ossian Olofsson. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin18 nov 2012
Vbm_308.tif
Vbm_308.tifSkeppsvik 1931. Erhard Sjöström (1889-1975) vid en dämning ungefär 1 km uppströms från Skeppsvik herrgård, där man har placerat en ryssja för att fånga fisk.
Foto: Ossian Olofsson. Fotoarkivet, Västerbottens museum. admin18 nov 2012
Vbm_300.tif
Vbm_300.tifSkeppsvik 1931. Båt med strömming. Fiskarna Erhard Sjöström (till vänster) och Bror Andersson har återvänt efter en lyckad fisketur.Foto: Ossian Olofsson. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin18 nov 2012
Vbm_141_5.tif
Vbm_141_5.tifKrypedalen i Sävar 1972. Rester av en dammlucka i en kanal som försåg den gamla mjölkvarnen med vatten. Kvarnen var i drift från slutet av 1800-talet till början av 1950-talet. Kanalen är från bruksepoken på 1800-talet.Foto: Bore Eriksson 19/7 1972. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin18 nov 2012
Vbm_141_2.tif
Vbm_141_2.tifKrypedalen i Sävar 1972. Rester av en dammlucka som via en kanal från järnbrukets tid på 1800-talet försåg en mjölkvarn med vatten. Kvarnen, som byggdes 1891 och var i drift fram till mitten av 1900-talet, låg till höger om bilden. Foto: Bore Eriksson 1972-07-19. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin18 nov 2012
Vbm_30_6.tif
Vbm_30_6.tifKiosken vid Sävar östra centrum 1952, som då också var busstation. Det var kiosk i den vänstra delen och godshantering på den vänstra gaveln. Väntsalen låg i den högra delen, där det fanns dam- och herrtoalett. Förste ägare var Algot Grahn som även var innehavare av J. A. Grahns skrädderi och klädaffär i huset som låg närmast till höger om kiosken (utanför denna bild).Foto: Västerbottens-Kuriren 30/6 19527 kommentareradmin18 nov 2012
       
7396 filer på 74 sida(or) 74

Copyright © Sävar Hembygdsförening om inget annat anges