Minnen från Sävarådalen och Holmön (Mish)


Hem Kontakt Logga in
Albumlista Senast uppladdade Senaste kommentarer Mest visade Topplista Mina Favoriter Sök
Senaste
IMG_6401.jpg
IMG_6401.jpgGunnar Holmströms före detta lanthandel i Ytterstmark vid Ytterträsket, Botsmarksjöns nedre delFoto: Vivan Johansson 2016-07-20admin19 nov 2016
IMG_6399.jpg
IMG_6399.jpgSävaråns utlopp ur Botsmarksjön i YtterträskFoto: Vivan Johansson 2016-07-20admin19 nov 2016
IMG_6385.jpg
IMG_6385.jpgSödra Botsmark från öster där landvägen passerar Sävarån på väg mot Gravmark och Bullmark Foto: Vivan Johansson 2016-07-20admin19 nov 2016
IMG_6369.jpg
IMG_6369.jpgBotsmarksjön från söder med Botsmark i bortre änden och byn Ytterträsk hitom Ytterträsket vid Sävaråns utlopp just utanför vänster bildkantFoto: Vivan Johansson 2016-07-20admin19 nov 2016
IMG_6367.jpg
IMG_6367.jpgGravmark med den verkstadsbyggnad i skogskanten som sedan 20?? hyser Scandinavian Aero-Marine Services AB (Michael Karlsson), tidigare Arthursson & Co. Foto: Vivan Johansson 2016-07-20admin19 nov 2016
IMG_6344.jpg
IMG_6344.jpgBullmarks gamla centrum där huvudvägen (riksväg 13 på 1900-talet) passerar över Sävarån mot Robertfors. Till vänster invid Svenska kyrkans kapell går avtagsvägen mot Botsmark.Foto: Vivan Johansson 2016-07-201 kommentareradmin19 nov 2016
IMG_6340.jpg
IMG_6340.jpgSävarån genom Tålsmark sett från väster – en korvsjöände skymtar nederst till vänsterFoto: Vivan Johansson 2016-07-20admin19 nov 2016
IMG_6310.jpg
IMG_6310.jpgSävarån med den långsmala ön i Gunnismark innan Anders Jons-forsen Foto: Vivan Johansson 2016-07-20admin19 nov 2016
IMG_6271.jpg
IMG_6271.jpgNorra Skogsägarnas sågverk i Sävar med timmerupplaget närmastFoto: Vivan Johansson 2016-07-20admin19 nov 2016
IMG_6258.jpg
IMG_6258.jpgJonatan och Susanne Hjorts gård vid Kyrkvägen i Sävar. Före familjen Hjort beboddes huset av Gunvor Jonsson, gift Lindgren. På 1950-talet bodde här Konrad Jonsson och Oskar Lövgren. Gården byggdes 1863 som bostad till rättaren på Sävar järnbruk, Johan Nordström (förmannen på brukets jordbruk). Han var farfar till Oskar Lövgrens fru Svea. Foto: Vivan Johansson 2016-07-20admin19 nov 2016
IMG_6251.jpg
IMG_6251.jpgICA Supermarket i Sävars västra centrumFoto: Vivan Johansson 2016-07-20admin19 nov 2016
IMG_6247.jpg
IMG_6247.jpgBruksbacken i Sävar börjar med herrgården ovanför Krypedalens brukslämningar

Foto: Vivan Johansson 2016-07-20admin19 nov 2016
IMG_6246.jpg
IMG_6246.jpgBruksbacken vid Sävarån i Sävar fortsätter med bland annat äldreboenden, hembygdsgård och pastorsexpedition fram till kyrkan och kyrkogårdenFoto: Vivan Johansson 2016-07-20admin19 nov 2016
IMG_6241.jpg
IMG_6241.jpgSävarån flyter genom Sävar förbi kyrkan och BruksbackenFoto: Vivan Johansson 2016-07-20admin19 nov 2016
IMG_6239.jpg
IMG_6239.jpgFöre detta prästgården i Sävar uppströms där väg E4 korsar Sävarån. Till vänster om gården, på den tidigare "prästmarken", ligger hälsocentralen och ett rehabiliteringshem.Foto: Vivan Johansson 2016-07-20admin19 nov 2016
IMG_6223.jpg
IMG_6223.jpgOstnäs vid Ostnäsfjärden där Holmöfärjan förr lade till vid kajen på bortre sidan av udden i förgrunden.Foto: Vivan Johansson 2016-07-20admin19 nov 2016
IMG_6173.jpg
IMG_6173.jpgTäfteå med den trädskymda ån och landsvägen från Umeå mot åbron.Foto: Vivan Johansson 2016-07-20admin19 nov 2016
IMG_6157.jpg
IMG_6157.jpgBodbyn med Täfteån i grönskan och vägen till Degerbyn uppåt i bildenFoto: Vivan Johansson 2016-07-20admin19 nov 2016
IMG_6152.jpg
IMG_6152.jpgFrån Bodbyn går landsvägen spikrakt mot Bullmark och till vänster mot Växtholm och Åkerbäck
Foto: Vivan Johansson 2016-07-20admin19 nov 2016
IMG_6148.jpg
IMG_6148.jpgNybyggare i Tväråmark vid vägen till Umeå – vägen till Sävar korsar Täfteån
Foto: Vivan Johansson 2016-07-20admin19 nov 2016
IMG_6054.jpg
IMG_6054.jpgLillåkälen fotograferad från ovanför Åträsk (norrifrån)Foto: Vivan Johansson 2016-06-16admin19 nov 2016
IMG_6053.jpg
IMG_6053.jpgKraftledningsgata över Sävarån nära flyttblocket vid Botsmark. Tre olika transportsätt: Kraftledningen, landsvägen och Sävarån.Foto: Vivan Johansson 2016-06-16admin19 nov 2016
IMG_6045.jpg
IMG_6045.jpgBrattfors vid Sävarån. Vägen till höger uppströms går till Stenfors.Foto: Vivan Johansson 2016-06-16admin19 nov 2016
IMG_6044.jpg
IMG_6044.jpgBrattfors. På gården till vänster bor Ingegärd och Sture Eriksson, och i huset på andra sidan ån bor Kurt Renman.Foto: Vivan Johansson 2016-06-16admin19 nov 2016
IMG_6039.jpg
IMG_6039.jpgGravmarkFoto: Vivan Johansson 2016-06-16admin19 nov 2016
IMG_6037.jpg
IMG_6037.jpgGravmark med Elvy och Georg Karlssons gula hus till vänster om SävarånFoto: Vivan Johansson 2016-06-16admin19 nov 2016
IMG_6033.jpg
IMG_6033.jpgTranumyran öster om Furunäs och norr om Bullmark är en strängmyr som här skimrar av vita ängsullstofsarFoto: Vivan Johansson 2016-06-16admin19 nov 2016
IMG_6022.jpg
IMG_6022.jpg"Korsbyggd" västerbottensgård i Morbyn samt bagarstuga och rundloge med tillbyggnadFoto: Vivan Johansson 2016-06-16admin19 nov 2016
IMG_6020.jpg
IMG_6020.jpg"Pålböleområdet" vid Sävarån närmast Palmbrånet med Pålböleåns inflöde under landsvägsbron längst bort i bilden. Dessa gårdar vid Johnnisforsvägen hör till Sävar men benämns nog oftast "Pålböle" i folkmun.
Foto: Vivan Johansson 2016-06-16admin19 nov 2016
IMG_6019.jpg
IMG_6019.jpgSävar med E4-bron, cykelbron och centrumbron. Långt ner på sidan bland träden syns Maskinåbron.Foto: Vivan Johansson 2016-06-16admin19 nov 2016
IMG_6015.jpg
IMG_6015.jpgDelar av Sävar på båda sidor om Sävarån och kyrkan på den västra sidanFoto: Vivan Johansson 2016-06-16admin19 nov 2016
IMG_6011.jpg
IMG_6011.jpgStrandvägen, Sävar och på andra sidan Sävarån "Pålböleområdet" uppströms Pålböleåns utflöde.Foto: Vivan Johansson 2016-06-16admin19 nov 2016
IMG_6003.jpg
IMG_6003.jpgSkeppsvik från öster med herrgården från Sävar Bruks tid med tillbyggnader och uthyrningsstugor uppförda på 1900- och 2000-talen. Kanalen grävdes på tidigt 1900-tal för timmertransport. Timmersortering och buntning gjordes väster om herrgården där Sävarån mynnar och timmerbuntarna vinschades med motor ut i Sävarfjärden för vidaretransport till industrierna. Vinschmaskinen var placerad vid kanalens slut nere till vänster i bilden.Foto: Vivan Johansson 2016-06-16admin19 nov 2016
IMG_5999.jpg
IMG_5999.jpgVästerfjärden vid Täftelandet i närheten av Skeppsvik håller på att växa igen. Det sägs att säv (Schoenoplectus lacustris, även känd som Scirpus l.) kan växa cirkulärt (radiärt) så att det ser ut som flytande cirkelytor.Foto: Vivan Johansson 2016-06-16admin19 nov 2016
IMG_5989.jpg
IMG_5989.jpgSkeppsvik från väster med det stora röda huset mitt i bilden där Lennart Gustafsson bodde senare halvan av sitt liv till sin död i december 2016. Det är en ombyggd och renoverad arbetarbostad som är en före detta arbetarbostad som flyttats från Johannisfors bruk.Foto: Vivan Johansson 2016-06-16admin19 nov 2016
IMG_5962.jpg
IMG_5962.jpgHamnen på Holmön i ByvikenFoto: Vivan Johansson 2016-06-16admin19 nov 2016
IMG_5960.jpg
IMG_5960.jpgStora Fjäderäggs fyrplats med nedsläckt fyr, vandrarhem och fågelstation.Foto: Vivan Johansson 2016-06-16admin19 nov 2016
P1200966.jpg
P1200966.jpgFlygfoto över stugor vid norra änden av Mårdsjön (namn på kartan: Stor-Malsjön)Foto: Bertil Högdal 2016-07-20admin19 nov 2016
P1200954.jpg
P1200954.jpgSävarån flyter till vänster och vägen till höger går genom Tomterna mot Täfteå. I bakgrunden till höger syns Täfteå med Täftefjärden och havet bortom.Foto: Bertil Högdal 2016-07-20admin19 nov 2016
P1200953.jpg
P1200953.jpgSävar: Granvägen till vänster och Sävarån mitt på bilden. I huset närmast ån bor Bo Sundström och längre till vänster Peder Kämpe. Mot horisonten rakt fram syns Skeppsviks skärgård med Ostnäsfjärden till vänster och Täftefjärden till höger.Foto: Bertil Högdal 2016-07-20admin19 nov 2016
P1200950.jpg
P1200950.jpgBullmarksvägen från Sävar såg norrut längs Sävaråsen (-heden, "heja"). Segasjön i mitten och lite längre upp till vänster Svartastjärn. Mårdsjön (Stor-Malsjön) och Gunnismark kan skönjas bortom det gamla täktområdet och molnskuggan i bakgrunden. Foto: Bertil Högdal 2016-07-20admin19 nov 2016
P1200941.jpg
P1200941.jpgHolmöfärjan Capella i Norrfjärden.Foto: Bertil Högdal 2016-07-20admin19 nov 2016
P1200932.jpg
P1200932.jpgYtterboda: Vägen till vänster går till Skeppsvik och till höger Ostnäs, vägen genom byn uppåt går till Sävar. Det nedre gula huset i bildens mitt är före detta missionhuset, det övre gula huset till vänster om Sävarvägen ägs 2016 av Torsten Sandström.Foto: Bertil Högdal 2016-07-20admin19 nov 2016
P1200923.jpg
P1200923.jpgKvarkenfisks anläggning och gästhamnen vid Rovögern (i förgrunden nere till vänster). Rovögern är ön mitt emot hamnen och har gett namn åt vägen ut hit från Täfteå.Foto: Bertil Högdal 2016-07-20admin19 nov 2016
P1200637.jpg
P1200637.jpgDet stora flyttblocket från istiden utanför Botsmark vid vägen norrut längs Sävarån. Det är Sveriges största.Foto: Bertil Högdal 2016-06-16admin19 nov 2016
P1200603.jpg
P1200603.jpgSävar: Längst ned till vänster är Sävar Trä framför kyrkogården och kyrkan vid Kyrkvägen. Längst ned till höger är Aspvägen-området med Furuvägen och Hällvägen bortom. På höger sida går Åkervägen bort mot Generalsvägen.Foto: Bertil Högdal 2016-06-16admin19 nov 2016
P1200595.jpg
P1200595.jpgSävar. Bruksbackens äldreboende ned till höger, hyreshusen på Rönnstigen till vänster och hyreshusen på Hällvägen mitt på bilden. Skogsvägen och Furuvägen i bakgrunden.Foto: Bertil Högdal 2016-06-16admin19 nov 2016
P1200591.jpg
P1200591.jpgSävar. Skolan med gymnastiksalen längst ned, badhuset uppe till vänster. Längst bort det äldre skolhuset i gult tegel.Foto: Bertil Högdal 2016-06-16admin19 nov 2016
P1200590.jpg
P1200590.jpgVästra Sävar ("Västermalm") med två förskolor - den ena gul (Solen) vid Hällvägen överst i bild och den andra röd (Gungan) vid Åkervägen i mittenFoto: Bertil Högdal 2016-06-16admin19 nov 2016
P1200589.jpg
P1200589.jpgVillaområdet Brånet i nordvästra Sävar med Hällvägen överst som ansluter till Bullmarksvägens nya del till vänster utanför bildenFoto: Bertil Högdal 2016-06-16admin19 nov 2016
P1200585.jpg
P1200585.jpgSävar. Generalsvägen, Listfabriken Södra interiör AB, Sävar snickeri, Preem bensinstation och E4:an.Foto: Bertil Högdal 2016-06-16admin19 nov 2016
P1200577.jpg
P1200577.jpgKälen. Ägare av husen 2016: längst ned till höger Håkan Svensson, tredje huset från höger Jens Gustavsson , fjärde huset Lars Öhman (röd Västerbottensgård), femte huset från höger Martin Lidström, (gult hus) som även äger åttkantlogen och sågverket till vänster. Sågen brann ned sommaren 2017. Håkan Svensson äger även det andra huset från höger (en äldre Västerbottensgård med fronten mot vägen).Foto: Bertil Högdal 2016-06-16admin19 nov 2016
P1200537.jpg
P1200537.jpgFyren och fyrvaktarbostället på Holmögadd.Foto: Bertil Högdal 2016-06-16admin19 nov 2016
P1200534-535.jpg
P1200534-535.jpgHolmögadds fyrplats med hamnen vid Kolahusudden i bakgrunden.Foto: Bertil Högdal 2016-06-16admin19 nov 2016
P1200521.jpg
P1200521.jpgHolmön. Skolan längst ned till höger.Foto: Bertil Högdal 2016-06-16admin19 nov 2016
P1200518.jpg
P1200518.jpgHolmön. I närheten av Byviken med "Panget" (Holmö havsbad) längs ned till höger.Foto: Bertil Högdal 2016-06-16admin19 nov 2016
P1200510.jpg
P1200510.jpgHolmön. Skolan längst ned till vänster.Foto: Bertil Högdal 2016-06-16admin19 nov 2016
IM_Halm.jpg
IM_Halm.jpgKonverterad från doc till jpg. Här är text till de andra halmbilderna (IM_Halm_7682-94): HALM är ett band bestående av fyra unga tjejer med kärnan i Sävar där de startade år 2009. De spelar covers och egna bluegrassinspirerade låtar. Maja Lundgren, Sävar, Bas & Sång, Linnéa Östman, Gunnismark, Gitarr & Sång, Johanna Sandgren, Bodbyn, Banjo & Sång och Lisa Johansson, Botsmark, Piano & Sång. Deras musikalitet bidrog till en fin 2:a plats (av 600 band i Sverige) i Riksfinalen av ”Livekarusellen” i maj i år. MEN VILKET ÅR?Halm-affischadmin23 jun 2016
YtterstRep_4128.JPG
YtterstRep_4128.JPGFoto: Vivan Johanssonadmin23 jun 2016
YtterstRep_4126.JPG
YtterstRep_4126.JPGYtterstmark _MG_4126 näverrep.JPGFoto: Vivan Johanssonadmin23 jun 2016
Ytterstm_5471.jpg
Ytterstm_5471.jpgYtterstmark - IMG_5471 - Utsikt mot Gunnar Holmströms gård som var butik o över Ytterträsket- kl 15.49 den 12 jan 2013.jpgFoto: Vivan Johanssonadmin23 jun 2016
Ytterstm_5464.JPG
Ytterstm_5464.JPGYtterstmark - IMG_5464.JPGFoto: Vivan Johanssonadmin23 jun 2016
Ytterstm_5448.JPG
Ytterstm_5448.JPGYtterstmark - IMG_5448.JPGFoto: Vivan Johanssonadmin23 jun 2016
Ytterstm_4108.JPG
Ytterstm_4108.JPGYtterstmark _MG_4108.JPGFoto: Vivan Johanssonadmin23 jun 2016
YtterstLur_5388.JPG
YtterstLur_5388.JPGYtterstmark - IMG_5388 Sveriges längsta näverlur 4 m lång.JPGFoto: Vivan Johanssonadmin23 jun 2016
StenforsDavid_0828.jpg
StenforsDavid_0828.jpgStenfors - IMG_0828 kopia - David Forsberg hade lyckats bra med denna dag.jpgFoto: Vivan Johanssonadmin23 jun 2016
StenforsDavid.jpg
StenforsDavid.jpgStenfors - David Forsberg som genomförde denna träff får vara nöjd med resultatet - alla var nöjda.jpgFoto: Vivan Johanssonadmin23 jun 2016
StenforsCyklar.jpg
StenforsCyklar.jpgStenfors - Alla njuter av den första varma sommardagen.jpgFoto: Vivan Johanssonadmin23 jun 2016
Stenfors_0724.JPG
Stenfors_0724.JPGStenfors - IMG_0724.JPGFoto: Vivan Johanssonadmin23 jun 2016
Stenfors_0612.JPG
Stenfors_0612.JPGStenfors - IMG_0612.JPGFoto: Vivan Johanssonadmin23 jun 2016
Stenfors_0587.jpg
Stenfors_0587.jpgStenfors - IMG_0587 - Harry Boy och gänget.jpgFoto: Vivan Johanssonadmin23 jun 2016
Skeppsv_4909.JPG
Skeppsv_4909.JPGSkeppsvik _MG_4909.JPGFoto: Vivan Johanssonadmin23 jun 2016
Skeppsv_4904a.JPG
Skeppsv_4904a.JPGSkeppsvik _MG_4904 när huset var arbetarbostäder.JPGVarifrån av vem? Foto: Vivan Johanssonadmin23 jun 2016
Skeppsv_4904.jpg
Skeppsv_4904.jpgSkeppsvik _MG_4904 när huset var arbetarbostäder beskuren.jpgVarifrån av vem?admin23 jun 2016
Skeppsv_4900.JPG
Skeppsv_4900.JPGSkeppsvik _MG_4900 öglor i taket för gungor till barnen.JPGFoto: Vivan Johanssonadmin23 jun 2016
Skeppsv_4898.JPG
Skeppsv_4898.JPGSkeppsvik _MG_4898 Lennart Gustavsson o Birgitta Ahlners hus som tidigare var arbtarbostad åt flottarna.JPGFoto: Vivan Johanssonadmin23 jun 2016
Skeppsv_4026.JPG
Skeppsv_4026.JPGnära Trälhavet _MG_4026 kanotister.JPGFoto: Vivan Johanssonadmin23 jun 2016
Skeppsv_3986.JPG
Skeppsv_3986.JPGSkeppsvik - stenkista_MG_3986.JPG, nej: det är väl en sjunken pråm? För omlastning av brädor till fartygen för länge sedan? Hur gammal är den? Foto: Vivan Johanssonadmin23 jun 2016
Skeppsv_2949.JPG
Skeppsv_2949.JPGSkeppsvik _MG_2949 - risselsläde i Skeppsvik.JPGFoto: Vivan Johanssonadmin23 jun 2016
Skeppsv_2947.JPG
Skeppsv_2947.JPGSkeppsvik _MG_2947 - risselsläde i Skeppsvik.JPGFoto: Vivan Johanssonadmin23 jun 2016
Skeppsv_0392.jpg
Skeppsv_0392.jpgSkeppsvik - IMG_0392 kopiera Svanar med eld i baken.jpgFoto: Vivan Johanssonadmin23 jun 2016
Skeppsv_0365.jpg
Skeppsv_0365.jpgSkeppsvik - IMG_0365 - Majbrasan och Skeppsviks ägare - beskuren.jpgFoto: Vivan Johanssonadmin23 jun 2016
Skeppsv_0358.JPG
Skeppsv_0358.JPGSkeppsvik - IMG_0358 ca 35 personer träffas varje valborg för att skrapa trisslotter.JPGFoto: Vivan Johanssonadmin23 jun 2016
Skeppsv_0353.jpg
Skeppsv_0353.jpgFantastiskt vackert. Rena vildmarksbilden om det varit 1950. Men det här är Skeppsvik på 2000-talet!Foto: Vivan Johanssonadmin23 jun 2016
Savar-Skeppsv_4753.JPG
Savar-Skeppsv_4753.JPGadmin23 jun 2016
SavarKyrka_1173.JPG
SavarKyrka_1173.JPGadmin23 jun 2016
Savar_7664.jpg
Savar_7664.jpgadmin23 jun 2016
Savar_4544.jpg
Savar_4544.jpgadmin23 jun 2016
M_Sav_Skep_4729.JPG
M_Sav_Skep_4729.JPGadmin23 jun 2016
LillsTr_3777.JPG
LillsTr_3777.JPGadmin23 jun 2016
LillsTr_3774.JPG
LillsTr_3774.JPGadmin23 jun 2016
LillsTr_3772.JPG
LillsTr_3772.JPGadmin23 jun 2016
LillsDamm_2934.JPG
LillsDamm_2934.JPGadmin23 jun 2016
KrokbFall_1130460.JPG
KrokbFall_1130460.JPGadmin23 jun 2016
KrokbFall_3594.jpg
KrokbFall_3594.jpgadmin23 jun 2016
IMG_7738.JPG
IMG_7738.JPGadmin23 jun 2016
IM_renar_5933.jpg
IM_renar_5933.jpgadmin23 jun 2016
IM_Halm_7694.jpg
IM_Halm_7694.jpgadmin23 jun 2016
IM_Halm_7682.jpg
IM_Halm_7682.jpgadmin23 jun 2016
IM_baverut_3217.jpg
IM_baverut_3217.jpgadmin23 jun 2016
7396 filer på 74 sida(or) 7

Copyright © Sävar Hembygdsförening om inget annat anges