Minnen från Sävarådalen och Holmön (Mish)


Hem Kontakt Logga in
Albumlista Senast uppladdade Senaste kommentarer Mest visade Topplista Mina Favoriter Sök
Hem > Holmöarna > Laxbådagrund

Senaste - Laxbådagrund
Vbm_K4974_8.tif
Vbm_K4974_8.tifLaxbådagrund. En bild inifrån den fiskebastu som blev alltför modernt renoverad, varför den renoverats ytterligare en gång men på gammalt vis så att den ursprungliga karaktären bibehållits.Foto: Rolf Sixtensson, vintern 1990. Fotoarkivet, Västerbottens museum. admin06 feb 2014
Vbm_K4974_7.tif
Vbm_K4974_7.tifLaxbådagrund. Gammal fiskebastu som först blev moderniserad med föga pietetskänsla. Resultatet blev för modernt, och bastun har, sedan den här bilden togs, renoverats en gång till "på gammalt vis" så att den återfick sin ursprungliga karaktär.Foto: Rolf Sixtensson, vintern 1990. Fotoarkivet, Västerbottens museum. admin06 feb 2014
Vbm_K4974_6.tif
Vbm_K4974_6.tifBod på Laxbådagrund, ägd av Folke Tegström. Viktor Lindgren, handlare i Täfteå, som bl.a. sålde fiskegrejor, ägde den tidigare, tillsammans med en Holmöbo. T.h. står Karl-August Holmgren, som guidade fotografen Sixtensson vid tillfället.Foto: Rolf Sixtensson, vintern 1990. Fotoarkivet, Västerbottens museum. admin06 feb 2014
Vbm_K1357.tif
Vbm_K1357.tifLaxbådagrund. Akterpartiet på Folke Tegströms nätbåt.Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1356.tif
Vbm_K1356.tifLaxbådagrund. Folke Tegströms nätbåt, från fören betraktad.Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1355.tif
Vbm_K1355.tifLaxbådagrund. Nätbåt, från aktern betraktad.Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1354.tif
Vbm_K1354.tifLaxbådagrund. Fiskaren Rune Johanssons nätbåt, från fören betraktad. I bakgrunden t.v. ett spel som användes för att lasta sänkstenar och andra tunga ting som ankare, t.ex. Båten på bilden finns idag (2014) på Holmöns båtmuseum.Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1271.tif
Vbm_K1271.tifÄggögern, Holmöns skärgård. Skred- el. skridstång, använd vid säljakt. "Själ" var den dialektala benämningen på djuret ifråga. Geväret lades i klykan när man siktade på den säl som skulle förpassas ifrån jordelivet. Stångens mått: Längd 402 cm, bredd 8 cm, tjocklek 5 cm.Foto: Sune Jonsson 15/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1270.tif
Vbm_K1270.tifÄggögern, Holmöns skärgård. Detalj av skred- eller skridstång, använd när man jagade säl - eller "själ" som djuret ifråga kallades förr. Geväret lades i klykan när man siktade. Måtten: Längd 402 cm, bredd 8 cm, tjocklek 5 cm.Foto: Sune Jonsson 15/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1269.tif
Vbm_K1269.tif Äggögern, Holmöns skärgård. Skred- eller skridstång, använd vid säljakt. Längd 402 cm, bredd 8 cm, tjocklek 5 cm.Foto: Sune Jonsson 15/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1199.tif
Vbm_K1199.tifHåtgrundögern, Grossgrunden. Till vänster syns en gistvall där nät hängdes på tork. I mitten en timrad fiskebastu med resvirkessvale och till höger en isbod.Foto: Sune Jonsson 1960. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1178.tif
Vbm_K1178.tifLaxbådagrund väster om Holmön år 1960. Timrad fiskebastu som står kvar än idag,(2014) tack vare att den hållits i skick och försetts med plåttak.Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1177.tif
Vbm_K1177.tifLaxbådagrund väster om Holmön år 1960. I bakgrunden en timrad fiskebastu som finns kvar ännu 2014, tack vare ideella krafter som hållit den i skick.Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1176.tif
Vbm_K1176.tifLaxbådagrund väster om Holmön år 1960. I bakgrunden en gammal hölada, och i förgrunden ett orrhag el. en "orrgård", där man fäste snaror mellan utlagda stenar och snarade orrar när dessa spelade på vårarna. I förgrunden syns också svårdefinierbara trärester, som ev. kan ha varit en hässja.Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1175.tif
Vbm_K1175.tifLaxbådagrund väster om Holmön år 1960. I bakgrunden en gammal hölada, och i förgrunden ett orrhag el. en "orrgård", där man snarade orrar när dessa spelade på vårarna. Rester av vad som möjligtvis varit en hässja syns även i förgrunden.Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1174.tif
Vbm_K1174.tifLaxbådagrund utanför Holmöns västra kustlinje år 1960. Orrhag el. "orrgård". Man fäste snaror mellan dessa utlagda stenar och snarade orrar här, vid orrspelet på vårarna.Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1172.tif
Vbm_K1172.tifLaxbådagrund. Sänksten, s.k. "krabba", som användes till att förankra laxnätstänger. Denna är försedd med vidjehank, i vars ögla laxnätstången träddes/fästes. Mängder av sådana här sänkstenar ligger kvar på botten av de vatten där man idkade laxfiske.Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1171.tif
Vbm_K1171.tifLaxbådagrund. Sänksten, s.k. "krabba", som användes till att förankra laxnätstänger. Vidjehanken hade en ögla, som fästes runt laxnätstången. Mängder av sänkstenar med vidjehank blev liggande kvar på botten av de vatten där man fiskade.Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1170.tif
Vbm_K1170.tifLaxbådagrund utanför Holmön. Sänkstenar, s.k. "krabbor", som användes till att förankra laxnätstänger. Vissa är försedda med vidjehankar, andra med järnöglor. De med järnöglor kunde hissas upp och användas på nytt, medan de med vidjehankar blev kvar på botten, där de ligger i mängder än idag.Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1169.tif
Vbm_K1169.tifFiskebastu på Laxbådagrund utanför Holmön. Svalen brädfodrad, det övriga timrat. Åke Sandström och hans kompis Nils-Bertil lade ett unite-tak på bastun på 1970-talet, vilket gjorde att den inte förföll, och i nutiden (2014) är den försedd med plåttak.Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1168.tif
Vbm_K1168.tifEtt av fönstren på en fiskebastu på Laxbådagrund.Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1167.tif
Vbm_K1167.tifTimrad fiskebastu på Laxbådagrund. Dörren mellan svalen och bastun (återanvänd äldre dörr). Detalj av dörrspegel.Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1166.tif
Vbm_K1166.tifEn gammal dörr har här kommit till ny användning i en fiskebastu på Laxbådagrund. Dörren går mellan svalen, dvs. farstun, och själva bastun.Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1165.tif
Vbm_K1165.tifDörr, uppenbarligen hämtad någon annanstans ifrån och återanvänd i denna fiskebastu på Laxbådagrund utanför Holmön. Dörren går mellan svalen, dvs. farstun, och själva bastun.Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1164.tif
Vbm_K1164.tifEtt fönster, dekorerat med urdruckna buteljer, i en timrad fiskebastu på Laxbådagrund.Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1163.tif
Vbm_K1163.tifLaxbådagrund utanför Holmöns västra kustlinje år 1960. Interiör från en timrad fiskebastu med britsar och en något originell stol.Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1162.tif
Vbm_K1162.tifBritsar inne i en timrad fiskebastu på Laxbådagrund, ett enkelt och rustikt arrangemang.Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1161.tif
Vbm_K1161.tifLaxbådagrund. Tålränna och tålbunke som användes vid färgning av fisknät, vilket alltså kallades "tålning".Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1160.tif
Vbm_K1160.tifSänkstenar på en brygga på Laxbådagrund. Sänkstenarna hade till uppgift att förankra laxnätstängerna, så att dessa stod stadigt i vattnet.Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1159.tif
Vbm_K1159.tifLaxbådagrund. Bilden visar en "pyttel", på rikssvenska "puls", en träplatta i änden på en stång. Med "pyttla"(best. form) plaskade man i vattnet, i akt och mening att skrämma fisken in i nätet.Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1158.tif
Vbm_K1158.tifLaxbådagrund väster om Holmön. En "pyttel" och ett ljuster på en och samma stång, som av någon anledning är krokig i detta fall. En "pyttel", i best. form "pyttla", på rikssvenska kallad "puls", användes för att plaska i vattnet med och därigenom skrämma fisken in i nätet. Nämnas kan att på ortens dialekt säger man "en ljuster" istället för rikssvenskans "ett ljuster". Ljustring förbjöds f.ö. i fiskeristadgan redan 1954.Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1157.tif
Vbm_K1157.tifLaxbådagrund. Britsar och stol inne i en fiskebastu.Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1156.tif
Vbm_K1156.tifTräflöten eller "klabbar", som fästes vid laxryssjorna för att spänna ut dessa och för att fungera som flytkroppar.Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1155.tif
Vbm_K1155.tifLaxbådagrund väster om Holmön år 1960. Till vänster ses en tålgryta och till höger en tålränna och en tålbunke som användes när man färgade nät, vilket alltså kallades "tålning". Verner Brakanders motorbåt ligger vid bryggan - den användes just då för att ta fotografen till de platser som skulle dokumenteras.Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1154.tif
Vbm_K1154.tifSörviken, Öskärsudden på Holmön. Träflöte med "lekare". En lina med en laxkrok fästes vid en "lekare", en vridbar ringbult, som sitter mellan linan och flötet och som förhindrar att linan tvinnar sig. (Kallas även "lekande").Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1153.tif
Vbm_K1153.tifEn bågsåg och ett par kängskor på väggen till en sjöbod i Sörviken, Öskärsudden på Holmön. På dialekt blir det "Örrskärsudden", och namnet har följaktligen med orrar att göra, men har blivit förvanskat på kartan. Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1152.tif
Vbm_K1152.tifMartin Bäckströms fallfärdiga sjöbod i Sörviken, Öskärsudden på Holmön. På dialekt heter det Örrskärsudden, och namnet har med orrar att göra. Platsen kallas "Räva", vilket blir "reven" på svenska, alltså "klippgrunden, bankarna".Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1150.tif
Vbm_K1150.tifVäggfasta britsar inne i en fiskebastu på Gåsflötan väster om Holmön. Innan bastun blev försedd med skorsten eldade man direkt på golvet i en eldstad av sten, varvid väggarna, och förmodligen allt annat också, blev betäckta med ett lager sot, vilket syns på bilden.Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin06 feb 2014
Vbm_K1147.tif
Vbm_K1147.tifFiskebastu på Gåsflötan väster om Holmön. Idag (2014) är den renoverad och försedd med plåttak.Foto: Sune Jonsson 4/6 1960. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin06 feb 2014
Vbm_A31149.tif
Vbm_A31149.tifLaxbådagrund i Holmöns skärgård. Bilden visar en räfsa eller "härva", som termen lyder i dialektalt språkbruk. Härvpinnarna skulle vara gjorda av rönn, som ansågs vara ett slitstarkt träslag. Skaftet gick under benämningen "härvtyg", och oftast var det kvinnor som skötte ihopräfsandet av höet. Foto: Sune Jonsson 1961. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin06 feb 2014
Vbm_A31148.tif
Vbm_A31148.tifLaxbådagrund i Holmöns skärgård. Här ses en räfsa, eller "härva", som var den gängse beteckningen på föremålet ifråga på Holmön och på många andra ställen i Norrland. Pinnarna skulle vara av rönn, som ansågs vara ett särskilt hållbart träslag. Härvans skaft kallades "tyg", och ihopräfsandet av höet föll oftast på kvinnans lott.Foto: Sune Jonsson 1961. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin06 feb 2014
Vbm_A31147.tif
Vbm_A31147.tifÖppen spis i en fiskebastu på Laxbådagrund i Holmöns skärgård.Foto: Sune Jonsson 1961. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin06 feb 2014
Vbm_A31146.tif
Vbm_A31146.tifGrovt tillyxad stol inne i en fiskebastu på Laxbådagrund i Holmöns skärgård. På fönsterbrädet en riskvast, som ju kan brukas på diverse sätt.Foto: Sune Jonsson 1961. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin06 feb 2014
   
43 filer på 1 sida(or)

Copyright © Sävar Hembygdsförening om inget annat anges