Minnen från Sävarådalen och Holmön (Mish)


Hem Kontakt Logga in
Albumlista Senast uppladdade Senaste kommentarer Mest visade Topplista Mina Favoriter Sök
Hem > Sävar med omnejd > Flygfoton 1968 (*)

Vbm_3_flb.jpg
Vbm_3_flb.jpgTomterna, Sävar 1968. Huset i nedre vänstra hörnet tillhörde då Harald Lindgren. Ägs 2013 av Gerhard Gustafsson. Till höger strax ovanför bildens mitt ligger toppen på Krutbrånet. I bakgrunden till vänster skymtar E4.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes. toer
Vbm_4_flb.jpg
Vbm_4_flb.jpgTomterna, Sävar 1968. Huset till vänster tillhörde Egon Lundström, ägare 2013 Erik Zackrisson (tomten avstyckades 1937 och huset stod tidigare norr om BP-macken vid tidigare utfart från skolan till E4). Det vita huset i bildens nedre del tillhörde Emil Jonsson, ägare 2013 är Per-Erik Högdahl. Huset till höger tillhörde Evert och Ragnhild Olofsson, ägare 2013 Mattis Vängbo. Det nedre huset till höger var bagarstuga som ägdes av Toinja Abramsson som fortfarande är ägare 2013. Ladugården längst till höger tillhörde Theodor Kriström, ägare 2013 Magnus Söderlund.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som ingår i en bildserie som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_5_flb.jpg
Vbm_5_flb.jpgTomterna, Sävar 1968. Från vänster: Anita och Lennart Höglunds hus, följt av Oskar Merings (1905-87) fastighet och Elner och Inger Nytröms fastighet. Längst till höger vid Gamla Kustlandsvägen låg när bilden togs Magnus Karlssons gård, senare riven. Anita Höglund och familjen Nyström bor fortfarande kvar 2013 och Merings hus ägs av hans dotterson Mats Mering. Lite ovanför bildens mitt går Kustlandsvägen upp mot Krutbrånet och bakom den skymtar E4. Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som tog i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_10_flb.jpg
Vbm_10_flb.jpgSävar 1968. Upptill t.v. vänster slingrar sig den gamla kustlandsvägen uppför Krutbrånet mot Täfteå. Den börjar vid den nyare Täfteåvägen som korsar E4:an och blir Kungsvägen ned förbi bensinstationen i bildens mitt t.v.. Den väg som dominerar är Generalsvägen t.h. som ansluter till E4 söderut överst i bilden. Husen till vänster om Generalsvägen tillhörde då nedifrån räknat Otto Söderlund, Anna-Lisa Sjöström, William Söderlund, Daniel Söderlund och Erik Söderlund. Husen till höger vid parallellgatan Björkstigen tillhörde Birger Livbom, David Lidström, Knut Gustafsson och Ingvar Berggren. Ovanför skymtar Ragnar Karlssons hus vid Ängsvägens början och Bror Sjömans hus på högra sidan av Generalsvägen. Till vänster ses Sävar Snickeri och platsen där den nya snickerifabriken ska byggas.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_11_flb.jpg
Vbm_11_flb.jpgSävar 1968. Snickeriet med den nya tomten (jfr föregående bild). Husen vid Generalsvägen tillhörde då fr.v. Anna-Lisa Sjöström, William Söderlund, Daniel Söderlund och Erik Söderlund. Hus vid Ängsvägen från Generalsvägen: Ragnar Karlsson, Birger Hedman och Bertil Rehn. Huset till höger om Ragnar Karlssons hus, vid Generalsvägen ägdes då av Kurt Vikander, och numera (2013) av Ulf och Ulla Thorén. Se vidare Ullas kommentar nedan.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.2 kommentarertoer
Vbm_12_flb.jpg
Vbm_12_flb.jpgSävar 1968. Generalsvägen i förgrunden och E4 längre upp. I vänstra hörnet t.v. syns Caltex-macken (heter Preem 2012) och korsningen Kungsvägen/E4/Täfteåvägen. På åkrarna i bakgrunden började Skogsförbättrings verksamhet 1969 (sedan 1992 Skogforsk). I övre högra hörnet Elner Nyströms gård. Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältetfrån innan ett nytt industriområde byggdes. toer
Vbm_13_flb.jpg
Vbm_13_flb.jpgSävar 1968. Till vänster Generalsvägen in mot byn och till höger möter E4 Kungsvägen. I övre bildkant passerar E4 Sävarån.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_15_flb.jpg
Vbm_15_flb.jpgSävar 1968. Längst ner Sävar Snickeri, senare Umeå List, senare Gapro och 2013 tillhörande Södra Interiör.
En ny fabrikslokal för Sävar Snickeri började byggas 1968 på det matjordsavtäckta området.
Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_17_flb.jpg
Vbm_17_flb.jpgVäg E4 uppe till vänster och Generalsvägen nere till höger med (nedifrån) William, Daniel och Erik Söderlunds hus. Överst i bilden Elmer Nyströms gård.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_31_flb.jpg
Vbm_31_flb.jpgKrutbrånet, Sävar 1968. Gamla kustlandsvägen till vänster och europaväg E4 till höger. Det berättas att fjärdingsman Holmlund på 1930-talet fick omhänderta skelettdelar från troligtvis 1809 års krig vid ombyggnad av landsvägen genom Sävar.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.1 kommentarertoer
Vbm_33_flb.jpg
Vbm_33_flb.jpgKrutbrånet, Sävar 1968. E4 i förgrunden. Vägen i bakgrunden är Gamla Kustlandsvägen.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde. toer
Vbm_39_flb.jpg
Vbm_39_flb.jpgTomterna, Sävar 1968. Anita och Lennart Höglunds hus till vänster och Oskar Merings (1905-87) dåvarande hus till höger. Anita bor fortfarande kvar 2013 och Merings hus ägs av hans dotterson Mats Mering.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_40_flb.jpg
Vbm_40_flb.jpgKrutbrånet, Sävar 1968. I förgrunden Elner Nyströms fastighet (2013) vid Täfteåvägen. I mitten till höger Magnus Karlssons senare rivna hus vid Gamla Kustlandsvägen upp mot Krutbrånet. I övre högre hörnet E4 upp mot norra infarten till Sävar högst upp i bildens mitt.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_41_flb.jpg
Vbm_41_flb.jpgSävar 1968. Korsningen E4-Kungsvägen med Caltex bensinstation (Preem 2013). Till höger del av tomten för Sävars nya snickeri.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes. toer
Vbm_45_flb.jpg
Vbm_45_flb.jpgSävar 1968. Lövstigen i förgrunden. Ängsvägen syns i nedra vänstra hörnet. Längst upp till vänster skymtar E4 ovanför Generalsvägen. På stora delar av det skogsbeklädda området byggdes bostadsområdet Öxbäcken i mitten av 1970-talet.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes. toer
Vbm_47_flb.jpg
Vbm_47_flb.jpgSävar 1968. Södra utfarten, där Generalsvägen ansluter till E4. I förgrunden den uttorkade tjärnen Kjesen.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1809 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_51_flb.jpg
Vbm_51_flb.jpgSävar 1968. Korsningen där Täfteåvägen (närmast) ansluter till väg E4 och blir Kungsvägen på andra sidan.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_54_flb.jpg
Vbm_54_flb.jpgSågforsen och Maskinåbron i Sävar 1968. Till höger den smedja som revs innan villakvarteret Sågforsvägen byggdes.
Därovanför f.d. ålderdomshemmet på den plats som herrgården flyttades ifrån (sedan 1921 "Sävargården" i Umeå).
Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_55_flb.jpg
Vbm_55_flb.jpgSågforsen och Maskinåbron i Sävar 1968. Till höger syns en smedja som revs i samband med att villakvarteret Sågforsvägen byggdes.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes. toer
Vbm_56_flb.jpg
Vbm_56_flb.jpgMaskinåbron vid Sågforsen i Sävar 1968.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes. toer
Vbm_58_flb.jpg
Vbm_58_flb.jpgKraftstationen i Sävarån som byggdes i mitten av 1930-talet där en byasåg tidigare legat och innan dess Sävar finbladiga sågverk (1791–1889; båda ramsågar). Kraftverkets första maskinist var Karl-Johan Söderlund (1874–1959) som efterträddes av sina söner Erik och Daniel Söderlund. Kraftstationen byggdes om år 1960 och totalrenoverades 1993 efter att Umeå Energi övertagit den 1989. I samband med en ombyggnad på 1990-talet flyttades det gamla kraftaggregatet 1995 till kraftverksmuseet i Klabböle. Huset ovanför var Sävars första ålderdomshem där det byggdes i början av 1920-talet på den plats där Sävar herrgård stod innan flyttningen till Umeå 1921 (Sävargården på Gammlia). Foto: Bertil Ekholtz. Flygbild som ingår i en bildserie som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som ingår i en bildserie som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes. Fotoarkivet, Västerbottens museum.toer
Vbm_60_flb.jpg
Vbm_60_flb.jpgSävar 1968. I förgrunden Majorsvägen (Kustlandsvägen). Ovan i bildens mitt gamla ålderdomshemmet vid Herrgårdsallén. Överst på motsatta sidan ån syns Forsmarks såg (Sävar trä).Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes. toer
Vbm_63_flb.jpg
Vbm_63_flb.jpgSävar 1968. Sävarån en bit nedströms bron över E4. Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet innan ett nytt industriområde byggdestoer
Vbm_64_flb.jpg
Vbm_64_flb.jpgSävar 1968. Vägarna som ansluter mot Täfteå och Umeå. Sävar snickeri och villabebyggelse vid Generalsvägen.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Ur flygbildserien som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes. Fotoarkivet, Västerbottens museum.toer
Vbm_65_flb.jpg
Vbm_65_flb.jpgSävar 1968. Generalsvägen som ansluter till väg E4 mot Umeå. Sävar snickeris nya tomt och villabebyggelse vid Generalsvägen, Ängsvägen och Björkstigen. Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som ingår i en bildserie som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_68_flb.jpg
Vbm_68_flb.jpgBoende vid Generalsvägen-Ängsvägen-Lövstigen i Sävar 1968. Överst skymt vid Generalsvägen: Bror Sjöman. På Ängsvägen uppifrån: Ragnar Karlsson, Birger Hedman, Valdemar Lundström och Bertil Rehn. På Lövstigen nederst(?): Assar Karlsson, okänd, Hannes Ågren (?)Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som ingår i en bildserie som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_69_flb.jpg
Vbm_69_flb.jpgGeneralsvägen, Sävar 1968 med T-korsningen till Ängsvägen längst till höger.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som ingår i en bildserie som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_72_flb.jpg
Vbm_72_flb.jpgSävar 1968. Översikt över en stor del av slagfältet från den 19/8 1809. Generalsvägen i förgrunden. I bakgrunden syns Kungsvägen (t.v.), E4, Täftevägen (t.h.) och Öxbäcksslätten, där Skogforsk nu till stora delar har sin verksamhet. Strax ovanför bildens mitt till höger går gamla Kustlandsvägen upp mot Krutbrånet parallellt med E4 .Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1809 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_74_flb.jpg
Vbm_74_flb.jpgSävar 1968. Norra utfarten där Generalsvägen ansluter till E4.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes. toer
Vbm_75_flb.jpg
Vbm_75_flb.jpgSävar 1968. I förgrunden Generalsvägen in mot centrala Sävar. E4 till höger. Större delen av byn syns i bakgrunden.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som ingår i en bildserie som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_77_flb.jpg
Vbm_77_flb.jpgSävar från sydväst 1968. Snickerifabriken med den preparerade tomtmarken för nybygge mitt i bilden. Bensinstationen Caltex vid utfarten till väg E4.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som ingår i en bildserie som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_78_flb.jpg
Vbm_78_flb.jpgSävar från sydväst år 1968 med i förgrunden från höger brandstationen, snickerifabriken och markområdet där en ny snickerifabrik snart ska byggas.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Ur den flygbildserie som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes. Fotoarkivet, Västerbottens museum.toer
Vbm_79_flb.jpg
Vbm_79_flb.jpgSävar från söder 1968. Snickeriet och brandstationen till vänster på var sin sida om Generalsvägen. Prästgården och skolan till höger på var sin sida om Sävarån. Öxbäcken slingrar över väg E4.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som ingår i en bildserie som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_84_flb.jpg
Vbm_84_flb.jpgSävar 1968. Korsningen Täftevägen (i förgrunden), E4 och Kungsvägen.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes. toer
Vbm_87_flb.jpg
Vbm_87_flb.jpgCentrala Sävar 1968. Gamla skolan (byggd ca 1900) i bildens vänstra kant och nya skolan (byggd 1952) i bildens högra kant.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som ingår i en bildserie som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_88_flb.jpg
Vbm_88_flb.jpgE4-bron i Sävar 1968Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes. toer
Vbm_89_flb.jpg
Vbm_89_flb.jpgDär Öxbäcken rinner ut i Sävarån nära E4-bron (till höger utom bild) 1968. På slätten vid Öxbäcken byggs 1969 Skogsfärbättrings försöksstation (från 1992 Skogforsk). I början av 2000-talet (ännu 2012) utgår kanotfärder till Skeppsvik från nära brofästet på den då ombyggda bron som skulle ha synts här ...Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_90_flb.jpg
Vbm_90_flb.jpgHuvuddelen av Sävar samhälle 1968 sett från E4 längs Sävarån uppströms med kyrkan längst bort och skolan i höger bildkantFoto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som ingår i en bildserie som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_91_flb.jpg
Vbm_91_flb.jpgÖxbäckens trädbevuxna lopp genom Sävar 1968. På åkermarken hitom byggdes Skogsförbättrings norra försöksstation som invigdes 1969 (Skogforsks Sävarstation sedan 1992).Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som ingår i en bildserie som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_92_flb.jpg
Vbm_92_flb.jpgSävar 1968. På åkermarken på bilden byggdes Skogsförbättrings norra försöksstation som invigdes 1969 (Skogforsk, Sävarstationen sedan 1992).Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som ingår i en bildserie som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdestoer
Vbm_94_flb.jpg
Vbm_94_flb.jpgTäfteåvägen, Sävar 1968. Vy mot Tomterna och Sävarberg.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes. toer
Vbm_95_flb.jpg
Vbm_95_flb.jpgSävar 1968. Gamla Kustlandsvägen på södra sidan av Krutbrånet.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_96_flb.jpg
Vbm_96_flb.jpgSävar 1968. Vy mot byn från Krutbrånet.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_97_flb.jpg
Vbm_97_flb.jpgSävar 1968. Det uttorkade tjärnen Kjesen vid Generalsvägen nära södra utfarten till E4.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_99_flb.jpg
Vbm_99_flb.jpgKustlandsvägen söderut mot Täfteå - var?Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som ingår i en bildserie som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_22_flb.jpg
Vbm_22_flb.jpgKrutbrånet, Sävar 1968. I höger bildkant Elner och Inger Nyströms fastighet (fortfarande ägare 2013). I mitten Magnus Karlssons senare rivna hus vid Kustlandsvägen med väg E4 till vänster.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som ingår i en bildserie som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.admin
Vbm_14_flb.jpg
Vbm_14_flb.jpgSävar 1968. E4 mot Umeå och korsningen med Kungsvägen vid Texacos bensinstation (tidigare Caltex; heter Preem 2012). Överst skymtar Generalsvägens anslutning till E4.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes (del till höger i bilden).toer
Vbm_18_flb.jpg
Vbm_18_flb.jpgSävar 1968. I nedre vänstra hörnet möts Ängsvägen och Björkstigen. Lite ovanför möter Generalsvägen Ängsvägen.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som ingår i en bildserie som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_19_flb.jpg
Vbm_19_flb.jpgSävar 1968. Generalsvägen mot utfarten till E4 söderut med Bror Sjömans dåvarande hus. I förgrunden också delar av den mark på vilken bostadsområdet Öxbäcken byggdes.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_23_flb.jpg
Vbm_23_flb.jpgSävar 1968. Kustlandsvägen till höger nedanför E4 med infart Kungsvägen och västra Sävar ovanför.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_7_flb.jpg
Vbm_7_flb.jpgSävar 1968. Korsningen Täfteåvägen-E4-Kungsvägen med bensinstation (2012 Preem, tidigare Caltex och Texaco).Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_8_flb.jpg
Vbm_8_flb.jpgSävar 1968. I förgrunden Kungsvägen med Sävar brandstation längst ner till höger och Sävar snickeri mittemot. Längst till vänster skymtar bensinmacken (2012 Preem, tidigare Caltex och Texaco). I bakgrunden Generalsvägen. Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_9_flb.jpg
Vbm_9_flb.jpgSävar 1968. Generalsvägen upp mot E4 till Umeå. Sävar snickeri till vänster. Lite ovanför bildens mitt till höger byggdes snart villaområdet Öxbäcken.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_44_flb.jpg
Vbm_44_flb.jpgKorsningen Generalsvägen norrut mot Umeå/Ängsvägen, Björkstigen går mot bildens nedre mitt. E4 och gamla Kustlandsvägen i övre vänstra hörnet.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_46_flb.jpg
Vbm_46_flb.jpgSävar 1968. Nybyggnadsområde. Tallstigen i förgrunden. Gatan ovanför är Lövstigen. I övre vänstra hörnet syns Generalsvägen. På stora delar av det skogsbeklädda området byggdes bostadsområdet Öxbäcken i mitten av 1970-talet.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_49_flb.jpg
Vbm_49_flb.jpgSävar 1968. Generalsvägen (t.v.) och E4 mot västra Sävar. Till vänster om Generalsvägen den igenvuxna tjärnen Kesen.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som ingår i en bildserie som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_57_flb.jpg
Vbm_57_flb.jpgSävar 1968. Maskinåbron vid Sågforsen där Sävar finbladiga sågverk låg på brukstiden (1791-1889). I det övre vänstra hörnet syns en smedja som revs i samband med att villakvarteret Sågforsvägen byggdes.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_59_flb.jpg
Vbm_59_flb.jpgSävar 1968. Herrgårdsallén passerar före detta ålderdomshemmet på den plats där herrgården, nu Sävargården i Umeå, stod fram till 1921. På andra sidan ån i bildens överkant syns Knut Forsmarks dåvarande gård på "Straana" (Strandvägen).Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_61_flb.jpg
Vbm_61_flb.jpgSävar 1968. Sävars första ålderdomshem byggt i början av 1920-talet på samma plats där Sävargården tidigare stod. En gammal smedja vid åkanten som ägdes av MoDo syns något nedströms Maskinåbron. Smedjan revs i samband med att villakvarteret Sågforsvägen byggdes. I bildens vänstra hörn syns Älvsbackavägen och de första husen på Älvängsvägen. Bruksbacken och kyrkan skymtar på andra sidan ån. Till höger vid kanalen syns kraftstationen.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som ingår i en bildserie som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.3 kommentarertoer
Vbm_62_flb.jpg
Vbm_62_flb.jpgSävar kyrka 1968. I bakgrunden villakvarter på östra sidan av ån.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_67_flb.jpg
Vbm_67_flb.jpgSävar 1968. I förgrunden T-korsningen Ängsvägen/Björkstigen. Lite ovanför möts Ängsvägen och Generalsvägen. Till vänster syns gamla snickeriet som blev listfabrik och 2012 heter Gapro AB, ägt av Södra skogsägarna. Till höger därom är bygget av det nya snickeriet utstakat på en rektangelformad yta. Därovanför ansluter Kungsvägen till E4 och övergår på andra sidan i Täfteåvägen som går mot Tomterna med Krutbrånet till höger. På slätten till vänster finns 2012 Skogforsks genetiska försöksplanteringar och klonarkiv.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_1_flb.jpg
Vbm_1_flb.jpgTomterna, Sävar 1968. Ragnar Gustavssons gård till vänster och i mitten på bortre sidan vägen Stig Holmgrens gård, där de fortfarande bor år 2013. Huset längst till höger var Harald Lindgrens (1907-71); det ägs 2013 av Mark Blackburn.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_26_flb.jpg
Vbm_26_flb.jpgTomterna, Sävar 1968. I mitten Anita Höglunds nuvarande hus (2013).Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_27_flb.jpg
Vbm_27_flb.jpgKrutbrånet/Tomterna, Sävar 1968. Fastigheten till vänster ägdes då av Oskar Mering (2013 Mats Mering). Fastigheten till höger ägdes då (och fortfarande 2013) av Elner Nyström. Ovanför syns Kustlandsvägen på Krutbrånet. I övre högre hörnet skymtar E4.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_38_flb.jpg
Vbm_38_flb.jpgSävar 1968. Vy västerut mot Tomterna. Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som ingår i en bildserie som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde och nya bostadsområden byggdes.toer
Vbm_28_flb.jpg
Vbm_28_flb.jpgSävar 1968. Krutbrånet med Magnus Karlssons dåvarande hus, senare rivet, vid Gamla Kustlandsvägen. E4 till höger.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som ingår i en bildserie som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_29_flb.jpg
Vbm_29_flb.jpgKustlandsvägen vid Krutbrånet, Sävar 1968. I undre bildkant syns taket på Magnus Karlssons hus (senare rivet).Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som ingår i en bildserie som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_30_flb.jpg
Vbm_30_flb.jpgGamla Kustlandsvägen vid Krutbrånet, Sävar 1968. Till höger skymtar E4.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som ingår i en bildserie som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_32_flb.jpg
Vbm_32_flb.jpgGamla Kustlandsvägen vid Krutbrånet, Sävar 1968.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som ingår i en bildserie som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
 
69 filer på 1 sida(or)

Copyright © Sävar Hembygdsförening om inget annat anges