Minnen från Sävarådalen och Holmön (Mish)


Hem Kontakt Logga in
Albumlista Senast uppladdade Senaste kommentarer Mest visade Topplista Mina Favoriter Sök
Hem > Holmöarna > Holmögadd

Vbm_BR_10893.jpg
Vbm_BR_10893.jpgHilding Lindström vid gistvall på Holmögadd omkring 1955Hilding Lindströms bildsamling, Västerbottens museumtoer
Vbm_Br20815.tif
Vbm_Br20815.tifFotot taget på en fyrplats, och föreställer en fyrvaktare med en tubkikare under armen. Mannens namn var förmodligen August Bäckström, och denne var fyrvaktare på Holmögadd.Fotoägare: Helny Johanssontoer
Vbm_G203.tif
Vbm_G203.tifFallfärdig fiskebastu i Finnkrokens fiskeläge på Holmögadd med säljaktsbåtar uppställda som "förstukvist". Personen till höger är okänd, men kan kanske vara någon i tjänst på Holmögadds fyrplats under tidigt 1900-tal.Foto: Kanske Ragnar Jirlow, omkring 1920? Fotoarkivet, Västerbottens Museum.toer
Vbm_K2300_06.tif
Vbm_K2300_06.tifDykare i färd med att undersöka ett skeppsvrak i Gaddströmmen mellan Holmögadd och Grossgrunden den 12/6 1980.Foto: Kenneth Åström. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin
Vbm_K2300_10.tif
Vbm_K2300_10.tifDykare, till synes flämtande efter andan, som arbetade med undersökningen av ett skeppsvrak i Gaddströmmen mellan Holmögadd och Grossgrunden den 12/6 1980. Västerbottens Museum, i samråd med Länsstyrelsen, utförde undersökningen.Foto: Kenneth Åström. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin
Vbm_K2300_14.tif
Vbm_K2300_14.tifDykaren Tommy Waern med kompassen till skeppsvraket i Gaddströmmen mellan Holmögadd och Grossgrunden, vilket undersöktes av Västerbottens Museum den 12/6 1980. (Denna bild återfinns i Kenneth Åströms artikel om vrakundersökningen i tidskriften "Västerbotten" nr. 4, 1981.)Foto: Kenneth Åström. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin
Vbm_K2300_27.tif
Vbm_K2300_27.tifEn av dykarna som deltog i arbetet med att undersöka ett skeppsvrak i Gaddströmmen mellan Holmögadd och Grossgrunden den 12/6 1980. Västerbottens Museum och Länsstyrelsen stod bakom projektet.Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin
Vbm_K2300_28.tif
Vbm_K2300_28.tifBild från Västerbottens Museums och Länsstyrelsens projekt med att undersöka ett skeppsvrak i Gaddströmmen mellan Holmögadd och Grossgrunden den 12/6 1980. Man tror sig dyka efter skeppet "Anna", förlist 1888, men i själva verket hette båten "Triton", som sjönk på platsen 1848. "Triton" hade tidigare blivit plundrad,och dess skeppsklocka finns numera på ett museum i Stockholm, inlämnad dit av plundrarens dotter, som fick den i arv. En artikel om dykningsarbetet finns i tidskriften" Västerbotten", nr. 4, 1981, skriven av Kenneth Åström, som arbetade vid Västerbottens Museum, och som tagit bilderna från expeditionen.Foto: Kenneth Åström. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin
Vbm_K2300_31.tif
Vbm_K2300_31.tifDen 12/6 1980 genomförde Västerbottens Museum och Länsstyrelsen en undersökning av ett skeppsvrak i Gaddströmmen mellan Holmögadd och Grossgrunden. Här syns en medlem av staben som var med vid vrakets examination. Man tror sig dyka efter skeppet "Anna", förlist 1888, men i själva verket hette båten "Triton", som sjönk på platsen 1848. "Triton" hade tidigare blivit plundrad,och dess skeppsklocka finns numera på ett museum i Stockholm, inlämnad dit av plundrarens dotter, som fick den i arv. En artikel om dykningsarbetet finns i tidskriften" Västerbotten", nr. 4, 1981, skriven av Kenneth Åström, som arbetade vid Västerbottens Museum, och som tagit bilderna från expeditionen.Foto: Kenneth Åström. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin
Vbm_46_211.tif
Vbm_46_211.tifVid Norrgadden ligger fyrplatsens hamn, här med fyrpersonalens "kutter" hitom Marinens fraktbåt (delvis skymd). Norrgadden ligger på Holmögadds nordspets och ca 3 km från fyrplatsen. Hamnen iordningställdes av militären under andra världskriget och har använts av fyrpersonalen sedan 1961, då man fick en större båt som ej kunde gå in i den tidigare hamnen, Kolahuskroken. Bilden är från 1971.Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_FO_46_201.tif
Vbm_FO_46_201.tifHolmögadds fyrplats från väster 1971. Till höger syns en förrådsbyggnad samt gaveln på ett av bostadshusen.Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_FO_46_204.tif
Vbm_FO_46_204.tifHolmögadds fyrplats 1971 sedd från fyrtornet. Mellan de båda bostadshusen syns en förrådsbyggnad. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_FO_46_206.tif
Vbm_FO_46_206.tifHolmögadds fyrplats 1971 från öster. Byggnaderna från vänster: bostadshus, förråd, bostadshus, samt tvättstuga med bastu. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_FO_46_208.tif
Vbm_FO_46_208.tifVid Kolahuskroken på Holmögadds sydvästra del hade fyrplatsen sin hamn fram till 1961, då den flyttades till Norrgadden. I Kolahuskroken ligger fyrplatsens ladugård, längst till vänster, och sjöbodar. Ladugården härrör från den tid då fyrpersonalen höll djur. Bilden är från 1971.Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_FO_46_209.tif
Vbm_FO_46_209.tifHolmgadd 1971. Sjöbod vid Kolahuskroken där fyrplatsens hamn låg fram till 1961.Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_FO_46_210.tif
Vbm_FO_46_210.tifHolmögadds fyrplats sedd från sydost år 1971 . Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_FO_46_212.tif
Vbm_FO_46_212.tifNorrgadden, Holmögadd 1971. Fiskebåt och gistvall för torkning av nät, vilka hör till den fiskestuga som finns där.Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_FO_46_213.tif
Vbm_FO_46_213.tifVid Norrgadden på Holmögadds nordligaste del ligger denna fiskestuga som ägs av Hilding Kris. Andersson, Holmön. Bilden är från 1971. Andersson var fiskare men blev senare civilanställd av Marinen.Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_FO_46_225.tif
Vbm_FO_46_225.tifHolmögadds fyrplats från söder 1971.
Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_hgadd_1.tif
Vbm_hgadd_1.tifHolmögadds fyrplats. Sex av fyrmästare Rutkvists barn troligen 1923 (Bådo var stor för sin ålder). Från vänster, bakre raden: Berna (1909-1926) och Bengt (1906-1993). Framför dem: Britta (1917-2012), Bojan (1915-1995), Bådo (1921-1983) och Botvid (1920- 2008). Börje (1911-2005) och Bert (1913-2001) saknas. Karl Gustaf Rutkvist (1879-1959) var fyrmästare på Holmögadd från 1919, och alla hans åtta barn fick namn som började på "B". Foto: G. Berglund. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Uppgiftslämnare: Bengts dotter Barbro Stenqvist.toer
Vbm_hgadd_2.tif
Vbm_hgadd_2.tifFyrmästarebostaden vid Holmögadds fyrplats 1923. Den vänstra ytterdörren går till skolsalen och lärarinnans rum. Sex av fyrmästare Rutkvists åtta barn från vänster: Bojan (1915-1995), Britta (1917-2012), Bådo (1921-1983), Botvid (1920-2008), Berna (1909-1926) och Bengt (1906-1993). Börje (1911-2005) och Bert (1913-2001) saknas. I dörren står inte deras mor Hilda Matilda (född Nilsson, 1882-1955) utan kanske pigan (Hilda från Finland) eller möjligtvis lärarinnan. Hunden hette Lona. Karl Gustaf Rutkvist (1879-1959) var fyrmästare på Holmögadd från 1919. Han var tidigare fyrvaktare vid Berguddens fyr. Bilden publicerad i tidskriften "Västerbotten" 1926 s.120 i artikeln "Ett örike" av Ellen Vleugel.Foto: G. Berglund 1920-talet. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Uppgiftslämnare: Bengts dotter Barbro Stenqvist.toer
Vbm_hgadd_3.tif
Vbm_hgadd_3.tifUtsikt från Holmögadds fyrtorn. Bilden publicerad i tidskriften "Västerbotten" 1926, sid. 121. Artikeln hette "Ett örike", skriven av Ellen Vleugel.Foto: G. Berglund 1923. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_hgadd_4.tif
Vbm_hgadd_4.tifHolmögadds fyrplats. Bilden publicerad i tidskriften "Västerbotten" 1926, sid. 122. Artikeln hette "Ett örike", skriven av Ellen Vleugel. Bildens fotograf, J. A. Forsberg, var grosshandlare och ägde ett salteri på Holmön, vilket brann ned 1950.Foto: J. Ad. Forsberg, 1920-talet. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_Ryssgrav_3.tif
Vbm_Ryssgrav_3.tifHolmögadd: Skadad fornlämning nr Holmön 21. Skelettdelar och kranier efter ryska soldater som frös ihjäl i kriget 1809. Lämningarna blev utsatta för mindre respektfull behandling av berusade svenska militärer, och därför flyttades de från platsen och finns nu på museum. Annika Sander har gjort en arkeologisk undersökning av denna ryssgrav, och skrivit om detta i tidskriften "Västerbotten". Foto: Polisen i Umeå 1975. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_Ryssgrav_2.tif
Vbm_Ryssgrav_2.tifHolmögadd: Skadad fornlämning nr Holmön 21. Skelettdelar och kranier av ryska soldater som frös ihjäl i kriget 1809. Vissa mindre nogräknade svenska militärer hade i fyllan och villan roat sig med att skända gravarna, och därför togs lämningarna omhand och finns idag på museum. Annika Sander har gjort en arkeologisk undersökning av ryssgraven och skrivit därom i tidskriften "Västerbotten".Foto: Polisen i Umeå 1975. Fotoarkivetm Västerbottens museumtoer
Vbm_Ryssgrav_1.tif
Vbm_Ryssgrav_1.tifHolmögadd: Skadad fornlämning nr Holmön 21. Bilden visar lämningar efter ryska soldater, ihjälfrusna i kriget 1809. Vissa svenska militärer hade roat sig med att skända gravarna, och därför togs lämningarna omhand och finns på museum idag. Annika Sander har gjort en arkeologisk undersökning av lämningarna och skrivit därom i tidskriften "Västerbotten". Foto: Polisen i Umeå 1975. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_Ryssgrav_4.tif
Vbm_Ryssgrav_4.tifHolmögadd: Skadad fornlämning nr. Holmön 21. Skelettdelar och kranier från ryska soldater, ihjälfrusna i kriget 1809. Vid något tillfälle hade graven skändats av berusade svenska militärer, varför lämningarna togs omhand och nu förvaras på museum. Annika Sander har gjort en arkeologisk undersökning av benresterna och skrivit om detta i tidskriften "Västerbotten".Foto: Polisen i Umeå 1975. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
     
27 filer på 1 sida(or)

Copyright © Sävar Hembygdsförening om inget annat anges