Minnen från Sävarådalen och Holmön (Mish)


Hem Kontakt Logga in
Albumlista Senast uppladdade Senaste kommentarer Mest visade Topplista Mina Favoriter Sök
Hem > Holmöarna > Holmön före 1950

IMG_8507.JPG
IMG_8507.JPGFotografi från Holmön någon gång på tidigt 1900-tal. Enligt innehavaren kan det vara någon sammankomst med nykterhetslogen eller något liknande som förekom på Holmön på den tiden. Bilden är tagen någonstans mellan de dåvarande fiskebodarna i Byviken.Fotoägare: Siv Brakander, Holmön. Reproduktion: Håkan Karlsson 2012toer
Vbm_447.tif
Vbm_447.tifHildor Bäckström (1890-1975) vittjar laxnät väster om Holmön år 1930. Båten är en s.k. "enabåt." Fotografen Ossian Olofsson var fiskeriintendent på Länsstyrelsen.Foto: Ossian Olofsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_448.tif
Vbm_448.tifUtsatta laxnät utanför Holmön.Foto: Ossian Olofsson 1930. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_449.tif
Vbm_449.tifByviken, Holmön 1932. Gottfrid Petterson (f. 1889) och hans medhjälpare demonstrerar för fiskeriintendent Olofsson hur man fiskar med "ena". Det korkförsedda nätet bildar en slinga i vattnet. Båten är en julle.Foto: Ossian Olofsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_450.tif
Vbm_450.tifByviken, Holmön 1932. Demonstration av laxfiske med "ena". Båten är en julle. I bakgrunden syns ombyggda sjöbodar.Foto: Ossian Olofsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_451.tif
Vbm_451.tifDemonstration av laxfiske med "enabåt" i Byviken, Holmön år 1932. I vanliga fall fiskar man ju inte så nära land, men här var det alltså frågan om en demonstration av fiskesättet.Foto: Ossian Olofsson 1932. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_452.tif
Vbm_452.tifDemonstration av fiske med "ena" i Byviken, Holmön, år 1932.Foto: Ossian Olofsson 1932. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_453.tif
Vbm_453.tifMännen i båten visar hur laxfiske med "ena" går till. Fotot taget i Byviken, Holmön år 1932. Sjöboden något t.h. om bildens mitt står ännu kvar på 2010-talet, liksom den lilla byggnaden i bildens mitt. Telefonstolpar syns i bakgrunden. Foto: Ossian Olofsson 1932. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_454.tif
Vbm_454.tifDemonstration av "enafiske" i Byviken, Holmön, 1932. Noten har fästs på land, och sedan ror man ut i en slinga. En stång med en platta längst ut, en s.k. "puls", används för att skrämma fisken in i noten.Foto: Ossian Olofsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_455.tif
Vbm_455.tifByviken, Holmön, 1932. Man demonstrerar "enafiske" för den fotograferande fiskeriintendenten Ossian Olofsson, och här dras noten upp i båten.Foto: Ossian Olofsson 1932. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_456.tif
Vbm_456.tifByviken, Holmön, 1932. Mer och mer av noten dras upp i båten, vid denna demonstration av "enafiske".Foto: Ossian Olofsson 1932. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_457.tif
Vbm_457.tifDemonstration av "enafiske" i Byviken, Holmön, år 1932. Noten halas in efterhand.Foto: Ossian Olofsson 1932. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_458.tif
Vbm_458.tifByviken, Holmön 1932. Gottfrid Petterson, i krimmermössa, och hans medhjälpare fortsätter att dra in noten i båten vid denna demonstration av "enafiske".Foto: Ossian Olofsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_459.tif
Vbm_459.tif"Enafiske" i Byviken, Holmön 1932. Gottfrid Petterson, närmast kameran, håller enarepet, gjort av trä för att kunna flyta på vattnet. Medhjälparen håller "pulsen", den stång som man plaskade i vattnet med för att skrämma fisken in i nätet. "Enan" ligger i aktern på jullen. På samma tomt som bondgården i bakgrunden byggdes ett pensionat senare på 1930-talet.toer
Vbm_460.tif
Vbm_460.tifByviken, Holmön 1932. Gottfrid Pettersson (f. 1889) och en medhjälpare ska demonstrera s.k. enafiske. Gottfrid håller "enarepet" i ena handen, och "enan" i den andra. Pehr Stenberg omnämner "Ena noten" då han i augusti 1785 avsåg att "lära draga den", hos en släkting som var brukskarl i Hörne, i väntan på briggen "Vandringsman" för resa till Stockholm, på väg till Åbo. Se hans självbiografi: Pehr Stenbergs levernesbeskrivning, del 2, sidan 77 (Elg med flera, Umeå 2015). Fotoarkivet, Västerbottens Museum.toer
Vbm_A272.tif
Vbm_A272.tifWängmans gård, Holmön 1937. Närmast kameran ett kvarnhus från en väderkvarn. När bilden togs användes den som redskapsbod, för att senare bli kvarnhus igen till väderkvarnen uppe vid skolan. Notera märkena efter sälskinn på byggnadernas väggar. Foto: L.Wikström 1937. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A273.tif
Vbm_A273.tifEmma Kristina Pettersson,"Pet-Krick" kallad,fotograferad vid en grind eller "led"på Holmön på 1930-talet. Hon bodde i ett torp som låg innanför detta led och pensionatet byggdes i närheten.Fotoarkivet, Västerbottens Museum.toer
Vbm_A20119.tif
Vbm_A20119.tifDen första holmöfärjan vid kajen i Ostnäs. Den gick mellan Ostnäs och Holmön och var i drift från 1937 till 1957.Fotoarkivet, Västerbottens Museum.1 kommentarertoer
Vbm_B4061.tif
Vbm_B4061.tifMöte med Holmöbor, de flesta bönder, i augusti 1921, där Gustav Rosén (1876-1942) närvarade. Rosén var då riksdagsman och blev senare Västerbottens landshövding från 1931. Mötet, som ägde rum i skolsalen, gällde byggandet av en ny hamn med vågbrytare i Byviken, och 1925 stod bygget klart. Kommentera gärna om du känner igen någon av personerna på bilden!Foto: Stellan Rosén, augusti 1921. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_B4083.tif
Vbm_B4083.tifHolmön 1920. Robert Wikanders mangårdsbyggnad, "väst i byn". Den gamla mangårdsbyggnaden kallad "baschtun" (bagarstugan) skymtar till vänster. Robert Wikander emigrerade till Amerika 1905-1909, men återvände och övertog gården efter farbrodern Anton Wikander. Robert dog redan 1927 och på 2010-talet ägs gården av hans barnbarn.Foto: Stellan Rosén i augusti 1920. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_B4084.tif
Vbm_B4084.tifLotsångare ute på havet vid Holmön år 1922. Lotsångarna gick mellan fyrplatserna med gods o.dyl.Foto: Stellan Rosén aug. 1922. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_Br764.tif
Vbm_Br764.tifBarnmorskan Olga Bergström från Flarken i sitt enda rum uppe på skolans vind på Holmön år 1917.Fotoarkivet, Västerbottens museum (foto lånat genom Erik Backlund, Ånäset)toer
Vbm_Br20814.tif
Vbm_Br20814.tifHolmön ca 1910. I förgrunden "Klemetsgården", i senare tid kallad "Holmbergs". I mitten en bagarstuga som inrymde ett café och en liten butik. Bakom brunnsflöjeln (hinkflygeln) syns "Holmgrens gård" och till höger en ladugård. I Västerbottensgården i bakgrunden fanns en affär. I horisonten skymtar Kvarken och fastlandet.Fotoarkivet, Västerbottens museum (lån genom Helny Johansson)toer
Vbm_BR11_387.tif
Vbm_BR11_387.tifByamännen på Holmön 10 september 1900. T.v. om mitten åldermannen med åldermansstaven. Gruppen har samlats för att diskutera laga skifte, som kom att genomföras 1903-1907. Stående fr.v.: Karl Anton Grubbström(f. 1875), Karl Olof Tegström (f. 1855), Nils (Nicke) Fredrik Wikander(f. 1845),Johan (Janne) Fredrik Johansson(f.1857), Konrad Johansson (Anton Nings Konrad, f. 1868),Johan Alfred Holmgren (Lisch,f. 1874), Karl Anton Karlsson (Karl Karlsa, f. 1874), Fredrik (Freck) Jonsson (f. 1845), Anders Gustaf Holmgren (f. 1862), Olof (Olle) Anton Olofsson (gamm-OL Olsa, f.1829), Karl (Kalle) Fredrik Holmgren (f.1845), Johan Anton Wikander (f.1835), Karl Jonas Bernhard Karlsson (f.1853), Per Gustaf Tegström (f.1852), Johan (Janne) Alfred Grubbström (f.1850), Olof Anton Petterson (Per Ols Olle, f.1856), Karl Fredrik Öhgren (f.1832), Karl Erik Bäckström (Laggar, f. 1860), timmermannen Karl Wikander (f.1851), Erik Lundin (gamm-Lundin, f. 1835), Johan Anton Tegström (f.1862), Alfred Karlsson (Karl Jons Alfred, Gundela, f. 1867), Edvard (Evald) Wikander (f.1854), Arvid Jonsson (f.1872). Främre rad från vänster: Axel Leopold Säfvenberg ( f. 1879), förre fyrmästaren Emanuel Pettersson (f.1815), drängen Pehr (Pelle) Gustaf Arnberg (f.1856), Edvard Johansson (f. 1870) och ynglingen Johan Karlsson (f.1886). Källa: Hans Wikström: "Holmöns gårdar 1539-1903".Foto: Bengt Östrand (f. 1870), chef för Luleå lotsfördelning 1898-1906, chef för nedre lotsdistriktet 1906-1913. Fotoarkivet, Västerbottens museum (reproneg. skänkt av Olov Isaksson, Historiska museet)toer
Vbm_BR2623.tif
Vbm_BR2623.tifHolmöfärjan invigs i maj månad 1938. I mitten av bilden syns landshövding Gustav Rosén. Bilden tagen i Byviken. Fotoägare: Stellan Roséntoer
Vbm_BR4888.tif
Vbm_BR4888.tifVykort från ca. 1945 över Berguddens fyr på Holmön. Fyrmästarbostaden fungerar som vandrarhem på 2010-talet.Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_BR4889.tif
Vbm_BR4889.tifVykort från 1940-talet, föreställande Holmöns kyrka, invigd ca. 1891.Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_BR4890.tif
Vbm_BR4890.tifVykort från nya hamnen i Byviken på Holmön, färdig 1925. Piren verkar fungera tillfredsställande. Vykortet är troligen från 1940-talet, men kan vara äldre.Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_BR4891.tif
Vbm_BR4891.tifVykort från 1940-talet över Holmö by, sedd söderifrån.Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_BR4916.tif
Vbm_BR4916.tifVykort från 1940-talet över "Nölbyn" på Holmön, d.v.s. norra delen av byn. Längst ner t.h. syns Håkansgården, på dialekt ungefär "Hakkarsch", och längst ner i mitten av bilden ser man "Markströms gård". Norra udden på Holmön längst upp på bilden.Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_BR6797.tif
Vbm_BR6797.tifRökmästare Tycko Brakander (1893-1963) på sågtrappan till Forsbergs salteri, Holmön. Bilden tagen före 1950 då salteriet som låg längst söderut på Holmön brann ned.Fotoarkivet, Västerbottens museum. Fotoägare: Anna-Greta Wejdmark, Granö.toer
Vbm_BR6798.tif
Vbm_BR6798.tifForsbergs rökeri och salteri på Holmön sett från luften. Bilden är tagen från en vindmölla som levererade ström till anläggningen. Personalen står uppradad invid väggen. Salteriet låg vid Gäddbäckssundet och brann ned 1950.Fotoägare: Anna-Greta Wejdmark, Granötoer
Vbm_BR6799.tif
Vbm_BR6799.tifBaksidan av Forsbergs salteri vid Gäddbäckssundet på Holmön. Bilden är tagen före 1950 då salteriet brann ned. J. A. Forsberg, som ägde salteriet, var grosshandlare från Umeå.Fotoägare: Anna-Greta Wejdmark, Granötoer
Vbm_BR6800.tif
Vbm_BR6800.tifTvå av salteriägaren J.A. Forsbergs gamla trotjänare, Tycko Brakander (1893-1963) till vänster och Andreas Palmgren (1882-1953) till höger, framför en ugn med rökt lax. Dessa bägge herrar var fast anställda på Forsbergs salteri vid Gäddbäckssundet på Holmön, medan resten av personalen var säsonganställd. Fotoägare: Anna-Greta Wejdmark, Granötoer
Vbm_BR6801.tif
Vbm_BR6801.tifGrosshandlaren J. A. Forsberg, Holmön, född ca 1880, poserande med surströmmingstunnor vid sitt salteri vid Gäddbäckssundet på Holmön.Fotoägare: Anna-Greta Wejdmark, Granötoer
Vbm_BR6803.tif
Vbm_BR6803.tifHela personalen framför personalbostäderna vid Forsbergs salteri, Holmön. Salteriet låg vid Gäddbäckssundet nedanför bron till Ängesön. Längst till vänster Arne Wikander, framför dörrposten i vitt förkläde Gunnel Fredriksson och i dörrhålet Tycko Brakander (1893-1963) och Andreas Palmgren (1882-1953). Sittande nummer två från vänster är Vera Fredriksson och stående längst till höger Adrian Nilsson. Personalbostaden brann, tillsammans med salteriet år 1950.Fotoägare: Anna-Greta Wejdmark, Granötoer
Vbm_C1676.tif
Vbm_C1676.tifSkolhuset på Holmön när det var nybyggt 1926, med två skolsalar, en kommunsal, och lägenheter för lärarinnor, barnmorskor etc.Foto: G.Berglund, repro-neg. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_C1682.tif
Vbm_C1682.tifHolmbergs gård, Holmön med de berömda väggmålningarna i salen, utförda av stockholmaren Oscar Hultgren 1811. Gården kallades ursprungligen "Karl-Karlsgården", är närmare 350 år gammal och innehavd av släkten i åtta generationer. Märken efter 1809 års krig finns kvar i huset. Foto från 1920-talet, och fotografen kan ha varit Karl-Gustav Rutkvist. Från tidskiften Västerbotten 1926, sid.133.Fotoarkivet, Västerbottens Museum.toer
Vbm_C1683.tif
Vbm_C1683.tifVäderkvarn i "Vintervägskroken", tillhörig Wikanders gård, Holmön, på 1920-talet. Kvarnen finns på 2010-talet på Gammlia friluftsmuseum i Umeå.Fotoarkivet, Västerbottens Museum.toer
Vbm_C1684.tif
Vbm_C1684.tifVäderkvarn på Holmön. Efter träsnitt av löjtnant I. Stiernström som eventuellt är från 1920-talet. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_C1691.tif
Vbm_C1691.tifSäljägare från Holmön i full mundering. De bär harskinnsmössor, kalvskinnsrockar och sälskinnsskor. Mannen t.v. håller en kikare och ett gevärsfodral i sälskinn, och mannen t.h. håller ett sälspjut och en skredstång. Ur tidskriften "Västerbotten" 1926, sid. 135; 1930, s. 84.Fotoarkivet, Västerbottens Museum.toer
Vbm_C1694.tif
Vbm_C1694.tifKarl Holmberg och hustrun Josefina i salen i sitt hus på Holmön. Väggmålningar från 1811 av stockholmaren Oscar Hultgren, och tegelugn. Fotot troligen taget på 1920-talet.Fotoarkivet, Västerbottens Museum.toer
Vbm_C1700.tif
Vbm_C1700.tifRundloge på Grubbströms gård, Holmön. T.h. syns Bengt Jonssons gård, kallad "Hakkarsch-gården". (Ur tidskriften "Västerbotten" 1926.)Foto: Ellen Vleugel. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_C1701.tif
Vbm_C1701.tifEn av bröderna Grubbströms två ladugårdar på Holmön. (Ur tidskriften "Västerbotten" 1926)Fotoarkivet, Västerbottens Museumtoer
Vbm_C1702.tif
Vbm_C1702.tifUthus med sommarladugårdar och matförråd vid Holmbergs gård på Holmön. I bakgrunden en myr. (ur tidskriften "Västerbotten" 1926, s. 150)Foto:Ellen Vleugel. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.toer
Vbm_C1703.tif
Vbm_C1703.tifPrästgården på Holmön, upptimrad i Burträsk och flyttad till Holmön 1822. Längst t.v. en väderkvarn med två vingar. (Ur tidskriften "Västerbotten" 1926.)Foto: H. Beskow. repro.neg. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_C1724.tif
Vbm_C1724.tifRobert Wikanders gård på Holmön. T.v. den gamla mangårdsbyggnaden, kallad "baschtun", vilket vissa tolkar som "bagarstugan", andra som "borgstugan". (Ur tidskriften "Västerbotten", 1926.)Fotoarkivet, Västerbottens Museum.toer
Vbm_C1734.tif
Vbm_C1734.tifGamla skolhuset på Holmön innan utbyggnaden. Skolan byggdes ut när Holmön blev egen kommun år 1925 (ur tidskriften "Västerbotten" 1926, s. 135).Foto: Ellen Vleugel. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.toer
Vbm_onum.tif
Vbm_onum.tifBerguddens fyr på Holmön 1896 (från artikeln "Ett örike" av Ellen Vleugel i tidskriften "Västerbotten" 1926, sid. 116).Foto Karl-Gustav Rutkvist. Fotoarkivet, Västerbottens museum-toer
Vbm_01bv.tif
Vbm_01bv.tifByviken på Holmön sommaren 1947. Färjan "Holmön" är i färd med att lämna hamnen. Vid denna tid fanns en livräddningsstation på Holmön, och i bakgrunden ser man livräddningskryssaren "Drottning Victoria". Livräddningsstationen flyttades till Ratan omkring 1958.Foto Per-Gustav Svedelius. Negativet ägs av Anders Svedelius, Holmsund. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_02bv.tif
Vbm_02bv.tifByviken, Holmön, på 1940-talet. Den vita båten är livräddningskryssaren "Drottning Victoria", en så kallad motorlivbåt som hörde till den livräddningsstation som fanns på Holmön vid denna tid. Den flyttades senare till Ratan. Foto Per-Gustav Svedelius. Negativet ägs av Anders Svedelius, Holmsund. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_03bv.tif
Vbm_03bv.tifByviken, Holmön, på 1940-talet. Den vita båten i bakgrunden är livräddningskryssaren "Drottning Victoria" som fanns vid Holmöns livräddningsstation, vilken senare flyttades till Ratan. Foto Per-Gustav Svedelius. Negativet ägs av Anders Svedelius, Holmsund. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_04bv.tif
Vbm_04bv.tifByviken, Holmön, 1947. Färjan "Holmön" är på väg till fastlandet. Foto Per-Gustav Svedelius. Negativet ägs av Anders Svedelius, Holmsund. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin
Vbm_05bv.tif
Vbm_05bv.tifByviken, Holmön, sommaren 1944. Färjan "Holmön" stävar mot fastlandet driven av ett gengasaggregat. Under andra världskriget rådde bränslebrist. Färjan gick även under benämningen "passbåt".Foto: Per-Gustav Svedelius. Negativet ägs av Anders Svedelius, Holmsund.admin
Vbm_06bv.tif
Vbm_06bv.tifByviken, Holmön, 1947. Färjan "Holmön" är på väg in till ön med samma namn. Nu har gengasaggregatet monterats bort, eftersom kriget är slut och förhållandena har normaliserats.Foto: Per-Gustav Svedelius. Negativet ägs av Anders Svedelius, Holmsund.1 kommentareradmin
Vbm_07bv.tif
Vbm_07bv.tifByviken, Holmön, 1944. Färjan eller "passbåten" "Holmön" är på väg in till ön med samma namn. Den tuffar fram på vågorna driven av ett gengasaggregat, eftersom detta var under andra världskriget.Foto: Per-Gustav Svedelius. Negativet ägs av Anders Svedelius, Holmsund. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin
Vbm_08bv.tif
Vbm_08bv.tifByviken, Holmön, 1944. Den gengasdrivna färjan "Holmön" stävar in mot ön med samma namn. Detta var den första Holmöfärjan och den hade, då bilden togs, varit i drift en 6-7 år. Den gick även under benämningen "passbåt" (vägskyltarnas förkortning för passagerarbåt). Foto: Per-Gustav Svedelius. Negativet ägs av Anders Svedelius, Holmsund. Fotoarkivet, Västerbottens museum1 kommentareradmin
Vbm_09bv.tif
Vbm_09bv.tifFärjan "Holmön" gungar på vågen, på väg från Holmön 1944. Detta var den första Holmöfärjan som nu hade varit i drift i en 6-7 år.Foto Per-Gustav Svedelius. Negativet ägs av Anders Svedelius, Holmsund. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_584bv.tif
Vbm_584bv.tifByvikens fiskehamn på Holmön med sjöbodar. Längst till hjöger en ångbåtsbrygga som fanns innan piren byggdes 1925. Bilden är hämtad ur artikeln "Ett örike" skriven av Ellen Vleugel i tidskriften "Västerbotten" 1926. Foto Stellan Rosén. Fotoarkivet, Västerbottens Museumadmin
Vbm_C1706.tif
Vbm_C1706.tifBilden visar en "enanot" på tork i Jäbäck. (Gäddbäcken) Fotot taget på 1920-talet av Ragnar Jirlow, intendent vid Västerbottens museum. Han var intresserad av fiske och säljakt och tillbringade mycket tid på Holmön.Foto: Ragnar Jirlow. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin
Vbm_C1707.tif
Vbm_C1707.tifLaxfiske vid Holmön på 1920-talet. Ragnar Jirlow, intendent vid Västerbottens museum, fotograferade och skrev mycket om fiske och säljakt i Västerbotten.Foto: Ragnar Jirlow. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin
Vbm_C1708.tif
Vbm_C1708.tifHolmön på 1920-talet. Här har fotografen Ragnar Jirlow hängt upp fisknät på en gammal träspark, en s.k. "valle-slea" = vallad släde, alltså en som saknar järnmedar.Foto: Ragnar Jirlow. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin
Vbm_C1709.tif
Vbm_C1709.tifFiskaren Nils-Petter Nilsson bodde i detta torp på Holmön. Han var den siste hamnfogden på Fjäderägg. Torpet är borta från denna plats, men är återuppsatt på annat ställe på Holmön som bagarstuga. I förgrunden en "tålningsplats", där man impregnerade/färgade (tålade) bomullsnät. Foto Ragnar Jirlow på 1920-talet. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin
Vbm_C1710.tif
Vbm_C1710.tifHolmön på 1920-talet. Improviserat torkställ för nät, tillverkat av en planka och två åror. Fotot taget i "Jäbäck" vid Gäddbäckssundet, vilket skiljer Ängesön från Holmön. Foto: Ragnar Jirlow. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin
Vbm_G200.tif
Vbm_G200.tifFiskebodar i Byviken på Holmön omkring 1921. Vid ångbåtsbryggan till höger i bild ligger Ångaren "Turisten". Den var i drift ännu på 1970-talet då den trafikerade Ulvön. I förgrunden ser man skötbåtar.Foto: Ragnar Jirlow. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin
Vbm_onum_0bv.tif
Vbm_onum_0bv.tifTimmerbogserare som kan ha varit på väg exempelvis till massafabriken i Husum, har sökt nödhamn i Byviken på Holmön. Bild ur tidskriften "Västerbotten" 1926 (sid. 114 i artikeln "Ett örike" av Ellen Vleugel). Man kan gissa att männen ute på virkesbuntarna kontrollerar surrningen efter stormen (märk den på släpet uppdragna roddbåten).Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin
Vbm_onum_01.tif
Vbm_onum_01.tifHolmön. Enanot på tork, och i bakgrunden en enabåt. Fotot taget i "Jäbäck" (vid Gäddbäckssundet) på 1920-talet.Foto: Ragnar Jirlow. Fotoarkivet, Västerbottens Museumadmin
Vbm_onum_1bv.tif
Vbm_onum_1bv.tifHolmöbor och sommargäster vid ångaren "Turisten" i den nya hamnen i Byviken på Holmön, vilken den angjorde två dagar i veckan. "Turisten" var i drift ännu på 1970-talet, då den gick på Ulvön. Bilden, som togs av G. Berglund, är hämtad ur tidskriften "Västerbotten" 1926, sid. 133, artikeln "Ett örike" av Ellen Vleugel.Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin
Vbm_onum_02.tif
Vbm_onum_02.tifDiverse föremål fotograferade på Holmön av Ragnar Jirlow på 1920-talet. Närmast kameran till vänster en linbråka ("bruttu" på lokalspråket) och vid väggen en skredstång använd vid säljakt. Den böjda tingesten till höger är ett bördträ. Någon typ av flak med stadband ser man också.Foto: Ragnar Jirlow. Fotoarkivet, Västerbottens Museumadmin
Vbm_J9589.tif
Vbm_J9589.tifBerguddens fyr på Holmön år 1940.Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_J9590.tif
Vbm_J9590.tifHolmön 1940.Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_J9591.tif
Vbm_J9591.tifHolmön 1940.Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_J9592.tif
Vbm_J9592.tifHolmö kyrka år 1940.Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
   
73 filer på 1 sida(or)

Copyright © Sävar Hembygdsförening om inget annat anges