Minnen från Sävarådalen och Holmön (Mish)


Hem Kontakt Logga in
Albumlista Senast uppladdade Senaste kommentarer Mest visade Topplista Mina Favoriter Sök
Hem > Sävar med omnejd > Tomterna och Sävarberg

Vbm_3_flb.jpg
Vbm_3_flb.jpgTomterna, Sävar 1968. Huset i nedre vänstra hörnet tillhörde då Harald Lindgren. Ägs 2013 av Gerhard Gustafsson. Till höger strax ovanför bildens mitt ligger toppen på Krutbrånet. I bakgrunden till vänster skymtar E4.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes. toer
Vbm_4_flb.jpg
Vbm_4_flb.jpgTomterna, Sävar 1968. Huset till vänster tillhörde Egon Lundström, ägare 2013 Erik Zackrisson (tomten avstyckades 1937 och huset stod tidigare norr om BP-macken vid tidigare utfart från skolan till E4). Det vita huset i bildens nedre del tillhörde Emil Jonsson, ägare 2013 är Per-Erik Högdahl. Huset till höger tillhörde Evert och Ragnhild Olofsson, ägare 2013 Mattis Vängbo. Det nedre huset till höger var bagarstuga som ägdes av Toinja Abramsson som fortfarande är ägare 2013. Ladugården längst till höger tillhörde Theodor Kriström, ägare 2013 Magnus Söderlund.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som ingår i en bildserie som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_5_flb.jpg
Vbm_5_flb.jpgTomterna, Sävar 1968. Från vänster: Anita och Lennart Höglunds hus, följt av Oskar Merings (1905-87) fastighet och Elner och Inger Nytröms fastighet. Längst till höger vid Gamla Kustlandsvägen låg när bilden togs Magnus Karlssons gård, senare riven. Anita Höglund och familjen Nyström bor fortfarande kvar 2013 och Merings hus ägs av hans dotterson Mats Mering. Lite ovanför bildens mitt går Kustlandsvägen upp mot Krutbrånet och bakom den skymtar E4. Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som tog i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_39_flb.jpg
Vbm_39_flb.jpgTomterna, Sävar 1968. Anita och Lennart Höglunds hus till vänster och Oskar Merings (1905-87) dåvarande hus till höger. Anita bor fortfarande kvar 2013 och Merings hus ägs av hans dotterson Mats Mering.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_94_flb.jpg
Vbm_94_flb.jpgTäfteåvägen, Sävar 1968. Vy mot Tomterna och Sävarberg.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes. toer
Vbm_1_flb.jpg
Vbm_1_flb.jpgTomterna, Sävar 1968. Ragnar Gustavssons gård till vänster och i mitten på bortre sidan vägen Stig Holmgrens gård, där de fortfarande bor år 2013. Huset längst till höger var Harald Lindgrens (1907-71); det ägs 2013 av Mark Blackburn.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_26_flb.jpg
Vbm_26_flb.jpgTomterna, Sävar 1968. I mitten Anita Höglunds nuvarande hus (2013).Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_27_flb.jpg
Vbm_27_flb.jpgKrutbrånet/Tomterna, Sävar 1968. Fastigheten till vänster ägdes då av Oskar Mering (2013 Mats Mering). Fastigheten till höger ägdes då (och fortfarande 2013) av Elner Nyström. Ovanför syns Kustlandsvägen på Krutbrånet. I övre högre hörnet skymtar E4.Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet innan ett nytt industriområde byggdes.toer
Vbm_38_flb.jpg
Vbm_38_flb.jpgSävar 1968. Vy västerut mot Tomterna. Foto: Bertil Ekholtz. Fotoarkivet, Västerbottens museum. Flygbild som ingår i en bildserie som togs i augusti 1968 för att dokumentera slagfältet från 1809 innan ett nytt industriområde och nya bostadsområden byggdes.toer
IMG_0053.jpg
IMG_0053.jpgSävar Frö och Plant i Tomterna.Foto: Håkan Karlsson 21/8 2012toer
IMG_2291a.JPG
IMG_2291a.JPGJonas och Anna Jonssons gård i Tomterna. Stående från vänster: Greta Jonsson/Eriksson, Johan Wejbrink, Einar Jonsson och Emil Jonsson. Sittande från vänster: Jonas och Anna Jonsson.Foto: Okänd cirka 1935
Reproduktion: Håkan Karlsson
toer
HK17Pan21.jpg
HK17Pan21.jpgJan-Olof Nyströms och Ingrid Anderssons julutsmyckning av sin tomt, Tomterna, Sävar.Foto: Håkan Karlsson 9/1 2017admin
Vbm_BR_1044tmt.tif
Vbm_BR_1044tmt.tifFamilj utanför sin gård i början av 1900-talet i Tomterna, Sävar. Det minsta barnet är Helge Lindgren (1900-1994).
Hans syskon: John (längst till vänster), Nanny och Signe (längst till höger med gitarren). De vuxna är modern och mormodern Eva.
Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_17.tif
Vbm_17.tifEmil Jonssons (1905-2004) gård i Tomterna, Sävar 1952. Uppförd omkring 1870, revs omkring 1956.Sävar_socken_Sävarroec
Vbm_37.tif
Vbm_37.tifBror Anderssons (1911-88) gård i Sävarberg 1952.Fotoarkivet, Västerbottens museumroec
Vbm_121.tif
Vbm_121.tifOskar Boströms (1877-1960) gård i Sävarberg 1952.Fotoarkivet, Västerbottens museumroec
       
16 filer på 1 sida(or)

Copyright © Sävar Hembygdsförening om inget annat anges