Minnen från Sävarådalen och Holmön (Mish)


Hem Kontakt Logga in
Albumlista Senast uppladdade Senaste kommentarer Mest visade Topplista Mina Favoriter Sök
Hem > Sävar med omnejd > Sävar 1920--40-tal (*)

IMG_2724a.JPG
IMG_2724a.JPGHemmansägare och kommunalmannen Per-Ludvig Jonsson (1876-1956), Sävar.Foto: Okänd 1920-talet. Fotoägare: Gunnel Eriksson. Reproduktion: Håkan Karlsson 2013toer
IMG_2761a.JPG
IMG_2761a.JPGVästra centrum i Sävar på 1920-talet. I förgrunden Forsells väg med folkskolan till höger där ICA-affären byggdes 1978. Längst till höger skymtar MIssionskyrkan (2014: Sävaråkyrkan). Fotografen kanske tog bilden från övre våningen på herrgården.Foto: Före 1928. Reproduktion: Håkan Karlssontoer
IMG_2762a.JPG
IMG_2762a.JPGÖstra sidan av Sävar by på 1920-talet med Sävarån i förgrunden. Hitom den nya landsvägsbron syns nedfarten till det tidigare brofästet. Vägen fortsätter ned längs åkanten till de tidigare arbetsplatserna (tjärhov, flottläggningsplats för sågvirke med mera). Används vid denna tid för timmerflottläggning på vintern. Foto: Johan Olsson före 1928. Reproduktion: Håkan Karlssontoer
IMG_2763a.JPG
IMG_2763a.JPGSävars första kyrka som förstördes i en brand natten till den 5 mars 1932. Den började byggas 1812, men bygget drog ut på tiden eftersom den nya församlingen var fattig och dessutom var det missväxt både 1815 och 1816. Första gudstjänsten hölls vid midsommar 1822, men invigningen ägde rum först 1836 efter att kyrktornet färdigställts. Foto: Johan Olsson före 1928. Reproduktion: Håkan Karlssontoer
IMG_2764a.JPG
IMG_2764a.JPGMonumentet i Sävar som resten 1909 till 100-årsjubileet av slaget vid Sävar.Foto: Johan Olsson före 1928. Reproduktion: Håkan Karlssontoer
IMG_2795.JPG
IMG_2795.JPGKyrkoherde Grubbström i Sävar, omkring år 1940. Gustaf Adolf Grubbström föddes 1886 på Holmön av föräldrarna Margareta Sofia (född Holmgren) och Johan Alfred Grubbström (hemmansägare). Han var kyrkoherde i Sävar 1933-1947.Fotoägare: Irene Nilsson. Foto: Okänd. Reproduktion: Håkan Karlssontoer
IMG_2799.JPG
IMG_2799.JPGPrinsessan Sibylla och prins Gustaf Adolf (delvis skymd) på besök i Sävar troligen år 1939. Längst till vänster står landshövding Gustaf Rosén. I mitten med ryggen mot kameran står bonden och kommunalkamreren Per-Ludvig (Pelle) Jonsson. Till höger om honom står flickan Karin Brunius.Fotoägare: Irene Nilsson. Foto: Harald Jonsson. Reproduktion: Håkan Karlssontoer
IMG_2804.JPG
IMG_2804.JPGSkolklass från Sävar skola på 1940-talet på studieresa i Härnösand. Höjdpunkten på resan var besöket på det lokala bryggeriet, där eleverna fick varsin Pommac. Eleverna är födda 1929 eller däromkring. Översta raden från vänster: Gertrud Holm, Göta Andersson, Gerd Nordbrandt, Ally Jonsson och magister Harald Ståhl. Mellersta raden: Gerda Säfvenberg, Irene Haraldsson, Edith Holmgren, Karin Brunius och Märta Åström. Sittande: Elsy Olofsson, Rudolf Lövgren, Verner Säfvenberg, Gunnar Lövgren, Elner Nyström, Rune Johansson och Klas Johansson.Fotoägare: Irene Nilsson. Foto: Okänd. Reproduktion: Håkan Karlssontoer
IMG_2806a.JPG
IMG_2806a.JPGKonfirmander i Sävar omkring 1920. Nummer två från vänster i nedersta raden är J Algot Grahn.Fotoägare: Lars A Grahn. Foto: Okänd. Reproduktion: Håkan Karlsson 19/4 2013toer
IMG_2818.JPG
IMG_2818.JPGSkräddaren J Algot Grahn (1905-79), Sävar, med hustrun Gertrud född Sundström (1900-90) och dottern Ulla (född 1931) i barnvagnen.Fotoägare: Lars A Grahn. Foto: Okänd. Reproduktion: Håkan Karlsson 19/4 2013toer
IMG_2820.JPG
IMG_2820.JPGInteriör från Algot Grahns skrädderi. Algot Grahn till höger och Alma Marklund (gift Bäckström) i mitten. Fotoägare: Lars A Grahn. Foto: Okänd. Reproduktion: Håkan Karlsson 19/4 2013toer
IMG_2822.JPG
IMG_2822.JPGSkräddare vid Algot Grahns skrädderi i Sävar. Till vänster Algot Grahn och i mitten Alma Marklund, gift Bäckström.Fotoägare: Lars A Grahn. Foto: Okänd omkring 1936. Reproduktion: Håkan Karlsson 19/4 2013toer
IMG_2823.JPG
IMG_2823.JPGTvå herrar, Arvid och "Vicke", vid Linds gård (senare Englunds) i Sävar den 28/6 1931.Fotoägare: Lars A Grahn. Foto: Okänd.
Reproduktion: Håkan Karlsson 19/4 2013.
toer
IMG_2824.JPG
IMG_2824.JPGAlgot Grahn med sina skräddare på trappan till skrädderiet i Sävar omkring 1935. Sittande på trappan till vänster: Frideborg Nilsson. Längst fram till vänster: Algot Grahn och till höger Gertrud Grahn. Ovanför Gertrud sitter Alma Marklund, gift Bäckström.Fotoägare: Lars A Grahn. Foto: Okänd. Reproduktion: Håkan Karlsson 19/4 2013.toer
img004adv.tif
img004adv.tifKarl-Petter Nilsson med familj framför sitt hus i Sävarberg på 1930-talet.Från vänster: Gertrud (f. 1923), Viktoria (f. 1920), Torsten (f. 1918), Folke (f. 1921) på hästen samt Karl-Petter (f. 1878) och Gudrun (f. 1920). Se även bild img006adv.tif tagen vid samma tillfälle. Fotoägare: Iréne Nilssonadmin
IMG_6993emha.jpg
IMG_6993emha.jpgHilda Rönnberg (1892-1956), född Johansson, Sävar.Foto: Okänd omkring 1930-40. Fotoägare: Emmy Häggström. Reproduktion: Håkan Karlsson 29/9 2013admin
IMG_6995emha.jpg
IMG_6995emha.jpgEmil Amandus Rönnberg,(1894-1963) Sävar.Foto: Okänd, omkring 1920
Fotoägare: Emmy Häggström
Reproduktion: Håkan Karlsson 29/9 2013
admin
IMG_6996emha.jpg
IMG_6996emha.jpgParet till vänster: Hilda Maria och Emil Amandus Rönnberg, Sävar. Paret till höger: Okända
Foto: Okänd, omkring 1920. Fotoägare: Emmy Häggström. Reproduktion: Håkan Karlsson 29/9 2013admin
IMG_7000emha.jpg
IMG_7000emha.jpgAndra klass i Sävar Folkskola år 1942. Lärare: Sigrid Hansson. Övre raden från vänster: Martin Lidström ovanför David Sjöström, Kjell-Olov Mering och Kjell Johansson. Mellersta raden: Evert Olovsson, Birger Säfvenberg, Berit Lundström, Sigrid Andersson, Lennart Johansson och Gösta Johansson. Nedersta ojämna raden: Nils Eriksson, Barbro Larsson, Märta Andersson, Emmy Rönnberg, Margareta Holmgren, Ola Fällman samt Lennart Andersson.Foto: Okänd 1942. Fotoägare: Emmy Häggström. Reproduktion: Håkan Karlsson 29/9 2013admin
IMG_7232irni.jpg
IMG_7232irni.jpgSävar sko- och pappershandel ca 1939. Den låg i ett litet hus ovanför FIladelfia vid Generalsvägen och var i drift där från sent år 1937 till 1940 och ägdes av Berta och Harald Jonsson (Irene Nilssons föräldrar). Pappershandeln flyttades senare till Kungsvägen och drevs fram till 1990-talet av ett flertal ägare. I ett huset fanns ett litet kontor med en kamin som var enda värmekällan. Huset revs efter att pingstvännerna tagit över Filadelfia.Foto: Okänd. Fotoägare: Irene Nilsson. Reproduktion: Håkan Karlsson 2013admin
IMG_7238irni.jpg
IMG_7238irni.jpgDragoner vid Sävars monument under ett kungabesök på 1940- eller -50-talet.Fotoägare: Irene Nilsson. Reproduktion: Håkan Karlsson 2013admin
IMG_7239irni.jpg
IMG_7239irni.jpgSyskonen Bring i Sävar i slutet av 1920-talet. Från vänster Vera (född 1925), Lilian (f. 1924), Lisa (f. 1921) och Bengt (f. 1922). Längst fram: Gunvor (född 1927).Foto: Okänd. Fotoägare: Irene Nilsson. Reproduktion: Håkan Karlsson 2013admin
IMG_7240irni.jpg
IMG_7240irni.jpgMissionsförbundet missionshus i Sävar, senast på 1920-talet. Tornet togs enligt uppgift bort ca 1929. Jfr bild J_4726!Fotoägare: Gunvor Sjöström. Reproduktion: Håkan Karlsson 2013admin
IMG_5649.JPG
IMG_5649.JPGJ.A.Grahns herr och damskrädderi i Sävar östra centrum i början av 1930-talet. "Brändströmska" gården i bakgrunden t.v.Fotoägare: Lars A.Grahn. Foto: Okänd.
Reproduktion: Håkan Karlsson 24/7 2013
admin
IMG_5652.JPG
IMG_5652.JPGUlla och Algot Grahn sittande på en kvarnsten i familjen Grahns trädgård i Sävar år 1938. I bakgrunden syns Konsumaffären under uppförande..Foto: Okänd, 1938. Fotoägare: Lars A. Grahn. Reproduktion: Håkan Karlsson 24/7 2013admin
IMG_5654.JPG
IMG_5654.JPGSävar i början av 1930-talet. Skräddaren Algot Grahns trädgård med hans hus och utsikt över området med höhässjor där Konsum skulle komma att byggas 1938. Där bakom, på andra sidan ån, skymtar från vänster Nykterhetslogen, Klockargården, "änkehuset" och kyrkan. Klockargården flyttades 1968 till norr om änkehuset, vilket i sin tur flyttades 1997 till ungefär där Klockargården stod och blev Sävar Hembygdgård. Mellan änkehuset och ån betar några ganska vita kor av så kallad fjällras eller SKB.Foto: Okänd, början av 1930-talet. Fotoägare: Lars A. Grahn. Reproduktion: Håkan Karlsson 24/7 2013admin
gofr1410_70.tif
gofr1410_70.tifVid Sävars gamla skola år 1933 med barn födda 1923 och 1924. Nedersta raden från vänster: Heldy Kriström, Signhild Rönnberg, Alva Lövgren (dog i 20-årsåldern), Elsy Nyström, Anna-Lisa Karlsson (gift Bäckström), Ann-Mari Sandberg (uppfostrad hos Magnus Larsson), Lilian Bring, Margareta (Maja-Greta) Fällman (gift Lövby), Gunborg (Gun) Säfsten (gift Nygren), Marta Brunius (namnet ändrades sedan till Bruniusson), Dagny Jonsson (gift Gebro). Mittersta raden från vänster: Tora Karlsson, Gertrud Nilsson, Kerstin Bjuggstam (gift Hjertstedt), Okänd (med mössa och väst), Karl-Axel Westermark (med hög mössa och glasögon), Okänd (utan mössa), Bengt Löfgren (rutig väst), Okänd (rutig tröja, Sixten Kriström?), Märta Kriström, Kurt Nordbrandt (med mössa), Ingrid Lind (gift Kriström?), Olga Olofsson (flätor, gift Österlund). Översta raden från vänster: Sonja Larsson, folkskollärare Strid, två okända, Erik Nordbrandt, Yngve Kriström, Elise Andersson (eller Margit, dotter till Karl Andersson). På bilden, men inte identifierade: Gösta Säfvenberg, Sixten Larsson, Sven Leijon.Fotoägare: Karin Bruniusson, Sävaradmin
bullm004.tif
bullm004.tifKonfirmation i Sävar kyrka den 24 maj 1941 med kyrkoherde Gustaf A. Grubbström. På bilden finns 44 konfirmander. De här 45 påstås finnas på bilden förutom kyrkoherden i rad 3, 8 från vänster [r3:8frv]. -- Från byarna -- SÄVAR (10): Sven Leijon, Doris Andersson, Viktor Säfsten, Lars Nordbrandt [r1:2frh], Ture Andersson [r4:2frv], Sixten Säfsten [r2:7frv], Märta Lind [r2:2frh], Hulda Kriström [r3:1frh], Gurli Andersson [r3:6frv], Folke Andersson [r2:5frh] -- TOMTERNA (2): Alvar Olofsson, Linnea Karlsson [r2:3frh] -- TÄFTEÅ (7): Stig Nilsson, Elsy Fredriksson, Ivan Strandgren, Elvy Bäcklund, Märta Jonsson, Gösta Marklund [r1:3frv], Karl-Gustav Hansson -- BULLMARK (5): Anna-Lisa Andersson, Lage Andersson, Doris Pettersson, Eric Sandström [r1:4frv], Vivan Olsén-Lundström gift Sandström [r3:7frv, vid prästen] -- FURUNÄS (3): Göte Sjöström [r1:6frv], Ture Åberg[r1:1frh], Ebba Lundgren gift Säfsten [r2:2frv] -- GUNNISMARK (3): Linnea Johansson, Astrid Olofsson [r2:1frv], Gertrud Andersson [r3:5frh] -- OSTNÄS (2): Karl-Gustav Marklund, Inga Kröger gift Söderlund [r2:3frv med rosett] -- TVÄRÅMARK (2): Sven-Gösta Nilsson [r2:4frh], Klas Bäckman [r1:1frv] -- BODBYN: David Lindberg -- BRATTBY: Gösta Artursson [r1:4frh] -- FJÄDERBÄCK: Egon Karlsson [r1:3frv]-- GRAVMARK: Milfred Andersson -- HEMMESMARK: Tora Eklund gift Bygdemark [r3:4frv] -- JOHANNISFORS: Sixten Larsson -- RÖNNÄS: Gunborg Karlsson [r3:1frv] -- SKRAVELBÄCK: Doris Mattsson gift Johansson [r3:5frv] -- STRANDFORS: Henning Vikström -- STRÖMÅKER: Judit Eriksson [r3:7frv] -- YTTERBODA: Verner Karlsson [r2:8frv, glasögon]Fotoägare: Siv Sandströmadmin
svr_1937-40_frKy_mS.jpg
svr_1937-40_frKy_mS.jpgUtsikt från kyrktornet i Sävar söderut längs Sävarån med kvarndamm, kvarn (skymd) och tvättstuga (skymd) omkring 1937-40. Platsen där dammen började kallades i folkmun för "forsen". Kvarndammen revs i slutet av 1940-talet. Till höger syns före detta nykterhetslogen.Foto: Emil Högdal, Sävaradmin
svr_1937-40_frKyto.jpg
svr_1937-40_frKyto.jpgBullmarksvägen från kyrktornet i Sävar mot väster någon högtidsdag omkring 1937-40Foto: Emil Högdal, Sävaradmin
koimg112.tif
koimg112.tifKonfirmation med kyrkoherde Gustaf Grubbström i Sävar kyrka omkring 1940. Nummer 3, 4 och 6 från vänster i övre raden: Johan Säfvenberg, Allan Andersson och Holger Österlund, Sävar. Därefter mitt under den uppståndne Jesus: Herman Bäckström, Sävar. Nummer 9 är Folke Nilsson, Sävar, nr 11 Rune Wallgren, Sävar, och sist i raden står Egon Nilsson, Tväråmark. Längst till höger i mittenraden trol. Birgit Grundström, Ostnäs, gift Holmgren, nr 2 Holger Andersson, Sävar. Nummer fem från höger är Anna-Lisa Högdahl, gift Boström. Nummer sju från höger Ingrid Jonsson, Sävar, nr 8 Ragnhild Sundström, gift Holm, nr 9 Hjördis Löfgren, gift Brändström, nr 11 Kerstin Karlsson (dotter till Valdemar Karlsson), nr 12 XXX Ljungberg, Nummer tre (flicka nummer två) i nästa rad är Birgit Larsson, Sävar, och vid kyrkoherdens vänstra sida sitter Anni Säfvenberg, Sävar. Fotoägare: Irene Nilsson, Sävaradmin
koimgIrene.tif
koimgIrene.tifKonfirmation i Sävar kyrka 194?? Bakersta raden från vänster: Rune Johansson, Tore Johansson, Eskil Hansson, Rune Andersson, X Olofsson, XXX, Bengt Andersson, Torsten Gustafsson, X Lindström, Bengt-Olov Karlsson,Gunnismark, X Nilsson. Mellersta raden: XXX, Sonja Lindberg, X Åberg, Alli Jonsson, XXX, Gerda Marklund, Irene X, Gertrud Holm, Gerda Säfvenberg, Iris Karlsson, Elsy Ögren, gift Karlsson, Märta Åström, Edit Holmgren, Eskil Säfsten, Holsten Jonsson. Nedersta raden:XXX, Gertrud Jonsson, Ann-Marie X, XXX, Inga Andersson, Iris Holmgren, kyrkoherde Gustav A. Grubbström, Elsy Holmgren, Mari-Ann Olddin, Aina Lidström, X Karlsson, Gerd Nordbrant, Irene Haraldsson, Göta Andersson. Sittande: Alf Sandström, X Marklund, Kjell-Oskar Gustavsson, Verner Säfvenberg, XXX. admin
hk1053svr15.jpg
hk1053svr15.jpgWilhelm Jonsson med barnbarnet Kjell-Olof vid Olle Johanssons hus, Sävar, tidigt 1940-tal.
Fotoägare: Margaretha Jonsson. Reproduktion: Håkan Karlsson 24/9 2015admin
hk1061svr15.jpg
hk1061svr15.jpgKonfirmation i Sävar kyrka troligen år 1929. Henning Kriström (född 1914) är 11:e konfirmand från vänster i mellersta raden (med sin högeraxel bakom prästen). Erik Oskar Jonsson (född 1915-12-01) är den längste i den bakre raden (enligt Maria Larsson, Eriks dotter och systerdotter till Henning).Fotoägare: Margaretha Jonsson. Reproduktion: Håkan Karlsson 24/9 2015-09-24admin
hk1062svr15.jpg
hk1062svr15.jpgKommunalmannen Wilhelm Jonssson, Sävar. 1940-talet.
Fotoägare: Margaretha Jonsson. Reproduktion: Håkan Karlsson 24/9 2015admin
hk1066svr15.jpg
hk1066svr15.jpgKlasskort från Sävar folkskola. Erik Jonsson mitten längst fram 5:a från vänster. 1920-talet.
Fotoägare: Margaretha Jonsson. Reproduktion: Håkan Karlsson 24/9 2015admin
hk1072svr15.jpg
hk1072svr15.jpgErik Jonsson, Sävar med 14 kg lax fångad i laxtrappan i Sävar med en hö-grep. 1940-talet.
Fotoägare: Margaretha Jonsson. Reproduktion: Håkan Karlsson 24/9 2015admin
konf_300a.tif
konf_300a.tif Konfirmation i Sävar kyrka 194? med kyrkoherde Gustaf A. Grubbström. admin
konf_301a.tif
konf_301a.tifKonfirmation i Sävar kyrka 1942 med kyrkoherde Gustaf A. Grubbström. Pojkar från vänster i översta raden: Lennart Nilsson Täfteå, Manfrid Lundström Ivarsboda, Seth Karlsson Gunnismark, John Karlsson Tväråmark, Sune Jonsson Ytterboda, Gotthard Karlsson Ytterboda, Ivan Holmgren Skeppsvik, Verner Högdahl Tväråmark, Seth Israelsson Hinriksfors, Thure Lindström Täfteå. Pojkar i nästa rad: Eskil Ivarsson YYY, Nils-Ture Jonzén Bullmark, Birger X YYY, X Mångberg YYY, Kurt Lundgren Furunäs, Sigvard Vesterlund YYY, Olle X YYY, Verner Forsman Åbyn, Paul Holmgren Sävar, Johannes Johansson Tväråmark. Pojkar sittande: Sigvard Jonsson YYY, Ture Eriksson Strömåker, Bengt Grahn Hemmesmark, Åke Åberg Sävar. Flickor till vänster i mellanraden: Eva Bäckström Sävar, Yvonne Karlsson Storliden. Flickor i nedre raden: Britt X YYY, Birgitta Brändström Sävar, Gunvor Bring Sävar, Astrid Andersson Sävar, Doris Johansson Sävar, Astrid Holmgren Skeppsvik, Mary Andersson Gravmark, Lisa Olsson Kjälen, Ingegärd Olofsson YYY, Gertrud Andersson Gunnismark, Alice Johansson Tväråmark, Ingegerd Bäcklund Täfteå. Allra längst till höger: Ingeborg Holmgren Sävar. Till vänster om henne, ovanför Ingegärd Bäcklund: Ingegerd Lidström Kälen.Fotoägare: Gunvor Sjöström (född Bring), Sävaradmin
skola_302a.tif
skola_302a.tifSävar skola ungefär år 1937, klasserna 3 och 4. Sittande längst fram, från vänster: Lisa Olsson Kjälen, Mary Andersson Gravmark, Hulda Kriström Sävar, Märtha Lindh Sävar, Elsy Lundberg Sävar, XXXX, Astrid Andersson Sävar, Doris Andersson Sävar, Birgitta Brändström Sävar. Stående, mittraden: Gunvor Bring Sävar, Gurli Andersson Sävar, Ingeborg Holmgren Sävar, Lennart Larsson Tomterna, XXXX, lärarinnan Lydia Pettersson, Sixten Säfsten Sävar, Lars Nordbrandt Sävar, Doris Johansson Sävar. Bakre raden från vänster: Ture Andersson Sävar, Viktor Säfsten Sävar, Alvar Olofsson Tomterna, Gunnar Strandberg Johannisfors, Karl-Gösta Jonsson Sävar, Sven Andersson Tomterna, Enar Lundberg Sävar, Alvar Sjöström Sävar, Harald Westermark Sävar, Folke Andersson Sävar, Paul Holmgren Sävar, Åke Åberg Sävar.admin
cina303.tif
cina303.tifBegravningskaffe för Maria Karlsson från Täfteå, 3 augusti 1947.
Fotograferat i Sävar på gården vid slaktare Emil Holmgrens hus. I gårdshuset som syns på bilden drev Maria Säfvenberg sin firma för begravningskaffe och bröllopsmiddagar.

Övre raden:
1. Thunberg 2. Hildegard Johansson 3. Okänd 4. Inga Holmgren 5. Tyra Sandgren 6. Egon Sandgren 7. Hilma Sandgren 8. Edvin Sandgren 9. Beda Karlsson 10. Betty Holmgren 11. Alma Lindgren 12. Alvar Johansson 13. Nanny Andersson 14. Viktor Sandgren 15. John Karlsson 16. Teodor Nilsson 17. Anna-Lisa Karlsson 18. Signe Löfgren 19. Svea Lundberg 20. Nils Sandström 21. Elna Sandström 22. Inga Karlsson 23. Naima Karlsson 24. Alvar Sandgren 25. Artur Gustafsson
Mellersta raden:
1. Okänd 2. David Lundberg 3. Rut Karlsson 4. Seth Löfgren 5. Okänd 6. Edvin Sandgren 7. Gunnar Wincent 8. AnnaGreta Wincent 9. Tora Fredriksson 10. Hugo Andersson 11. Hilda Andersson 12. Göta Lundberg 13. Gulli Lundberg 14. Birgitta Sandström 15. Svea Sandström 16. Estrid Sandgren 17. Lilly Pettersson 18. Magnus Pettersson 19. Valborg Sandberg 20. Elsa Andersson 21. Rut Sandgren 22. Sven Sandgren 23. Thunberg 24. Edvin Karlsson 25. Alfred Forsberg 26. Erik Löfgren
Nedre raden:
1. Ellen Ljung 2. Svea Löfgren 3. Dagmar Karlsson 4. Oskar Karlsson 5. Ludvig Bäckman 6. Anna Bäckman 7. Hanna Karlsson 8. Nanny Karlsson 9. Alfred Karlsson 10. Vilhelmina Mina Sandgren 11. Elsa Karlsson 12. Fredrik Karlsson 13. Karl Thunberg (Karlsson) 14. Fina Nilsson 15. Anna Bäckman 16. Hanna Karlsson 17. Märta Pettersson 18. Johan Karlsson

Släkt och vänner på bilden kommer från Täfteå, Sävar, Ytterboda och Ostnäs.
Fotoägare: Carina Sandgren, Ostnäsadmin
Irene07.jpeg
Irene07.jpegElever födda 1936 i Sävar Skola, klass 1 eller 2, troligen 1943 eller 1944. Från vänster övre raden: Gärd Johansson (gift Bäckström), Björn Grapengiesser, Jan-Erik Bäckström, ? (skymd), Sigrid Hansson (lärarinna), Gunnel Sandberg (g. Janze). Mellanraden: Mirjam Sjöström, Maj-Lis Aalto, Tori Forsmark (g. Sandström), ?. Nedre raden: Inger Eriksson (g. Larsson), Gun-Britt Norgren, Britt-Marie Brändström (g. Jonsson), Vivianne Lundström (g. Berggren). -- Huset närmast till vänster i bakgrunden tillhör fjärdingsman Ludvig Eriksson som var Inger Erikssons farfar.Fotoägare: Gunnel Janzeadmin
Irene10.jpeg
Irene10.jpegIrene Nilsson, f. Haraldsson, hennes syster Gunilla Haraldsson och Lars Andersson. Bilden tagen utanför det som senare blev Nordvalls konditori i Sävar, på en tomt söder om ICA vid Generalsvägen (där en grusplan nu ligger). Bilden är tagen ca 1941. Familjen Harald Jonsson hade då en sko och pappershandel i huset. Huset byggdes av Emil Andersson ca 1941. Anderssons bodde på övervåningen och familjen Harald Jonsson på nedervåningen. Harald begärde skyltfönstret i samband med bygget. Huset revs i samband med ICA och värdshuset byggdes i slutet av 1970-talet. Märta Jonsson och Gun Widman ägde konditoriet på slutet under namnet MGs. De flyttade sedan och blev första ägarna till Sävar Wärdshus.

Fotoägare: Irene Nilsson.admin
Irene11.jpeg
Irene11.jpegGunilla Haraldsson vid trappen till Emil Anderssons hus. I huset drevs sko- och pappershandel omkring 1941. I mitten på 1940-talet startades ett konditori som drevs av Nordvall. Fotoägare: Irene Nilsonadmin
Irene13.jpeg
Irene13.jpegGunila Haraldsson ca 1944 utanför dåvarande Sävar sko- och pappershandel. Till höger Sävars dåvarande skola som låg där ICA byggdes 1978.Fotoägare: Irene Nilsson.admin
40talet-flyktningar.jpg
40talet-flyktningar.jpgSävar på 1940-talet. Flyktingar från Finland fick i slutet av andra världskriget bo i två tillfälligt uppförda baracker söder om "kronboa" där Kyrkvägen går i höjd med Furuvägen. Flyktingar inhystes även av frikyrkoförsamlingarna. Maria Säfvenberg lagade mat åt dem och frivilliga gick dit med den. De fick två kronor i veckan av Sävar kommun.Fotoägare: Bertil Högdal, Sävaradmin
40talet-flyktningbaracker.jpg
40talet-flyktningbaracker.jpgSävar på 1940-talet. Flyktingar från Finland fick i slutet av andra världskriget bo i två tillfälligt uppförda baracker söder om "kronboa" där Kyrkvägen går i höjd med Furuvägen. Flyktingar inhystes även av frikyrkoförsamlingarna. Maria Säfvenberg lagade mat åt dem och frivilliga gick dit med den. Den ena baracken användes senare som förråd av AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen). I höger bildkant bortom kyrkan syns Klockargårdens norra gavel.Fotoägare: Bertil Högdal, Sävaradmin
1937-40tal.jpg
1937-40tal.jpgUtsikt från kyrktornet i Sävar mot väst-nordväst år 1937. Bullmarksvägen med avtagsväg mot väster till Rune Löfgren med flera. Foto: Emil Högdahl. Fotoägare: Bertil Högdahl (Sävar)admin
Bild_11hhl.tif
Bild_11hhl.tifKvarndammen vid Krypedalen i Sävar senast 1932. Notera dammluckan i bakgrunden. I bakgrunden Sävar gamla kyrka som brann nämnda år.HH Löfvenmarks personarkiv, Folkrörelsearkivet i Umeå toer
katafalkvagn.jpg
katafalkvagn.jpgKatafalkvagn med begravningsfölje i Sävar på 1930- eller 1940-talet. Skolhuset till vänster står där ICA-affären är belägen på 2000-talet. I mitten skolans vedbod med utedass. Till höger Missionskyrkan (från 2013: Sävaråkyrkan).Fotoägare: Bertil Högdahl, Sävaradmin
A_Svegb_tavla.tif
A_Svegb_tavla.tifMjölkvarnen Sävar år 1941. Den låg på norra sidan av den av den lilla ön i Krypedalen i närheten av den plats där Sävar järnbruks smedja och stångsjärnshammare tidigare legat. Bruket lades ner år 1865 och dess ägor kom så småningom att tillhöra Sandviks ångsåg som uppförde kvarnen 1891. I bakgrunden t.v. rinner kanalen som försåg den med vatten ut i Sävaråns huvudfåra. Bakom kvarnen t.h. låg en samtida tvättstuga något mera nedströms (ej synlig på bilden). Kvarnen togs så småningom över av Uno Kriström (1892–1977) och dennes son Yngve (1923¬2000). Uno drev den 1922 till 1947. Den revs 1952 av Yngve Kriström och nödvändiga delar flyttades till en ny kvarn på dennes fastighet på Kyrkvägen. Den nya kvarnen på Kyrkvägen brann ned i juni 1954. Tvättstugan, som ersattes av ny på 1940-talet, fanns troligen kvar in på 1960-talet och revs förmodligen i samband med att en dansbana byggdes.

Oljemålning av H. Hjelm 1941. Ägare: Astrid Svegbäck, Sävaradmin
kyrkan-trol-40tal.jpg
kyrkan-trol-40tal.jpgSävar kyrka ca 1940 (urtavlan var svart från början men vit 1949). Fotoägare: Bertil Högdahl, Sävaradmin
A_Svegb_08.tif
A_Svegb_08.tifUtsikt från Emil och Astrid Svegbäcks fönster på övre våningens norra gavel, före 1936, kanske tidigare. Staketgrindarna ännu ej uppsatta efter vintern.

I det andra huset i bakgrunden t.h., som senare blev pappershandel, hade då Hanna Olofsson modeaffär (hon bodde i huset). Hon var modist och sålde hattar och var även sömmerska och sydde dräkter. Hon hade syelever. Hon bjöd grannen Irene Haraldsson (numera Nilsson) på smörgåsar med kalvsylta. Hannas son Helge Olofsson jobbade på slakteriet och kom hem med kalvsylta. Helge hade en stuga i Bygdenäs utanför Ostnäs, fiskade mycket, var överviktig. Han jobbade på slutet åt slakteriföreningen i stan. I det tredje huset, bakom blivande pappershandeln och granne till dåvarande Westermarks affär bodde då en skräddare vid namn Ruben Lejongård.
Fotoägare: Astrid Svegbäck, Sävaradmin
Vbm_BR1401_1.tif
Vbm_BR1401_1.tifSävar herrgård före flyttningen till Umeå 1921 där den återuppfördes som "Sävargården" på friluftsmuséet Gammlia (se Sävargårdens historia på Wikipedia)Foto från ca 1920. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_BR1401_2.tif
Vbm_BR1401_2.tifSävar herrgård före flyttningen till Umeå 1921 där den återuppfördes som "Sävargården" på friluftsmuséet Gammlia (se Sävargårdens historia på Wikipedia)Foto från ca 1920. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_BR1401_3.tif
Vbm_BR1401_3.tifInteriör av Sävar herrgård före flyttningen till Gammlia (omkring 1920)Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_J9189.tif
Vbm_J9189.tifFlygfoto av Sävar omkring 1935 med kyrkan i förgunden till vänsterFotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_18602.tif
Vbm_18602.tifSävar herrgård före flyttningen till Umeå 1921 där den återuppfördes som "Sävargården" på friluftsmuséet Gammlia (se Sävargårdens historia på Wikipedia)Foto från ca 1920. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_BR_5490.jpg
Vbm_BR_5490.jpgFoto 1928 av skomakarna framför skomakeriet som också var familjen Löfgrens hem: Olivia och Georg Löfgren bodde till vänster och sonen Sigurd med hustrun Elin till höger. Byggnaden revs senare och på samma ställe (adress?) uppfördes nuvarande (när?) manbyggnad. Från vänster: Aldrin (skomakarluffare från Sundsvallstrakten "på trampen"), Mickelsson (från Norrbotten), Gottfrid Eriksson (från Hertsånger, har säkerligen tagit fotot), Isaksson (från Piteå), Sigurd Löfgren (Elins make), Elin Löfgren, Emmy Löfgren-Hedny (Elins svägerska), Olivia Löfgren (Elins svärmor), Georg Löfgren (Elins svärfar), Hjalmar Nordström (från Vännäs) och Johan Lövgren (från Sävar, Georgs bror). På bilden saknas Ludvig Andersson, Sävar. På 1930-talet tillkom Helmer Bäckström, Sävar. Albin Pettersson arbetade åt Löfgrens i sitt hem i Bullmark. Tre av skomakarna bodde i bagarstugans kammare. Alla åt hos Löfgrens. Reproduktion av foto tillhörande fru Elin Löfgren, Sävar. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin
Bild_4hhl.tif
Bild_4hhl.tifEFS missionshus i Sävar omkring 1920. Utedass t.h. om missionshuset.Foto: okänd. HH Löfvenmarks personarkiv, Folkrörelsearkivet i Umeåadmin
Bild_28hhl.tif
Bild_28hhl.tifKyrkvägen i Sävar omkring 1920 då herrgårdsjordbrukets byggnader hade ersatts med från vänster Mejeriet (byggt 1915?), Söderholms hus, Brings hus och Jonssons (senare Åbergs) hus (bruksbyggnad, ombyggd 1917-21). Till höger Klockargården som har inrymt många verksamheter: kommunalhus (före 1954), skola och kantorsbostad. Sockenstämman sammanträdde här på 1800-talet; huset flyttades 1968.HH Löfvenmarks personarkiv, Folkrörelsearkivet i Umeå toer
Vbm_B275.tif
Vbm_B275.tifMjöl-kvarnen vid Sävarån i Krypedalen, Sävar, vilken uppfördes 1891. Här låg tidigare Sävar järnbruk som lades ned 1865. Fotot troligen taget senast 1942. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_B278.tif
Vbm_B278.tifSävar 1946. "Brändströms gård" i östra delen av byn skymtar till höger. Till vänster en ladugård vid "Hammarstedts gård".Fotoarkivet, Västerbottens museum1 kommentareradmin
Vbm_B279.tif
Vbm_B279.tif"Brändströms gård" i Sävar 1946. Uppförd i slutet av 1700-talet som rättarbostad under herrgården på Sävar sågbruk ("Sävargården"). Kom i slutet av 1800-talet i privat ägo då den inköptes av familjen Wincent och blev gästgivargård. På den tiden förvarades ibland fångar på övervåningen när fångtransporter på väg till Umeå eller Härnösand övernattade. Köptes 1917 av predikanten August Brändström (1873-1938). Efter dennes död övertogs gården av hans söner NiIs (1910-82) och Henning Brändström (1912-90). Huset renoverades på 1960-talet och återfick då det utseende det haft på 1800-talet bortsett från dörrportalen. Inrymde en period Sävars postlokal och posten drevs av Rut Brändström, och senare av Henning Brändströmss fru Greta. Nuvarande ägare (2013): Göran Ohlsson. Vid en reparation på 1920-talet hittades kulor från slaget vid Sävar 1809. I gavelrummen på övervåningen hittades då också järnringar fastsatta i golvet från den tid när övernattande fångar förvarades där fastlåsta.Foto: Gunnar Westin 15/9 1946.admin
IMG_3982.JPG
IMG_3982.JPGInteriör från Sävar kyrka.Foto: Okänd omkring 1940-talet. Fotoägare: Ella Westermark. Reproduktion: Håkan Karlsson 10/6 2013admin
IMG_3983.JPG
IMG_3983.JPGMonumentet och prästgården fotograferade inför kung Gustav V:s besök i Sävar.Foto: Okänd 1921. Fotoägare: Ella Westermark. Reproduktion: Håkan Karlsson 10/6 2013admin
Bild_16hhl.tif
Bild_16hhl.tifSävarån med prästgården nedströms den på motsatt sida av ån ännu inte byggda skolan. Bilden måste därför vara tagen före 1952. Till höger på västra sidan ån hitom prästgården (i bakgrunden mitt i bilden) syns Emil Holmgrens slakteri. HH Löfvenmarks personarkiv, Folkrörelsearkivet i Umeå toer
8007_2105.jpg
8007_2105.jpgPublik vid kung Gustav V:s besök i Sävar 1921 på hemväg. Bilden är tagen i närheten av monumentet (nuvarande Kungsvägen). Huset vid vägen i bakgrunden ägdes då av Maria Säfvenberg (1876-1954) som drev café i huset. Hon anordnade också bröllopsfester och begravningskaffe. Huset ägs i dag (2017) av hennes dotterdotter Anne-Maj och maken Martin Viklund.Fotograf okänd, reproduktion: Håkan Karlsson.toer
Vbm_J9187.tif
Vbm_J9187.tifFlygbild över Sävar från omkring 1935, med västra sidan av Sävarån i förgrunden.Fotoarkivet, Västerbottens museumstoer
Vbm_J9188.tif
Vbm_J9188.tifFlygfoto av Sävars kyrka år 1940.Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Fotbollsmatch_2_003.tif
Fotbollsmatch_2_003.tifFotbollsmatch mellan damer och herrar ca mitten av 1940-talet i centrala Sävar väster om bullmarksvägen. Stående från vänster: okänd, Valdemar Karlsson, Efraim Ljungberg, Algot Grahn (skräddarmästaren utan skjorta), Harald Jonsson, Maja Grahn, Rut Brunius, okänd, Emil Sjöström, okänd. Knästånende: Arvid Nyberg. Sittande: okänd (skymd), Ally Jonsson, Ulla Grahn, okänd herre, okänd (skymd), Ulla Nordvall, Helen Kriström, Linnea Säfvenberg (osäkert)Fotograf okänd, fotoägare: Irene Nilsson. Reproduktion: Håkan Karlsson 2013.1 kommentarerroec
Vbm_J9697.tif
Vbm_J9697.tifBruksherrgården (f.d. bruksförvaltarbostaden) vid Forsells väg på Bruksbacken i Sävar 1947. Uppförd 1805 för Sävar järnbruk.Förlag: Bok- och Pappershandeln, Sävar. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Fotbollsmatch_1_002.tif
Fotbollsmatch_1_002.tifBild tagen i samband med en spontan fotbollsmatch i Sävar i slutet av 1940-talet mellan ett damlag och ett herrlag. Matchen ägde rum på dåvarande åkern i närheten av nuvarande Blomsterväfen och Rönnstigen. Bakre raden från vänster: Sven Vallgren, Gustav Lidström, Harald Jonsson, Erik Säfsten, Efraim Ljungberg (?), Henry eller Ossian Lundström, Arvid Nyberg, Valdemar Bjuggstam, Emil Sjöström, Johan Lövgren, Birger Nordbrant. Sittande, bakre raden: Ally Jonsson, okänd, Doris Johansson, Gunborg Säfsten, Rut Brunius. Sittande främst: Edit Holmgren, Vera Bring, Irene Haraldsson, Ulla Nordvall, Pelle Landström, Ulla Grahn.Fotograf okänd, Fotoägare: Irene Nilsson. Reproduktion: Håkan Karlsson 2013.roec
Vbm_J9699.tif
Vbm_J9699.tifInteriör av Sävar kyrka 1940Förlag: Bok- och Pappershandeln, Sävar. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
guab_001.tif
guab_001.tifUtsikt söderut mot Bruksbacken från kyrktornet i Sävar omkring 1920. Färglagt vykort. Ägare: Gudrun Åberg, Sävartoer
Vbm_J9701.tif
Vbm_J9701.tifUtsikt från kyrktornet i Sävar 1947. Förlag: Bok- och Pappershandeln, Sävar. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_BR1760.tif
Vbm_BR1760.tifSävar västra centrum omkring 1920. Det står "A. V. Westermark DIVERSEHANDEL" ovanför dörren till affären på höger sida. Herrgården i bakgrunden är f.d. järnbrukets inspektorsbostad. Vykort från Edit Eriksson (1912-1996), Tväråmark. Lån genom Bengt Säfsten. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
IMG_1071.JPG
IMG_1071.JPGVy från den dåvarande kvarnen i Krypedalen längs kanalen i Sävarån, vars huvudfåra skymtar till höger i bildens mitt. Kanalen är från järnbrukets tid på 1800-talet. I bakgrunden Sävar gamla kyrka som förstördes i en brand natten mot den 5 mars 1932. Bilden är enligt uppgift tagen i slutet av 1920-talet.Fotograf okänd. Reproduktion: Håkan Karlsson 2012toer
Vbm_J9702.tif
Vbm_J9702.tifUtsikt från kyrktornet i Sävar 1940Förlag: Bok- och Pappershandeln, Sävar. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_J9707_B.tif
Vbm_J9707_B.tifSävarmonumentet 1947Förlag: Bok- och Pappershandeln, Sävar. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
8007_1001.jpg
8007_1001.jpgFlygfoto över Sävars västra sida hitom och östra sida bortom ån.
Från vänster Missionskyrkan, Sävar folkskola från år 1900, Viktor Johanssons fastighet samt Ferdinad Sandbergs och Arne Westermarks affärsfastigheter.
Foto från vykort omkring 1935
Reproduktion: Håkan Karlsson
toer
8007_1017.jpg
8007_1017.jpgUtsikt från kyrktornet mot sydöstra delen av Sävar Vykort omkring 1920. Reproduktion: Håkan Karlssontoer
8007_1022.jpg
8007_1022.jpgFoto från kyrktornet mot västra sidan av Sävar.Foto från vykort omkring 1935
Reproduktion: Håkan Karlsson
toer
8005_1003~0.jpg
8005_1003~0.jpgStädning av Sävar kyrka omkring 1925. Helga Olofsson, Gustav Nordström, Selina Viklund (f. Nordström), Sven Nordström, Mia Johansson, Mia Klint, Adelina och Edmund Nordström samt Nanny Andersson.Foto: Okänd (inlämnat av Selina Viklund). Reproduktion: Håkan Karlssontoer
8005_1005~0.jpg
8005_1005~0.jpgInteriör från första kyrkan i Sävar som förstördes av brand 1932Foto: Okänd omkring 1930. Reproduktion: Håkan Karlssontoer
8005_1006~0.jpg
8005_1006~0.jpgKyrkvärdarna Alfred Holmgren och Anders Kriström (sittande) omkring 1930 i SävarFoto: Okänd. Reproduktion: Håkan Karlssontoer
8005_1009~0.jpg
8005_1009~0.jpgBegravning i Sävar omkring 1935. Gustav Nordström kör katafalkvagnen.Foto: Okänd. Reproduktion: Håkan Karlsson
1 kommentarertoer
8005_1010~0.jpg
8005_1010~0.jpgSävars första kyrka. Den invigdes 1836 och förstördes i en brand 1932.Foto: Okänd omkring 1930. Reproduktion: Håkan Karlssontoer
8005_1021~0.jpg
8005_1021~0.jpgMartin Oliv (1885-1957), komminister i SävarFoto: Okänd omkring 1927. Reproduktion: Håkan Karlssontoer
8005_1023~0.jpg
8005_1023~0.jpgKomminister Mats Matsson. Tjänstgjorde i Sävar 1918-23.Foto: Okänd omkring 1920. Reproduktion: Håkan Karlssontoer
8005_1024~0.jpg
8005_1024~0.jpgInstallation av kyrkoherde Dag Nyberg i Sävar kyrka 1948. Från vänster: Nils Arfors (kyrkoherde från Resele), Karl-Erik Lundmark (komminister i Botsmark), Magnus Karlsson (kyrkvärd i Sävar), Dag Nyberg, Oskar Johansson (kyrkvärd i Sävar), Ture Sivertsson (vice komminister), Theodor Lundh (komminister i Umeå landsförsamling), samt Nils Lindelöf (kontraktprost i Bjärtrå.)

Reproduktion: Håkan Karlsson
Foto: Okänd 1948
toer
8005_1025~0.jpg
8005_1025~0.jpgKyrkoherde Dag Nyberg installeras i Sävar kyrka 1948 med biskopen på plats.Foto: Okänd 1948. Reproduktion: Håkan Karlssontoer
8005_1026.jpg
8005_1026.jpgSävars nya kyrka under uppförande år 1933. Den ena av kyrkklockorna hissas upp till tornet.Foto: Emil Svegbäck. Reproduktion: Håkan Karlssontoer
8005_1007~1.jpg
8005_1007~1.jpgSävars gamla kyrka i lågor natten mot lördagen den 5:e mars 1932. Branden började ca 03.00. Efter mindre än tre timmar var kyrkan inklusive inventarier förvandlad till en glödande ruinhög. Branden orsakades av ett överhettat kaminrör. Kyrkostämman hade bara veckor tidigare beslutat om en fullständig renovering i samband med en installation av en central värmeanläggning. Renoveringsprogram var redan infordrat och arbetet var avsett att utföras redan samma år, då eldsolyckan kom och omintetgjorde planerna. Kyrkan var försäkrad, byggnaden för 120 000 kronor och diverse inventarier för 38 000 kronor. Det skulle hållas konfirmation påföljande dag.Foto: Erhard Forsmark. Reproduktion: Håkan Karlsson1 kommentarertoer
8005_1008~1.jpg
8005_1008~1.jpgSävar kyrka brinner natten mot den 5:e mars 1932Reproduktion: Håkan Karlsson
Foto: Erhard Forsmark
toer
8007_2101.jpg
8007_2101.jpgVykort med monumentet och prästgården i Sävar inför kung Gustav V:s besök år 1921.Reproduktion: Håkan Karlsson
Foto: Okänd
toer
8007_2102.jpg
8007_2102.jpgVykort från Kung Gustav V:s besök vid monumentet i Sävar 1921.Foto: Okänd 1921, ägare? Reproduktion: Håkan Karlsson.
toer
8007_2103.jpg
8007_2103.jpgKung Gustav V:s besök vid monumentet i Sävar 1921. Information om personerna på bilden mottages tacksamt!Foto: Okänd, ägare? Reproduktion: Håkan Karlsson.toer
8007_2104.jpg
8007_2104.jpgKung Gustav V:s besök vid monumentet i Sävar 1921. Byns befolkning sluter mangrant upp och skolbarnen bildar häck vid monumentet. I bildens mitt syns Sävars kyrkoherde Karl Myrin på väg fram för att hälsa konungen välkommen. I den närmaste välkomstkommittén bakom Myrin finns några av Sävars betydelsefulla personer som Alfred Holmgren, Jonas Jonsson och Johan Brändström (de tre med mörkare hår?).Foto: okänd, ägare? Reproduktion: Håkan Karlsson1 kommentarertoer
8006_2123.jpg
8006_2123.jpgSläktfoto hos Johan Forsmark i Sävar.Foto: okänd omkring 1920
Reproduktion: Håkan Karlsson
toer
110 filer på 2 sida(or) 1

Copyright © Sävar Hembygdsförening om inget annat anges