Minnen från Sävarådalen och Holmön (Mish)


Hem Kontakt Logga in
Albumlista Senast uppladdade Senaste kommentarer Mest visade Topplista Mina Favoriter Sök
Hem > Skeppsvik med omnejd > Skeppsvik före 1990

Vbm_300.tif
Vbm_300.tifSkeppsvik 1931. Båt med strömming. Fiskarna Erhard Sjöström (till vänster) och Bror Andersson har återvänt efter en lyckad fisketur.Foto: Ossian Olofsson. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin
Vbm_308.tif
Vbm_308.tifSkeppsvik 1931. Erhard Sjöström (1889-1975) vid en dämning ungefär 1 km uppströms från Skeppsvik herrgård, där man har placerat en ryssja för att fånga fisk.
Foto: Ossian Olofsson. Fotoarkivet, Västerbottens museum. admin
Vbm_312.tif
Vbm_312.tifBåtar och gistvall i Skeppsvik omkring 1930. Den exakta platsen har inte gått att bestämma (kanske Bäckron?). En gistvall är en ställning för fisknät på en öppen plan yta, för att kontrollera och reparera skador samt rensa bort sjöväxter. Foto: Ossian Olofsson. Fotoarkivet, Västerbottens museum.admin
Vbm_314.tif
Vbm_314.tifSkeppsvik 1931. Karl Andersson (t.v.) och Bror Andersson håller på med tålning av sina fiskenät, det vill säga impregnering (färgning) för att motstå röta. Näten var gjorda av bomull. Bilden är tagen på Karl Anderssons gård. Ägs 2014 av Ulf och Madelene Edlund. Se även Vbm_313.Foto: Ossian Olofsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_316.tif
Vbm_316.tifUtlagd storryssja i Skeppsvik 1931. Den exakta platsen är inte dokumenterad.
Foto: Ossian Olofsson. admin
Vbm_303.tif
Vbm_303.tifErhard Sjöström (1889-1975) håller upp en ryssja i Skeppsvik. Bilden tagen 1931.Foto: Ossian Olofsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumroec
Vbm_304.tif
Vbm_304.tifFiske med Ryssja i Sävarån vid "Sundforsen" (den enda forsen i Sävarån nedströms Sävar) ovanför Skeppsvik år 1931. I huset i bakgrunden bodde korgmakaren "Korgis" Andersson.Foto: Ossian Olofsson. Fotoarkivet, Västerbottens museum roec
Vbm_310.tif
Vbm_310.tifSkeppsvik 1931. Erhard Sjöström (1889-1975) vid sina fiskeredskap.
Foto: Ossian Olofsson. Fotoarkivet, Västerbottens museum roec
Vbm_311.tif
Vbm_311.tifErhard Sjöström (1889-1975) vid hängryssja i Skeppsvik 1931.Foto: Ossian Olofsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumroec
Vbm_A5859.tif
Vbm_A5859.tifUtsikt mot sydväst från luftbevakningstornet i Skeppsvik 1951. Tornet revs 1956. Huset mitt i bilden ägs 2013 av syskonen Österlund.
Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumroec
Vbm_A5860.tif
Vbm_A5860.tifSkeppsvik 1951. Vy mot sydost från luftbevakningstornet. De närmaste öarna är Punkten (t.v.) och Storgrundet (t.h.). På Punkten låg långt tillbaka i tiden arbetarbostäder för flottningsarbetare och anställda vid lastageplatsen.Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumroec
Vbm_A5862.tif
Vbm_A5862.tifLennart Gustafsssons nuvarande (2013) bostadshus i Skeppsvik som det såg ut år 1951. Fram till dess var det arbetarbostäder åt flottare. Det flyttades från Johannisfors år 1888. I början av 1900-talet bodde en lots vid namn Fluur i södra ändan av huset. Inköptes av Lennart Gustafsson 1965 efter att ha varit fritidsbostad sedan 1951.Foto: Evert Larsson 1951. Fotoarkivet, Västerbottens museum.roec
Vbm_A5863.tif
Vbm_A5863.tifOtto och Teodor Holmgrens hus i Skeppsvik 1951. Har även tidigare inrymt Skeppsviks tullkammare på 1800-talet. Ägs 2014 av Ulf och Evy Bergström, samt Ulfs syster Åsa Bergström (det är två skilda fastigheter, Åsa äger södra delen av huset).Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museum.roec
Vbm_A5864.tif
Vbm_A5864.tifHerrgården i Skeppsvik 1951. Uppförd av Forssellska handelshuset ca 1803-04. Östra delen förlängdes på 1840-talet. Uppgifter figurerar om att den flyttats från Johannisfors, vilket dock är felaktigt.Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museum.roec
Vbm_A5865.tif
Vbm_A5865.tifHamnmagasinet i Skeppsvik 1951. Uppfördes på 1800-talet, revs 1987. Var beläget mitt emot herrgården.Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museum.1 kommentarerroec
Vbm_A33238.tif
Vbm_A33238.tifHerrgården i Skeppsvik i maj 1965.
Foto: Karin Eriksson och Per-Uno Ågren. Fotoarkivet, Västerbottens museum.roec
Vbm_A33240.tif
Vbm_A33240.tifSkeppsviks herrgårds östra fasad i maj 1965.
Foto: Karin Eriksson och Per-Uno Ågren. Fotoarkivet, Västerbottens museum. roec
Vbm_A33244.tif
Vbm_A33244.tifSkeppsviks herrgårds västra fasad i maj 1965.Foto: Karin Eriksson och Per-Uno Ågren. Fotoarkivet, Västerbottens museumroec
Vbm_A33253.tif
Vbm_A33253.tifTill höger den f.d. kontorsbyggnaden tillhörande Skeppsviks herrgård, uppförd av Forssellska handelshuset i slutet av 1700-talet. Benämndes då bilden togs i maj 1965 "mindre boningshuset". Till vänster skymtar herrgårdens östra fasad. Foto: Karin Eriksson och Per-Uno Ågren. Fotoarkivet, Västerbottens museum.roec
VbmA33246.tif
VbmA33246.tifGrön kakelugn i Skeppsvik herrgårds vindsrum. Bilden är tagen i maj 1965.Foto: Karin Eriksson och Per-Uno Ågren. Fotoarkivet, Västerbottens museum.roec
than_01_a.tif
than_01_a.tifSkeppsvik. Nanny och Otto Holmgren vid stugbron. Huset byggdes av Ottos far Olof Holmgren som var faktor vid Skeppviks herrgård. Huset revs 1988. Det låg ungefär mitt i byn mot havet till. Foto: Okänd, 1960-talet2 kommentarertoer
than_02_a.tif
than_02_a.tifErik-Olov Holmgrens hus Skeppsvik. Huset ägs 2012 av Jan Holmgren.Foto: Okänd, 1970-80 talettoer
than_04_a.tif
than_04_a.tifSkeppsvik på 1960-talet med vägen söderut mot herrgården. Huset i förgrunden till höger ägdes när bilden togs av Karl Andersson. Ägare 2012: Madelene och Ulf Edlund.Fotoägare: Thorbjörn Andersson, Skeppsviktoer
than_05_a~0.tif
than_05_a~0.tifSkeppsvik på 1960 vy mot Sävar. Första huset till vänster tillhörde då Hugo Linder; ägare 2014: Gerd Karlsson.
Andra huset från vänster ägs 2012 av Emma och Markus Linnes. Huset till höger ägs 2012: av Jens Ove Karlsson.
Foto: Okänd, 1960-talettoer
than_09_a.tif
than_09_a.tifSkeppsvik på 1940-talet. Flottare vid nya sorteringsverket, som låg strax ovanför inloppet till den nuvarande kanalen mellan Sävarån och havet och kom till i samband att den grävdes ca 1935/36. Övre raden från vänster: Okänd, okänd, Ivar Nygren, Agda Andersson, okänd, Maja Andersson, Otto Holmgren, Hugo Segrén samt okänd.
Nedre raden från vänster: Okänd, okänd, Hugo Johansson, Magnus Pettersson och Bror Andersson.
Foto: Okänd, 1940-talettoer
than_08_a.tif
than_08_a.tifFlottare vid nya sorteringsverket i Skeppsvik på 1930- eller 1940-talet. Detta sorteringsverk togs i bruk ca 1936. Det var beläget just ovanför kanalen vid Sävaråns utlopp i havet, som då var nygrävd och ersatte den gamla ca 30-40 meter nedströms. Från vänster: Okänd, okänd, okänd, okänd, Svea Pettersson (f. Andersson), okänd, Hugo Johansson, Agda Andersson (g. Edlund), Magnus Pettersson, okänd, Bror Andersson, Otto Holmgren, okänd. Kommentera gärna med namn på personerna.Fotograf okänd. Fotoägare: Thorbjörn Andersson, Skeppsviktoer
than_03_a.tif
than_03_a.tifSkeppsvik. Vägen söderut mot Herrgården. Huset till höger ägs 2012 av Barbro Ene.Foto: Okänd, 1970-talet.toer
than_07_a.tif
than_07_a.tifSkeppsvik på 1970-talet. Huset till vänster ägs 2013 av Jens Ove Karlsson. Ägdes tidigare av Bergstedt.Fotoägare: Thorbjörn Andersson, Skeppsviktoer
than_06_a.tif
than_06_a.tifSkeppsvik. Luftbevakningstorn vid huset som är Lennart Gustafssons bostad 2012 .
Huset till vänster var tullkammare på tidigt 1900-tal.
Foto: Okänd, 1970-talettoer
than_11_a.tif
than_11_a.tifArbetare sorterar virke på det äldre sorteringsverket (eller skiljet) vid Bjästeruddens sydspets i Sävarån i Skeppsvik. Sorteringens funktion var att särskilja olika ägares virke enligt inhuggen märkning på stockarnas rotända.Foto: Okänd, 1920-30 talettoer
than_12_a.tif
than_12_a.tifFlottningsarbetare vid gamla sorteringsverket på 1920 eller 30-talet, som användes till ca 1935/36. Det var beläget söder om Bjästerudden vid Sävaråns utlopp lite uppströms herrgården. De färdiga buntarna släpptes ut i havet genom den numera igenlagda kanal som låg 30-40 meter nedströms om den nuvarande kanalen vid Skeppsviks herrgård.Foto: Okänd, 1920-30 talettoer
than_13_a.tif
than_13_a.tifDen allra sista flottargruppen i Skeppsvik omkring 1955. Bilden är tagen vid hamnmagasinet mitt emot herrgården. Från vänster: Tore Johansson, Helge Johansson, Karl-Olof Österlund, Karl-Erik Sjöström samt Sture Andersson. I bakgrunden virkesbuntar förberedda för havsbogsering - kanske helbarkad (för hand med barkspade) massaved i de ljusa buntarna som flyter högst - kanske sågtimmer bakom till vänster.Foto: Thorbjörn Andersson, Skeppsviktoer
than_14_a.tif
than_14_a.tifSkeppsvik på 1930-talet, vägen mot Sävar. Huset vid vägens högra sida ägs 2012 av Jens-Ove Karlsson.Fotoägare: Thorbjörn Andersson, Skeppsviktoer
than_15_a.tif
than_15_a.tifSkeppsvik på 1930 eller 40-talet. Huset till höger ägdes då av Hugo Johansson, och nu (2014) av sonsonen Håkan Johansson.Fotoägare: Thorbjörn Andersson. Foto: Okänd.toer
than_16_a.tif
than_16_a.tifSkeppsvik på 1930-talet. Vy mot norr. Huset i bildens mitt har en gång varit skola men är sedan rivet. Här restes ett luftbevakningstorn under 2:a världskriget. Sjöströms före detta bostadshus, senare Björklunds, byggdes här i mitten av 1950-talet. Dessförinnan nyttjades av flottningsföreningens personal på sommaren, bland annat Ossian Lundström, Sävar.Foto: Okänd.toer
8001_1005.jpg
8001_1005.jpgSävarfjärden mitt emot Skeppsviks herrgård öster om Sävarån.Foto: Håkan Karlsson 23/8 1982toer
8001_1006.jpg
8001_1006.jpgFlottningsföreningens magasin i Skeppsvik (hamnmagasinet, revs 1987) och båten "Hercules", som tidigare förmodligen använts i flottningsarbete.Foto: Håkan Karlsson 23/8 1982
toer
8001_1007.jpg
8001_1007.jpgSävarfjärden i Skeppsvik samt en uppddragen båt.Foto: Håkan Karlsson 23/8 1982
toer
8001_1008.jpg
8001_1008.jpgSommarkyrkan sjunger i samband med ett sommarmöte hos Lennart Gustafsson i Skeppsvik.Foto: Håkan Karlsson 9/7 1983toer
8001_1009.jpg
8001_1009.jpgSommarmöte hos Lennart Gustafsson i Skeppsvik.Foto: Håkan Karlsson 9/7 1983toer
8001_1010.jpg
8001_1010.jpgPredikant Bengt Bengtsson medverkar vid ett sommarmöte hos Lennart Gustafsson i Skeppsvik. T.h. Ulf Bergströms hus (2014), som varit tullkammare på 1800-talet. Det ägdes tidigare av Ulfs föräldrar Bernt och Iris Bergström.Foto: Håkan Karlsson 9/7 1983toer
8001_1011.jpg
8001_1011.jpgSommarmöte i Skeppsvik hos Lennart Gustafsson.Foto: Håkan Karlsson 9/7 1983toer
8001_1012.jpg
8001_1012.jpgUlf Hammarbäck predikar vid ett sommarmöte i Skeppsvik hos Lennart Gustafsson.Foto: Håkan Karlsson 9/7 1983toer
8001_1013.jpg
8001_1013.jpgOmråde för virkesbuntning på isen utanför Skeppsvik omkring 1920. Pinnarna som sticker upp utgör rammått för virkesbuntarna. Buntarna surrades i hop och länkades i hop för bogsering. En bogserbåt kunde dra ett lass av buntar som var ett par hundra meter långt för vidare befordran till exempelvis Sandvik (Holmsund) och Norrbyskär. Öarna i bakgrunden är från vänster Lövågern och Vitågern (längst ut).
Foto: Okänd omkring 1920. Reproduktion: Håkan Karlssontoer
8001_1014.jpg
8001_1014.jpgSkeppsvik. Buntning av massaved. Från vänster. Bror Andersson, Sven Österlund, Karl-Olof Österlund (skymd), Henny Lundström, Sven Johansson, Gunnar Sjöström, Karl Andersson, Hugo Johansson samt Otto Holmgren.Foto: Okänd omkring 1950
Reproduktion: Håkan Karlsson
toer
8001_1015.jpg
8001_1015.jpgBuntläggning av björk på vintern i Skeppsvik. Bror Andersson (1902-1986) står vid björklasset på lastbilen.Foto: Okänd 1950-talet
Reproduktion: Håkan Karlsson
toer
8001_1016.jpg
8001_1016.jpgSkeppsvik. Buntning av massaved. Från vänster Anders Lundmark, Helge Johansson samt Bror Andersson.Foto: Okänd 1950-talet
Reproduktion: Håkan Karlsson
toer
8001_1017.jpg
8001_1017.jpgSkeppsvik i mitten av 1950-talet. Anders Lundmark mäter björkmassaved inför buntläggningen vid kajen.Foto: Okänd 1950-talet
Reproduktion: Håkan Karlsson
toer
8001_1018.jpg
8001_1018.jpgSkeppsvik i mitten av 1950-talet. Anders Lundmark startar strömbildare (elektrisk motor) för att hålla bort isen vid virkesbuntningen på vintern när stockarna lämpades av i vattnet.Foto: Okänd. Reproduktion: Håkan Karlssontoer
8002_2117.jpg
8002_2117.jpgFlygfoto över Skeppsvik med omgivande skärgård. Ön upptill i bildens mitt något t.v. är Bjuren.Foto: Håkan Karlsson 6/6 1985toer
8002_2118.jpg
8002_2118.jpgFlygfoto över Skeppsvik.Foto: Håkan Karlsson 6/6 1985toer
8003_2146.jpg
8003_2146.jpgExteriör av Herrgården i Skeppsvik.Foto: Håkan Karlsson 22/6 1985toer
8003_2148.jpg
8003_2148.jpgVirket buntas i Skeppsvik omkring 1924. Det gjordes genom att stockarna som kommit längs Sävarån drogs in i en träram, där de bands ihop med kätting när måttet var fullt. Sedan bogseras timmerbuntarna till sågverken och massavedsbuntarna till pappersmassaindustrierna längre ned efter kusten (aldrig norröver; se till exempel bild Vbm_onum_0bv).Foto: Okänd. Reproduktion: Håkan Karlssontoer
8003_2147.tif
8003_2147.tifBesättningen på bogserbåten "Skeppsvik" omkring år 1920. "Skeppsvik" kantrade den 21 augusti 1925 vid Storbådan utanför Nordmaling. Kaptenen Algot Forsberg fick senare befälet på båten "Sandvik". Längst till höger i nedre står Valdemar Karlsson (f. 1889) från Sävar.Reproduktion: Håkan Karlssontoer
mars002.tif
mars002.tifFlygfoto över Thorbjörn Anderssons gård i Skeppsvik, troligen på 1970-talet. Fram till strax innan 1960 fanns fortfarande en ko och höns i ladugården. Väggen på båthuset längst till vänster består delvis av en lång rad återanvända fönster. Framför båthuset en fiskrök.Fotoägare: Thorbjörn Andersson, Skeppsvikadmin
Vbm_302.tif
Vbm_302.tif Ryssja vid Sävarån i Skeppsvik 1931
Foto: Ossian Olofsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_E903.tif
Vbm_E903.tifEmil Holmgrens hus i Skeppsvik 1952. Hans familj bestod av makan Alma samt 10 döttrar.Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_EO903.tif
Vbm_EO903.tifErik Olof Holmgrens hus i Skeppsvik 1952. Ägdes 2008 av Janne Holmgren (född 1951).Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_JP903.tif
Vbm_JP903.tifJohan Peter ("Janne") Johanssons hus i Skeppsvik 1952. Ägs sedan 1965 av Jan Unander-Scharin och sedan 2014 av hans dotter Britta Unander-Scharin.Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_K4151_3A.tif
Vbm_K4151_3A.tifHamnmagasinet i Skeppsvik före rivning sommaren 1987. Uppfördes på 1800-talet. Var beläget mitt emot herrgården.Foto: Rolf Sixtensson. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_K4151_4A.tif
Vbm_K4151_4A.tifHamnmagasinet i Skeppsvik före rivning sommaren 1987. Uppfördes på 1800-talet. Var beläget mitt emot herrgården.
Foto: Rolf Sixtensson. Fotoarkivet, Västerbottens museum1 kommentareradmin
skeppsvik-1978.tif
skeppsvik-1978.tifUmeå Motorbåtssällskap (UMS) på besök i Skeppsvik sommaren 1978. Hamnmagasinet till höger i bild finns ännu kvar (det revs 1987). Mittemot skymtar herrgåden bakom träden ovanför den blå båten.Fotoägare: Thorbjörn Andersson, Skeppsvikadmin
skannat141124.tif
skannat141124.tifVid en stuga intill Sävaråns östra strand nära utloppet i Skeppsvik ungefär 1944. Från vänster: Sture Andersson (1933-1992), Ester Berg, Anne-Marie Sandberg, Thorbjörn Andersson (f. 1938), Maja Andersson (1903-1998) och Aura Berg(?). Stugan har ägts av Alfred Säfvenberg och Emil Jonsson som fiskestuga.Fotoägare: Thorbjörn Andersson, Skeppsvikadmin
img071_1311.tif
img071_1311.tifErhard Sjöström (1889-1975), Skeppsvik med sonen Alvar Sjöström (1915-2003).Fotoägare: Vivi-Anne Sjöström, Sävaradmin
Bild_35Bhhl.tif
Bild_35Bhhl.tifEn förgrundsfigur: "Kricka" - Kristina Bolin (f. 1843, d. 1928 i Skeppsvik). Ogift enligt kyrkböckerna. Hon arbetade med att elda ångpannan till ångmaskinen "Måsen" som drev vinschen till "buntverket" under den första flottningsepoken i Sävarån i början av 1900-talet. Efter hennes död var Alvar Sjöström den siste eldaren på Måsen.HH Löfvenmarks personarkiv, Folkrörelsearkivet i Umeå
Uppgift om ångmaskinen etc. från Thorbjörn Andersson, Skeppsvik.
toer
Bild_35Chhl.tif
Bild_35Chhl.tifKristina Bolin (f. 1843, d. 1928), Skeppsvik, i helbild "Kricka" - med snuggan (pipan) dold i handen. Bodde mitt emot Österlunds på andra sidan vägen. Hennes grav finns på Sävar kyrkogård.HH Löfvenmarks personarkiv, Folkrörelsearkivet i Umeå toer
Vbm_306.tif
Vbm_306.tifTinor i Skeppsvik, troligen vid Sävarån. Som framgår av bilden är en tina ett burliknande cylinderformat fångstredskap som användes för fångst av kräftor, hummer, krabbor m.m.Foto: Ossian Olofsson 1931, Fotoarkivet, Västerbottens museumroec
Bild_36hhl.tif
Bild_36hhl.tifSävaråns ena utlopp i Skeppsviksfjärden - aftonstämning under tidigt 1900-tal (?). I bakgrunden till vänster syns hamnmagasinet (revs 1987) och en kajplats.HH Löfvenmarks personarkiv, Folkrörelsearkivet i Umeå toer
Vbm_309.tif
Vbm_309.tifErhard Sjöström lägger ut en ryssja vid "Sundet" i Sävarån, Skeppsvik. Ryssjan användes för husbehovsfiske och mest gädda och aborre fångades i den.

Foto: Ossian Olofsson 1931. Fotoarkivet, Västerbottens museum.roec
Vbm_313.tif
Vbm_313.tifSkeppsvik 1931. Fiskebodar och nät uppsatt för torkning. Platsen är (2014) fastigheten Skeppsvik 62 centralt i Skeppsvik strax ovanför Österlunds hus. Bild Vbm_314 är tagen på samma plats och visar den pågående tålningen. Foto: Ossian Olofsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumroec
Bild_39hhl.tif
Bild_39hhl.tifSkeppsvik på 1920- eller 1930-talet. Mitt i bilden är markerat med "2" Jakob Lövenmarks (1847-1920) hus i Skeppsvik, som 2014 ägs av Jens-Ove Karlsson. Huset t.v. markerat med "1" ägdes då av Gustav Andersson. Bakom det skymtar Ferdinands Sandbergs lilla affär (vid nuvarande infarten till Edlunds garage). Det är numera rivet (på tomten står numera Ulf och Madeleine Edlunds hus). T.h. läroverksadjunkten Oscar Lundqvist "lillstuga", hans gård ligger utanför bilden t.v. bakom den vita grinden markerad med "3". HH Löfvenmarks personarkiv, Folkrörelsearkivet i Umeå toer
Vbm_A5861.tif
Vbm_A5861.tifSkeppsvik 1951. Vy från luftbevakningstornet mot nordväst. Huset till vänster ägdes av Erhard Sjöström från ca 1924. Innan hade det ägts av en sjökapten. Fastigheten är kvar i släkten 2013 och ägs av Erhards dotter Ingrid Karlsson. Huset ersattes dock av ett nytt trol. på 1980-talet. Det långa huset i mitten har varit tullkammare på 1800-talet och är numera fritidshus och ägs 2013 av två syskon Bergström.Foto: Evert Larsson 1951. Fotoarkivet, Västerbottens museumroec
Bild_40hhl.tif
Bild_40hhl.tifSkeppsvik omkring 1930-talet. Till vänster syns timmarramar (rammått) som användes vid timmerbuntning. Här stod den ogfita arbeterskan Kristina "Kricka" Kristina Bolins (f. 1843, d. 1928 ) enrumsbostad med öppen hörnspis som låg mitt emot Österlunds nuvarande fastighet (om henne se även bild Bild_35Bhhl och Bild_35Chhl). I den lilla förstugan (farstun) låg snyggt och prydligt uppstaplad brännved direkt till höger.HH Löfvenmarks personarkiv, Folkrörelsearkivet i Umeå toer
Vbm_A33237.tif
Vbm_A33237.tifHerrgården i Skeppsvik, som uppfördes omkring 1803 till en längd av 26 alnar med tillbyggnad år 1846 med östra rummet som är 7 alnar lång. Fotot visar fasaden mot söder. Förekommande uppgifter om att den är flyttad från Johannesfors bruk är felaktig.
Foto: Karin Eriksson och Per-Uno Ågren i maj 1965. Fotoarkivet, Västerbottens museum.roec
Bild_42hhl.tif
Bild_42hhl.tifVy från Skeppsvik på 1920- eller -30-talet. 1 = Johan Peter ("Janne") Johanssons gård, riven på tidigt 1940-tal, nuvarande (2014) ägare till huset som byggdes därefter heter Scharin. 2 = Den plats där en Konsum-affär byggdes i omkring 1950, som i slutet av 50-talet blev privatägd och lades ned år 1961. Sista ägaren var Olof "Vea-Olle" Johansson (1907-2007). Den blev sedan privatbostad och har mest använts som sommarstuga. Innehavare 2014 är Yvonne Krisandersson. HH Löfvenmarks personarkiv, Folkrörelsearkivet i Umeå toer
Bild_43hhl.tif
Bild_43hhl.tifHerrgåden i Skeppsvik 1973.HH Löfvenmarks personarkiv, Folkrörelsearkivet i Umeå toer
Vbm_A33254.tif
Vbm_A33254.tifMagasinsbyggnaden mittemot herrgården i Skeppsvik i maj 1965. Revs 1987.Foto: Karin Eriksson och Per Uno Ågren. Fotoarkivet, Västerbottens museum.roec
Vbm_BR220.tif
Vbm_BR220.tifHerrgården och lastageplatsen i Skeppsvik, enligt uppgift omkring 1860. Reproduktion av akvarell gjord av J. O. Högstadius. Tillhörde på 1970-talet fru Märta Bäckström († 1997), Holmsund.Fotoarkivet, Västerbottens museumroec
Vbm_BR547.tif
Vbm_BR547.tifFoto av målning utförd 1897.
Ägare fru Märta Bäckström (d. 1997), Holmsund.
Fotoarkivet Västerbottens museumroec
 
79 filer på 1 sida(or)

Copyright © Sävar Hembygdsförening om inget annat anges