Minnen från Sävarådalen och Holmön (Mish)


Hem Kontakt Logga in
Albumlista Senast uppladdade Senaste kommentarer Mest visade Topplista Mina Favoriter Sök
Hem > Gunnismark med omnejd > Gunnismark (överfört till mishapp)

IMG_9134.JPG
IMG_9134.JPGBygdegården i Gunnismark, som tidigare var skollokal i Sävar och flyttades till Gunnismark 1990.Foto: Håkan Karlsson 1/8 2012admin
IMG_9138.JPG
IMG_9138.JPGBygdegården i Gunnismark, som tidigare var skollokal i Sävar och flyttades till Gunnismark 1990.Foto: Håkan Karlsson 1/8 2012admin
IMG_9141.JPG
IMG_9141.JPGEn skollokal i Sävar är numera bygdegård i Gunnismark. Flytten ägde rum år 1990.Foto: Håkan Karlsson 1/8 2012admin
IMG_9146.JPG
IMG_9146.JPGByavägen i Gunnismark med Lotta och Mats Dahlbergs gård t.v.Foto: Håkan Karlsson 1/8 2012admin
IMG_9153.JPG
IMG_9153.JPGFärglagt flygfoto från 1950-talet över Alvar (1906-85) och Frida Lundins (1908-93) gård i Gunnismark, som uppfördes 1906-07. Ägs 2013 av Urban och Robert Eklund. Vägen går sedan lång tid tillbaka över den f.d. åkern ovanför huset. Ladugården förstördes i en brand i slutet av 1950-talet eller början av 1960-talet. Bakom ett par träd till höger skymtar en bagarstuga som 2013 ägs av Hans och Birgitta Niord. Reproduktion: Håkan Karlsson 1/8 2012admin
IMG_7069.JPG
IMG_7069.JPGBygdegården i Gunnismark. Den var tidigare skolbarack i Sävar och flyttades till
Gunnismark år 1990.
Foto: Håkan Karlsson 6/7 2012admin
IMG_7075.JPG
IMG_7075.JPGHembygdsgården i Gunnismark. Tidigare skolbarack i Sävar som flyttades till Gunnismark år 1990.Foto: Håkan Karlsson 6/7 2012admin
IMG_7077.JPG
IMG_7077.JPGÅret runt bostäder i Gunnismark. Huset t.v. ägs 2013 av Stefan Markström och Jennie Brink, i mitten Emil Jonssons hus och längst t.h. skymtar Åke Vikströms.Foto: Håkan Karlsson 6/7 2012admin
IMG_7081.JPG
IMG_7081.JPGVy från vägen mot bron över Sävarån i Gunnismark. Denna bro stod klar 1954 då även en ny grusväg byggdes. Oljegrus lades på 1980-talet.Foto: Håkan Karlsson 6/7 2012admin
IMG_7083.JPG
IMG_7083.JPGByavägen i Gunnismark mot Sävar. I förgrunden Hans Vikströms hus, gården i bakgrunden ägs 2014 av Hans-Peter Stolpe och Susanne Östman.Foto: Håkan Karlsson 6/7 2012admin
IMG_7089.JPG
IMG_7089.JPGSkolan i Gunnismark, nedlagd 1947 och nu sedan många år privatbostad. Ägs 2014 av Björn Ramström. Boende: Pontus Vennberg och Hanna Heinonen.Foto: Håkan Karlsson 6/7 2012admin
IMG_7092.JPG
IMG_7092.JPGGunnismark. Vägen till Gripsholm och Granträsk vid anslutningen till Gunnismarksvägen. I bakgrunden Tommy Hägglunds båda hus. Det röda huset stod tidigare i vinkel med den grå villan och ägdes längre tillbaka av bonden Alfred Johansson (1881-1956).Foto: Håkan Karlsson 6/7 2012admin
8001_2112.jpg
8001_2112.jpgFöre detta skolan, som numera är bostadshus i Gunnismark.Foto: Håkan Karlsson 16/5 1982.toer
8002_2123.jpg
8002_2123.jpgFlygfoto över Gunnismark med Sävarån i centrum.Foto: Håkan Karlsson 6/6 1985toer
Vbm_16gun.tif
Vbm_16gun.tifGunnismark 1952. Signar Vesterlunds (1913-86) dåvarande hus. Ägare 2012: Kjell-Arne Vesterlund och Leif Granström. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A_5883gun.tif
Vbm_A_5883gun.tifBron över Sävarån i Gunnismark 1951. Denna bro, som var i dåligt skick när bilden togs, ersattes tre år efteråt av en ny några meter uppströms samtidigt som en ny väg byggdes.Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A_5884gun.tif
Vbm_A_5884gun.tifGunnismark 1951. T.v. Karl-Gösta Karlssons nuvarande gård (2013). Karl-Gösta är född på hemmanet på en äldre gård som revs i samband med att huset byggdes 1947. Till höger Viktor Nilssons gård (1906-78) som numera ägs av sonen Per Nilsson. I sänkan i bildens mitt rinner Sävarån.Foto: Evert Larsson 1951. Fotoarkivet, Västerbottens museum toer
Vbm_A_5885gun.tif
Vbm_A_5885gun.tifBron över Sävarån i Gunnismark 1951. Det var egentligen två broar, eftersom Sävarån delade sig en kort bit uppströms bilden. I förgrunden syns bron över "lillån" (som senare fyllts igen där bron låg). Dessa broar ersattes tre år senare av den nuvarande som är placerad några meter uppströms. I bakgrunden i bildens mitt skymtar byns skolhus där undervisning bedrevs på 1930- och 40-talen. Det blev senare privatägt. I bakgrunden till vänster Alfred Johanssons (1881-1956) dåvarande gård. I huset till höger om broarna bodde från 1937 och en bit in på 1940-talet Valdemar Jonsson (1912-81). Före honom ägdes det av Evald Johansson (1874-1951).Foto: Evert Larsson 4/7 1951. Fotoarkivet, Västerbottens museum.toer
Vbm_A_5886gun.tif
Vbm_A_5886gun.tifÄldre mat- och kornbod med timrad bro i Gunnismark. Enligt en sägen tog ryssar mat ur denna bod i samband med ockupationen av Västerbotten och kriget år 1809.Foto: Evert Larsson 1951. Fotoarkivet, Västerbottens museum.toer
Vbm_A_Ritngun.tif
Vbm_A_Ritngun.tif.Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A_699gun.tif
Vbm_A_699gun.tifFotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_A_700gun.tif
Vbm_A_700gun.tifFotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_A_701gun.tif
Vbm_A_701gun.tifFotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_A_702gun.tif
Vbm_A_702gun.tifFotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_A_703gun.tif
Vbm_A_703gun.tifFotoarkivet, Västerbottens museumadmin
IMG_6310.jpg
IMG_6310.jpgSävarån med den långsmala ön i Gunnismark innan Anders Jons-forsen Foto: Vivan Johansson 2016-07-20admin
IMG_0218R.jpg
IMG_0218R.jpgAnders Jons-forsen i Gunnismark med sommarstugeområde till högerFoto: Robert Eckeryd 2016-07-20admin
     
27 filer på 1 sida(or)

Copyright © Sävar Hembygdsförening om inget annat anges