Minnen från Sävarådalen och Holmön (Mish)


Hem Kontakt Logga in
Albumlista Senast uppladdade Senaste kommentarer Mest visade Topplista Mina Favoriter Sök
Hem > Flygfoton 2016 > Sävar med omnejd

P1200577.jpg
P1200577.jpgKälen. Ägare av husen 2016: längst ned till höger Håkan Svensson, tredje huset från höger Jens Gustavsson , fjärde huset Lars Öhman (röd Västerbottensgård), femte huset från höger Martin Lidström, (gult hus) som även äger åttkantlogen och sågverket till vänster. Sågen brann ned sommaren 2017. Håkan Svensson äger även det andra huset från höger (en äldre Västerbottensgård med fronten mot vägen).Foto: Bertil Högdal 2016-06-16admin
P1200585.jpg
P1200585.jpgSävar. Generalsvägen, Listfabriken Södra interiör AB, Sävar snickeri, Preem bensinstation och E4:an.Foto: Bertil Högdal 2016-06-16admin
P1200589.jpg
P1200589.jpgVillaområdet Brånet i nordvästra Sävar med Hällvägen överst som ansluter till Bullmarksvägens nya del till vänster utanför bildenFoto: Bertil Högdal 2016-06-16admin
P1200590.jpg
P1200590.jpgVästra Sävar ("Västermalm") med två förskolor - den ena gul (Solen) vid Hällvägen överst i bild och den andra röd (Gungan) vid Åkervägen i mittenFoto: Bertil Högdal 2016-06-16admin
P1200591.jpg
P1200591.jpgSävar. Skolan med gymnastiksalen längst ned, badhuset uppe till vänster. Längst bort det äldre skolhuset i gult tegel.Foto: Bertil Högdal 2016-06-16admin
P1200595.jpg
P1200595.jpgSävar. Bruksbackens äldreboende ned till höger, hyreshusen på Rönnstigen till vänster och hyreshusen på Hällvägen mitt på bilden. Skogsvägen och Furuvägen i bakgrunden.Foto: Bertil Högdal 2016-06-16admin
P1200603.jpg
P1200603.jpgSävar: Längst ned till vänster är Sävar Trä framför kyrkogården och kyrkan vid Kyrkvägen. Längst ned till höger är Aspvägen-området med Furuvägen och Hällvägen bortom. På höger sida går Åkervägen bort mot Generalsvägen.Foto: Bertil Högdal 2016-06-16admin
P1200950.jpg
P1200950.jpgBullmarksvägen från Sävar såg norrut längs Sävaråsen (-heden, "heja"). Segasjön i mitten och lite längre upp till vänster Svartastjärn. Mårdsjön (Stor-Malsjön) och Gunnismark kan skönjas bortom det gamla täktområdet och molnskuggan i bakgrunden. Foto: Bertil Högdal 2016-07-20admin
P1200953.jpg
P1200953.jpgSävar: Granvägen till vänster och Sävarån mitt på bilden. I huset närmast ån bor Bo Sundström och längre till vänster Peder Kämpe. Mot horisonten rakt fram syns Skeppsviks skärgård med Ostnäsfjärden till vänster och Täftefjärden till höger.Foto: Bertil Högdal 2016-07-20admin
P1200954.jpg
P1200954.jpgSävarån flyter till vänster och vägen till höger går genom Tomterna mot Täfteå. I bakgrunden till höger syns Täfteå med Täftefjärden och havet bortom.Foto: Bertil Högdal 2016-07-20admin
P1200966.jpg
P1200966.jpgFlygfoto över stugor vid norra änden av Mårdsjön (namn på kartan: Stor-Malsjön)Foto: Bertil Högdal 2016-07-20admin
IMG_6011.jpg
IMG_6011.jpgStrandvägen, Sävar och på andra sidan Sävarån "Pålböleområdet" uppströms Pålböleåns utflöde.Foto: Vivan Johansson 2016-06-16admin
IMG_6015.jpg
IMG_6015.jpgDelar av Sävar på båda sidor om Sävarån och kyrkan på den västra sidanFoto: Vivan Johansson 2016-06-16admin
IMG_6019.jpg
IMG_6019.jpgSävar med E4-bron, cykelbron och centrumbron. Långt ner på sidan bland träden syns Maskinåbron.Foto: Vivan Johansson 2016-06-16admin
IMG_6020.jpg
IMG_6020.jpg"Pålböleområdet" vid Sävarån närmast Palmbrånet med Pålböleåns inflöde under landsvägsbron längst bort i bilden. Dessa gårdar vid Johnnisforsvägen hör till Sävar men benämns nog oftast "Pålböle" i folkmun.
Foto: Vivan Johansson 2016-06-16admin
IMG_6148.jpg
IMG_6148.jpgNybyggare i Tväråmark vid vägen till Umeå – vägen till Sävar korsar Täfteån
Foto: Vivan Johansson 2016-07-20admin
IMG_6239.jpg
IMG_6239.jpgFöre detta prästgården i Sävar uppströms där väg E4 korsar Sävarån. Till vänster om gården, på den tidigare "prästmarken", ligger hälsocentralen och ett rehabiliteringshem.Foto: Vivan Johansson 2016-07-20admin
IMG_6241.jpg
IMG_6241.jpgSävarån flyter genom Sävar förbi kyrkan och BruksbackenFoto: Vivan Johansson 2016-07-20admin
IMG_6246.jpg
IMG_6246.jpgBruksbacken vid Sävarån i Sävar fortsätter med bland annat äldreboenden, hembygdsgård och pastorsexpedition fram till kyrkan och kyrkogårdenFoto: Vivan Johansson 2016-07-20admin
IMG_6247.jpg
IMG_6247.jpgBruksbacken i Sävar börjar med herrgården ovanför Krypedalens brukslämningar

Foto: Vivan Johansson 2016-07-20admin
IMG_6251.jpg
IMG_6251.jpgICA Supermarket i Sävars västra centrumFoto: Vivan Johansson 2016-07-20admin
IMG_6258.jpg
IMG_6258.jpgJonatan och Susanne Hjorts gård vid Kyrkvägen i Sävar. Före familjen Hjort beboddes huset av Gunvor Jonsson, gift Lindgren. På 1950-talet bodde här Konrad Jonsson och Oskar Lövgren. Gården byggdes 1863 som bostad till rättaren på Sävar järnbruk, Johan Nordström (förmannen på brukets jordbruk). Han var farfar till Oskar Lövgrens fru Svea. Foto: Vivan Johansson 2016-07-20admin
IMG_6271.jpg
IMG_6271.jpgNorra Skogsägarnas sågverk i Sävar med timmerupplaget närmastFoto: Vivan Johansson 2016-07-20admin
IMG_0027R.jpg
IMG_0027R.jpgVästra avfarten till Sävar från väg E4 söderifrån till Generalsvägen som går bort mot bebyggelsen - och Bullmarksvägen till vänster som blir Täfteåvägen till höger förbi rastplatsen Foto: Robert Eckeryd 2016-07-20admin
IMG_0030R.jpg
IMG_0030R.jpgDen äldsta delen av Tväråmark vid Täfteån, där den ursprungliga bykärnan låg och som var dubbelt så tätbebyggd på 1850-talet innan laga skiftet då ungefär hälften av husen flyttade till nya tomter i bland annat Norra Tväråmark.Foto: Robert Eckeryd 2016-07-20admin
IMG_0062R.jpg
IMG_0062R.jpgBäcksjövägen tar av från Tväråmark–Storliden-vägen till Bäcksjöns badplatserFoto: Robert Eckeryd 2016-07-20admin
IMG_0063R.jpg
IMG_0063R.jpgÅbyn vid vägen Tväråmark–Storliden och Östra Åbyn vid TäfteånFoto: Robert Eckeryd 2016-07-20admin
IMG_0146R.jpg
IMG_0146R.jpgSkogforsk i Sävar, Preem bensin, Time-affären, Sävar snickeri och Södra interiör (före detta Umeå List) Foto: Robert Eckeryd 2016-07-20admin
IMG_0151R.jpg
IMG_0151R.jpgPreems bensinstation med Time-affären, Sävar Snickeri och Södra Interiör (före detta Umeå List) i bakgrundenFoto: Robert Eckeryd 2016-07-20admin
IMG_0153R.jpg
IMG_0153R.jpgRastplatsen vid västra avfarten till Sävar från väg E4 söderifrån
Foto: Robert Eckeryd 2016-07-20admin
IMG_0159R.jpg
IMG_0159R.jpgSävarån vid Maskinåbron och strandpromenaden nedanför Bruksbackens äldreboende i SävarFoto: Robert Eckeryd 2016-07-20admin
IMG_0160R.jpg
IMG_0160R.jpgDammen vid Håkaforsen nära Palmbrånet i SävarFoto: Robert Eckeryd 2016-07-20admin
IMG_0161R.jpg
IMG_0161R.jpgSävarån med kraftverkskanalen, Sågforsvägens villor söder om Herrgårdsallén och Sävars tidigare ålderdomshem på före detta herrgårdstomten, där Sävargården stod.Foto: Robert Eckeryd 2016-07-20admin
IMG_0177R.jpg
IMG_0177R.jpgSävars östra centrum mellan bron över ån och EFS-missionshuset
Foto: Robert Eckeryd 2016-07-201 kommentareradmin
IMG_0178R.jpg
IMG_0178R.jpgSävars västra centrum med gång- och cykelbron över ån till skolan på motsatta strandenFoto: Robert Eckeryd 2016-07-20admin
IMG_0188R.jpg
IMG_0188R.jpgBo Karlssons fastighet i Johannisfors där flera byggnader finns kvar från järnbrukets tid på 1800-talet.Foto: Robert Eckeryd 2016-07-20admin
IMG_4315R.jpg
IMG_4315R.jpgSödra Tomterna väster om Sävarån med åkermarken mellan ån och bebyggelsen - delvis beskogad med Skogforsks tallklonarkiv och försöksodlingarFoto: Robert Eckeryd 2016-06-16admin
IMG_4319R.jpg
IMG_4319R.jpgSkogforsk i Sävar, Preem bensin, Time-affären, Sävar snickeri och Södra interiör (före detta Umeå List) vid väg E4 framför västligaste bebyggelsen i SävarFoto: Robert Eckeryd 2016-06-16admin
IMG_4330R.jpg
IMG_4330R.jpgSävars norra industriområde med Norra Skogsägarnas sågindustri (Sävar såg) mellan Tväråmarksvägen och Bullmarksvägarna (gamla och nya)Foto: Robert Eckeryd 2016-06-16admin
IMG_4447R.jpg
IMG_4447R.jpgNorra Skogsägarnas komponentfabrik öster om sågverket i Sävar (före detta Prefab)
Foto: Robert Eckeryd 2016-06-16admin
IMG_4473R.jpg
IMG_4473R.jpgSödra Tväråmark, Täfteån och i bakgrunden Bäcksjön (Norra Tväråmark till höger utanför bilden)
Foto: Robert Eckeryd 2016-06-16admin
IMG_4515Rb.jpg
IMG_4515Rb.jpgGunnismark med landsvägsbron över SävarånFoto: Robert Eckeryd 2016-06-16admin
IMG_4515Rc.jpg
IMG_4515Rc.jpgGunnismark med landsvägsbron över SävarånFoto: Robert Eckeryd 2016-06-16admin
IMG_4521R.jpg
IMG_4521R.jpgGunnismark med landsvägsbron över SävarånFoto: Robert Eckeryd 2016-06-16admin
IMG_0061R.jpg
IMG_0061R.jpgBäcksjön där badstranden Dalesand skymtar i bortre strandkanten längst till högerFoto: Robert Eckeryd 2016-07-20admin
P1200585sn.jpg
P1200585sn.jpgSävar snickeri till höger, Preem bensinstation mitt på bilden och E4:an ovanför Preem.Foto: Bertil Högdal 2016-06-16admin
IMG_4330Rno.jpg
IMG_4330Rno.jpgSävar: Norra Skogsägarnas sågindustri (Sävar såg) vid Tväråmarksvägen och BullmarksvägenFoto: Robert Eckeryd 2016-06-16admin
IMG_4319Rsn.jpg
IMG_4319Rsn.jpgSkogforsk, Preems bensinstation med Time-affären, Sävar Snickeri och Södra Interiör (före detta Umeå List) vid väg E4 genom SävarFoto: Robert Eckeryd 2016-06-16admin
IMG_4319Rsf.jpg
IMG_4319Rsf.jpgSkogforsks försöksstation med försöksplanteringar och björkdunge vid väg E4 i SävarFoto: Robert Eckeryd 2016-06-16admin
IMG_0178Rica.jpg
IMG_0178Rica.jpgICA Supermarket i Sävars västra centrumFoto: Robert Eckeryd 2016-07-20admin
IMG_0146Rsn.jpg
IMG_0146Rsn.jpg Sävar Snickeris fabriksbyggnader bakom bensinstationen med affär vid väg E4Foto: Robert Eckeryd 2016-07-20admin
IMG_0146Rsf.jpg
IMG_0146Rsf.jpgSkogforsk i Sävar, Preem bensin, Time-affären, Sävar snickeri och Södra interiör (före detta Umeå List) Foto: Robert Eckeryd 2016-07-20admin
     
52 filer på 1 sida(or)

Copyright © Sävar Hembygdsförening om inget annat anges