Minnen från Sävarådalen och Holmön (Mish)


Hem Kontakt Logga in
Albumlista Senast uppladdade Senaste kommentarer Mest visade Topplista Mina Favoriter Sök
Hem > Flygfoton 2016 > Kustlandet

P1200923.jpg
P1200923.jpgKvarkenfisks anläggning och gästhamnen vid Rovögern (i förgrunden nere till vänster). Rovögern är ön mitt emot hamnen och har gett namn åt vägen ut hit från Täfteå.Foto: Bertil Högdal 2016-07-20admin
P1200932.jpg
P1200932.jpgYtterboda: Vägen till vänster går till Skeppsvik och till höger Ostnäs, vägen genom byn uppåt går till Sävar. Det nedre gula huset i bildens mitt är före detta missionhuset, det övre gula huset till vänster om Sävarvägen ägs 2016 av Torsten Sandström.Foto: Bertil Högdal 2016-07-20admin
P1200941.jpg
P1200941.jpgHolmöfärjan Capella i Norrfjärden.Foto: Bertil Högdal 2016-07-20admin
IMG_5989.jpg
IMG_5989.jpgSkeppsvik från väster med det stora röda huset mitt i bilden där Lennart Gustafsson bodde senare halvan av sitt liv till sin död i december 2016. Det är en ombyggd och renoverad arbetarbostad som är en före detta arbetarbostad som flyttats från Johannisfors bruk.Foto: Vivan Johansson 2016-06-16admin
IMG_5999.jpg
IMG_5999.jpgVästerfjärden vid Täftelandet i närheten av Skeppsvik håller på att växa igen. Det sägs att säv (Schoenoplectus lacustris, även känd som Scirpus l.) kan växa cirkulärt (radiärt) så att det ser ut som flytande cirkelytor.Foto: Vivan Johansson 2016-06-16admin
IMG_6003.jpg
IMG_6003.jpgSkeppsvik från öster med herrgården från Sävar Bruks tid med tillbyggnader och uthyrningsstugor uppförda på 1900- och 2000-talen. Kanalen grävdes på tidigt 1900-tal för timmertransport. Timmersortering och buntning gjordes väster om herrgården där Sävarån mynnar och timmerbuntarna vinschades med motor ut i Sävarfjärden för vidaretransport till industrierna. Vinschmaskinen var placerad vid kanalens slut nere till vänster i bilden.Foto: Vivan Johansson 2016-06-16admin
IMG_6173.jpg
IMG_6173.jpgTäfteå med den trädskymda ån och landsvägen från Umeå mot åbron.Foto: Vivan Johansson 2016-07-20admin
IMG_6223.jpg
IMG_6223.jpgOstnäs vid Ostnäsfjärden där Holmöfärjan förr lade till vid kajen på bortre sidan av udden i förgrunden.Foto: Vivan Johansson 2016-07-20admin
IMG_61760.jpg
IMG_61760.jpgTäfteåns mynning i Täfteå med fiskehamn och sjöbodar, "Stranna" i folkmun.Foto: Vivan Johansson 2016-07-20admin
IMG_0073R.jpg
IMG_0073R.jpgTäfteböle och Täftebölesjön vid E4:an. Foto: Robert Eckeryd 2016-07-20admin
IMG_0101R.jpg
IMG_0101R.jpgSävaråns vattensystems utlopp i havet vid Gergrundets sydspets. Långt i bakgrunden skymtar Skeppsvik.Foto: Robert Eckeryd 2016-07-20admin
IMG_0114R.jpg
IMG_0114R.jpgSkeppsvik och Ytterbodafjärden med öar bildade av drumliner som är lämningar från senaste istiden i form av smala åsar bestående av morän (sand och lera).Foto: Robert Eckeryd 2016-07-20admin
IMG_0118R.jpg
IMG_0118R.jpgDrumliner i nord-sydlig riktning i Ytterbodafjärden öster om Skeppsvik (landet nere till höger utanför bilden). Den avlånga ön i förgrunden till höger är Sävarögern. Mitt i bilden till vänster syns Diskgrundets sydspets och till höger därom Västeröllren. Den stora ön bakom Diskgrundet och Västeröllren är Bredögern.Foto: Robert Eckeryd 2016-07-20admin
IMG_0126R.jpg
IMG_0126R.jpgOstnäs by från norr. Till vänster (öster) går vägen mot det tidigare färjeläget, till höger mot Ytterboda.Foto: Robert Eckeryd 2016-07-20admin
IMG_0141R.jpg
IMG_0141R.jpgIvarsboda by från söder.Foto: Robert Eckeryd 2016-07-20admin
IMG_4055R.jpg
IMG_4055R.jpgOstnäsfjärden med ön Storstensögern i förgrunden. Det sägs att smuggelsprit fördes i land i en liten vik på östra sidan av Storstensögern på 1920- till 1940-talen.Foto: Robert Eckeryd 2016-06-163 kommentareradmin
IMG_4066R.jpg
IMG_4066R.jpgMittifjärden utanför Ivarsboda och därovan Norrfjärden med Holmöledens färjeläge.Foto: Robert Eckeryd 2016-06-16admin
IMG_4222R.jpg
IMG_4222R.jpgTäftefjärden från öster med Baggön på motsatt sida (den lilla ön), lilla Hällskär till vänster och Harrevalsudden i förgrunden. Till vänster på Täftelandet skymtar badplatsen Fäbosanden.Foto: Robert Eckeryd 2016-06-16admin
IMG_4234R.jpg
IMG_4234R.jpgYtterbodafjärdens innersta vik "Sjöboden". Ytterboda by börjar i övre högra hörnet. Här låg byns sjöbodar på 1700- och 1800-talet och det sägs att det gick att färdas in här med båt in på 1900-talet innan landhöjningens effekter blivit för stora.Foto: Robert Eckeryd 2016-06-16admin
IMG_4262R.jpg
IMG_4262R.jpgTill vänster i bildens mitt Ytterbodafjärdens nordligaste uppgrundade del, "Sjöboden", från väster, med det förr segelbara utloppet. I bakgrunden t.v. skymtar Ostnäsfjärden. I förgrunden vägen mellan Ytterboda och Skeppsvik.Foto: Robert Eckeryd 2016-06-16admin
IMG_4289Rx.jpg
IMG_4289Rx.jpgSkeppsvik till vänster med Sävaråns utlopp i havet framför insjön Västerfjärden hitom Täftefjärden.Foto: Robert Eckeryd 2016-06-16admin
IMG_4294R.jpg
IMG_4294R.jpgSävarån strax innan Skeppsvik med det igenväxande "Trälhavet" framför den tidigare havsviken Västerfjärden (sjön) på landet mellan Sävarån och Täftefjärden. Man kan föreställa sig havet för tre-fyra hundra år sedan i stället för de ljusgröna sankmarkerna.Foto: Robert Eckeryd 2016-06-16admin
IMG_4289Ra.jpg
IMG_4289Ra.jpgI drumlin-landskapet hitom Täftefjärden (den stora havsviken) syns Västerfjärden (insjön) och Sävaråns utlopp (från höger till mitt i bilden) nordväst om Skeppsvik (längst till vänster).Foto: Robert Eckeryd 2016-06-16admin
IMG_0082R.jpg
IMG_0082R.jpgTäfteå med affären mitt i bilden t.h. vid vägen från Umeå hitom Täfteån.Foto: Robert Eckeryd 2016-07-20 admin
 
24 filer på 1 sida(or)

Copyright © Sävar Hembygdsförening om inget annat anges