Minnen från Sävarådalen och Holmön (Mish)


Hem Kontakt Logga in
Albumlista Senast uppladdade Senaste kommentarer Mest visade Topplista Mina Favoriter Sök
Hem > Holmöarna > Holmö Sommarteater 2016-17

hk16-1367.jpg
hk16-1367.jpgSommarteater på Holmön. Familjedramat "Salta Vindar" spelas vid Byviken av aktörerna B-G Pettersson, Olle Nygren, Kenneth Lundberg och Valdemar Segerström. I dramat är de personerna: Fiskare 2, Fiskare 1, fiskare Eskil Algotsson och förmannen Albin Bergström. Arrangör: Holmö Sommarteater.Foto: Håkan Karlsson 12/7 2016admin
hk16-1377.jpg
hk16-1377.jpgTarja Lindkvist, som grosshandlare Fritjof Adrian Strömlunds hustru Katarina och Victoria Andersson, som hans dotter Eva-Lena i familjedramat "Salta Vindar". Skådespelet i två akter framföres vid Byviken och Holmö Sommarteater arrangerar.Foto: Håkan Karlsson 12/7 2016admin
hk16-1378.jpg
hk16-1378.jpgSkådespelet "Salta Vindar" som utspelas på Holmön första delen av 1900-talet. I spelet medverkade Matilda Appelqvist, Anders Lindström och Victoria Andersson, som Birgit Strömlund, Emanuel Strömlund och Eva-Lena Strömlund, barn till paret Katarina och Fritjof Adrian Srömlund. Arrangör: Holmö Sommarteater och spelplatsen är vid Byviken.Foto: Håkan Karlsson 12/7 2016admin
hk16-1385.jpg
hk16-1385.jpgHolmö Sommarteater framför familjedramat "Salta Vindar" vid Byviken på Holmön. Aktörerna Kenneth Lundberg och Linn Wikström gestaltar fiskare Eskil Algotsson respektive hans dotter Emy Algotsson.Foto: Håkan Karlsson 12/7 2016admin
hk16-1388.jpg
hk16-1388.jpgHolmö Sommarteater framför familjedramat "Salta Vindar" vid Byviken på Holmön. Aktörerna Kenneth Lundberg och Linn Wikström gestaltar fiskare Eskil Algotsson respektive hans dotter Emy Algotsson.Foto: Håkan Karlsson 12/7 2016admin
hk16-1393.jpg
hk16-1393.jpgHolmö Sommarteater framför familjedramat "Salta Vindar" i Sävar gamla gymnastikhall. Aktörerna Kenneth Lundberg och Linn Wikström gestaltar fiskare Eskil Algotsson respektive hans dotter Emy Algotsson.Foto: Håkan Karlsson 12/7 2016admin
hk16-1395.jpg
hk16-1395.jpgAktörerna Anders Lindström, Matilda Appelqvist, Victoria Andersson och Erik Lindström i förgrunden. De medverkar i familjedramat "Salta Vindar", som utspelas på Holmön. Skådespelarna gestaltar följande personer i dramat: Emanuel Strömlund, Birgit Strömlund, Eva-Lena Strömlund, samtliga barn till grosshandlare Fritjof Adrian Strömlund längst till vänster. Bakom spelet står Holmö Sommarteater.Foto: Håkan Karlsson 12/7 2016admin
hk16-1397.jpg
hk16-1397.jpgBarnen Klara Tuvelius, Nelly Nygren och Saga Lundberg, spelar gillare på Holmön salteri, som fanns på ön första delen av 1900-talet. Arrangör: Holmö Sommarteater och familjedramats namn: "Salta Vindar".Foto: Håkan Karlsson 12/7 2016admin
hk16-1401.jpg
hk16-1401.jpgParet grosshandlare Fritjof Adrian Strömlund och hans hustru Katarina gestaltas av Erik Lindström och Tarja Lindkvist när Holmö Sommarteater arrangerar dramat "Salta Vindar".Foto: Håkan Karlsson 12/7 2016admin
hk16-1407.jpg
hk16-1407.jpg"Salta Vindar" var 2016 års sommarspel på Holmön, I spelet medverkar Erik Lindström och Tarja Lindkvist, som grosshandlare Fritjof Adrian Strömlund respektive hans hustru Katarina.Holmö Sommarteater arrangerade familjedramat, som lockade en stor publik.Foto: Håkan Karlsson 12/7 2016admin
hk16-1408.jpg
hk16-1408.jpgMatilda Appelqvist och Victoria Andersson, som Birgit Strömlund respektive Eva-Lena Strömlund, döttrar till grosshandlare Fritjof Adrian Strömlund, var två av aktörerna i spelet "Salta Vindar", som
uppförs som sommarspel på Holmön under 2016. Holmö Sommarteater arrangerade.
Foto: Håkan Karlsson 12/7 2016admin
hk16-1417.jpg
hk16-1417.jpgEn spännande scen ur familjedramat "Salta Vindar" Skådespelarna Anders Lindström, Victoria Andersson och Matilda Appelqvist gestaltar personerna i dramat, Emanuel Strömlund, Eva-Lena Strömlund samt Birgit Strömlund, barn till grosshandlare Fritjof Adrian Strömlund och hans maka Katarina. Spelplatsen var Byviken och arrangör: Holmö Sommarteater.Foto: Håkan Karlsson 12/7 2016admin
hk16-1423.jpg
hk16-1423.jpgErik Lindström agerar i familjedramat "Salta Vindar". Han spelar grosshandlare Fritjof Adrian Strömlund. Dramat arrangeras av Holmö Sommarteater och framföres vid Byviken på Holmön.Foto: Håkan Karlsson 12/7 2016admin
hk16-1425.jpg
hk16-1425.jpg"Salta Vindar" på Holmön. I dramat medverkar Anders Lindström, Matilda Appelqvist, Victoria Andersson och Tarja Lindkvist i rollerna som Emanuel Strömlund, Birgit Strömlund, Eva-Lena Strömlund och Katarina Strömlund. De tre första nämnda är barn till Katarina och Fritjof Adrian Strömlund. Foto: Håkan Karlsson 12/7 2016admin
hk16-1426.jpg
hk16-1426.jpgKatarina Strömlund spelas av Tarja Lindkvist och hennes man Fritjof Adrian Strömlund spelas av Erik Lindström. Det är några av huvudpersonerna i familjedramat "Salta Vindar" som framförs av Holmö Sommarteater vid Byviken på HolmönFoto: Håkan Karlsson 12/7 2016admin
hk16-1427.jpg
hk16-1427.jpgInläggningsansvariga på Holmö salteri Hulda och Beda spelas av Ulla Lövgren och Elisabet Eriksson, när Holmö Sommarteater framförde familjedramat "Salta Vindar".Foto: Håkan Karlsson 12/7 2016admin
hk16-1432.jpg
hk16-1432.jpgMånga medverkande i en scen ur familjedramat "Salta Vindar" på Holmön. Aktörerna är Linn Wikström, Anders Lindström, Ulla Löfgren, Elisabeth Eriksson, Valdemar Segerström, och Matilda Appelqvist.Foto: Håkan Karlsson 12/7 2016admin
hk16-1443.jpg
hk16-1443.jpgEn scen i början av andra akten från sommarspelet på Holmön "Salta Vindar". Bo-Gunnar Pettersson, Olle Nygren, Valdemar Segerström och Kenneth Lundberg. I bakgrunden syns tre flickor som gillar strömming på Holmöns salteri.Foto: Håkan Karlsson 12/7 2016admin
hk16-1446.jpg
hk16-1446.jpg"Salta Vindar" ett familjedrama spelas på Holmön vid Byviken. Det är Holmö Sommarteater som arrangerar. Eva-Lena Strömlund spelas av Victoria Andersson och Erik Lindström gestaltar hennes far grosshandlare Fritjof Adrian Strömlund.Foto: Håkan Karlsson 12/7 2016admin
hk16-1448.jpg
hk16-1448.jpgErik Lindström agerar i familjedramat "Salta Vindar". Han spelar grosshandlare Fritjof Adrian Strömlund. Dramat arrangeras av Holmö Sommarteater och framföres vid Byviken på Holmön.
Foto: Håkan Karlsson 12/7 2016admin
hk16-1450.jpg
hk16-1450.jpgGrosshandlare Fritjof Adrian Strömlund spelad av Erik Lindström och förmannen Albin Bergström spelad av Valdemar Segerström, var två av de många skådespelarna som medverkade i Holmö Sommarteaters "Salta Vindar", vars spelplats var vid Byviken på ön.Foto: Håkan Karlsson 12/7 2016admin
hk16-1453.jpg
hk16-1453.jpgEn öm scen från familjedramat "Salta Vindar", som utspelas på Holmön. Tarja Lindkvist och Erik Lindström gestaltar Katarina Strömlund och hennes man grosshandlare Fritjof Adrian Strömlund.
Arrangörer: Holmö Sommarteater och föreställningen spelades vid Byviken.
Foto: Håkan Karlsson 12/7 2016admin
hk16-1457.jpg
hk16-1457.jpgFamiljedramat "Salta Vindar" på Holmön om kärlek och affärer. Matilda Appelqvist spelar Birigt Strömlund dotter till grosshandlare Fritjof Adrian Strömlund medan Tarja Lindkvist är hans hustru Katarina och Victoria Andersson, gestaltar dottern Eva-Lena.Foto: Håkan Karlsson 12/7 2016admin
hk16-1474.jpg
hk16-1474.jpg"Salta Vindar" ges på Holmön av Holmö Sommarteater. Fiskare Eskil Algotsson spelad av Kenneth Lundberg förmanar sin dotter Emy, gestaltad av Linn Wikström. Foto: Håkan Karlsson 12/7 2016admin
hk16-1478.jpg
hk16-1478.jpgKatarina Strömlund hustru till grosshandlare Fritjof Adrian Strömlund spelad av Tarja Lindkvist och Erik Lindström, grosshandlaren i scen ur familjedramat "Salta Vindar", som framförs vid Byviken på Holmön. Holmö Sommarteater arrangerar dramat.Foto: Håkan Karlsson 12/7 2016admin
hk16-1482.jpg
hk16-1482.jpgSalta Vindar" ges på Holmön av Holmö Sommarteater. Fiskare Eskil Algotsson spelad av Kenneth Lundberg förmanar sin dotter Emy, gestaltad av Linn Wikström. Foto: Håkan Karlsson 12/7 2016admin
hk16-1484.jpg
hk16-1484.jpgAktörerna Anders Lindström, som Emanuel Strömlund, son till grosshandlare Fritjof Adrian Strömlund, Victoria Andersson, som hans dotter Eva-Lena och Matilda Appelqvist, som hans dotter Birgit. De medverkar i familjedramats "Salta Vindar" som arrangeras av Holmö Sommarteater och framföres vid Byviken på Holmön.Foto: Håkan Karlsson 12/7 2016admin
hk16-1487.jpg
hk16-1487.jpgHolmö Sommarteater framför familjedramat "Salta Vindar" vid Byviken på Holmön. Victoria Andersson, som Eva-Lena Strömlund, dotter till grosshandlare Fritjof Adrian Strömlund, Linn Wikström, som hans dotter Emy, Anders Lindström, som hans son Emanuel, Tarja Lindkvist, som hans hustru Katarina och Matilda Appelqvist, som hans dotter Birgit.Foto: Håkan Karlsson 12/7 2016admin
HK17IMG_5006.jpg
HK17IMG_5006.jpgHolmö Sommarteater ger tvåaktaren "Bara lyckan kommer - brevet från Amerika". Från vänster Ulla Löfgren (Hulda), Frida-Emelia Nestander (Vera) och Elisabeth Eriksson (Beda). I bakgrunden Kenneth Lundberg (Samuel Ekman) och Victoria Andersson (Astrid Ekman).Foto: Håkan Karlsson 12/7 2017admin
HK17IMG_5048.jpg
HK17IMG_5048.jpgTarja Lindkvist (Ylva) och Frida-Emelia Nestander (Vera) var två av aktörerna i "Bara lyckan kommer" som Holmö Sommarteater gav vid Byviken på Holmön i juli månad 2017.Foto: Håkan Karlsson 12/7 2017admin
HK17IMG_5051.jpg
HK17IMG_5051.jpgBara lyckan kommer producerad av Holmö Sommarteater med Kennet Lundberg (Samuel Ekman) och Victoria Andersson (Astrid Ekman). Byviken, Holmön.Foto: Håkan Karlsson 12/7 2017.admin
HK17IMG_5076.jpg
HK17IMG_5076.jpgTarja Lindkvist (Ylva) och Anders Lindström (kyrkoherde Lundmark) i en scen från Holmö Sommarteaters uppsättning "Bara lyckan kommer" vid Byviken på HolmönFoto: Håkan Karlsson 12/7 2017admin
HK17IMG_5091.jpg
HK17IMG_5091.jpgÅke Sandström var en av musikerna i Båtkapellet i uppsättningen av "Bara lyckan kommer" arrangerad av Holmö Sommarteater på Holmön. En av aktörerna var Linn Wikström (Klara Fors).Foto: Håkan Karlsson 12/7 2017admin
HK17IMG_5099.jpg
HK17IMG_5099.jpg"Bara lyckan kommer", en tvåaktare producerad av Holmö Sommarteater vid Byviken på Holmön. Aktörerna är från vänster: Olle Nygren (bybo), Ulla Löfgren (Hulda), Birgitta Bäckström (bybo), Frida-Emelia Nestander (Vera), Lars Janzén (Bybo), Elisabeth Eriksson (Beda) och Victoria Andersson (Astrid Ekman). Foto: Håkan Karlsson 12/7 2017admin
HK17IMG_5113.jpg
HK17IMG_5113.jpgErik Lindström (fjärdingsman Fors) och Tarja Lindkvist (Ylva) var skådespelare i uppsättningen "Bara lyckan kommer" som arrangerades av Holmö Sommarteater i Byviken på Holmön. Foto: Håkan Karlsson 12/7 2017admin
HK17IMG_5120.jpg
HK17IMG_5120.jpg"Bara lyckan kommer", en tvåaktare producerad av Holmö Sommarteater, gavs i Byviken på Holmön, Linn Wikström (Klaras Fors) och Valdemar Segerström (Daniel Ekman) var två av de många aktörerna. Foto: Håkan Karlsson 12/7 2017admin
HK17IMG_5138.jpg
HK17IMG_5138.jpgHolmö Sommarteater gav sommaren 2017 ett teaterstycke med namnet "Bara lyckan kommer" vid Byviken på Holmön. Bilden visar en scen med följande personer: Kenneth Lundberg (Samuel Ekman), Matilda Appelqvist (Linda Ekman), Valdemar Segerström (Daniel Ekman) och Victoria Andersson (Astrid Ekman).Foto: Håkan Karlsson 12/7 2017.admin
HK17IMG_5142.jpg
HK17IMG_5142.jpgHolmö Sommarteater gav sommaren 2017 ett teaterstycke med namnet "Bara lyckan kommer" vid Byviken på Holmön. Bilden visar en scen med följande personer: Kenneth Lundberg (Samuel Ekman), Matilda Appelqvist (Linda Ekman), Valdemar Segerström (Daniel Ekman) och Victoria Andersson (Astrid Ekman).Foto: Håkan Karlsson 12/7 2017.admin
HK17IMG_5149.jpg
HK17IMG_5149.jpgEn scen ur "Bara lyckan kommer" som arrangerades av Holmö Sommarteater vid Byviken på Holmön. Från vänster: Anders Lindström (kyrkoherde Lundmark), Kenneth Lundberg (Samuel Ekman), Lars Janzén (bybo), Olle Nygren (bybo), Birgitta Bäckström (bybo), Linn Wikström (Klara Fors), Elisabeth Eriksson (Beda), Valdemar Segerström (Daniel Ekman), Matilda Appelqvist (Linda Ekman), Frida-Emelia Nestander (Vera), Erik Lindström (fjärdingsman Fors) samt Victoria Andersson (Astrid Ekman).Foto: Håkan Karlsson 12/7 2017.admin
HK17IMG_5188.jpg
HK17IMG_5188.jpgFrån vänster: Moa Eriksson (Moa, barn till Ylva), Hillis Forsgren (Hillis, barn till Ylva), Edit Forsgren (Edit, barn till Ylva), Allis Forsgren (Allis, barn till Ylva) och Tarja Lindkvist (Ylva) var några av skådespelarna i Holmö Sommarteaters uppsättning av "Bara lyckan kommer" vid Byviken på Holmön.Foto: Håkan Karlsson 12/7 2017.admin
HK17IMG_5192.jpg
HK17IMG_5192.jpgI juli månad 2017 framförde Holmö Sommarteater sitt skådespel "Bara lyckan kommer" på Holmön. I tvåaktaren medverkade bland andra från vänster: Kenneth Lundberg (Samuel Ekman), Linn Wikström (Klara Fors), Frida-Emelia Nestander (Vera, delvis skymd), Olle Nygren (bybo), Elisabeth Eriksson (bybo), Lars Janzén (bybo), Matilda Appelqvist (Linda Ekman), Birgitta Bäckström (bybo), Ulla Löfgren (Hulda), Valdemar Segerström (Daniel Ekman), Erik Lindström (fjärdingsman Fors) och Tarja LIndkvist (Ylva). Foto: Håkan Karlsson 12/7 2017.admin
HK17IMG_5248.jpg
HK17IMG_5248.jpgHela ensemblen i teaterpjäsen "Bara lyckan kommer", producerad av Holmö Sommarteater 2017, samlad för ett gruppfoto vid spelplatsen i Byviken på Holmön. Stående från vänster: Adrian Johansson, Göran Burén och Åke Sandström (musiker i Båtkapellet), Linn Wikström (Klara Fors), Anders Lindström (kyrkoherde Lundmark), Valdemar Segerström (Daniel Ekman), Matilda Appelqvist (Linda Ekman), Frida-Emelia Nestander (Vera) och Olle Nygren (bybo). Sittande från vänster: Lars Janzén (bybo), Elisabeth Eriksson (Beda), Moa Eriksson (Moa, barn till Ylva), Tarja Lindkvist (Ylva), Allis Forsgren (Allis, barn till Ylva), Hillis Forsgren (Hillis, barn till Ylva), Edit Forsgren (Edit, barn till Ylva), Kenneth Lundberg (Samuel Ekman), Victoria Andersson (Astrid Ekman), Erik Lindström (fjärdingsman Fors), Ulla Löfgren (Hulda) och Birigtta Bäckström (bybo).Foto: Håkan Karlsson 12/7 2017.admin
HK17Pan2.jpg
HK17Pan2.jpg"Bara lyckan kommer", sommarteater på Holmön. Aktörerna är från vänster: Anders Lindström (Kyrkoherde Lundmark), Göran Burén och Åke Sandström, (de två ingår i Båtkapellet), Erik Lindström (fjärdingsman Fors), Victoria Andersson (Astrid Ekman), Kenneth Lundberg (Samuel Ekman), Valdemar Segerström (Daniel Ekman), Matilda Appelqvist (Linda Ekman), Linn Wikström (Klara Fors), Olle Nygren (bybo), Birigtta Bäckström (bybo), Frida-Emelia Nestander (Vera), Elisabeth Eriksson (Beda) och Ulla Löfgren (bybo).Foto: Håkan Karlsson 12/7 2017admin
HK17Pan42.jpg
HK17Pan42.jpgSpelplatsen var Byviken på Holmön och arrangör var Holmö Sommarteater. Tvåaktarens namn: "Bara lyckan kommer". På bildens syns skådespelarna Erik Lindström (fjärdingsman Fors), Adrian Johansson och Göran Burén (båda musiker som tillhör Båtkapellet), Moa Eriksson (Moa, barn till Ylva), Allis Forsgren (Allis, barn till Ylva), Edit Forsgren (Edit, barn till Ylva), Ylva (Tarja Lindkvist), Hillis Forsgren (Hillis, barn till Ylva), Anders Lindström (kyrkoherde Lundmark), Lars Janzén (bybo), Matilda Appelqvist (Linda Ekman), Valdemar Segerström (Daniel Ekman), Victoria Andersson (Astrid Ekman), Kenneth Lundberg (Samuel Ekman), Birgitta Bäckström (bybo) och Elisabeth Eriksson (bybo).Foto: Håkan Karlsson 12/7 2017admin
HK17Pan5.jpg
HK17Pan5.jpgHolmö Sommarteater gav föreställningen "Bara lyckan kommer" vid Byviken på ön. På bilden är skådespelarna i tvåaktaren: Göran Burén, musiker, Lars Janzén (bybo), Elisabeth Eriksson (Beda), Birigtta Bäckström (bybo), Hillis Forsgren (Hillis, barn till Ylva), Edit Forsgren (Edit, barn till Ylva), Moa Eriksson (Moa, barn till Ylva), Tarja Lindkvist (Ylva), Anders Lindström (kyrkoherde Lundmark), Linn Wikström (Klara Fors), Valdemar Segerström (Daniel Ekman), Victoria Andersson (Astrid Ekman), Kenneth Lundberg (Samuel Ekman), Matilda Appelqvist (Linda Ekman), Frid-Emelia Nestander (Vera), Ulla Löfgren (Hulda) samt Olle Nygren (bybo). Foto: Håkan Karlsson 12/7 2017admin
hk16-1371w1ab.jpg
hk16-1371w1ab.jpgFamiljedramat "Salta Vindar" spelas vid Byviken på Holmön. Holmö Sommarteater står som arrangör. Aktörerna Ulla Löfgren och Elisabeth Eriksson agerar som Hulda och Beda, inläggningsansvariga på Holmö Salteri.Foto: Håkan Karlsson 12/7 2016admin
hk16-1469lcji.jpg
hk16-1469lcji.jpgEn öm scen i familjedramat "Salta vindar". Linn Wikström, som Emy Algotsson dotter till fiskaren Eskil Algotsson. Anders Lindström, Emanuel Strömlund, son till grosshandlaren Fritjof Adrian Strömlund. Dramat framförs vid Byviken på Holmön och Holmö Sommarteatar står som arrangör.Foto: Håkan Karlsson 12/7 2016admin
     
47 filer på 1 sida(or)

Copyright © Sävar Hembygdsförening om inget annat anges