Minnen från Sävarådalen och Holmön (Mish)


Hem Kontakt Logga in
Albumlista Senast uppladdade Senaste kommentarer Mest visade Topplista Mina Favoriter Sök
Hem > Skeppsvik med omnejd > Skeppsvik från 1990

IMG_6683.JPG
IMG_6683.JPGSkeppsviks Herrgård, som ägs av Anna-Lena och Stefan Andersson.Foto: Håkan Karlsson 25/6 2012toer
IMG_6689.JPG
IMG_6689.JPGSkeppsvik. Vy mot norr från före detta kajen mittemot herrgården öster om byvägen. Det röda huset mitt i bilden ägs 2014 av Bernt Björklund.Foto: Håkan Karlsson 25/6 2012toer
IMG_6691.JPG
IMG_6691.JPGBron över en del av Sävaråns utlopp i Skeppsvik. Träbro av limträbalkar från Martinssons i Bygdsiljum, uppsatt år 1995, Skeppsvik. Till år 1912 flottades virket från Sävarån genom detta utlopp.Foto: Håkan Karlsson 25/6 2012toer
IMG_6695.JPG
IMG_6695.JPGVy efter vägen genom Skeppsvik. Huset till vänster, byggd 1912, ägs av syskonen Österlund.Foto: Håkan Karlsson 25/6 2012toer
IMG_6697.JPG
IMG_6697.JPGSkeppsvik 2012. Vy efter vägen genom byn. Huset till vänster ägs av Emma och Markus Linnes,
Huset längre bort ägs av Madelene och Ulf Edlund. Huset till höger ägs av Jens Ove Karlsson.
Foto: Håkan Karlsson 25/6 2012toer
IMG_6698.JPG
IMG_6698.JPGVy efter vägen genom Skeppsvik. Det gula huset till vänster ägs av Madelene och Ulf Edlund. Det andra huset till vänster ägs av Barbro Ehne. Huset till höger ägs av Alf Ulfhielm.Foto: Håkan Karlsson 25/6 2012toer
IMG_5657.JPG
IMG_5657.JPGSkeppsviks Herrgård från norr.
Foto: Håkan Karlsson 25/7 2013admin
IMG_5658.JPG
IMG_5658.JPGFritidsfiskare vid infarten till kanalen i Skeppsvik.Foto: Håkan Karlsson 25/7 2013admin
IMG_5659.JPG
IMG_5659.JPGInfarten till kanalen. Skeppsviks Herrgård till vänster. I båten syns Göran Fransman och Tore Ericsson.Foto: Håkan Karlsson 25/7 2013admin
IMG_5692.JPG
IMG_5692.JPGLämningar av den gamla kajen på Hästskäret, utanför Skeppsvik. Här lastades främst flottningsvirke på båtar som var för djupgående för att ankra vid Herrgården. Barlast lämnades också här, t.ex. sten och grus, som senare har återanvänts av Skeppsviks-bor till ex. vägbyggen. Bland annat har flintastenar och krita från utlandet använts till att jämna ut marken vid Herrgården. Barlasten gjorde skäret högre genom att en stor kulle bildades och marken blev bördig och familjen Österlund odlade även potatis på Hästskäret.Foto: Håkan Karlsson 25/7 2013admin
IMG_5693.JPG
IMG_5693.JPGLämningar efter den gamla kajen i Hästskäret, vid Skeppsvik.Foto: Håkan Karlsson 25/7 2013admin
IMG_5694.JPG
IMG_5694.JPGVy mot byn Skeppsvik från söder.Foto: Håkan Karlsson 25/7 2013admin
IMG_5695.JPG
IMG_5695.JPGBron över kanalen, Skeppsvik.Foto: Håkan Karlsson 25/7 2013admin
IMG_5697.JPG
IMG_5697.JPGFiske i kanalen, Skeppsvik.Foto: Håkan Karlsson 25/7 2013admin
IMG_5701.JPG
IMG_5701.JPGFritidsfiskare i Skeppsvik.Foto: Håkan Karlsson 25/7 2013admin
IMG_5703.JPG
IMG_5703.JPGFritidsfiskare prövar fiskelyckan i Skeppsvik.Foto: Håkan Karlsson 25/7 2013admin
IMG_5704.JPG
IMG_5704.JPGHusen från vänster tillhör Cristina Karlsson, syskonen Österlund och änkan efter Lars Johansson.
Foto tagit i Skeppsvik.
Foto: Håkan Karlsson 25/7 2013admin
IMG_5705.JPG
IMG_5705.JPGVy mot Skeppsvik från väster, Sävarån.Foto: Håkan Karlsson 25/7 2013admin
IMG_5706.JPG
IMG_5706.JPGJens Ove Karlssons och familjen Linnes hus i Skeppsvik.Foto: Håkan Karlsson 25/7 2013admin
IMG_5715.jpg
IMG_5715.jpgFiskelyckan prövas i Skeppsvik. Foto från Kanalbron.Foto: Håkan Karlsson 25/7 2013admin
IMG_5717.JPG
IMG_5717.JPGHällskärsudden söder om Herrgården i Skeppsvik. Här låg från mitten av 1800-talet en reparationsdocka där segelfartygen diktades(tätades mellan sprickorna). Även övrigt underhållsarbete utfördes förmodligen här. Kom ur bruk när sågen i Sävar lades ner år 1889. Efter det flottades enbart osågade stockar ("rundvirke") som buntades i hop för bogsering.

Reparationsdocka från mitten av 1800-talet vid Hällskärsudden söder om Herrgården i Skeppsvik. Här diktades segelfartygen (tätades mellan sprickorna). Även övrigt underhållsarbete utfördes förmodligen här. Kom ur bruk när sågen i Sävar lades ner år 1889. Efter det flottades enbart osågade stockar ("rundvirke") som lastades på bogserbåtar.
Foto: Håkan Karlsson 25/7 2013admin
kanal-herrg-2.jpg
kanal-herrg-2.jpgPanoramabild från Kanalbron mot Skeppsviks Herrgård.Foto: Håkan Karlsson 25/7 2013admin
IMG_5606.JPG
IMG_5606.JPGUtställning nummer ett, som har producerats av en grupp inom projektet: Minnen från Sävarådalen och Holmön. Utställningen är sammanställd av Irene Nilsson, Bertil Högdahl, Göran Fransman och Håkan Karlsson, samtliga Sävar. Leif och Eleni Nilsén, Lycksele begrundar foton, som visar
Sävarådalsmotiv för 30 år sedan som jämföres med motiv, som har fotograferats 2012.
Utställningen visades i detta fall på Herrgården i Skeppsvik.
Foto: Håkan Karlsson 19/7 2013admin
IMG_5719.JPG
IMG_5719.JPGUtställning nummer ett, som har producerats av en grupp bestående av Irene Nilsson, Bertil Högdahl, Göran Fransman och Håkan Karlsson, samtliga Sävar, inom projektet: Minnen från Sävarådalen och Holmön. Andreas Oskarsson och Maria Brorsson ser på utställningen, som visas i Ateljen i Skeppsviks Herrgård.Foto: Håkan Karlsson 25/7 2013admin
Kanal-Herrg-Skeppsv.jpg
Kanal-Herrg-Skeppsv.jpgPanoramabild från bron över kanalen vid Skeppsviks Herrgård.Foto: Håkan Karlsson 25/7 2013admin
BjurBeHo300.JPG
BjurBeHo300.JPGMedlemmar ur projektet "Minnen från Sävarådalen och Holmön" vid fundamentet till ångmaskinen "Måsen" vid gamla kanalens utlopp i havet i Skeppsvik. "Måsen" användes för att dra i hop flottat virke till buntar av lämplig storlek (med hjälp av kedjor eller en vajer) för bogsering och användes till ca 1935 då kanalen togs i bruk. Den gamla kanalen, som numera är igenfylld, grävdes 1912-13 och låg ca 50 meter söder om den nuvarande.Foto: Bertil Högdal 2013-07-25.admin
lakexp_1.tif
lakexp_1.tifHos Thorbjörn Andersson i Skeppsvik hösten 2003. Export till Tyskland av levande lake från Sävarån. Från vänster lakfiskare Thorbjörn Andersson, professor emeritus Karl Müller (1919-2005) med hustru och den tyske chauffören som svarade för fiskexporttransporten. Karl Müller förordnades till professor i ekologisk zoologi vid Umeå universitet 1976 - en tjänst som han innehade till pensioneringen 1983. Laken (Lota lota; ty. Quappe) som anses vara en hotad art i Tyskland var där årets fisk år 2002.Fotoägare: Thorbjörn Andersson, Skeppsvikadmin
lakexp_2.tif
lakexp_2.tifHos Thorbjörn Andersson i Skeppsvik 2003. Export till Tyskland av lake från Sävarån. Lasbilschauffören och Thorbjörn hämtar lake från sumparna.Fotoägare: Thorbjörn Andersson, Skeppsvikadmin
lakexp_3.tif
lakexp_3.tifHos Thorbjörn Andersson i Skeppsvik 2003. Export till Tyskland av lake från Sävarån. Thorbjörn och lasbilschauffören väger fisken.Fotoägare: Thorbjörn Andersson, Skeppsvikadmin
lakexp_4.tif
lakexp_4.tifFisktransportbil strax på väg från Thorbjörn Andersson i Skeppsvik hösten 2004 med en transport till Tyskland av levande lake från SävarånFotoägare: Thorbjörn Andersson, Skeppsvikadmin
lakexp_5.tif
lakexp_5.tifThorbjörn Andersson i Skeppsvik hämtar lake från sumparna tillsammans med den tyske importörens representant, troligen i november 2002.Fotoägare: Thorbjörn Andersson, Skeppsvikadmin
lakexp_6.tif
lakexp_6.tifThorbjörn Andersson (till höger) i Skeppsvik hämtar lake från sumparna tillsammans med den tyske importörens representant, troligen i november 2002.Fotoägare: Thorbjörn Andersson, Skeppsvikadmin
lakexp_7.tif
lakexp_7.tifBesiktningsveterinären tillsammans med Thorbjörn Andersson i Skeppsvik kontrollerar fiskhälsan före export till Tyskland. Skeppsvik, troligen i november 2002.Fotoägare: Thorbjörn Andersson, Skeppsvikadmin
SKE_0052.jpg
SKE_0052.jpgVivan Johansson, fotograf, med sin utställning Sävarån-Natur och Kultur. Utställningen visas
i ateljen vid Skeppsviks Herrgård.
Foto: Håkan Karlsson 11/7 2014admin
SKE_0053.jpg
SKE_0053.jpgSöndagsloppis i Skeppsvik.Foto: Håkan Karlsson 13/7 2014admin
SKE_0054.jpg
SKE_0054.jpgSöndagsloppis i Skeppsvik.Foto: Håkan Karlsson 13/7 2014admin
SKE_0056.jpg
SKE_0056.jpgSöndagsloppis i Skeppsvik. Hans Hammarbäck ser på secondhandföremål hos Anna o Sven-Anders Österlund.Foto: Håkan Karlsson 13/7 2014admin
SKE_0066.jpg
SKE_0066.jpgSommargudstjänst hos Birgitta Ahlner Gustafsson och Lennart Gustafsson i Skeppsvik.Foto: Håkan Karlsson 13/7 20141 kommentareradmin
SKE_0071.jpg
SKE_0071.jpgErika Hammarberg spelar och sjunger i samband med en sommargudstjänst hos Birgitta Ahlner Gustafsson och Lennart Gustafsson i Skeppsvik.Foto: Håkan Karlsson 13/7 2014admin
SKE_0074.jpg
SKE_0074.jpgGudrun Olofsson predikar i samband med en sommargudstjänst hos Birgitta Ahlner Gustafsson och Lennart Gustafsson i Skeppsvik.Foto: Håkan Karlsson 13/7 2014admin
SKE_0080.jpg
SKE_0080.jpgGudrun Olofsson samt Barbro Appelblad som läser bibeltexten. Sommargudstjänst hos Birgitta Ahlner Gustafsson och Lennart Gustafsson i Skeppsvik.Foto: Håkan Karlsson 13/7 2014admin
SKE_0082.jpg
SKE_0082.jpgGunnar Degerfeldt och Åke Löfgren var två åhörare som besökte sommargudstjänsten hos Birgitta Ahlner Gustafsson och Lennart Gustafsson i Skeppsvik.Foto: Håkan Karlsson 13/7 2014admin
SKE_0092.jpg
SKE_0092.jpgUlla och Thorbjörn Andersson, Gudrun Olofsson, Lennart Gustafsson och Birgitta Ahlner Gustafsson arrangerade sommargudstjänsten i Skeppsvik.Foto: Håkan Karlsson 13/7 2014admin
SKE_4101.jpg
SKE_4101.jpgSex nybyggda övernattningsstugor för gäster vid Skeppsviks herrgård.Fot: Håkan Karlsson 6/5 2014 admin
SKE_somm.jpeg
SKE_somm.jpegSommargudstjänst hos Lennart Gustafsson och Birgitta Ahlner Gustafsson i Skeppsvik.Foto: Håkan Karlsson 13/7 2014admin
hk8837svr15.jpg
hk8837svr15.jpgValter och Gun Johansson, Skeppsvik, tar del av utställningen om Sävarbyar i Sävarådalen, på Skeppsviks Herrgård.Foto: Håkan Karlsson 6/6 2015admin
hk8844svr15.jpg
hk8844svr15.jpgRenhornen från Umeå sjunger och spelar på Skeppsviks Herrgård på Sveriges Nationaldag.Foto: Håkan Karlsson 6/6 2015admin
hk9455skvk15.jpg
hk9455skvk15.jpgAarno och Marianne Lindroos ser på utställningen i ett annex vid Skeppsviks Herrgård. Utställningen visar gamla bilder från Sävarådalen och Holmön.Foto: Håkan Karlsson 13/7 2015admin
   
48 filer på 1 sida(or)

Copyright © Sävar Hembygdsförening om inget annat anges