Minnen från Sävarådalen och Holmön (Mish)


Hem Kontakt Logga in
Albumlista Senast uppladdade Senaste kommentarer Mest visade Topplista Mina Favoriter Sök
Hem > Holmöarna > Holmön, 1950-tal

Vbm_A4575.tif
Vbm_A4575.tifHolmön 1950. Sommarladugård med fålla framför, borta sedan länge (2014).Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4576.tif
Vbm_A4576.tifSommarladugård på Holmön, troligen i bruk fram till 1970-talet, då många bönder slutade ha kor. Den är (2013) borta sedan länge.Foto: Evert Larsson 1950. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4577.tif
Vbm_A4577.tifJohn Fredrikssons gamla ladugård t.v., sedermera riven och ersatt av en villa. Bodar i bakgrunden. Fotot taget inifrån Bengt Jonssons gård på Holmön.Foto: Evert Larsson 1950. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4578.tif
Vbm_A4578.tifJohn Fredrikssons fastighet på Holmön år 1950. Fr.v. iskällare, stallport, avträde, vedbod, badkammare, drängkammare, bagarstuga, m.förstuga och kammare. Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4579.tif
Vbm_A4579.tifJohn Fredrikssons gård på Holmön år 1950. Uthus och manbyggnad. Bostadshuset t.h. blev lanthandel 1949, och byggdes ut på 1960-talet.Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4584.tif
Vbm_A4584.tifJohn Fredrikssons bod på Holmön år 1950, fotograferad av Evert Larsson, som periodvis jobbade åt Västerbottens Museum.Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4585_Vbm_A4586_Vbm_A4587.tif
Vbm_A4585_Vbm_A4586_Vbm_A4587.tifHolmön år 1950. Utsikt över byns huvuddel. Panoramabild tagen från John Fredrikssons gård.Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4588.tif
Vbm_A4588.tifHolmön år 1950. Holmbergs matbod t.v. (sälskinnsmärkt) och mangelbod t.h. I förgrunden en grind eller ett "led", som utestänger korna från gården.Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4591.tif
Vbm_A4591.tifHolmbergs gård,Holmön år 1950. Fastigheten kallad "Klemets", en av de äldsta i byn. Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4592.tif
Vbm_A4592.tifBild från salen i Holmbergs gård, Holmön. Målningarna är utförda 1811 av samme konstnär som målade inne i Helena-Elisabeth kyrkan, en stockholmare vid namn Oscar Hultgren. Ugnen är en tegelugn från 1700-talet. Rummet är K-märkt.Foto: Evert Larsson 1950. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4593.tif
Vbm_A4593.tifDen K-märkta salen i Holmbergs hus på Holmön.Väggmålningarna utförda 1811 av samme konstnär som målade inne i Helena-Elisabeth-kyrkan, en stockholmare vid namn Oscar Hultgren.Foto: Evert Larsson 1950. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4594.tif
Vbm_A4594.tifHär sitter Karl Holmberg i salen till sitt hus på Holmön. Observera Oscar Hultgrens väggmålningar, tavlan med Martin Luther och pipan på golvet!Foto: Evert Larsson 1950. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4595.tif
Vbm_A4595.tifSalen i Karl Holmbergs hus, Holmön. Evert Larsson, som tog dessa bilder, studerade salens väggmålningar inför rekonstruktionen av Helena Elisabeth kyrkan på Gammlia,och målade sedan exakt likadant där. Han utgav även en dialektbok över Hössjömålet, och var expert på tapeter.Foto: Evert Larsson 1950. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4596.tif
Vbm_A4596.tifSalen i Holmbergs hus, Holmön, med väggmålningar av stockholmaren Oscar Hultgren 1811. Ryska soldater övernattade i denna sal, då Holmön invaderades i kriget 1809, och märken efter muskötkolvar syns ännu i golvet.Foto: Evert Larsson 1950. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4597.tif
Vbm_A4597.tifSalen i Karl Holmbergs hus, Holmön, med väggmålningar av stockholmaren Oscar Hultgren 1811. Fält i gråblå o guldbrun marmorering flankerade av pelare i vitgrått.Foto: Evert Larsson 1950. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4598.tif
Vbm_A4598.tifHolmöns gamla kyrka: Den till rundloge ombyggda före detta Helena Elisabeth-kyrkan revs 1956 och flyttades till Gammlia i Umeå för rekonstruktion och återuppbyggnad. 1958 kunde den återinvigas. Foto: Evert Larsson 1950. Fotoarkivet, Västerbottens museumstoer
Vbm_A4599.tif
Vbm_A4599.tifÅkern nedanför kyrkan på Holmön.Foto: Evert Larsson 1950. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4601.tif
Vbm_A4601.tifTräkors på Holmöns kyrkogård år 1950. Är numera på 2010-talet uppruttnat eller borttaget.Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4607.tif
Vbm_A4607.tifSkåp, hämtat från Stockholm och bemålat med blommotiv, stående i John Wikanders gård, Holmön.Foto: Evert Larsson 1950. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4608.tif
Vbm_A4608.tifJohn Fredrikssons gård, Holmön år 1950. Året före (1949) förvandlades gårdens sal t.v. till butik. Gården, ursprungligen en Västerbottensgård, är här alltså renoverad och ombyggd.Foto: Evert Larsson 1950 Dnr. 82/51. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4609.tif
Vbm_A4609.tifUtsikt mot Byviken på Holmön år 1950. Längst bort i bildens mitt syns salteriet, som blev hamnkrog på 1990-talet.Foto: Evert Larsson 1950. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4610.tif
Vbm_A4610.tifByviken, Holmön, med piren år 1950. Livräddningskryssaren "Victoria" ligger i hamnen.Foto: Evert Larsson 1950. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4611.tif
Vbm_A4611.tifSommarladugård och bodar vid Klemetsgården uppe på "Halla", Holmön.Foto: Evert Larsson 1950. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4612.tif
Vbm_A4612.tifByviken, Holmön år 1950. Ladan, tillhörig Gottfrid Petterson, blev senare ombyggd till sommarstuga. I bakgrunden syns hembygdsgården, där Holmöns visfestival äger rum om somrarna.Foto: Evert Larsson 1950 Dnr. 82/51. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4614.tif
Vbm_A4614.tifFiskartorp i Vintervägskroken, Holmön, tillhörigt Oskar Petterson, som bodde där ända till 1980-talet. Havet och fastlandet skymtar i bakgrunden.Foto: Evert Larsson 1950. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4615.tif
Vbm_A4615.tifFoto från "Halla", Holmön år 1950. Wikanders gård i förgrunden, och i bakgrunden Fredrikssons lanthandel.Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4616.tif
Vbm_A4616.tifMotiv från "Skolhalla", Holmön år 1950. (skolan ligger t.v. utanför bild.) I mitten Ferdinand Sandbergs butik, som arrenderades ut till olika handelsmän, bl.a. Ivar Markström. T.v. syns butikens förråd och närmast t.h. Edins ladugård.Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4617.tif
Vbm_A4617.tifJ.A. Lundbergs gård, Holmön år 1950. Gården övertogs senare av sonen Rune Lundberg.Foto: Evert Larsson 1950. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4618.tif
Vbm_A4618.tifSkåp, daterat 1850, brunmålat med flam-mönster i färger på ljusa speglar. Skåpet är troligen fotograferat inne i J.A. Lundbergs gård, Holmön.Foto: Evert Larsson 1950. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A4619.tif
Vbm_A4619.tifLundbergs gård, Holmön år 1950. Fönster och dörröverstycken med snidad girland målad i blått.Gården står tom år 2014.Foto: Evert Larsson.toer
Vbm_A4620.tif
Vbm_A4620.tifHolmön år 1950. I bakgrunden t.h. troligen J.A. Lundbergs gård.Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A5194.tif
Vbm_A5194.tifSkelettet av en orm, som man fann när man renoverade John Fredrikssons hus år 1950. Ormskelettet kan enligt uppgift ha haft någon magisk betydelse, som att bringa lycka till hushållet. Museimannen Evert Larsson tog hand om det, och i nutiden (2014) finns det på Båtmuséet. Foto: Evert Larsson. 1950. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A13463.tif
Vbm_A13463.tifLivräddningskryssaren "Holmön", även kallad "Victoria" och bogseraren "Obbola", fotograferade vid Byvikskajen, Holmön år 1955.Foto: T. Gustafsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A13465.tif
Vbm_A13465.tifKarl Hellsten (1884-1966), Holmön. Han var kantor i Helena-Elisabeth kyrkan (Holmöns gamla kyrka) i 40 år, och var en av dem som mindes hur kyrkan var inredd. Foto: T.Gustafsson. 1955. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A20118.tif
Vbm_A20118.tifEn samling båtar på Holmön. Bilden troligen tagen av Olof Hasslöv år 1957. Hasslöv skrev böcker om gammalt båtbyggeri, och i en artikel i tidskriften "Västerbotten" 1958 beskrev han västerbottniskt båtbyggeri.Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A20120.tif
Vbm_A20120.tifVindflöjel som suttit på Holmöns gamla kyrka (Helena Elisabeth) och som ursprungligen, innan den rostade sönder, hade formen av ett drakhuvud. I bakgrunden syns kyrkan, ombyggd till loge. Flöjeln finns på Västerbottens Museum, och båtmuséet på Holmön har en kopia. Helena Elisabeth-kyrkan, som sedan 1958 står på Gammlia, fick nöja sig med en vindflöjel från Bygdeå kyrka.Foto: Evert Larsson 1957. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_A20122.tif
Vbm_A20122.tifFoto taget nedifrån John Fredrikssons gård på Holmön år 1957. Från vänster långloge ombyggd till ladugård, bakom grindstolpen Holmgrens mangårdsbyggnad (skymd av träd), i mitten en bagarstuga och till höger om denna "Holmbergs gård", känd för väggmålningar från 1811 i salen. Holmbergs ladugård längst till höger.Foto: Evert Larsson. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_Br18630.tif
Vbm_Br18630.tifDen då enda kvarstående sommarladugården på Holmön, troligen på 1950-talet. Den var belägen nedanför kyrkan och ägdes av Gottfrid Petterson. Den är nu (2013) borta sedan länge. - Grindarna närmast till höger i bilden är troligen snöskärmar av den typ som användes för att vintertid hejda snödrev på den här tiden. Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_C1681.tif
Vbm_C1681.tifAlfred Wiklunds hus på Holmön, sista gården vid vägen mot Ängesön, ungefär 1950. I bakgrunden t.h. syns Oskar och Augustinus Gustafssons bägge hus samt Oskars båtbyggeri. På 2010-talet bor sonsonen Sören Wiklund i huset.Fotoarkivet, Västerbottens Museum.toer
Vbm_A18612.tif
Vbm_A18612.tifT.v. ligger Holmöns gamla boskapsfärja, den s.k. "kofärjan", byggd av Abel Jonsson i Täfteå. Den användes för boskapstransporter till fastlandet, hade akterspegel och var öns största båt. Den bogserades efter färjan "Holmön", som syns i bakgrunden. Fotografen Olof Hasslöv dokumenterade båtbyggeri på Holmön och skrev böcker i ämnet.Foto: Olof Hasslöv 1957. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_A18613.tif
Vbm_A18613.tifMotortrålaren "Marit" från Haparanda, med beteckningen "HA1", ligger vid kajen i Byviken på Holmön år 1957. Akterskeppets konstruktion tyder på att båten är byggd i Skåne. Fotografen Olof Hasslöv dokumenterade båtbyggeri på Holmön och skrev även böcker i ämnet.Foto: Olof Hasslöv. Fotoarkivet, Västerbottens Museum.admin
Vbm_A7103.tif
Vbm_A7103.tifNilssons sjöbodar i "Myren",(grav accent) vilket blir "myrarna" på standardsvenska.Foto: Evert Larsson 1951.admin
Vbm_A7105.tif
Vbm_A7105.tifKarl-August Holmgrens hemgård i ett område kallat "Myren",(grav accent) vilket blir "myrarna" på standardsvenska. I förgrunden ett frodigt potatisland.Foto: Evert Larsson 1951.1 kommentareradmin
Vbm_A7106.tif
Vbm_A7106.tifRickard Viklunds mangelbod, som låg efter "Bastulönn". Borta sedan länge.Foto: Evert Larsson 1951.admin
Vbm_A7107.tif
Vbm_A7107.tifStenmangel inne i Rickard Viklunds mangelbod, som numera (2014) är riven.Foto: Evert Larsson 1951.admin
Vbm_A7108.tif
Vbm_A7108.tifHolmöns prästgårds bagarstuga, av Evert Larsson benämnd "Morastuga". Den är i funktion än idag 2014.Foto: Evert Larsson 1951admin
Vbm_A6986.tif
Vbm_A6986.tifOrrskärets gamla medeltida kyrkogård på sydvästra Holmön. Bilden visar en oregelbunden stenformation, ca. 60 centimeter hög och med en radie på ca. 30 meter. Vad stenformationen haft för funktion är okänt.Tänkas kan ju att det helt enkelt rör sig om kyrkogårdsmuren.Foto: Evert Larsson 1951. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_A6987.tif
Vbm_A6987.tifOrrskärets gamla medeltida kyrkogård på sydvästra Holmön. Här finns en oregelbunden stenformation av ca 60 centimeters höjd och med en radie på ca 30 meter. Vad den haft för funktion är okänt, men det kan ju helt enkelt vara den gamla kyrkogårdsmuren.Foto: Evert Larsson 1951. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_A6988.tif
Vbm_A6988.tifOrrskärets gamla medeltida kyrkogård på sydvästra Holmön. Bilden visar en oregelbunden cirkel av stenar, ca. 60 cm. hög och med en radie på ca. 30m. Eventuellt rör det sig om den gamla kyrkogårdsmuren.Foto: Evert Larsson 1951. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_A6989.tif
Vbm_A6989.tifOrrskärets gamla medeltida kyrkogård på sydvästra Holmön. Bilden visar en del av en oregelbunden cirkel av stenar, ca 60 cm. hög och med en radie på ca 30 m. som finns där, och som kanske var den gamla kyrkogårdsmuren.Foto: Evert Larsson 1951. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_J8702.tif
Vbm_J8702.tifHolmön 1954.Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_J8703.tif
Vbm_J8703.tifHolmön 1954.Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_J8704.tif
Vbm_J8704.tifHolmön 1954.Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_J8705.tif
Vbm_J8705.tifHolmön 1954.Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
Vbm_J8706.tif
Vbm_J8706.tifHolmö kyrka 1954.Fotoarkivet, Västerbottens museumtoer
55 filer på 1 sida(or)

Copyright © Sävar Hembygdsförening om inget annat anges