Minnen från Sävarådalen och Holmön (Mish)


Hem Kontakt Logga in
Albumlista Senast uppladdade Senaste kommentarer Mest visade Topplista Mina Favoriter Sök
Hem > Holmöarna > Fyrvaktare Rutkvists fotosamling

Vbm_B2591.tif
Vbm_B2591.tifBerguddens fyr på Holmön i mitten av 1900-talet.Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumtoer
Vbm_B2612.tif
Vbm_B2612.tifFyrvaktare Karl Gustaf Rutkvist med Levi Ökvist på sin högra sida framför fyrvaktarstugan vid Berguddens fyr på Holmön.Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumtoer
Vbm_B2581.tif
Vbm_B2581.tifHolmön. Södra viken av Gersjön belägen öster om kyrkan. De gräsrika stränderna användes för bete. Det var en god andjaktsjö.
Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2583.tif
Vbm_B2583.tifTill vänster barnmorskan Bergström. Fotot taget framför södra gaveln på Johan Anton Grubbströms gård.Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2636.tif
Vbm_B2636.tifHolmön. Smeden Albert Wikander och hustrun Regina i Sjöräddningshuset. Regina hade rykte om sig att vara en trollkäring som hade "baran", ett sorts magiskt nystan med förmåga att dra smör, mjölk etc. till gården. Man kan läsa om henne i boken "Det maritima kulturlandskapet kring Bottenviken", c/o Etnologiska institutionen, Umeå universitet 1988. Artikeln heter "En barakäring", och är skriven av Lars Holstein.Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2637.tif
Vbm_B2637.tifHolmön omkring 1915. Karl-Henrik Brakander (1856-1933) med sin andra hustru Olivia (1884-1921, född Gustafsson) och deras barn Ruth (1910-1997), Sigurd (1913-2002), Ingrid och Verner (1907-1989). Snickaren Brakander, född i Östra Thorsås, Kronobergs län, kom till Holmön för att som byggnadsförman uppföra Holmöns kyrka (1891) på uppdrag av byggmästare Johan Edler, Lockne, Kramfors. Karl-Henrik Brakander byggde även verandor med "snickarglädje" här och var på Holmön.Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_K242_33.tif
Vbm_K242_33.tifBåtar på stranden.Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2600.tif
Vbm_B2600.tifTullaren Anton Grubbström med hustrun Anna och sonen Gösta, död natten efter sin 50-års-fest.Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumtoer
Vbm_B2603.tif
Vbm_B2603.tifTullaren Anton Grubbström med hustrun Anna och sonen Gösta.Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumtoer
Vbm_B2580.tif
Vbm_B2580.tifI bildens mitt syns Roberts-gården (efter Robert Wikander, 1879-1927) på Holmön. Ursprungligen kallades den "Manel-Pers-gården", efter bonden Emanuel Pettersson, som lär ha byggt den omkring 1850. Sommarhuset (eller bagarstugan, "Basj-stuun") står till vänster om den nyare manbyggnaden. I bakgrunden den senare rivna ladugården. Fotografen Rutkvist har stått framför stallbyggnaden med en stötting i förgrunden. Gården ägs 1977 av en släktförening bildad av Robert Wikanders barn.Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling. Fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2584.tif
Vbm_B2584.tifNederdelen av Berguddens fyr på Holmön. Här får fyrplatsens hönor mat.Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2585.tif
Vbm_B2585.tifBild tagen i Karl-Gustafs Rutkvists bostad på Bergudden, Holmön. T.v. i gungstolen sitter Hilda Vahlgren från Kalix, prästgårdspiga, gift med Krisander Andersson, som var född i Rune Lundbergs nuvarande gård (2014). Hilda och Krisander var Hilding Krisanderssons föräldrar. Vem som står till höger är obekant.Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2586.tif
Vbm_B2586.tifHolmön. Den gråskäggige äldre mannen i mitten är Janne Pettersson, far till fyrmästare Janzén. Längst t.h. står lotsen Johan Pettersson, fyrmästare Janzéns bror, iklädd "vångkläder", som användes vid säljakt på is. De två kvinnorna i bakre raden heter Emelie Pettersson (t.v.) och Beda Holmgren (t.h.). Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2587.tif
Vbm_B2587.tifHelena Elisabeth-kyrkan på Holmön. Den uppfördes 1801-02 och var i bruk fram till 1891, då en ny kyrka byggdes. Från 1891 och till 1955 användes gamla kyrkan som loge, tvättstuga och fårhus. Stiftelsen Västerbottens Museum köpte Helena Elisabeth år 1955 och flyttade den till Gammlia i Umeå, där den återinvigdes 1958 av biskop Ivar Hylander. Den nya inredningen består dels av utrustning från andra kyrkor, dels av återskapade detaljer. Helena Elisabeth Grahn, maka till brukspatron Mårten Grahn, donerade kyrkans första nattvardsservis, och efter henne fick kyrkan sitt namn. (Denna bild finns publicerad i tidskriften "Västerbotten" 1926, sid. 126. Artikeln heter "Ett örike", skriven av Ellen Vleugel.)Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2588.tif
Vbm_B2588.tifFamiljen Lundin, Holmön. Från höger: Helge, Kalle, Ove, fru Lundin, herr Lundin. Framför dem står Otto och Sixten.Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumtoer
Vbm_B2589.tif
Vbm_B2589.tifBild fråån Holmön. I mitten står Signe Grubbström. Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2590.tif
Vbm_B2590.tifErik Holmgren, Holmön, med hustrun Margareta, som var dotter till båtbyggaren "Jan-Olsa". Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2592.tif
Vbm_B2592.tifHulda Petersson, dotter till fyrmästare Emanuel Pettersson, Holmögadd, och hushållerska åt Konrad Johansson, Holmön. Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2593.tif
Vbm_B2593.tifGamla affären på Holmön. På trappan sitter Olle Pettersson, som var vad man brukar kalla ett "byoriginal." Männen till höger är fyrvaktare Rutkvist själv och Frans Pettersson (med cykel). Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2594.tif
Vbm_B2594.tifTekla och Anton Tegström, Holmön, med barnen Oskar, Iréne och Ingegärd. Tekla häller upp kaffe åt Anton, som ser ut att uppskatta detta.Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2595.tif
Vbm_B2595.tifHolmön. Längst t.v. står Emma Johansson, hållande sin dotterdotter Helny i handen.Den unge mannen med sälskinnsskor och skoband är Emmas son Gustaf, och arm i arm med honom står Emmas dotter Elin, som alltså är Gustafs syster, och som blev mor till Gösta Kåremo, Lidingö. Mannen längst t.h. är barnmorskans make, "barnmorsk-kall'n", som gick bort sig på lösisen när han var på väg till Gadden med post 1916. Hundens namn är "Boy".
Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2596.tif
Vbm_B2596.tifSelma Holmgren, Holmön, med dotter.Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2597.tif
Vbm_B2597.tifLotsångaren "Luleå". Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2598.tif
Vbm_B2598.tifStora Fjäderäggs fyr, omgiven av byggnadsställningar. Fyren byggdes 1851, fick en extra "våning" 1914 och måhända var det då Rutkvist tog detta foto.Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumtoer
Vbm_B2599.tif
Vbm_B2599.tifGårdar på Holmön. T.h. Karl-Karls-gården nära gamla kyrkogården, som är en gammal gård, bortåt 350 år, och den kallas även "Holmbergs gård". Här övernattade ryska soldater under kriget 1809, och spår av muskötkolvar finns ännu kvar i golven. Gården är också känd för sina väggmålningar, utförda 1811 av en stockholmare vid namn Oscar Hultgren, som även gjorde konstnärlig utsmyckning i Holmöns gamla kyrka, Helena Elisabeth, uppförd 1801-02.Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2601.tif
Vbm_B2601.tifMartin Bäckströms nuvarande gård (2014) på Holmön. På bilden tar smeden Helmer Bäckström, frun Lovisa, samt barnen Linus, Martin och Hjalmar en fikastund i det fria.Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2602.tif
Vbm_B2602.tifHolmön i början av 1900-talet. Erik Olof Lundin (1874-1951) med sin häst. Han var son till "gamm-Lundin", (handelsmannen Erik Lundin,1835-1902, från Själevad). Att husbonden poserade framför kameran med hästen var vanligt förr, hästen var ju en statussymbol i gamla tider, och alltså något man gärna visade upp. Observera slåttermaskinen i bakgrunden.Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2604.tif
Vbm_B2604.tifSmeden Helmer Bäckström, Holmön, med hustrun Lovisa, dotter till Erik Holmgren. Deras f.d. gård ligger i Sörbyn och beboddes 1977 av sonen Martin, som sannolikt är med på bilden tillsammans med brodern Linus, vilken blev skräddare i Umeå.Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2605.tif
Vbm_B2605.tifIda och Selma Holmgren, Holmön. Selma var "postfröken", och Ida gifte sig senare med Gottfrid Pettersson. Damerna var systrar till Emil Holmgren. Selma verkar vara ifärd med att stämpla ett brev, och t.h. syns en brevvåg.
Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2610.tif
Vbm_B2610.tifBåten "Vega" utanför Holmön. Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2611.tif
Vbm_B2611.tifEnligt Karl Edlund, Holmön, uppgiftslämnare år 1977, är damerna på bilden Ida (t.v.) och Vivi Johansson (t.h.).Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2613.tif
Vbm_B2613.tifFrån vänster: Krisander Johansson (t.v.), Holmön, smeden Helmer Bäckström och Krisanders hustru Hilda.Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2614.tif
Vbm_B2614.tifMedlemmar av familjen Johansson, Holmön, fotograferade utanför Lundbergsgården, troligen i början av 1900-talet. Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2617.tif
Vbm_B2617.tifKarl Johanssons f.d. gård på Holmön med hans mor i förgrunden. Hon kallades "väverskan" och var född i Agnäs. Huset ligger inte längre kvar på sin gamla plats, det köptes av Mauritz Karlsson och flyttades upp på Strandberget. Tore Karlsson bodde i gården år 1977.Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2620.tif
Vbm_B2620.tifAbel Sandberg, Holmön. Kompletterande uppgifter lämnade av Karl Edlund, Holmön, vid besök av Per-Uno Ågren 19/7-1977:
Abel Sandbergs far var Erik Sandberg. Farfadern hette Gustav Hansson. De innehade gården Holmön 7:33. Abel Sandberg dog vid 40 års ålder utan barn, och hans änka Ida, född Johansson, flyttade till en syster i Ivarsboda. Hon är nu död. Gården tillhör SCA:s semesterhemsstiftelse (1977).
Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2622.tif
Vbm_B2622.tifUppgifterna om var gården på bilden ligger är osäkra: Karl Edlund, Holmön, uppgiftslämnare till Per-Uno Ågren 1977, trodde att gården kunde ligga på Lövön i Holmsund, där en son till Rutkvist bodde. Britta Eriksson, Rutkvists dotter, anser däremot att bilden inte kan vara från Lövön; "Rutkvist ägde inte någon kamera när smeden bodde där. Rutkvist flyttade till Lövön 1942, och då var glasplåtarnas tid förbi".Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2623.tif
Vbm_B2623.tifFyrmästare Janzén, Holmön, med hustrun Emilie, samt parets barn.Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2625.tif
Vbm_B2625.tifGamla såghuset på Holmön.Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2626.tif
Vbm_B2626.tifFyrmästare Janzén med sin brud Emilie. Hon var ett av 11 syskon, varav nio flickor (äldsta systern hette Alma) och två pojkar (varav en var Krisander Andersson). Föräldrarna var "Lejons Jank" och Maria, dotter till Anders Gustav Andersson. Anders Gustav var av Boströms släkt, hans mor var dotter åt "Boströms Nick".Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2627.tif
Vbm_B2627.tifMalin Holmberg (t.v.) och systern Elisabeth på bron till Holmbergs gård, Holmön, även kallad "Karl-Karlsgården". Gården är gammal, bortåt 350 år, och bär spår från 1809 års krig än idag.
Malin Holmberg var gift med Nils Bäckström, som kallades "Kersti-Nick". De hade två barn: Karl Holmberg och Helena Pettersson (gift med August Pettersson; deras barn var Frans och Edvin Pettersson). Sedan Malin blev änka bodde drängen Pelle Arnberg hos henne.
Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2629.tif
Vbm_B2629.tifInteriörbild från en bostad någonstans på Holmön, kanske hemma hos Rutkvist själv. Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2630.tif
Vbm_B2630.tifEmilia Pettersson, Holmön, gift Vågström och syster till fyrmästare Janzén. Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2632.tif
Vbm_B2632.tifUtsikt över delar av Holmön. Fotot taget från Robert Wikanders gård (Robertsgården). Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, fotoarkivet, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2633.tif
Vbm_B2633.tifFotot taget från Bror Erikssons skifte på Holmön efter vägen till Bergudden. Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2634.tif
Vbm_B2634.tifI förgrunden en numera riven bagarstuga i Byviken på Holmön. Sandbergs tomt i bakgrunden.Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_B2635.tif
Vbm_B2635.tifSandbergs-gården, Holmön. Stående från vänster: Gottfrid Pettersson och Abel Sandberg. Henny Landberg, g.m. Emil Holmgren sitter näst längst t.h.i rutig klänning. Övriga sittande är okända.Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_K242_18.tif
Vbm_K242_18.tifGårdar strax intill Holmöns kyrka. Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_K242_19.tif
Vbm_K242_19.tifGårdar strax intill Holmöns kyrka. Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_K242_25.tif
Vbm_K242_25.tifEn på land uppdragen båt, förmodligen på Holmön. Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_K242_26.tif
Vbm_K242_26.tifRoddbåt, troligen fotograferad på Holmön. Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_K242_27.tif
Vbm_K242_27.tifPå land uppdragna båtar, förmodligen på Holmön. Fotot måste vara taget i relativt modern tid, med tanke på utombordsmotorerna som sitter på två av båtarna. Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
Vbm_K242_35.tif
Vbm_K242_35.tifRoddbåt, sjöbod och vad som verkar vara ett hemlighus, troligen fotograferade på Holmön. Fyrvaktare Karl Gustaf Rutkvists (1879-1959) fotosamling, Västerbottens museumadmin
     
52 filer på 1 sida(or)

Copyright © Sävar Hembygdsförening om inget annat anges