EU-flaggan Sävars kommuns vapen
 
Sävar Hembygdsförening blev hösten 2012 huvudman för det här projektet för insamling av foton i Sävars kommundel (av Umeå) till en databas för allmän visning på internet med Håkan Karlsson som administratör.

Idén till det hela kom också från bibliotekarie Mats Enarsson, och Robert Eckeryd, doktorand i historia, vilken blev en av de mest entusiastiska grundarna av projektet. Senare anslöt sig Tore Ericsson som bland annat lockades av möjligheten att kunna presentera materialet för allmänheten via internet.

Sedan hösten 2014 har även Vivan Johansson varit aktiv inom ledningsgruppen. Från hösten 2015 bedrivs verksamheten som studiecirkel i Sävar Hembygdgård, och Greger Knutsson leder en studiecirkel i Botsmarks Hembygdsgård.

Mish


Minnen från Sävarådalen och Holmön

Verksamheten drivs som studiecirkel inom Hembygdsföreningen
sedan EU-stödet upphörde den sista juni 2014.

Hur du kan medverka:            

Vi söker fotografier från hela Sävar kommundel inklusive Holmöarna som visar miljöer och händelser från 1800-talet till nutid (2013—). Även enstaka bilder är av intresse.

Även dina bilder kan visas för världen (om du accepterar Hembygdsföreningens villkor). Exempel:

  • Händelser på Holmöarna och i Sävarådalen – ända upp till Åträsk och Floda
  • Gamla vykort eller andra exteriörbilder från hela kommundelen
  • Äldre porträtt- och gruppfoton på personer födda på 1800-talet eller i början av 1900-talet, men även annat kan vara av intresse
  • Arbetsliv, affärsverksamhet, föreningsliv, caféer, församlingar, kyrkor
  • Byggnadsprojekt, exempelvis i Sävar på 1960–70-talen
  • Idrott som till exempel fotboll, Sävarkorpens aktiviteter m.m.
  • Andra bilder av intresse från hela 1900-talet och även ännu äldre
  • Du förutsätts gå med på Sävar Hembygdsförenings regler för upphovsrätt (läs här).

N Y H E T E R om Mish                 Gå vidare till Mish

Användarvillkor                 Kontakta oss!

(Du kanske ovetande har någon bekant som är projektmedlem ...)

Västerbottens museum
 
Västerbottens museum (Vbm) har välvilligt bidragit med ett stort bildmaterial ur sina samlingar av fotografier från 1900-talet.

Evert Larsson och Sune Jonsson finns representerade bland muséets fotografer.

Vi skannar dina fotografier för publicering på internet, och sedan får du tillbaks dem.

Om du upptäcker felaktigheter: Skicka genast ett meddelande till Robert som ansvarar för bildtexterna eller Tore som ansvarar för internetsidorna och databasen. Använd kontakt-länken eller ring oss!